Fangstoversikt  Etneelva 2009 (Catches 2009)

     Noter din fangst på tavla på Etne Camping, send  E-mail ,

         ring eller send SMS til  Gerd  tlf  92043613.    

                              

 

Oppdatert 2. sept.  Fiske avslutta for iår

 

Største fiskar 2009

ID Navn dato sone redskap   vekt
87 Arne Tysvær 21.juni 10 sluk laks 13,9
78 Klaus Parey 19.juni 12 makk laks 12,5
133 Tommy Vatslid 22.juli 19 flue laks 12,5
42 Arvid Thorsen 6. juni 21 makk laks 11,1
17 Ove I Hatlevik 2.juni 9 sluk laks 10,7

 

Total fangst

Antall Kg Endeleg 2009
Laks < 3 kg 85 135,2 106 182
Laks 3-7 kg 145 757,9 171 866
Laks > 7 kg 49 420,1 51 432
Totalt laks 279 1313,2 346 1521
Sjøørret 62 83 108 114
Gjennomsnittsvekt : Laks: 4,4    
   Sjøørret : 1,06    

 

 

 

Liste fiskar 2009

ID Navn dato sone Antall redskap laks/ørret vekt Merknad
1 Geir Kennet Eriksen 01.jun 12 1 makk laks 5,7 kl. 0.04
2 Ove Lyssand 01.jun 21 1 makk laks  9,3
3 Stein Monsen 01.jun 20 1 spinner laks 6,6
4 Tor Egil Holmedal 01.jun 7 1 makk laks 5,3
5 Alf Tore Myking 01.jun 7 1 flue laks 4,5
6 Tom Hardeland 01.jun 10 1 makk laks 7,7
7 Tom Hardeland 01.jun 10 1 makk laks 5,7
8 Lars Schwalb 01.jun 12 1 spinner laks 6,6
9 Lars Schwalb 01.jun 12 1 spinner laks 5,6
10 Arild Fagerland 01.jun 13 1 spinner laks 7,2
11 Arild Fagerland 01.jun 12 1 spinner laks 6,3
12 Ole Kirkemo 01.jun 16 1 spinner laks 5,9
13 Oddvar Lyssand 01.jun 21 1 makk laks 6,1
14 Idar Furevik 02.jun sørelva 1 makk ørret 3,3
15 Arne H.Ferkingstad 02.jun 12 1 sluk laks 8,5
16 Roy Martin Øyjord 02.jun 3 1 spinner laks 7
17 Ove I Hatlevik 02.jun 9 1 sluk laks 10,7
18 Roy Martin Øyjord 02.jun 3 1 spinner laks 7,5
19 Idar Furevik 02.jun sørelva 1 makk laks 6,2
20 Ove Lyssand 02.jun 21 1 makk laks 5,5
21 Ove Lyssand 02.jun 21 1 makk laks 9
22 Bjørnar Larsen 03.jun sørelva 1 makk laks 5,6
23 Ole Kirkemo 03.jun 19 1 flue laks 9,6
24 Nils Haugen 03.jun 10 1 spinner laks 6,5
25 Nils Haugen 03.jun 10 1 sluk laks 7,4
26 Morten Viken 03.jun 20 1 spinner laks 6,3
27 Jarle Stangeland 03.jun sørelva 1 makk laks 5,8
28 Runar Rasmussen 03.jun 21 1 makk laks 6,0
29 Leif Johnny Næss 03.jun 7 1 sluk laks 6,8
30 Hans Jørgen Svinth 03.jun 14 1 sluk laks 7,2
31 Idar Furevik 03.jun sørelva 1 makk laks 6,5
44 Paul Strand 03.jun ? 2 flue laks 2,5
32 Bjørnar Larsen 04.jun sørelva 1 makk laks 6,9
33 Helmar Straumstein 04.jun sørelva 1 makk laks 5,9
34 Oskar Kringlebotten 04.jun 10 1 spinner laks 6,0
35 Heine Buene 05.jun sørelva 1 makk laks 5,5
36 Stein R Kallevileiu 05.jun 6 1 sluk laks 6,5
42 Arvid Thorsen 05.jun 21 1 makk laks 11,1
43 Arvid Thorsen 05.jun 21 1 makk laks 6,3
37 Magne Sundve 06.jun 7 1 flue laks 7,0
38 Oskar Kringlebotten 06.jun 10 1 makk laks 6,1
39 Einar Matre 06.jun 22 1 flue laks 6,6
40 Idar Furevik 06.jun sørelva 1 makk laks 6,2
41 Ruano de Prada 06.jun 4 1 spinner ørret 0,5
45 Ove Eidsvåg 07.jun 20 1 spinner laks 7,6
46 Harald Rørvik 08.jun 15 1 flue laks 6,6
47  Tommy Vatslid 09.jun sørelva 1 makk ørret 3
48 Tommy Vatslid 09.jun 3 1 makk laks 1,0
49 Tor Egil Holmedal 09.jun 16 1 makk laks 8,1
50 Geir Kvilhaugsvik 10.jun 10 1 makk laks 6,7
51 HilmarStraumstein 13.jun 7 1 spinner laks 6,1
52 Tom Hardeland 13.jun 3 1 makk laks 6,2
53 Tom Hardeland 13.jun 3 1 makk ørret 2,3
54 Tom Hardeland 13.jun 3 1 makk ørret 1,2 c/r
55 Tom Hardeland 13.jun 3 1 makk ørret 1,0 c/r
58 Trond Veseth 13.jun 7 1 makk laks 0,7
59 Lars Petter Grønvigt 13.jun 20 1 sluk laks 4,5
60 Lars Petter Grønvigt 13.jun 20 1 sluk laks 6,7
56 O.E.Uleseter 14.jun 1 1 sluk ørret 1,3
57 Arne Austevoll 14.jun 4 1 makk laks 1,5
63 Jarle Gjerde 14.jun 3 1 flue ørret 0,7 c/r
65 Michael Hugel 14.jun 14 1 makk laks 6,8
61 Kennet Svege 15.jun 20 1 makk laks 6,5
62 Kjell M. Søvik 15.jun 21 1 makk laks 6,8
64 Jarle Gjerde 15.jun 3 1 flue laks 3,4
66 Michael Hugel 15.jun 12 1 makk laks 7,4
67 Bjørn Erik Eriksen 17.jun 11 1 flue ørret 1,0 c/r
68 Rune Kringlebotten 17.jun 10 1 makk laks 2,5
69 Peter Frost 17.jun 7 1 spinner laks 5,8
70 Jacob Ferkingstad 17.jun 13 1 makk ørret 1,0 c/r
71 Frode Mortensen 19.jun 6 1 flue laks 5,8
72 Leif Handå 19.jun 3 1 makk laks 7,5
73 Tom Hardeland 19.jun 4 1 makk laks 5,2
74 Idar Furevik 19.jun sørelva 1 makk laks 6,9
75 Steinar Sørensen 19.jun 1 1 flue laks 7,9
76 Kjartan Moe Strømø 19.jun sørelva 1 makk ørret 4,6
77 Michael Hugel 19.jun 13 1 makk laks 5,8
78 Klaus Parey 19.jun 12 1 makk laks 12,5
79 Leif Johnny Næss 19.jun 4 1 flue laks 2,8
80 Lars Inge Svalland 19.jun 3 1 makk ørret 1,7
81 Lars Inge Svalland 19.jun 3 1 flue laks 6,4
82 Sonja Frafjord 19.jun 10 1 makk laks 3,8
83 E.Brekke 21.jun 24 1 makk ørret 1,0 c/r
84 Rune Dund 22.jun 10 1 spinner laks 7,8
85 Michael Hugel 21.jun 12 1 sluk laks 6,7
86 Kennet Jansen 22.jun sørelva 1 makk laks 8,5
87 Arne Tysvær 22.jun 10 1 sluk laks 13,9 115 cm
88 Klaus Parey 22.jun 13 1 sluk laks 6,7
89 Klaus Parey 22.jun 14 1 sluk laks 10,2
90 Terje Holmedal 26.jun 17 1 makk laks 7
91 Terje Furuvik 28.jun sørelva 1 makk laks 4
92 Reidar Bauge 28.jun 16 1 flue laks 7,2
93 Idar Furevik 28.jun sørelva 1 makk laks 9,1
94 Harald Berger 29.jun 11 1 flue ørret 2,0 40cm
95 Jan Mallaug 29.jun 12 1 spinner laks 3,3
96 Ingvar Pettersen 29.jun 3 1 flue ørret 1,0 c/r
97 Arne Gravelsæter 01.jul 10 1 spinner laks 6,8
98 Kjell Hjelle 03.jul 20 1 spinner laks 4
99 Terje Furuvik 07.jul sørelva 1 makk laks 1,5
100 Millan 06.jul sørelva 1 makk laks 7
101 Arne Ferkingstad 07.jul 12 1 sluk laks 2,3
102 Jacob Ferkingstad 07.jul 12 1 flue laks 1 c/r
103 Geir Kvilhaugsvik 08.jul 2 1 flue ørret 1,8
104 Millan 07.jul sørelva 1 makk laks 6,5
105 Bjørn Åsen 07.jul 5 1 makk laks 1,7
106 Ole IngeAmdal 10.jul 12 1 flue laks 5
107 Trond Veseth 11.jul 4 1 flue ørret 1,5 c/r
108 Tommy Vatslid 12.jul 16 1 spinner laks 5,3 oppdrett
109 Roy Martin Øyjord 11. juli 3 1 spinner laks 5,5
110 Idar Furevik 14. juli sørelva 1 makk laks 5,3
111 Bjarne Vihovda 16. juli 21 1 makk laks 7
112 Jonas Bekkestad 16. juli 21 1 makk laks 4,0
113 Jan Erik Smedsrud 17. juli 19 1 flue laks 5,4
114 Tor Arild Larsen 16. juli 24 1 spinner laks 8,2
115 Sørensen Steinar 16. juli 9 1 flue ørret 0,8 c/r
116 Sørensen Steinar 16. juli 9 1 flue ørret 0,5 c/r
117 Helmer Stranstein 17. juli sørelva 1 makk laks 1,2
118 Helmer Stranstein 18. juli 20 1 spinner laks 1,2
119 Einar Haugen 19. juli 10 1 spinner laks 8,4
120 Jacob Ferkingstad 19. juli 12 1 makk laks 6,9
121 Bjørn Aasen 19. juli 16 1 makk laks 4,3
122 Ove Lode 20. juli 7 1 flue laks 8,7
123 Sigbjørn Oppheim 20. juli 4 1 flue ørret 1,0 c/r
124 Sigbjørn Oppheim 20. juli 4 1 flue ørret 1,4 c/r
125 Sigbjørn Oppheim 21. juli 7 1 flue laks 1,2
126 Idar Furevik 21. juli sørelva 1 makk laks 5
127 Nils Magnar Leknes 21. juli 3 1 makk laks 2,8
128 Nils Magnar Leknes 21. juli 3 1 makk laks 1,4
129 Rune Hansen 21. juli 3 1 makk laks 1,1
130 Johnny Lund 22. juli 24 1 makk laks 4,6
131 Johnny Lund 22. juli 24 1 makk laks 9,2 oppdrett
132 Tomas Barzevicus 22. juli sørelva 1 flue laks 2,3
133 Tommy Vatslid 22. juli 19 1 flue laks 12,5
135 Dag Mannes 22.jul 3 1 spinner laks 9,8
134 Johnny Lund 23.jul 24 1 makk laks 5,6
136 Jonas Bekkestad 23.jul 21 1 makk laks 4,8 oppdrett
137 Jan Bekkestad 23.jul 21 1 makk laks 4,8
138 Leif Handå 23.jul sørelva 1 makk laks 1
139 Leif Handå 23.jul sørelva 1 makk laks 1,5 c/r
140 Leif Handå 23.jul sørelva 1 makk laks 1,8 c/r
141 Rolf Leknes 23.jul 16 1 makk laks 2,6
142 Geir Thomsen 23.jul 22 1 makk laks 9,5
143 Hans Beiermann 23. juli 11 1 flue laks 1,5 c/r
147 Jan Erik Osmundsen 23. juli 20 1 spinner ørret 2
145 Steinar Sørensen 24. juli 4 1 flue ørret 1,2
144 Dag Mannes 25. juli 15 1 flue laks 5,5
146 Jan Erik Osmundsen 25. juli 20 1 flue laks 7,5
148 Edwart Lobert 25. juli sørelva 1 spinner laks 1,5
149 Geir Flage 25. juli 21 1 makk laks 6
150 Kjell Inge Stokkvik 25. juli 5 1 flue laks 6,4
151 Finn Måseigvåg 25. juli 11 1 flue laks 5,3
152 Steinar Sørensen 25. juli 4 1 flue laks 1,3
153 Steinar Sørensen 25. juli 4 1 flue ørret 2,5
154 Jan Børge Tveit 26. juli 5 1 flue laks 4,5 oppdrett
155 Jacob Ferkingstad 26. juli 13 1 makk laks 4,0
168 Lars Gjerde 25. juli sørelva 1 makk laks 6,9
169 Lars Gjerde 25. juli sørelva 1 sluk laks 6
156 Jacob Ferkingstad 26. juli 13 1 sluk laks 6,5
158 Geir Langøy 26. juli 21 1 makk laks 6,0
159 Harry Langøy 26. juli 21 1 makk laks 6,5 oppdrett
160 Harry Langøy 26. juli 21 1 makk laks 4,0 oppdrett
157 Dag Mannes 27. juli 10 1 spinner laks 4,5 oppdrett
161 Idar Furevik 27. juli sørelva 1 makk laks 1,5 c/r
162 Idar Furevik 27. juli sørelva 1 makk laks 1,0 c/r
163 Hamak Straumstein 27. juli sørelva 1 makk ørret 1,7
167 Geir Veim 27. juli 19 1 makk ørret 1 c/r
171 Markus Wayerke 27. juli 17 1 flue laks 10,5
173 Steinar Sørensen 27. juli 1 1 flue ørret 1,2 c/r
174 Steinar Sørensen 27. juli 1 1 flue ørret 1,1 c/r
175 Jan Erik Osmundsen 27. juli 13 1 makk laks 6,7
194 Harry Langøy 27. juli 21 1 makk laks 5,4 oppdrett
164 Morten Kambe 28. juli 10 1 makk ørret 1 c/r
165 Idar Furevik 28. juli sørelva 1  sluk ørret 1
166 Idar Furevik 28. juli sørelva 1 sluk laks 1,5 c/r
170 Arne Tysvær 28. juli 10 1 spinner ørret 2,0
172 Michael Rasmussen 28. juli 5 1 flue laks 9,2
195 Geir Langøy 28. juli 21 1 makk laks 3,5
196 Harry Langøy 28. juli 21 1 makk laks 6,2 oppdrett
176 Tom Hardeland 29. juli 10 1 makk laks 1,5
177 Tom Hardeland 29. juli 10 1 makk laks 1,2
178 Tom Hardeland 29. juli 10 1 makk laks 1,0 c/r
179 Tom Hardeland 29. juli 10 1 makk laks 1,0 c/r
180 Lars Gjerde 29. juli sørelva 1 makk laks 1,1
181 Lars Gjerde 29. juli sørelva 1 spinner laks 1,1
182 Gunnar ? 29. juli sørelva 1 flue laks 6,2
183 Gunnar ? 29. juli sørelva 1 flue laks 4,2
184 Trond Folkedal 29. juli 24 1 sluk laks 2,7
185 Trond Folkedal 29. juli 24 1 sluk laks 4,9 oppdrett
187 Bjørn Aasen 29. juli 10 1 makk laks 3,2
191 Paul Strand 29. juli 16 1 flue ørret 0,8 c/r
197 Harry Langøy 29. juli 21 1 makk laks 6,1 oppdrett
198 Geir Langøy 29. juli 21 1 makk ørret 0,5 c/r
186 Christian Aasen 30. juli 10 1 spinner laks 3
188 Bjørn Aasen 30. juli 10 1 makk laks 2,5
189 Bjørn Aasen 30. juli 10 1 makk laks 0,9 c/r
190 Bjørn Aasen 30. juli 10 1 makk ørret 0,6 c/r
192 Leif Johnny Næss 30. juli 9 1 makk laks 4,0
193 Thomas? 30. juli sørelva 1 makk laks 0,8
199 Geir Langøy 30. juli 21 1 makk laks 4,2 oppdrett
213 Tor Arne Haugland 30. juli 2 1 spinner regnbue 1,5
200 Tom Hardeland 31. juli 3 1 makk laks 2,9
201 Tom Hardeland 31. juli 3 1 makk laks 1,4
202 Kjell Egeskog 31. juli 9 1 sluk laks 1,1
203 Markus Wayerke 31. juli 22 1 flue ørret 1,1
205 Kåre Johnsrud 31. juli 12 1 makk laks 2,5
204 Kjell M. Søvik 1. august 21 1 makk laks 2,3
206 Jan Erik Osmundsen 2. august 13 1 makk laks 5,0 c/r
216 Helmer Stranstein 2. august sørelva 1 makk ørret 1 c/r
217 Helmer Stranstein 2. august sørelva 1 makk laks 1,5 c/r
207 Jan Erik Osmundsen 3. august 20 1 sluk laks 6,2
208 Magne Dalland 3. august 11 1 flue laks 4
209 Kjell Inge Stokkvik 3. august 9 1 spinner laks 5,5 c/r
210 Geir Kennet Eriksen 4. august 12 1 makk laks 1,7
212 Tor Arne Haugland 4. august 9 1 spinner laks 5,0
214 Steinar Sørensen 4. august 8 1 spinner ørret 1,1
215 Sindre Vad 4. august 24 1 makk ørret 1,0 c/r
218 Idar Furevik 4. august sørelva 1 makk laks 4,7
219 Idar Furevik 4. august sørelva 1 sluk ørret 2 c/r
220 Steinar Sørensen 4. august 7 1 flue laks 1,9
211 Leif Nilsen 5. august 15 1 makk laks 3,5
221 Kjell Inge Stokkvik 5. august 6 1 spinner regnbue 2,2
222 Ragnhild Risan 5. august 7 1 makk laks 1,9
223 Ragnhild Risan 6. august 4 1 flue ørret 1,5 c/r
224 Johnny Lund 6. august 24 1 makk laks 4,8 oppdrett
225 Johnny Lund 6. august 24 1 makk laks 3,6 oppdrett
226 Johnny Lund 6. august 24 1 makk brunørret 1 c/r
242 Østre Erik 6. august 1b 1 flue laks 4,8
243 Østre Erik 6. august 1b 1 flue laks 1
244 Østre Erik 6. august 2 1 flue ørret 0,8
245 Østre Erik 6. august 2 1 flue laks 4,8
230 Einar Sørstrøen 7. august 3 1 spinner laks 8,4
231 Einar Sørstrøen 7. august 3 1 sluk laks 8,2 oppdrett
227 Arne Mjelde 8. august 4 1 flue laks 3,5 oppdrett
228 Arne.N Ferkingstad 8. august 12 1 flue laks 2,1
232 Einar Sørstrøen 8. august 2 1 makk laks 2,9
233 Einar Sørstrøen 8. august 2 1 makk laks 1,7
234 Cay Birger nordhaug 8. august 22 1 sluk ørret 1,2
235 Per Sjursæter 8. august 24 1 makk laks 4,5  
236 Kjell M. Søvik 8. august 21 1 makk laks 5,3 oppdrett
237 Kjell M. Søvik 8. august 21 1 makk laks 5,9 oppdrett
238 Kjell M. Søvik 8. august 21 1 makk laks 5,8  
229 Geir Kennet Eriksen 9. august 12 1 makk laks 1  
239 Kjell M. Søvik 9. august 21 1 makk laks 3,5  
240 Kjell M. Søvik 9. august 21 1 makk laks 6,2 oppdrett
241 Kjell M. Søvik 9. august 21 1 makk laks 5,5 oppdrett
246 Cernic Frank 11. august 18 1 spinner ørret 2,1  
247 Valsvik Bjarne 13. august 3 1 spinner laks 2,5 c/r
248 Steinar Sørensen 14. august 9 1 flue laks 1  
250 Jarle Andersen 14. august 11 1 flue ørret 0,6 c/r
249 Geir Rune Knutsen 15. august 10 1 makk laks 5  
251 Jarle Andersen 15. august 5 1 spinner ørret 1  
254 Leif Handå 16. august 11 1 makk ørret 2 c/r
258 Roger Andersen 16. august 4 1 makk ørret 0,8  
262 Kjell Magne Kvale 16. august sørelva 1 makk laks 0,3  
252 Arvid Rørvik 17. august 11 1 sluk laks 0,8  
253 Ragnhild Risan 17. august 10 1 sluk laks 3,4 oppdrett
256 Øystein Olsen 17. august 4 1 makk laks 1,3  
257 Øystein Olsen 17. august 4 1 makk ørret 1  
259 Leif Ø Solensli 17. august 1 1 flue ørret 1 c/r
260 Leif Ø Solensli 17. august 1 1 flue laks 0,8 c/r
263 Erik Sanne 17. august 1 1 spinner ørret 0,7  
264 Arnfinn Olsen  17. august 1 1 makk ørret 1 c/r
265 Arnfinn Olsen  17. august 24 1 makk laks 1,0 c/r
266 Kurt Åge Stakkestad 17. august 24 1 makk laks    
267 Kjell Magne Kvale 17. august 10 3 spinner ørret 1,5 c/r
255 Morten Bunes 18. august 18 1 spinner laks 2,9  
261 Leif Ø Solensli 18. august 1 1 flue ørret 2,4  
268 Geir Berge 18. august 16 1 makk ørret 1,9  
269 Hamar 18. august 20 1 makk laks 2,2  
270 Jan Erik Osmundsen 19. august 12 1 flue laks 6,0 c/r
271 Jan Erik Osmundsen 19. august 12 1 flue laks 2 c/r
272 Arne M Ferkingstad 19. august 13 1 makk laks 6,7  
273 Øyvind Jacobsen 19. august 10 1 flue laks 4,0  
280 Helmer Stranstein 19. august 20 1 spinner laks 2,2  
274 Jan Erik Osmundsen 20. august 20 1 sluk laks 8,3  
276 Geir Rune Knutsen 20. august 10 1 makk laks 4,8 oppdrett
277 Torbjørn Nordal 20. august 10 1 makk laks 4,8 oppdrett
278 Torbjørn Nordal 20. august 10 1 makk laks 1,4  
275 Jan Mallaug 21. august 13 1 makk laks 8,6  
279 Mark Amend 21. august 3 1   laks 2 c/r
284 Jan Børge Tveit 21. august 7 1 makk laks 3,4  
281 Østre Erik 22. august 19 1   laks 4,4  
285 Jan Børge Tveit 22. august 15 1 flue laks 7,3  
300 Tor Arne Haugland 22. august 9 1 spinner laks 7,5  
316 Helmer Stranstein 22. august 8 1 spinner ørret 1,5  
317 Jarle Stangeland 22. august 24 1 spinner laks 1,8  
318 Leif Handå 22. august 23 1 makk laks 1,7  
319 Leif Handå 22. august 17 1 makk ørret 1 c/r
320 Peter Lindrot 22. august 1 1 flue laks 3,7  
321 Peter Lindrot 22. august 1 1 flue ørret 3,1  
322 Tommy lindrot 22. august 1 1 flue ørret 0,7 c/r
323 Tommy lindrot 22. august 1 1 flue ørret 0,6 c/r
282 Tommy lindrot 23. august 1 1 flue laks 1,5  
283 Kjell Inge Stokkvik 23. august sørelva 1 spinner laks 1 c/r
286 Jan Børge Tveit 23. august 15 1 spinner laks 6 c/r
288 Jarle Stangeland 23. august 2 1 spinner laks 1,8 c/r
289 Jarle Stangeland 23. august 2 1 sluk laks 8,0  
290 Ingve Kannelønning 23. august 2 1 sluk laks 4,0  
291 Atle Rosseland 23. august 3 1 flue laks 3 oppdrett
292 Atle Rosseland 23. august 3 1 flue laks 3  
297 Ulf Skogsrud 23. august 21 1 makk laks 10,0  
299 Geir Langøy 23. august 19 1 flue laks 1,5 c/r
301 Tor Arne Haugland 23. august 14 1 spinner laks 3,3 oppdrett
287 ? 24. august 16 1 makk laks 1,5  
293 Tommy lindrot 24. august 1 1 flue laks 1,0 c/r
294 Tommy lindrot 24. august 1 1 flue laks      0,8 c/r
295 Tommy lindrot 24. august 1 1 flue laks 1,1 c/r
296 Tommy lindrot 24. august 1 1 flue laks 0,9 c/r
298 Ulf Skogsrud 24. august 21 1 makk laks 2,5  
302 Tor Arne Haugland 24. august 9 1 spinner laks 4,1 oppdrett
303 Tor Arne Haugland 25. august 10 1 flue laks 4,1 oppdrett
304 Tor Arne Haugland 25. august 10 1 flue laks 2,9 oppdrett
306 Geir Langøy 25. august 21 1 makk laks 4,7 oppdrett
305 Peter Lindrot 26. august 1 1 flue laks 1,5  
307 Geir Langøy 26. august 21 1 makk laks 3,7 oppdrett
308 Harry Langøy 26. august 21 1 makk laks 6,7 oppdrett
309 Harry Langøy 26. august 21 1 makk laks 4,0 oppdrett
310 Geir Langøy 26. august 21 1 makk laks 5,0 oppdrett
311 Kjetil Veim 26. august 7 1 sluk laks 3,8 oppdrett
312 Vegar Grumheden 26. august 3 1 flue laks 7,2  
313 Toralv Berdahl 26. august 10 1 spinner laks 8  
314 Peter Lindrot 26. august 1 1 sluk laks 7,2  
315 Tage Eliason 26. august 15 1 spinner laks 4,8  
324 Geir Langøy 26. august 21 1 makk laks 6,6 oppdrett
325 Harry Langøy 26. august 21 1 makk laks 3 oppdrett
326 Harry Langøy 26. august 21 1 makk laks 4,6 oppdrett
327 Knut Løvberg 28. august 11 1 flue laks 2,6  
328 Andreas Jacobsen  28. august 10 1 flue laks 6,0 oppdrett
329 Øyvind Jacobsen 29. august 10 1 makk laks 4,5 oppdrett
330 Vidar Nielsen 30. august 24 1 makk laks 3  
331 Øyvind Vågen 28. august sørelva 1 makk laks 1,1  
332 Gard Berge 29. august 1 1 sluk laks 4,6 oppdrett
333 Dagfinn Haavik 29.aug 1 1 sluk laks 3,8
334 Gunnar Skogen 30.aug 3 1 makk laks 5 c/r
335 Odd Kåre Skogen 30.aug 3 1 flue laks 6 oppdrett
336 Rune Sund 29.aug 2 1 flue laks 1,7
337 Rune Sund 29.aug 2 1 flue laks 1,8
338 steinar sørensen  24.aug 7 1 flue ørret 1,2 c/r
339 steinar sørensen 29.aug 4 1 flue laks 2,5 c/r
340 Odd Kjell Svendsbø 29.aug 1B 1 laks 4,9
341 Odd Kjell Svendsbø 29.aug 1B 1 laks 3,7