Fangstoversikt  Etneelva 2008 (Catches 2008)

     Noter din fangst på tavla på Etne Camping, send  E-mail ,

         ring eller send SMS til  Gerd  tlf  92043613.    

                              

 

 

 

Største fiskar 2008

ID Navn dato sone redskap   vekt
228 Tore Andre Helgevold 25.jun 18 spinner laks 13,5
112 Jan Mallaug 13.jun 12 sluk laks 13,2
92 Jakob Ferkingstad 11. jun 12 makk laks 12,8
18 Ove Lyssand 01.jun 21 makk laks 12,7
25 Jacob Lindevik 01.jun 1   laks 11,2

 

 

Total fangst

Antall Kg Endeleg resultat 2008
Laks < 3 kg 156 365,4 178 381,2
Laks 3-7 kg 279 1280,2 384 1830,2
Laks > 7 kg 87 726 85 718,2
Totalt laks 522 2371,6 647 2929
Sjøørret 133 168,7 215 244,5
Gjennomsnittsvekt : Laks: 4,5    
   Sjøørret : 1,27    

 

 

Laksebørs 2003   Laksebørs  2004   Laksebørs 2005   Laksebørs 2006  Laksebørs 2007

 

 

Liste fiskar 2008

ID Navn dato sone Antall redskap laks/ørret vekt Merknad
1 Leif Handå 01.jun sørelva 1 makk Laks 4,1
2 Jarle Hammersvik 01.jun sørelva 1 makk Laks  3,5
3 Rolf Leknes 01.jun 11 1 makk laks 2,3
4 Tor Egil Holmedal 01.jun 16 1 makk laks 7,0
5 Ove Lyssand 01.jun 21 1 makk laks 5,5
6 Sonja Frafjord 01.jun 3 1 spinner laks 9,5
7 Sonja Frafjord 01.jun 3 1 spinner laks 6,0
8 Stefan Røer 01.jun 14 1 flue laks 8,8 oppdrett
9 Øystein Olsen 01.jun 10 1 spinner laks 7,2
10 Nils Haugen 01.jun 19 1 spinner laks 9,0
11 Dag Mannes 01.jun 4 1 makk laks 4,0
12 Jan Mallaug 01.jun 20 1 spinner laks 5,2
13 Arild Fagerland 01.jun 12 1 spinner laks 5,2
14 Arild Fagerland 01.jun 12 1 spinner laks 5,3
15 Jakob Ferkingstad 01.jun 13 1 makk laks 7,2
16 Geir K. Eriksen 01.jun 12 1 sluk laks 4,3
17 Jan Erik Osmundsen 01.jun 20 1 spinner laks 4,4
18 Ove Lyssand 01.jun 21 1 makk laks 12,7
19 Tor Egil Holmedal 01.jun 11 1 makk laks 8,5
20 Tom Hardeland 01.jun 2 1 makk sjøørret 1,2
21 Idar Furevik 01.jun sørelva 1 makk sjøørret 2,0 gjenutsatt
22 Idar Furevik 01.jun sørelva 1 makk sjøørret 2,5 gjenutsatt
24 Morten Kambe 01.jun 5 1 makk laks 6,0
25 Jakob Lindevik 01.jun 1 1 ? laks 11,2
26 Arild Fagerland 01.jun 13 1 spinner laks 5,4
30 Trond veseth 01.jun 4 1 makk sjøørret 1,5
23 Ove Lyssand 02.jun 21 1 makk laks 7,5
27 Arild Fagerland 02.jun 13 1 spinner laks 6,7
28 Arild Fagerland 02.jun 12 1 spinner laks 5,8
29 Sverre I. Sleen 02.jun 11 1 makk laks 3,5
31 Terje Furevik 02.jun sørelva 1 makk laks 2,2
32 Sveinung Lien 02.jun 10 1 spinner laks 8,3
33 Leif Johnny Næss 02.jun 7 1 flue laks 6,3
38 Gunnar Presttun 02.jun 8 1 makk laks 7,0
40 Geir Langøy 02.jun 21 1 makk sjøørret 1,0
41 Stefan Røer 02.jun 14 1 flue sjøørret 2,5
45 Fernando Castro 02.jun 23 1 makk sjøørret 1
34 Tom Hardeland 03.jun 10 1 makk laks 7,7
35 Tom Hardeland 03.jun 10 1 makk laks 9,7
36 Lauredo Torano 03.jun 16 1 makk laks 7,0
37 Sveinung Lien 03.jun 10 1 spinner laks 7,3
39 Arne gravelsæter 03.jun 3 1 makk laks 6,8
42 Leif Johnny Næss 03.jun 7 1 flue sjøørret 1,4
43 Lauredo Torano 03.jun 23 1 makk sjøørret 1,2
44 Fernando Castro 03.jun 23 1 makk sjøørret 1
46 Kjartan Krossli 03.jun 13 1 spinner laks 4,4
47 Jan Mallaug 04.jun 12 1 spinner laks 4,2
48 Bjørn Erik Barstad 04.jun 11 1 flue laks 5,1
49 Bjørn Erik Barstad 05.jun 11 1 flue laks 3,1
50 Nils Angeltveit 05.jun 7 1 flue laks 3,0
51 Magne Sunde 05.jun 14 1 flue laks 5,2
52 Andreas Jacobsen 05.jun 6 1 spinner sjøørret 0,8
54 Bjørn Erik Barstad 05.jun 11 1 makk laks 2,0
55 Svein Stokkland 05.jun 9 1 spinner laks 8,0
56 Svein Stokkland 05.jun 7 1 spinner laks 8,0
57 Stein Rune Mallekleiv 05.jun 9 1 sluk sjøørret 1,0
59 Pepe Elcordobes 05.jun 16 1 makk sjøørret 1,2
66 Øystein Midtun 05.jun 19 1 makk laks 3,1
333 Richard Isaksen 05.jun 1 1 makk sjøørret 2,6
334 Richard Isaksen 05.jun 1 1 makk sjøørret 2,7
335 Kjetil Veim 05.jun 1 1 makk sjøørret 2
53 Tor Egil Holmedal 06.jun 16 1 makk laks 7,6
58 Øyvind Jacobsen 06.jun 10 1 makk laks 8,2
60 Michal Skogland 06.jun 9 1 flue laks 6,3
61 Rolf Leknes 06.jun 16 1 makk sjøørret 0,8 gjenutsatt
64 Jacob Ferkingstad 06.jun 13 1 makk laks 3,5
67 Øystein Midtun 06.jun 19 1 makk sjøørret 1,4
336 Michael Rasmussen 06.jun 1 1 makk sjøørret 1,5
337 John R. Isaksen 06.jun 1 1 makk sjøørret 1,0
338 Jarle Gjerde 06.jun 1 1 makk sjøørret 0,5 gjenutsatt
62 Didrik Martens 07.jun 19 1 wobler laks 5,4
63 Idar Furevik 07.jun sørelva 1 makk laks 3,8
65 Lauredo Torano 07.jun 20 1 makk laks 7,1
68 Ebbe Dekkers 07.jun sørelva 1 makk laks 4,3
69 Fernando Castro 07.jun 7 1 makk laks 8,0
70 Tor Egil Holmedal 07.jun 16 1 makk laks 9,6
76 Jacob Ferkingstad 07.jun 13 1 makk laks 7,4
71 Tor Egil Holmedal 08.jun 16 1 flue sjøørret 2,0 gjenutsatt
72 Tor Egil Holmedal 08.jun 16 1 flue laks 9,2
73 Fernando Lopez 08.jun 7 1 makk laks 6
74 Fernando Castro 08.jun 7 1 makk laks 6,5
75 Fernando Lopez 08.jun 7 1 makk laks 5,3
77 Kjell A.Stava 08.jun 11 1 makk sjøørret 1,2
78 Tor Egil Holmedal 08.jun 17 1 makk laks 2,3
115 Helene Ferkingstad 08.jun 15 1 makk laks 3,1
339 Nils Magnar Liknes 08.jun 1 6 flue sjøørret 3,8 gjenutsatt
423 Ole Strømø 08.jun 10 1 spinner laks 5,4
79 Jørn Vad 09.jun 16 1 flue laks 10,4
80 Magne Sundve 09.jun 14 1 flue laks 5,4
81 Åsmund Hovda 09.jun 2 1 flue laks 1,8
82 Muran Opdal 09.jun 14 1 flue laks 5,6
84 Paul I Strand 09.jun 7 1 makk laks 2,3
83 Sindre Vad 10.jun 11 1 flue laks 4,6
85 Helge W. Gustavsen 10.jun 19 1 flue laks 5,3
86 Rolf Kvalevåg 10.jun 16 1 makk laks 7,6
87 Adrian Helgesen 10.jun 3 1 flue laks 6,6
89 Morten Viken 10.jun 24 1 makk sjøørret 1,2
94 Tor Egil Holmedal 10.jun 11 1 makk laks 3,0
340 Rune Hansen 10.jun 1 1 makk laks 7,5
341 Rune Hansen 10.jun 1 1 makk sjøørret 1,5
382 Frode Pedersen 10.jun 7 1 makk laks 5,5
88 Bent Petersen 11.jun 22 1 makk laks 4,7
90 Nick Jacobsen 11.jun 11 1 makk sjøørret 0,8 gjenutsatt
91 Morten Viken 11.jun 24 1 makk laks 5,4
92 Jacob Ferkingstad 11.jun 12 1 makk laks 12,8
93 Arne Ferkingstad 11.jun 12 1 makk laks 6,8
95 Arne Tysvær 11.jun 16 1 makk laks 6,1
96 Bjørnar Larsen 11.jun 18 1 spinner laks 6,2
97 Tor Egil Holmedal 11.jun 11 1 makk sjøørret 1,5 gjenutsatt
98 Kjell David Aase 11.jun 9 1 spinner laks 10,2
99 Jacob Ferkingstad 11.jun 13 1 makk laks 8,7
100 Helmer Straumstein 11.jun sørelva 1 makk laks 4,8
101 Tor Egil Holmedal 11.jun 11 1 makk laks 6,7
106 Ole Larsen 11.jun 1 1 makk sjøørret 2,0
109 Jan Erik Osmundsen 11.jun 13 1 makk sjøørret 2,5 gjenutsatt
102 Tor Egil Holmedal 12.jun 11 1 makk sjøørret 1,2 gjenutsatt
103 Gunnleiv Ferkingstad 12.jun 4 1 makk sjøørret 3,2
104 Kjell David Aase 12.jun 9 1 sluk laks 2,8
105 Sigve Ramstad 12.jun 1 1 spinner laks 6,2 oppdrett
107 Jon Erling Helle 12.jun 18 1 spinner laks 4,4
113 Klaus Aarøy 12.jun 10 1 makk sjøørret 0,8 gjenutsatt
233 Stefan Røer 12.jun 11 1 sluk laks 8,9
108 Idar Furevik 13.jun sørelva 1 makk laks 5,7
110 Jan Erik Osmundsen 13.jun 20 1 spinner sjøørret 1,0 gjenutsatt
111 Jan Erik Osmundsen 13.jun 12 1 makk laks 6,8
112 Jan Mallaug 13.jun 12 1 sluk laks 13,2
114 Kjell David Aase 13.jun 12 1 sluk laks 6,6
116 Jostein Naustheller 13.jun 23 1 spinner laks 7,4
117 Helmer Straumstein 13.jun sørelva 1 makk laks 3,7
118 Leif Handå 13.jun sørelva 1 makk laks 3,1
119 Leif Handå 13.jun sørelva 1 makk laks 1,8 gjenutsatt
120 Kjartan M. Strømø 13.jun sørelva 1 makk laks 3,6
127 Tom Hardeland 13.jun 3 1 makk laks 2,7
129 Arne Austevoll 13.jun 4 1 makk sjøørret 1,3
121 Leif Handå 14.jun sørelva 1 makk laks 2,7
122 Lars Rune Halleland 14.jun sørelva 1 makk laks 7,5
123 Idar Furevik 14.jun sørelva 1 makk laks 4
124 Idar Furevik 14.jun sørelva 1 makk sjøørret 2 gjenutsatt
125 Tom Hardeland 14.jun 3 1 makk laks 9,4
126 Tom Hardeland 14.jun 3 1 makk laks 5,2
128 Nils Haugen 14.jun 3 1 spinner laks 2,2
130 Ronny Riple 14.jun 4 1 makk sjøørret 1,5
147 Helmar Straumstein 14.jun sørelva 1 makk sjøørret 1,4
239 Jostein Eikrheim 14.jun 2 1 makk laks 2,5
342 Michal Martin 14.jun 1 1 makk sjøørret 0,8
343 Michal Martin 14.jun 1 1 makk sjøørret 0,7
344 Michal Martin 14.jun 1 6 makk sjøørret 3 gjenutsatt
131 Nick Jacobsen 15.jun 19 1 makk sjøørret 1,3 gjenutsatt
133 Terje Furevik 15.jun sørelva 1 makk laks 3,5
136 Dag Mannes 15.jun 3 1 flue laks 3,2
137 Lars Schwalb 15.jun 12 1 sluk laks 6,2
173 Michael Hugel 15.jun 20 1 makk laks 6,8
132 Kjell Inge Stokkvik 16.jun 7 1 flue laks 3
134 Terje Furevik 16.jun sørelva 1 makk laks 7
135 Terje Furevik 16.jun sørelva 1 makk laks 5
142 Kjell S. Berge 16.jun 21 1 makk laks 8,5
143 Kjell S. Berge 16.jun 21 1 makk laks 3
144 Kjell S. Berge 16.jun 21 1 makk laks 6 oppdrett
174 Michael Hugel 16.jun 20 1 makk sjøørret 2,1
345 Egil Hauge 16.jun 1 1 makk laks 6,5 oppdrett
346 Johan F. Kayser 16.jun 1 1 makk sjøørret 1
138 Conny Holmedal 17.jun 10 1 makk laks 8,5
139 Tor Egil Holmedal 17.jun 10 1 makk laks 7,1
140 Johnny Måge 17.jun 7 1 flue laks 3,8
141 Asbjørn Vorre 17.jun 15 1 makk laks 7,5
145 Dag Mannes 17.jun 2 1 flue laks 5,5
146 Dag Mannes 17.jun 2 1 flue laks 1,7
148 Tor A. Haugland 17.jun 9 1 spinner laks 5,5
149 Tor A. Haugland 17.jun 7 1 spinner laks 3,1
150 Frode Mortensen 17.jun 3 1 flue laks 2,7
151 Stein S. Mortensen 17.jun 3 1 spinner laks 5,3
152 Stein S. Mortensen 17.jun 3 1 spinner laks 3,6
153 Kjell Grutle 17.jun sørelva 1 makk laks 2
154 Lars Gjerde 17.jun sørelva 1 makk laks 3,3
157 Per-Åge Nordheim 17.jun 6 1 makk laks 4
158 Per-Åge Nordheim 17.jun 6 1 makk sjøørret 1,9
159 Per-Åge Nordheim 17.jun 6 1 makk sjøørret 0,8 skadet
155 Nick Jacobsen 18.jun 7 1 makk laks 3,4
156 Ingvar Pettersen 18.jun 5 1 flue laks 4,9
160 Ove Arnesen 18.jun 3 1 sluk laks 3
161 Rolf Kvalevåg 18.jun 11 1 makk laks 3
162 Kjartan Krossli 18.jun sørelva 1 makk laks 3,9
175 Klaus Perey 18.jun 14 1 makk laks 8,5
176 Michael Hugel 18.jun 12 1 makk laks 4,5
163 Espen Mortensen 19.jun 10 1 flue laks 2,6
164 Espen Mortensen 19.jun 10 1 flue laks 1,7
165 Lars Gjerde 19.jun sørelva 1 makk laks 2,6
166 Lars Gjerde 19.jun sørelva 1 makk laks 2,5
167 Ragnhild Risan 19.jun 16 1 makk sjøørret 1,2 gjenutsatt
168 Nils Angeltveit 19.jun 4 1 flue laks 3,3
169 Håkon Hansen 19.jun sørelva 1 flue laks 4,3
170 Reidar Bauge 19.jun 3 1 flue laks 2,0
177 Michael Hugel 19.jun 13 1 makk laks 2,2
178 Michael Hugel 19.jun 13 1 sluk laks 2,5
179 Rune Rafdal 19.jun 16 1 spinner laks 7,0
180 Kenneth Jansen 19.jun sørelva 1 makk laks 3,0
171 Frode Mortensen 20.jun 4 1 flue laks 2,9
172 Idar Furevik 20.jun sørelva 1 makk laks 4,0
181 Ivar Gjerde 20.jun 11 1 sluk laks 8,1
183 Marianne Hagen 20.jun 1 1 sluk laks 1,5
190 Lars Grønvigh 20.jun 19 1 spinner laks 5
480 Odd Kjell Svendsbøe 20.jun 1b 1 makk sjøørret 1,4
182 Idar Furevik 21.jun sørelva 1 sluk laks 4,0
184 Gunnar Presttun 21.jun 1 1 spinner laks 3,5
185 Ingvar Pettersen 21.jun 10 1 spinner laks 2,7
186 Ingvar Pettersen 21.jun 10 1 spinner laks 2,7
188 Peter Frost 21.jun 24 1 makk laks 3,1
191 Lars Petter Grønvigh 21.jun 19 1 spinner laks 5
207 Michael Hugel 21.jun 12 1 makk sjøørret 3,8
207 Michael Hugel 21.jun 12 1 makk sjøørret 3,8
187 Rolf Leknes 22.jun 16 1 makk laks 3,8
189 Frank Kuter 22.jun 24 1 makk sjøørret 1,3
192 Magne Helle 22.jun 19 1 flue laks 10,1
193 Morten Breie 22.jun 21 1 makk laks 2,7
198 Ragnhild Risan 22.jun 5 1 makk laks 9
205 Stefan Røer 22.jun 12 1 makk laks 6
205 Stefan Røer 22.jun 12 1 makk laks 6
206 Michael Hugel 22.jun 14 1 makk laks 6,2
206 Michael Hugel 22.jun 14 1 makk laks 6,2
194 Tor Egil Holmedal 23.jun 11 1 makk laks 10,6
195 Peter Frost 23.jun 17 1 makk laks 7,7
196 Nick Jacobsen 23.jun 11 1 makk laks 2,7
197 Tom Hardeland 23.jun 4 1 makk laks 3,2
210 Geir Rune Knutsen 23.jun 1 1 makk laks 3,2
211 Geir Rune Knutsen 23.jun 1 1 makk laks 1,8
212 Torbjørn Nordal 23.jun 1 1 makk laks 1,6
213 Torbjørn Nordal 23.jun 1 1 makk sjøørret 1,5
214 Alf H. Andersen 23.jun 1 1 makk laks 4,1
215 Alf H. Andersen 23.jun 1 1 makk laks 1,6
216 Helge Stuve 23.jun 1 1 makk sjøørret 1,4
217 Helge Stuve 23.jun 1 1 flue sjøørret 0,6 gjenutsatt
218 Helge Stuve 23.jun 1 1 flue sjøørret 0,6 gjenutsatt
219 Helge Stuve 23.jun 1 1 flue sjøørret 0,9 gjenutsatt
220 Even Almås 23.jun 1 1 makk laks 1,5
221 Even Almås 23.jun 1 1 flue sjøørret 1,0 gjenutsatt
222 Even Almås 23.jun 1 1 flue sjøørret 0,6 gjenutsatt
224 Inge Mæland 23.jun 3 1 flue laks 3,2
199 Idar Furevik 24.jun 19 1 makk laks 2
200 Idar Furevik 24.jun 19 1 makk laks 8,0 oppdrett
201 Helge W. Gustavsen 24.jun 16 1 flue laks 4,6
202 Helge W. Gustavsen 24.jun 16 1 flue laks 2,4
203 Michael Hugel 24.jun 11 1 makk laks 3,8
204 Klaus Perey 24.jun 14 1 makk laks 2,8
208 Frank Kuter 24.jun 24 1 makk laks 3,4
223 Helge Stuve 24.jun 1 1 makk sjøørret 1
209 Reidar Bauge 25.jun 10 1 sluk laks 2,3
225 Runar Eskeland 25.jun 19 1 flue laks 4,0
226 Vidar Lillevik 25.jun 19 1 flue laks 6,1
227 Tom Hardeland 25.jun 10 1 makk laks 3,1
228 Tore Andre Helgevold 25.jun 18 1 spinner laks 13,5 11år
229 Lars Rune Halleland 25.jun sørelva 1 makk laks 4,3
230 Ove Lode 25.jun 3 1 flue laks 5,8
231 Ove Lode 25.jun 3 1 flue laks 1,8
232 Ove Lode 25.jun 3 1 flue sjøørret 2,6
234 Klaus Perey 25.jun 11 1 makk laks 3,8
235 Michael Hugel 25.jun 11 1 makk sjøørret 2,5
236 Knut T. Fagerland 25.jun 2 1 flue laks 3,5
347 Åsmund Stoknes 25.jun 1 1 makk sjøørret 1
237 Tom Hardeland 26.jun 10 1 makk laks 7,7
238 Tom Hardeland 26.jun 10 1 makk laks 4,4
240 Frode Mortensen 26.jun 7 1 flue laks 1,3 gjenutsatt
241 Arthur O. Skar 26.jun 11 1 sluk laks 7,4
242 Vidar Berdalen 26.jun 21 1 makk laks 8,5
258 Tor A. Haugland 26.jun 9 1 spinner laks 5,2
267 Arne Tysvær 26.jun 3 1 spinner laks 10,6
243 Tom Hillersøy 27.jun 11 1 wobler laks 3,1
244 Steinar Sørensen 27.jun 7 1 flue laks 3
245 E. Britsch 27.jun 19 1 makk laks 4 oppdrett
246 W. Britsch 27.jun 19 1 makk sjøørret 1,5
247 H.R.? 27.jun 19 1 makk sjøørret 3
248 Lars Ove Lien 27.jun 7 1 flue laks 5,7
268 Vegard Grumheden 27.jun 10 1 flue laks 5,2 oppdrett
481 Odd Kjell Svendsbøe 27.jun 1b 1 sluk laks 3,3
249 Kenneth Jansen 28.jun sørelva 1 makk laks 2,6
250 Jesper Nielsen 28.jun 22 1 flue laks 6,5
251 Jarle Hammersvik 28.jun 15 1 spinner laks 7,1
252 Morten Viken 28.jun 21 1 makk laks 8 oppdrett
253 Stein Monsen 28.jun 21 1 makk laks 4,7 oppdrett
254 Reidar Bauge 28.jun 7 1 flue laks 3,7
255 Reidar Bauge 28.jun 7 1 flue laks 3,5
256 Alfred Muller 28.jun 12 1 sluk laks 6,4 oppdrett
264 Nils Angeltveit 28.jun 4 1 flue laks 2,8
294 Oskar Kringlebotten 28.jun 3 1 makk laks 1,3
257 Roy Larsen 29.jun 21 1 makk laks 3,2
259 Idar Furevik 29.jun sørelva 1 makk laks 7,5
260 W. Britsch 29.jun 12 1 sluk laks 7,3 oppdrett
261 W. Britsch 29.jun 12 1 makk laks 2,8
262 Odd Vaka 29.jun 10 1 makk laks 2,7
265 Kjell Morten Søvik 29.jun 21 1 makk laks 8,0
266 Kjell Aase 29.jun 21 1 makk laks 8,5 oppdrett
269 Jan A. Vinje 29.jun 3 1 flue laks 3,2
270 Geir Grindheim 29.jun 3 1 makk laks 4,2
271 Odd Vaka 29.jun 10 1 makk laks 2,7
272 Øyvind Jacobsen 29.jun 7 1 flue sjøørret 2,5
273 Tor A. Haugland 29.jun 15 1 spinner laks 4,5
275 Kjell Aase 29.jun 21 1 spinner laks 5
263 Atle Kambestad 30.jun sørelva 1 spinner sjøørret 1,2
274 Tor A. Haugland 30.jun 15 1 spinner laks 2,7
276 Kjell Aase 30.jun 21 1 spinner laks 3,5
277 Kjell Morten Søvik 30.jun 21 1 spinner sjøørret 1,9
289 Stefan Røer 30.jun 12 1 makk laks 5,5
278 Kjell Morten Søvik 01.jul 21 1 makk laks 8,3
279 Rune Ramsvik 01.jul 3 1 makk laks 3,0
280 Tom Notland 01.jul 3 1 spinner laks 2,6
283 Lars Schwalb 01.jul 2 1 flue laks 1,5
284 E. Britsch 01.jul 12 1 makk laks 1,9
290 Stefan Røer 01.jul 14 1 spinner laks 5
281 Leif Handå 02.jul 8 1 makk laks 2,6
282 Leif Handå 02.jul 9 1 makk laks 4,2
285 W. Britsch 02.jul 12 1 makk laks 3,5
286 Tor A. Haugland 02.jul 6 1 spinner laks 2,5
287 Tor A. Haugland 02.jul 4 1 flue laks 2,8
291 Stefan Røer 02.jul 12 1 spinner laks 3,1
288 E. Britsch 03.jul 12 1 makk laks 4,6
292 W. Britsch 04.jul 12 1 makk laks 4,8
293 W. Britsch 04.jul 12 1 makk laks       5,2
295 Erik leknes 04.jul 11 1 makk laks 3,4
296 Erik leknes 04.jul 11 1 makk laks 3
352 Leif Johnny Næss 04.jul 4 1 flue laks 5,6
297 Rolf Leknes 05.jul 11 1 makk laks 3,5
298 Jan B. Pettersen 05.jul 7 1 spinner laks 3,4
299 Kjartan Krossli 05.jul sørelva 1 makk laks 5,1
332 Steinar H. Olsen 05.jul 1 1 spinner laks 3,2
300 Per-Åge Nordheim 06.jul 12 1 makk laks 2,2
301 Per-Åge Nordheim 06.jul 12 1 makk laks 3,0
302 Trond veseth 06.jul sørelva 1 makk laks 3,5
303 Stian Mortensen 06.jul 7 1 flue laks 3,6
305 Ragnhild Risan 06.jul 3 1 flue laks 2,8
310 Ragnhild Risan 06.jul 3 1 flue sjøørret 1,3 gjenutsatt
304 Rudi Seim 07.jul 15 1 flue laks 2,8
306 Arild Fagerland 07.jul 12 1 makk laks 6 oppdrett
307 Tor A. Haugland 07.jul 4 1 flue laks 6,3 oppdrett
308 Conny Holmedal 07.jul 3 1 spinner laks 8,6
309 Ragnhild Risan 07.jul 3 1 flue sjøørret 1,8 gjenutsatt
311 Jan A. Vinje 07.jul 10 1 flue laks 7,3
312 Nils Haugen 07.jul 10 1 flue laks 4,3
314 Millan 07.jul sørelva 1 makk laks 4
315 Terje Furevik 07.jul sørelva 1 makk laks 6,7
316 Arild Fagerland 07.jul 12 1 sluk laks 1,5 gjenutsatt
319 Toni Nylund 07.jul 3 1 makk laks 2,4
324 Roy M. Øyjord 07.jul 10 1 makk laks 4,4
325 Mark Amend 07.jul 10 1 spinner laks 3,0
313 Mandius Mandiussen 08.jul 24 1 makk laks 2,5
317 Wirachai Krailert 08.jul 11 1 makk laks 3,2
318 Jan Mallaug 08.jul 13 1 makk laks 7,2
320 Anders Vedøy 08.jul 3 1 makk laks 2,9
321 Torbjørn Arnesen 08.jul 3 1 makk regnbue 1,8 oppdrett
322 Frode Mortensen 08.jul 7 1 flue laks 2,9 gjenutsatt
323 Mikal Skoglund 08.jul 7 1 flue laks 3
326 Millan 09.jul sørelva 1 makk laks 3
327 Millan 09.jul sørelva 1 makk laks 2,0
328 Terje Furevik 09.jul sørelva 1 makk laks 2,8
329 Tommy Vatslid 09.jul 3 1 spinner sjøørret 1,8
330 Tommy Vatslid 09.jul 8 1 makk sjøørret 0,5 gjenutsatt
331 Tommy Vatslid 09.jul 19 1 flue laks 2,1
367 Ragnhild Risan 09.jul 4 1 flue sjøørret 1,2 gjenutsatt
368 Ragnhild Risan 09.jul 4 1 makk sjøørret 1,4
348 Harry Langøy 10.jul 16 1 makk laks 3,5
349 Adrian Helgesen 10.jul 3 1 spinner laks 3,5
350 Bjørn Aasen 10.jul 9 1 makk laks 3,5
351 Bjørn Aasen 10.jul 9 1 makk laks 2,1
353 Leif Johnny Næss 10.jul 7 1 flue laks 2,4
424 Ole Strømø 10.jul sørelva 1 makk laks 6,5 oppdrett
354 Sigbjørn Larsen 11.jul 5 1 makk laks 4,2
355 Christian Aasen 11.jul 9 1 makk laks 3,3
356 Alv Hetland 11.jul 2 1 flue laks 2,2
357 Tommy Risnes 11.jul 21 1 makk laks 5,6
358 Kåre Johnsrud 12.jul 12 1 sluk laks 3,3
359 Morten Kambe 12.jul 7 1 makk laks 4,5
360 Leif Handå 12.jul 7 1 makk laks 4
361 Tor Egil Holmedal 12.jul 22 1 flue laks 6 gjenutsatt
362 Tor Egil Holmedal 12.jul 22 1 makk laks 8,3
363 Jarle Hermann 12.jul 3 1 spinner laks 1,6
369 Trond veseth 12.jul 14 1 makk laks 2,1
364 Ole Norvald Øyjord 13.jul 10 1 makk laks 10,3
365 Terje Jacobsen 13.jul 1 1 wobler laks 4,9
366 Terje Jacobsen 13.jul 1 1 wobler laks 3,0
372 Sigbjørn Opheim 13.jul 4 1 flue laks 2,1
378 Inge Eide 13.jul 2 1 flue laks 2,3
383 Arne Ferkingstad 13.jul 13 1 sluk sjøørret 2
370 Tor Zakariasen 14.jul 24 1 makk laks 3,5
371 Kjell Erik Rear 14.jul 24 1 makk laks 3,2
373 Tommy Vatslid 14.jul 10 1 makk laks 9,4
374 Lars Gjerde 14.jul sørelva 1 makk laks 2,5
375 Lars Gjerde 14.jul sørelva 1 sluk laks 2,9
376 Birger Osnes 14.jul 24 1 spinner laks 3
377 Frode Pedersen 14.jul 9 1 makk laks 4
379 Kjell Vormestrand 14.jul 1 1 flue sjøørret 0,7
380 Kjell Vormestrand 14.jul 1 1 flue sjøørret 0,7
381 Kjell Vormestrand 14.jul 1 1 flue sjøørret 1,5
384 Arild Fagerland 14.jul 12 1 sluk laks 2,9
385 Jakob Ferkingstad 14.jul 13 1 sluk laks 3,3
386 Erling Grindheim 14.jul 3 1 wobler laks 5
387 Tor Egil Holmedal 15.jul 16 1 makk laks 5,4
406 Rune Kringlebottn 15.jul 3 1 flue laks 2,2
624 Terje Bjørgen 15.jul 3 1 flue laks 2,2
388 Steinar Sørensen 16.jul 10 1 flue laks 8,1
389 Stian Mortensen 16.jul 5 1 flue laks 4
390 Jakob Ferkingstad 16.jul 12 1 makk laks 6,6
391 Odd Helge Røstbø 16.jul 11 1 makk laks 3,1
392 Odd Helge Røstbø 16.jul 11 1 makk sjøørret 2,5
393 Svein H. Lærdal 16.jul 18 1 makk laks 3,6
394 Stian Mortensen 16.jul 7 1 flue laks 5,4
395 Tommy Måge 16.jul 7 1 flue laks 10,1
397 Nick Jacobsen 16.jul 18 1 makk laks 3,1
399 Ole Larsen 16.jul 3 1 spinner laks 7,2
396 Trond Folkedal 17.jul 22 1 spinner laks 6,4
398 Idar Furevik 18.jul sørelva 1 spinner laks 4,3
400 Jarle Hammersvik 18.jul 10 1 makk laks 2,7
401 Helmar Straumstein 18.jul sørelva 1 makk laks 3,5
402 Tom Halvorsen 18.jul 7 1 sluk laks 3,7
403 Dag Mannes 18.jul 1b 1 flue laks 1
404 Laennart Matre 18.jul 19 1 sluk laks 5,5 oppdrett
405 Stein S. Mortensen 18.jul 7 1 flue laks 3,7
407 Rune Kringlebottn 18.jul 10 1 flue laks 2,8
408 Rune Kringlebottn 18.jul 10 1 makk laks 3,0
411 Alf T. Myking 18.jul 18 1 flue laks 7,8
409 Idar Furevik 19.jul sørelva 1 makk laks 5
410 Idar Furevik 19.jul sørelva 1 makk laks 4,5 gjenutsatt
413 John R. Isaksen 19.jul 9 1 makk laks 3,3
414 Richard Isaksen 19.jul 9 1 makk sjøørret 1,1
415 Jakob Ferkingstad 19.jul 13 1 makk laks 3,1
420 Billy Gibson 19.jul 19 1 flue sjøørret 0,5 gjenutsatt
438 Bjørn Osvåg 19.jul sørelva 1 makk laks 4,5
412 Kenneth R. Nyrud 20.jul 23 1 flue laks 5,5
416 Simon A. Ferkingstad 20.jul 13 1 sluk sjøørret 0,8 gjenutsatt
417 Finn Roger Smedsrud 20.jul 12 1 makk laks 4,9
418 Finn Roger Smedsrud 20.jul 12 1 makk laks 2,4
419 Shamo 20.jul 19 1 makk laks 4,5 gjenutsatt
421 Billy Gibson 20.jul 16 1 makk sjøørret 0,5 gjenutsatt
422 Malcolm Huxley 20.jul 16 1 makk sjøørret 0,6 gjenutsatt
425 Øyvind Jacobsen 20.jul 7 1 flue laks 3,4
426 Billy Gibson 20.jul 11 1 spinner laks 3,5 gjenutsatt
439 Bjørn Osvåg 20.jul sørelva 1 makk laks 5,2
427 Tom Hardeland 22.jul 10 1 makk laks 4,6
428 Tom Hardeland 22.jul 10 1 makk laks 2,2
429 Kjartan Krossli 22.jul sørelva 1 makk laks 3,5
430 Egil Handå 22.jul sørelva 1 makk laks 3,5
431 Knut Åsheim 22.jul 3 1 makk laks 1,3
432 Einar Matre 22.jul 19 1 flue laks 4,0
433 Kjell Jakobsen 22.jul 12 1 wobler laks 6,9  
434 Christer Solberg 22.jul 1 1 makk laks 3,3  
440 Bjørn Osvåg 22.jul sørelva 1 makk laks 3,5  
510 Jan Bekkestad 26.jul 21 1 makk laks 6 gjenutsatt
435 Helmar Straumstein 27.jul sørelva 1 makk laks 1,5  
436 Roy Ferkingstad 27.jul 10 1 makk laks 3,2
437 Jan Mallaug 28.jul 12 1 spinner laks 3,5
441 Harry Langøy 28.jul 21 1 makk laks 7,5
442 Jan Mallaug 29.jul 13 1 spinner laks 7,9
443 Steven Samuelsen 30.jul 3 1 sluk laks 2,4
444 Lars Gjerde 30.jul sørelva 1 makk laks 3,1
445 Dag Mannes 30.jul 7 1 flue laks 2,6
628 Arne Østensvik 30.jul 9 1 makk regnbue 3,5 oppdrett
446 Idar Furevik 31.jul sørelva 1 makk laks 3,4
447 Hans Beiermann 01.aug 12 1 flue laks 5,5
448 Sindre S. Ødegård 02.aug 3 1 spinner laks 8,5 13 år
449 Stein S. Mortensen 02.aug 7 1 spinner laks 1,7
450 Knut Åsheim 02.aug 10 1 spinner laks 4,6
451 Helmar Straumstein 03.aug sørelva 1 makk laks 3,5
452 Helmar Straumstein 03.aug sørelva 1 makk laks 4,0
453 Vegard Nilsen 04.aug 5 1 flue laks 4,1
462 Terje Furevik 04.aug sørelva 1 makk laks 3,5
454 Kjell Grutle 05.aug sørelva 1 spinner laks 2,7
455 Kjell Grutle 05.aug sørelva 1 spinner laks 4,2
456 Stian ljones 05.aug sørelva 1 makk laks 2,2
457 Ove Lode 06.aug 7 1 flue laks 4,6
458 Ove Lode 06.aug 7 1 flue regnbue 1,2 oppdrett
459 Geir Langøy 06.aug 16 1 makk laks 7
460 Harry Langøy 06.aug 21 1 makk laks 6,3
478 Steinar Sørensen 06.aug 7 2 ? sjøørret 2,2 gjenutsatt
479 Steinar Sørensen 06.aug 4 2 ? sjøørret 1,8 gjenutsatt
461 Jan Mallaug 07.aug 12 1 spinner laks 2,4
482 Jan A. Vinje 07.aug 3 1 spinner laks 5,1
463 Terje Furevik 08.aug sørelva 1 makk sjøørret 5,3
464 Hele? 08.aug sørelva 4 makk laks 13,2
465 Kjell Morten Søvik 09.aug 21 1 makk laks 5,5
466 Jan Mallaug 09.aug 12 1 spinner laks 4,2
467 Kjell Morten Søvik 09.aug 21 1 makk laks 6,5 oppdrett
468 Fredrik Lihaug 09.aug 16 1 flue sjøørret 0,8
469 Fredrik Lihaug 09.aug 3 1 makk laks 3,7
483 Jakob Ferkingstad 10.aug 13 1 makk laks 3,4
489 Kjell Ove Våg 10.aug 10 1 flue laks 4,2
490 Klaus Aarøy 10.aug 10 1 makk sjøørret 1,0
491 Paul Strand 10.aug 10 1 flue regnbue 1,5 oppdrett
625 Terje Bjørgen 10.aug 3 1 flue laks 10,9
470 Michal Skogland 11.aug 7 1 flue laks 4,6 oppdrett
471 Kjell Eikeskog 11.aug 9 1 sluk laks 7,3
472 Kjell Eikeskog 11.aug 9 1 sluk laks 2
473 Mark Amend 11.aug 11 1 spinner sjøørret 0,8 gjenutsatt
474 Mark Amend 11.aug 11 1 spinner sjøørret 1,2 gjenutsatt
475 Kjetil Veim 11.aug 10 1 sluk laks 3,3 oppdrett
476 Kjetil Veim 11.aug 10 1 sluk laks 6,5
477 Michael Rasmussen 11.aug 7 1 makk laks 9,2
484 June Sund 11.aug 12 1 sluk laks 4,2
485 Helmar Straumstein 11.aug sørelva 1 makk laks 4,6
486 Svend Svendsbøe 11.aug 9 1 flue laks 3
487 Lars Inge Svalland 11.aug 1b 1 makk laks 1
497 Harry Langøy 11.aug 16 1 makk laks 3,3
488 Lars Inge Svalland 12.aug 1 1 sluk laks 1
492 Svend Svendsbøe 12.aug 9 1 makk laks 3,6
493 Monica Bunes 12.aug 22 1 makk laks 6
494 Dag Mannes 12.aug 5 1 flue laks 3
495 Dag Mannes 12.aug 5 1 flue sjøørret 1,2 gjenutsatt
499 Ole Larsen 12.aug 1 1 makk laks 2,8
500 Bård Thuen Høgheim 12.aug 12 1 spinner laks 3,1
501 Jan Roger Pedersen 12.aug 7 1 makk sjøørret 0,9
502 Oskar Nilsen 12.aug 7 1 spinner laks 11,5 oppdrett
503 Vegar Grumheden 12.aug 3 1 flue laks 4,8
496 Tor A. Haugland 13.aug 15 1 flue laks 2,1 oppdrett
498 Lars Ole Badenholt 13.aug 23 1 flue laks 2,9
504 Monica Bunes 13.aug 22 1 spinner laks 7,8 oppdrett
506 Ragnhild Risan 13.aug 22 1 makk sjøørret 6 gjenutsatt
517 Kurt Åge Stakkestad 13.aug 14 1 ? laks 2,5
505 Jan Mallaug 14.aug 12 1 spinner laks 1,8
507 Kjell Inge Stokkvik 14.aug 7 1 flue laks 5,4 oppdrett
508 Tor Oddvar Ramsvik 14.aug 4 1 flue sjøørret 1,0 gjenutsatt
509 Martin Våge 14.aug sørelva 1 makk laks 1,1
512 Ragnhild Risan 14.aug 22 1 flue laks 6 gjenutsatt
516 Ivar Gjerde 14.aug 6 1 spinner laks 2 oppdrett
518 Finn Morten Jacobsen 14.aug 12 1 spinner laks 4,0
511 Jan Bekkestad 15.aug 21 1 makk laks 5 gjenutsatt
513 Lars Gjerde 15.aug sørelva 1 makk laks 5,3
514 Alf T. Myking 17.aug 15 1 spinner laks 2,7
515 Terje Olsen 17.aug 9 1 makk laks 1,8
519 Vicario Attilio 18.aug 11 1 flue sjøørret 1,7
522 Kjell Grutle 18.aug sørelva 1 makk laks 3
523 Kjell Grutle 18.aug sørelva 1 spinner laks 3,4
520 Per Jostein Bru 19.aug 8 1 makk laks 2,9
629 Bjørn Aasen 19.aug 4 1 makk regnbue 2,4 oppdrett
521 Ivar Ingebretsen 20.aug 7 1 sluk laks 3,2
524 Magne Sundve 21.aug 4 1 flue laks 1,1
526 Arne Lura 21.aug 7 1 makk laks 6
528 Johannes Walle 21.aug 17 1 flue sjøørret 1
525 John Ustad 22.aug sørelva 1 makk laks 5
527 Toralf Bredahl 22.aug 10 1 spinner laks 9
529 Leif Johannessen 22.aug 22 1 sluk laks 4,6
532 Jarle Stangeland 22.aug 10 1 flue laks 4,7
530 Øyvind Borgen 23.aug 12 1 makk laks 3,4
531 Øyvind Borgen 23.aug 12 1 makk laks 2,8
533 Leif Johnny Næss 23.aug 7 1 flue laks 2,2
534 Leif Johnny Næss 24.aug 7 1 flue laks 4,7
535 Sigve Ramstad 25.aug 12 1 flue laks 2,5
536 Mark Amend 25.aug 3 1 spinner laks 4,8
537 Kjell Inge Stokkvik 25.aug 6 1 spinner regnbue 1,2 oppdrett
538 Tor Haugland 25.aug 4 1 flue regnbue 1,7 oppdrett
539 Rolf Dale 25.aug 24 1 spinner laks 4,2
540 Arild Fagerland 26.aug 12 1 makk laks 3
545 Arild Fagerland 26.aug 12 1 sluk laks 4,6
541 Leif Johnny Næss 27.aug 3 1 flue laks 5,6
542 Kjell Grutle 27.aug sørelva 1 spinner laks 3,6
543 Kjell Grutle 27.aug sørelva 1 spinner laks 2,1
544 Finn Morten Jacobsen 27.aug 12 1 spinner laks 6
546 Arild Fagerland 28.aug 12 1 sluk laks 3,2
547 Arild Fagerland 28.aug 12 1 sluk laks 2
548 Arne Tysvær 28.aug 9 1 spinner laks 1,9
549 Arne Tysvær 28.aug 9 1 spinner laks 3,1
550 Tommy Tysvær 28.aug 9 1 sluk laks 4,6
551 Leif Johnny Næss 28.aug 5 1 flue laks 2,4
556 Ragnhild Risan 28.aug 11 1 makk laks 1,3
552 Bjarrte Teigen 29.aug 10 1 makk laks 2,6
553 Bjarrte Teigen 29.aug 10 1 makk laks 4,4
554 Sjur Clemmentsen 29.aug 16 1 spinner laks 3,1
555 Svein Rygg 29.aug 16 1 makk laks 6,3
557 Stefan Moldgård 29.aug 3 1 flue regnbue 1,0
558 Chris Daniel 29.aug sørelva 1 sluk laks 2,6
559 Chris Daniel 30.aug sørelva 1 spinner laks 2,5
560 Camilla Haneberg 30.aug sørelva 1 makk laks 2,5
561 Chris Daniel 30.aug sørelva 1 spinner laks 3,1
562 Tor Egil Holmedal 02.sep 16 1 makk laks 4,5 oppdrett
563 Tor Egil Holmedal 02.sep 21 1 makk laks 5,4
564 Tor Egil Holmedal 02.sep 21 1 makk laks 4,2
565 Tor Egil Holmedal 02.sep 21 1 makk laks 4,2 gjenutsatt
566 David Øvrebø 02.sep 4 1 flue sjøørret 0,8 gjenutsatt
567 Vidar Johnsen 02.sep 2 1 sluk laks 2,1
568 Per Øslebye 02.sep 1b 1 flue laks 2,8
575 Leif Johnny Næss 02.sep 23 1 flue laks 2,4
576 Leif Johnny Næss 02.sep 23 1 flue laks 5,8
581 Jan Mallaug 02.sep 12 1 spinner laks 4,5
589 Klaus Aarøy 02.sep 3 1 makk laks 2,5
569 Per Øslebye 03.sep 1b 1 sluk laks 1
570 Kjell Skovholt 03.sep 2 1 sluk laks 3,3
571 L. Apeland 03.sep 7 1 sluk laks 2,5
572 Tor Egil Holmedal 03.sep 16 1 makk laks 8 gjenutsatt
573 Morten Viken 03.sep 24 1 flue laks 4,1
574 Alf T. Myking 03.sep 10 1 sluk laks 2,0 oppdrett
577 Leif Johnny Næss 03.sep 23 1 flue laks 4,8
578 Atle Rosseland 03.sep 10 1 flue laks 3
590 Klaus Aarøy 03.sep 3 1 makk laks 4
591 Kjell Ove Våg 03.sep 3 1 sluk laks 6,5
600 William Dolff 03.sep 1 1 flue laks 2,1
579 Andreas Knapskog 04.sep 21 1 makk laks 12,3 oppdrett
580 Per Benzon 04.sep 16 1 makk laks 2,7
582 Jan Mallaug 04.sep 12 1 makk laks 2,1
583 E. Østre 04.sep 3 1 flue laks 5,2
584 E. Østre 04.sep 3 1 flue laks 3,7
585 Atle Rosseland 04.sep 10 1 makk laks 6,9 gjenutsatt
587 Arne Tysvær 04.sep 10 1 spinner laks 4,5 gjenutsatt
592 Conny Holmedal 04.sep 2 1 makk sjøørret 1 gjenutsatt
593 Conny Holmedal 04.sep 2 1 makk sjøørret 0,9 gjenutsatt
594 Conny Holmedal 04.sep 2 1 makk sjøørret 0,8 gjenutsatt
595 Ragnhild Risan 04.sep 2 1 flue laks 1,5
596 Ragnhild Risan 04.sep 2 1 flue sjøørret 0,9 gjenutsatt
597 Ragnhild Risan 04.sep 2 1 flue sjøørret 1 gjenutsatt
604 Lars Petter Grønvigh 04.sep 22 1 spinner laks 3
607 Jacob Ferkingstad 04.sep 12 1 makk sjøørret 1,5 gjenutsatt
609 Tor A. Haugland 04.sep 7 1 flue laks 4
612 Helge Rysjedal 04.sep 11 1 flue laks 3,3
620 Jan Erik Osmundsen 04.sep 18 1 sluk laks 5 gjenutsatt
621 Jan Erik Osmundsen 04.sep 18 1 makk laks 4,8
622 Jan Mallaug 04.sep 12 1 makk laks 3
586 Torben Benzon 05.sep 15 1 makk laks 2,7
588 Arne Tysvær 05.sep 10 1 spinner laks 3,2
598 Tor Egil Holmedal 05.sep 2 1 flue laks 2,6
599 Bjørn Erik Eriksen 05.sep 19 1 flue laks 3 gjenutsatt
601 Anders Dolff 05.sep 1 1 flue laks 1,4
602 Anders Dolff 05.sep 1 1 sluk laks 1,6
603 Anders Dolff 05.sep 1 1 sluk laks 3,6 oppdrett
605 Jacob Ferkingstad 05.sep 18 1 makk laks 1,5 gjenutsatt
606 Geir Eriksen 05.sep 12 1 makk laks 1,7
608 Morten Kambe 06.sep 7 1 flue laks 1,0 oppdrett
610 Oskar Kringlebotten 06.sep 3 1 spinner laks 4
611 Øyvind Reksten 06.sep 22 1 flue laks 3,5 gjenutsatt
638 Mark Amend 06.sep 3 1 spinner laks 5,3 oppdrett
613 Nils Haugen 07.sep 10 1 flue regnbue 1,2 oppdrett
614 Anders Dolff 07.sep 1 5 flue sjøørret 2,5 gjenutsatt
615 William Dolff 07.sep 1 12 flue sjøørret 6 gjenutsatt
616 Asbjørn Vorre 07.sep 10 1 makk laks 2,5
617 Terje Jakobsen 07.sep 1 1 spinner laks 3,6
626 Magne Sundve 07.sep 4 1 flue regnbue 1,6 oppdrett
618 Finn Johannesen 08.sep 16 1 makk sjøørret 1,7
619 Chris Daniel 08.sep 20 1 spinner laks 4,3
623 Jan Mallaug 08.sep 13 1 spinner laks 5,9
627 Thorgeir Lund 08.sep 4 1 flue regnbue 1,7 oppdrett
631 Chris Daniel 08.sep 10 1 spinner laks 4,5
634 Vidar Berdalen 08.sep 21 1 makk laks 7,0
635 Vidar Berdalen 08.sep 21 1 makk laks 6 oppdrett
636 Vidar Berdalen 08.sep 21 1 makk laks 6,2 oppdrett
637 Vidar Berdalen 08.sep 21 1 makk sjøørret 2,2
630 Hans Beiermann 09.sep 11 1 flue laks 6,5
632 Jan E Osmundsen 09.sep 13 1 makk laks 6,4 med lus
633 Leif Johnny Ness 09.sep 23 1 flue laks 3,7