Laksebørs Etneelva 2019

 

  

   Laksebørsen finn du nå  på Elveguiden.no,  https://laksebors.elveguiden.no/river.php?id=130

 

 

Her kan du sjå tidlegare års laksebørsar, hugs at dette ikkje er det totale fangstresultatet for elva.

 

      Laksebørs 2003 

     Laksebørs  2004  

     Laksebørs 2005  

     Laksebørs 2006 

     Laksebørs 2007 

     Laksebørs 2008

      Laksebørs 2009 

      Laksebørs 2012  

      Laksebørs 2013 

      Laksebørs 2016 

      Laksebørs 2017

      Laksebørs 2018