Fangstoversikt  Etneelva 2004 (Catches 2004)

     Noter din fangst på tavla på Etne Camping, send  E-mail  

         ringe Nick  tlf  93032200, eller SMS til  nr. 93032200   

                              

Oppdatert 17.9.04 

 

Største fiskar 2004

 

184 15. juli Kenneth Ellingsen 21 Laks 12,6 Makk
463 1.sept Andor Hjellbakk 21 laks 11,4 Makk
461 10.sept. Morten Kambe 16 Laks 11,0 Makk
69 16. juni Ardrian Redmond 20 Laks 10,7 Makk
42 12.juni Nils Haugen 10 Laks 10,5 Sluk
1 01.juni Jan Erik Osmundsen 20 Laks 10,3 Sluk
354 28. aug. Marius Werås 3 Laks 9.6 Flue
18 04.juni Jon Seljevold 24 Laks 9,5 Sluk
28 08.juni Tor Egil Holmedal 10 laks

9,5

Makk

 

 

 

Laksebørs 2003               Laksebørs 2005         

 

 

Liste fiskar 2004                                                                                                         

                              

ID Navn dato sone Antall redskap laks/ørret vekt Merknad
1 Jan Erik Osmundsen 01.jun 20 1 sluk laks 10,3
2 Stefan Røer 01.jun 3 1 makk laks 5
3 Michael Harsdorf 01.jun 3 1 makk laks 3
4 Jakob Eldøy 01.jun sørelva 1 makk laks 4,3
5 Terje Furevik 01.jun sørelva 1 makk laks 6
6 Morten Kambe 01.jun 6 1 sluk laks 2 Oppdrett
7 Michael Harsdorf 01.jun 14 1 makk laks 4,6
8 Stefan Røer 01.jun 3 1 makk laks 4,5
9 Stefan Røer 01.jun 3 1 makk sjøørret 0,6
10 Gunner Indrebø 01.jun 4 1 makk sjøørret 1
11 Gunner Indrebø 01.jun 4 1 makk sjøørret 0,8
12 Gunner Indrebø 01.jun 4 1 makk regnbue 1,7
15 Svein Tollaksen 01.jun sørelva 1 makk laks 5
13 Fernando Castro 02.jun 22 1 makk laks 6,9
14 Atle Rosseland 02.jun 3 1 makk laks 1
16 Jan Erik Osmundsen 04.jun sørelva 1 makk laks 3,8
17 Øyvind Jacobsen 04.jun 10 1 makk laks 2,5
18 Jon Seljevold 04.jun 24 1 sluk laks 9,5
27 Rasmussen/Isaksen 05.jun 1 20 makk sjøørret 14,2
19 Fernando Lopez 06.jun 21 1 makk laks 4,5
24 Leif Handå 06.jun 3 1 makk sjøørret 1
25 Kurt Å Stakkestad 06.jun 3 1 makk sjøørret 1
20 Laureano Torano 07.jun 20 1 makk sjøørret 0,8
21 Fernando Castro 07.jun 20 1 makk laks 3,1
22 Terje Furevik 07.jun sørelva 1 makk laks 4,8
23 Vegard Grumheden 07.jun 10 1 flue laks 6,6
26 Fernando Lopez 07.jun 21 1 makk laks 3,2
28 Tor Egil Holmedal 08.jun 10 1 makk laks 9,5
29 Jan-Erik Eide 08.jun 16 1 makk sjøørret 1,4
30 Terje Furevik 08.jun sørelva 1 makk laks 3,5
31 Idar Furevik 08.jun sørelva 1 makk laks 5,2
32 Gunnar Litlabø 08.jun sørelva 1 makk sjøørret 1,8
33 Idar Furevik 09.jun sørelva 1 makk sjøørret 1,2
34 Morten Kambe 09.jun 3 1 makk laks 4,5
35 Morten Kambe 09.jun 3 1 makk sjøørret 2
39 Per Å. Nordheim 09.jun 12 1 makk sjøørret 1
36 Morten Kambe 10.jun 3 2 makk sjøørret 2
37 Trond Veseth 10.jun 3 1 makk sjøørret 1
38 Trond Veseth 10.jun 3 1 makk sjøørret 1
43 Ragnhild Risan 10.jun 3 1 makk sjøørret 2,5
40 Øystein Midtun 11.jun 19 1 makk laks 5,8
44 Ragnhild Risan 11.jun 3 1 makk laks 4
55 Tor Egil Holmedal 11.jun 4 4 makk sjøørret 3,4
41 Idar Furevik 12.jun sørelva 1 makk laks 9,4
42 Nils Haugen 12.jun 10 1 sluk laks 10,5
45 Jan Vinje 12.jun 10 1 flue laks 7,5
46 Tom Hardeland 12.jun 3 1 makk sjøørret 1,1
47 Nils Haugen 12.jun 3 1 makk sjøørret 1
53 Tor Egil Holmedal 12.jun 4 3 makk sjøørret 2,4
48 Øyvind Jacobsen 13.jun 7 1 flue laks 7,2
49 Andreas Jacobsen 13.jun 4 1 flue sjøørret 1,2
50 Werner Dagsland 13.jun 10 1 sluk laks 8
51 Ragnhild Risan 13.jun 7 1 makk sjøørret 1
54 Tor Egil Holmedal 13.jun 19 3 makk sjøørret 2,4
61 Lars Schwalb 13.jun 4 1 flue laks 4,7 Oppdrett
52 Ragnhild Risan 14.jun 7 1 makk laks 3,4
56 Tor Egil Holmedal 14.jun 16 4 makk sjøørret 3,5
58 Torleif Vea 14.jun 4 1 flue laks 4,5
59 Torleif Vea 14.jun 4 1 flue sjøørret 1,3
57 Nick Jacobsen 15.jun 19 4 makk sjøørret 3,8
63 Jan Ekberg 15.jun 1 1 flue laks 5,1
60 Sonja Frafjord 16.jun 10 1 makk laks 4,5
62 Christian Brekke 16.jun 8 1 sluk sjøørret 1,2
64 Jan Ekberg 16.jun 1 8 flue sjøørret 10,0
65 Andrew Hills 16.jun 13 1 sluk laks 7,6
66 Oddvar Olsen 16.jun 19 1 flue laks 4,4
67 Oddvar Olsen 16.jun 19 3 makk sjøørret 2,5
69 Ardrian Redmond 16.jun 20 1 makk laks 10,7
70 Vegard Grumheden 17.jun 19 1 flue sjøørret 2,0
71 Egil Handå 17.jun 3 1 makk sjøørret 1,1
68 Terje Bjørgen 18.jun 10 1 flue laks 5,0
72 Petter Sivertsen 18.jun 22 1 sluk sjøørret 1,0
73 Ragnhild Risan 18.jun 11 1 makk sjøørret 1,9
76 Morten Kambe 18.jun 9 1 makk sjøørret 1,3
77 Morten Kambe 18.jun 8 2 makk sjøørret 1,9
78 Karmøy JFF Div. 18.jun 1b 10 makk sjøørret 7,0
79 Arne Jekteberg 18.jun 1 1 makk laks 4,2
80 Arne Jekteberg 18.jun 1 1 sluk sjøørret 0,6
74 Svein Egil Økland 19.jun 10 1 makk laks 6,6
75 Roy Martin Øyjord 19.jun 10 1 makk sjøørret 1,3
81 Lars Ove Lien 19.jun 4 2 flue sjøørret 2,4
82 Lars Ove Lien 19.jun 7 1 flue sjøørret 1,2
83 Lars Ove Lien 19.jun 7 1 flue laks 9,4
84 Morten Kambe 19.jun 4 1 flue sjøørret 1,5
85 Morten Kambe 19.jun 14 1 makk laks 6,9
86 Trond Søyland 19.jun 12 1 sluk laks 1,2
87 Rune Lohre 19.jun sørelva 1 sluk laks 5,4
88 Arne Bjørn Svendsen 19.jun 10 1 makk sjøørret 2,5
89 Arne Bjørn Svendsen 20.jun 10 1 flue laks 5,5
90 Lars Ove Lien 20.jun 8 1 flue laks 7,8
91 Geir Langøy 20.jun 21 1 makk laks 4,0
92 Stein Kollandsrud 20.jun 3 1 sluk sjøørret 0,9
93 Erik Østre 20.jun 3 3 makk sjøørret 2,8
94 Trond Veseth 20.jun 7 1 makk sjøørret 1,0
95 Trond Veseth 20.jun 9 2 makk sjøørret 2,0
96 Trond Veseth 20.jun 5 1 makk sjøørret 0,7
97 Geir Langøy 21.jun 21 1 makk laks 3,0
98 Torleiv Bakkevold 21.jun 23 1 flue laks 1,0
99 Leif Johnny Næss 21.jun 5 1 flue laks 7,6
100 John Erling Helle 21.jun 22 1 makk laks 4,6
101 John R. Isaksen 12år 21.jun 8 1 makk laks 6,1
102 John R. Isaksen 12år 21.jun 8 1 makk sjøørret 0,7
103 Richard Isaksen 21.jun 8 1 makk sjøørret 1,0
104 Michael Hugel 21.jun 10 1 makk laks 5,2
105 Klaus Parey 21.jun 11 1 makk laks 4,4
108 Espen Wasmuth 21.jun 18 1 flue sjøørret 1,0
106 Michael Rasmussen 22.jun 8 1 makk Laks 2,5 Oppdrett
107 Arne Gismarvik 22.jun 23 1 flue sjøørret 1,0
109 Michael Rasmussen 22.jun 8 1 makk laks 1,7
110 Harald Berger 22.jun 11 1 flue sjøørret 2,1
111 Harald Berger 22.jun 11 1 flue sjøørret 2,8
140 Jørn Vad 22.jun 10 1 flue laks 1,5
112 Arne Birkenes 23.jun 3 1 ? laks 5,3
113 Sveinung Lien 24.jun 3 1 makk sjøørret 1,6
118 Nils Haugen 24.jun 3 1 sluk laks 3,5
114 Trond Veseth 25.jun 5 1 flue sjøørret 1,1
115 Roger Huke 25.jun 20 1 flue sjøørret 3,6
119 Carlos Echeverria 25.jun 19 1 sluk sjøørret 1,0
116 Roger Huke 26.jun 20 1 flue sjøørret 1,3
117 Leif Handå 27.jun 12 1 makk sjøørret 2,5
120 Mark A. 27.jun 25b 1 flue sjøørret 1,1
121 Idar Furevik 27.jun sørelva 1 makk laks 4,0
122 Idar Furevik 27.jun sørelva 1 makk sjøørret 1,3
123 Kåre Sevland 27.jun 1 1 makk laks 2,8
124 Tor Egil Holmedal 28.jun 1 1 makk laks 3,2
125 Tor Egil Holmedal 28.jun 1 1 flue sjøørret 2,6
126 Idar Furevik 28.jun sørelva 1 makk laks 5,7
127 Lars Ove Lien 28.jun 10 1 flue laks 3,6
128 Jakob Eldøy 29.jun 1 1 makk laks 1,5
143 Tore larsen 29.jun 20 1 makk sjøørret 1,0 cr
129 Jakob Svandal 30.jun 3 1 flue sjøørret 1,0
130 Petter Eide 30.jun 4 1 flue sjøørret 0,6
131 Helmer Straumstein 30.jun sørelva 1 makk laks 2,2
137 Bernhard Fleiner 30.jun 18 1 flue sjøørret 2,5
132 Kjell Morten Søvik 02.jul 21 1 makk laks 5,5
134 Trond Veseth 02.jul sørelva 1 flue sjøørret 1,5
135 Michael Hugel 02.jul 3 1 makk laks 2,9
136 Michael Hugel 02.jul 3 1 makk laks 1,9
141 Gulleik Saltvold 02.jul 5 1 flue sjøørret 0,8
142 Gulleik Saltvold 02.jul 5 1 flue sjøørret 0,7
133 Nils Haugen 03.jul 3 1 makk sjøørret 1,1
138 Tormod Helle 03.jul 16 1 flue sjøørret 2,1
139 Even Kjærbo 04.jul 11 1 ? sjøørret 1,2
147 Leif Johnny Næss 03 juli. 7 1 flue sjøørret 1,1
144 Hallgeir Gravelsæter 04 juli. 5 1 flue laks 2,1
145 M. Opedal 04 juli. 5 1 flue sjøørret 1,6
146 Rut Kristin Gravelsæter 04 juli. 5 1 sluk laks 0,8
148 Ragnhild Risan 04 juli. 7 1 makk laks 1,1
149 Trond Veseth 04 juli. sørelva 1 makk laks 2,1
150 Trond Veseth 04 juli. sørelva 1 makk sjøørret 1,7
152 Atle Sætervik 04 juli. 17 1 sluk laks 4,2
158 S. Nordstrøm 04 juli. 1 2 makk sjøørret 2,0
161 Tore Mikkelstvedt 04 juli. 20 4 makk sjøørret 4,5
151 Jan Erik Osmundsen 05 juli. sørelva 1 makk sjøørret 1,8
153 Roy Martin Øyjord 05 juli. 10 1 makk laks 2,2
160 Tore Mikkelstvedt 05 juli. 20 1 makk laks 4,2
154 Steinar Sørensen 06 juli. 2 1 flue laks 4,6 Oppdrett
155 Terje Furevik 06 juli. sørelva 1 makk laks 7,0
156 Terje Furevik 06 juli. sørelva 1 makk sjøørret 1,8
157 Svend Sørensen 06 juli. 16 1 flue laks 2,8
159 Idar Furevik 07 juli. sørelva 1 makk laks 3,5
174 Tomas Stoltz 07 juli. 20 1 makk sjøørret 1,2
162 Morten Kambe 08 juli. sørelva 1 makk laks 3,2
163 Morten Kambe 08 juli. sørelva 1 makk laks 2,5
164 Idar Furevik 09 juli. sørelva 1 makk laks 5,2
165 Stefan Røer 09 juli. 3 1 flue laks 3,0
166 Stefan Røer 09 juli. 3 1 flue laks 2,8
167 Frode Mortensen 10 juli. 5 1 flue laks 5,9 Oppdrett
168 Terje Furevik 10 juli. sørelva 1 makk laks 5,2
170 Ørjan Tveit 10 juli. 5 1 flue sjøørret 3,0
171 Arne Tveit 10 juli. 23 1 flue sjøørret 2,5
172 Arne Tveit 10 juli. 23 1 flue sjøørret 1,0
169 Idar Furevik 11 juli. sørelva 1 makk laks 6,2
173 Torleif Vea 11 juli. 15 1 flue sjøørret 2,0
175 Helmer Straumstein 12 juli. 21 1 flue sjøørret 1,3
176 Helmer Straumstein 12 juli. 21 1 flue sjøørret 0,7
188 Erik Østre 12 juli. 1b 1 flue sjøørret 0,8
177 Idar Furevik 13 juli. sørelva 1 makk laks 4,6
178 Idar Furevik 13 juli. sørelva 1 makk sjøørret 1,1
179 Edin Surdal 13 juli. sørelva 1 makk laks 1,3
180 Geir Ekberg 13 juli. 1 4 flue sjøørret 5,0
182 Kenneth Ellingsen 14 juli. 21 1 makk laks 5,2
183 Kenneth Ellingsen 14 juli. 21 1 makk laks 4,5
181 Idar Furevik 15 juli. sørelva 1 makk sjøørret 2,0
184 Kenneth Ellingsen 15 juli. 21 1 makk laks 12,6
185 Harald Berger 15 juli. 11 1 flue sjøørret 1,1
186 Tom Vinsgård 16 juli. 16 1 flue laks 3,2
187 L. Gjerde 16 juli. sørelva 1 makk laks 3,1
189 Roy Martin Øyjord 17 juli. 10 1 sluk laks 1,7
190 Andreas Jacobsen 19 juli. 3 1 flue sjøørret 1,2
191 Idar Furevik 20 juli. sørelva 1 makk laks 5,5
192 L. Gjerde 20 juli. sørelva 1 makk laks 1,4
193 L. Gjerde 20 juli. sørelva 2 makk sjøørret 1,9
194 Morten Kambe 20 juli. sørelva 1 makk sjøørret 1,3
195 Nils I. Fossmo 21 juli. 9 1 flue laks 1,8
196 Gulleik Saltvold 21 juli. 5 4 flue sjøørret 3,0
197 Arve Sæther 21 juli. 12 1 makk sjøørret 1,0
198 Arve Sæther 21 juli. 12 1 makk laks 2,0
199 Karl Inge Stumo 22 juli. 1 1 makk laks 1,4
200 Arve Sæther 22 juli. 12 1 makk laks 1,8
201 Tom Hardeland 22 juli. 10 1 sluk laks 1,3
202 Idar Furevik 23 juli. sørelva 1 makk laks 4,0
203 Ingvar Pettersen 24 juli. 10 1 sluk laks 1,8
204 Ingvar Pettersen 24 juli. 10 1 flue laks 2,0
205 Ingvar Pettersen 24 juli. 10 1 flue laks 2,0
206 Odd K. Fossmo 25 juli. 23 1 flue laks 1,8
207 Tor-Arne Fossmo  25 juli. 23 1 flue laks 2,8
208 Torleif Vea 25 juli. 4 1 flue sjøørret 4,0
209 Torleif Vea 25 juli. 4 1 flue sjøørret 0,7 cr
210 Ragnhild Risan 25 juli. 7 1 flue laks 1,2
211 Leif Gade 26 juli. 18 1 makk laks 5,5
212 Ove Lode 26 juli. 3 1 flue laks 3,2
213 August Hjelmervik 26 juli. 3 1 flue laks 2,5
214 August Hjelmervik 26 juli. 3 1 makk laks 2,5
215 August Hjelmervik 26 juli. 3 1 makk laks 2,5
216 August Hjelmervik 26 juli. 3 1 makk laks 2,5
217 August Hjelmervik 26 juli. 3 1 makk sjøørret 1,0
219 Ove Lode 26 juli. 3 1 flue sjøørret 1,0
220 Rolf Kvalavåg 26 juli. 3 1 makk sjøørret 0,5
221 Rolf Kvalavåg 26 juli. 3 1 makk laks 1,5
225 Gunnar Skogen 26 juli. 10 1 flue laks 2,0
226 Gunnar Skogen 26 juli. 10 1 makk sjøørret 1,3
218 Idar Furevik 27 juli. sørelva 1 makk laks 6,7
222 Rolf Kvalavåg 27 juli. 3 1 makk laks 5,0
223 Rolf Kvalavåg 27 juli. 3 1 makk laks 2,9
224 Frode Yrke 27 juli. 7 1 ? laks 4,2
227 Rolf Kvalavåg 27 juli. 3 1 makk laks 1,2
228 L. Gjerde 27 juli. sørelva 1 makk laks 4,1
229 L. Gjerde 27 juli. sørelva 1 sluk laks 2,7
230 L. Gjerde 27 juli. sørelva 1 makk laks 2,4 Oppdrett
231 Ragnhild Risan 27 juli. 4 1 makk laks 4,2 Oppdrett
232 Andreas Hakkim 27 juli. 18 1 flue laks 2,7
233 Peer Bredesen 27 juli. 18 1 makk sjøørret 0,7
237 Mikal Garrod 27 juli. 2 1 makk laks 1,1
238 Mikal Garrod 27 juli. 2 1 makk sjøørret 0,8
239 Andreas Jacobsen 27 juli. 5 1 flue laks 1,7
234 Jan B. Tveit 29 juli. 17 1 flue laks 1,5
235 Knut Barnevik 29 juli. 19 1 flue sjøørret 1,4
236 Nils Haugen 29 juli. 9 1 makk laks 3,0
241 Idar Furevik 29 juli. sørelva 1 makk laks 9,5
242 Idar Furevik 29 juli. sørelva 1 makk laks 1,3
240 Jarle Andersen 30 juli. 7 1 flue sjøørret 1,7
244 Geir Walland 30 juli. 10 1 flue sjøørret 2,3
251 Harald Løvland 30 juli. 4 1 makk sjøørret 1,2
251 Harald Løvland 30 juli. 4 1 makk sjøørret 1,2
243 Ove Lode 31 juli. 9 1 flue sjøørret 2,0
245 Idar Furevik 31 juli. sørelva 1 sluk sjøørret 2,0
ID Navn dato sone Antall redskap laks/ørret vekt Merknad
246 Jarle Andersen 01 aug. 7 1 flue sjøørret 1,3
247 Idar Furevik 01 aug. sørelva 1 makk laks 4,5
248 Idar Furevik 01 aug. sørelva 1 makk laks 4,1
249 Idar Furevik 01 aug. sørelva 1 makk laks 3,2
250 Gulleik Saltvold 01 aug. 4 1 flue sjøørret 1,7
261 Erik Østre 01 aug. 3 1 flue laks 1,2
315 Erik Østre 01 aug. 3 1 flue laks 1,2
257 Per Øslebye 03 aug. 3 1 flue laks 5,0 oppdrett
252 Idar Furevik 04 aug. sørelva 1 makk laks 4,5
253 Idar Furevik 04 aug. sørelva 1 makk laks 1,3
255 Ragnhild Risan 05 aug. 3 1 makk laks 0,9
254 Idar Furevik 06 aug. sørelva 1 sluk laks 2,1
256 Terje Furevik 06 aug. sørelva 1 makk laks 5,0
258 Trond Søyland 11 aug. 6 1 sluk laks 2,0
259 Helmer Straumstein 12 aug. 17 1 sluk sjøørret 6,7
260 Runar Rasmussen 12 aug. 21 1 makk sjøørret 1,3
262 Erik Østre 14 aug. 15 1 flue sjøørret 0,5
263 Erik Østre 14 aug. 15 1 makk laks 1,0
264 Erik Østre 14 aug. 15 1 makk laks 1,0
265 Bjarne Stråtveit 19 aug. 3 1 makk laks 2,0
266 Kjell Grutle 19 aug. sørelva 1 makk sjøørret 1,5
267 Fredrik Lihaug 19 aug. 8 1 flue sjøørret 1,2
268 Fredrik Lihaug 20 aug. 8 1 makk sjøørret 1,0
269 Fredrik Lihaug 20 aug. 8 1 makk sjøørret 0,5
270 Jaran Gustavsen 20 aug. 8 1 flue sjøørret 1,2
271 Terje Furevik 20 aug. sørelva 1 makk laks 5,9
272 Fredrik Lihaug 20 aug. 8 1 makk laks 2,3
273 Fredrik Lihaug 20 aug. 8 1 makk laks 4,0
274 Kåre Kaasamoen 20 aug. 19 1 makk sjøørret 0,6
275 Bjørn Balle 20 aug. 19 1 flue laks 1,9
276 Fredrik Lihaug 20 aug. 8 1 makk sjøørret 0,7
277 Fredrik Lihaug 20 aug. 8 1 makk sjøørret 0,7
278 Geir Lunde 20 aug. 8 1 makk sjøørret 0,6
279 Johan Gustavsen 20 aug. 8 1 makk regnbue 1,5
280 Jakob Eldøy 20 aug. 10 1 makk laks 4,5
281 Jakob Eldøy 20 aug. 10 4 makk sjøørret 2,5
282 Gunnar Litlabø 20 aug. 10 1 makk laks 1,7
283 Gunnar Litlabø 20 aug. 10 1 makk laks 1,8
284 Gunnar Litlabø 20 aug. 10 3 makk sjøørret 2,0
290 Jan Ågotnes 20 aug. 17 1 flue laks 1,5
291 Sveinung Larsson 20 aug. 17 1 flue laks 1,5
285 Fredrik Lihaug 21 aug. 6 1 makk sjøørret 1,3
286 Tor Bjørn Andersen 21 aug. 5 1 flue laks 1,1
287 Idar Furevik 21 aug. sørelva 1 makk sjøørret 2,1
288 Steinar Henningsen 21 aug. 9 1 makk sjøørret 1,4
289 Steinar Henningsen 21 aug. 9 1 makk sjøørret 1,8
292 Toralf Bredal 21 aug. 11 1 flue laks 1,9
293 Nils Haugen 21 aug. 10 1 makk laks 8,4
294 Nils Haugen 21 aug. 10 1 makk laks 2,6
295 Nils Haugen 21 aug. 10 2 makk sjøørret 2,1
296 kjell Harald H. 21 aug. 10 1 makk sjøørret 1,1
297 Jarle Ringheim 21 aug. 16 1 flue laks 6,9
316 Lars Schwalb 21 aug. 12 1 flue laks 1,2
317 Lars Schwalb 21 aug. 12 1 flue laks 1,8
298 Jarle Ringheim 22 aug. 16 1 flue laks 4,9
299 Bjarne Stråtveit 22 aug. 7 1 makk sjøørret 1,5
300 Kenneth Ellingsen 22 aug. 16 1 makk sjøørret 1,6
301 Kenneth Ellingsen 22 aug. 16 1 flue sjøørret 2,6
302 Fred Halvorsen 22 aug. 12 1 makk laks 3,8
303 Jon A. Dale 22 aug. 7 2 flue sjøørret 1,6
304 Dave Tovnsend 22 aug. 7 1 flue laks 2,2
305 Geir Grindheim 22 aug. 3 1 makk laks 4,8
306 Geir Grindheim 22 aug. 3 1 makk sjøørret 1,0
314 Arne Tysvær 22 aug. 11b 1 flue sjøørret 1,5
307 Roy Martin Øyjord 23 aug. 3 1 sluk laks 1,6
308 Roy Martin Øyjord 23 aug. 3 1 sluk laks 1,2
309 Roy Martin Øyjord 23 aug. 3 1 sluk sjøørret 3,6
310 Roy Martin Øyjord 23 aug. 3 1 sluk laks 1,2
311 Tor Luagne Vane 23 aug. 1b 1 flue laks 2,0
312 Tor Luagne Vane 23 aug. 1b 1 flue laks 1,5
313 Asbjørn Vane 23 aug. 1b 1 makk sjøørret 1,0
318 Kristian Ekonrud 23 aug. 3 1 sluk laks 2,7
319 Kristian Ekonrud 23 aug. 3 1 sluk laks 1,9
320 Jan Børge Tveit 23 aug. 15 1 makk laks 1,1
321 Svein Tore Mannes 23 aug. 19 1 makk sjøørret 2,0
322 Kjell Grutle 23. aug. sørelva 1 makk laks 1,5
323 Kjell Grutle 23.aug. sørelva 1 makk laks 4,5
325 Øyvind Jacobsen 23.aug. 4 1 makk sjøørret 1,1
326 Andreas Jacobsen 23.aug. 4 2 flue sjøørret 2,0
327 Espen Heggelund 23.aug. 4 1 flue sjøørret 1
324 T. Furevik 24.aug. sørelva 1 makk sjøørret 1,2
330 Ragnhild Risan 24.aug. 2 1 makk sjøørret 1,9
332 Geir Rune Knutsen 24.aug. 10 1 makk sjøørret 1,5
328 Jakob Eldøy 25.aug. sørelva 1 makk laks 4,5
329 Jakob Eldøy 25.aug. sørelva 1 makk laks 1,7
331 Ragnhild Risan 25.aug. 23 1 flue laks 5,9
334 Asbjørn Vorre 25.aug. 3 1 makk sjøørret 0,8
335 Asbjørn Vorre 25.aug. 3 1 makk laks 2
339 Roy M. Øyjord 25.aug. 2 1 makk laks 1,6
340 Roy M. Øyjord 25.aug. 2 1 makk laks 1,5
341 Sonja Frafjord 25.aug. 2 1 makk sjøørret 1,1
344 Jan A. Vinje 25.aug. 2 1 flue laks 5,7 Oppdrett
414 Tor Amundsen 26 aug. 12 1 makk laks 2,0
415 Tor Amundsen 26 aug. 12 1 makk laks 1,5
416 Tor Amundsen 26 aug. 12 1 makk sjøørret 0,7
342 Morten Kambe 26. aug. sørelva 1 flue sjøørret 1
333 Jan Erik Osmondsen 26.aug. 20 1 makk laks 2,3
337 Geir Rune Knutsen 26.aug. 1+ 1 flue sjøørret 0,7
338 T. Furevik 26.aug. sørelva 1 makk sjøørret 1,5
343 Morten Kambe 26.aug. sørelva 1 makk sjøørret 1,3
345 Terje Bjørgen 26.aug. 2 1 flue laks 1,5
346 Ragnhild Risan 26.aug. 19 1 makk laks 2,2
336 Tor Magne Vorre 26.aug.  3 1 flue laks 1,5
407 Øyvind Jacobsen 27 aug. 9 1 makk sjøørret 2,2
417 Oddvar Risa 27 aug. 1 1 makk sjøørret 0,8
418 Pernard Egeland 27 aug. 1 1 makk sjøørret 1,2
347 Ragnhild Risan 27.aug. 19 1 makk laks 2,5
348 Steinar S  27.aug. 10 1 flue sjøørret 2,9
361 Karl Johan Brusdal 28 aug. 17 1 makk sjøørret 3,0
369 Ragnhild Risan 28 aug. 8 1 makk sjøørret 1,5
371 Paul Strand 28 aug. 3 1 flue laks 4,5
388 Leif Johnny Næss 28 aug. 8 1 makk laks 3,0
389 Leif Johnny Næss 28 aug. 8 1 makk sjøørret 1,4
396 Erling Grindheim 28 aug. 8 1 sluk laks 5,0
406 Øyvind Jacobsen 28 aug. 9 1 sluk laks 5,2
408 Øyvind Jacobsen 28 aug. 9 1 flue laks 4,0
409 Øyvind Jacobsen 28 aug. 9 1 sluk laks 2,0
410 Alf Myking 28 aug. 9 1 sluk laks 5,8
411 Espen Heggelund 28 aug. 9 1 sluk sjøørret 1,8
349 John Vedø 28.aug.  19 1 flue laks 6,8
350 Tone Raaen 28.aug.  18 1 sluk laks 9
351 Trond Folkedal 28.aug.  18 1 flue laks 4,7
352 Øivind Bratthammer 28.aug.  16 1 makk sjøørret 1,7
353 Jarle Stakkeland 28.aug.  16 1 sluk laks 4,0 Oppdrett
354 Marius Werås 28.aug.  3 1 flue laks 9,6
355 Marius Werås 28.aug.  3 1 flue sjøørret 2,1
356 Kjell Inge Stokkvik 28.aug.  3 1 flue laks 1,4
357 Gunnar Litlabø 28.aug.  sørelva 6 makk sjøørret 6,8
358 Lars Litlabø 28.aug.  sørelva 1 makk sjøørret 1,2
359 Oddvar Olsen 28.aug.  10 1 flue laks 6,4
360 Oddvar Olsen 28.aug.  10 4 makk sjøørret 4,2
362 Egil Handå 29 aug. 19 1 sluk laks 5,0
363 Leif Handå 29 aug. 19 1 sluk laks 5,5
364 Ove Antonsen 29 aug. 5 1 sluk laks 1,9
365 Morten Kambe 29 aug. sørelva 1 flue laks 1,3
366 Marius Kambestad 29 aug. 11 1 sluk sjøørret 0,6
367 Atle Kambestad 29 aug. 11 1 sluk sjøørret 1,2
368 Atle Kambestad 29 aug. 11 1 sluk sjøørret 0,6
370 Ragnhild Risan 29 aug. 9 1 makk laks 1,7
372 Paul Strand 29 aug. 3 1 makk laks 2,0
373 Klaus Aarøy 29 aug. 3 3 makk sjøørret 3,0
374 Kjell Ove Våg 29 aug. 3 1 flue laks 5,8
375 Kjell Ove Våg 29 aug. 3 1 flue sjøørret 2,0
376 Kjell Ove Våg 29 aug. 3 1 flue sjøørret 1,0
378 Atle Rosseland 29 aug. 3 1 flue laks 5,4
397 Erling Grindheim 29 aug. 8 1 sluk laks 6,0
398 Erling Grindheim 29 aug. 8 7 sluk sjøørret 7,0
377 Peter Gibson 30 aug. 4 1 sluk sjøørret 2,0
379 Roy Martin Øyjord 30 aug. 1 1 makk laks 5,0
380 Roy Martin Øyjord 30 aug. 1 1 makk laks 2,2
381 Roy Martin Øyjord 30 aug. 1 1 makk sjøørret 1,0
382 Sonja Frafjord 30 aug. 1 1 makk laks 1,1
383 Sonja Frafjord 30 aug. 1 1 makk laks 1,2
384 Terje Næss 30 aug. 10 1 makk laks 1,2
386 Ragnhild Risan 30 aug. 3 1 makk laks 1,8 Oppdrett
399 Peter Gibson 30 aug. 23 1 sluk laks 0,9
385 Odd K. Skogen 31 aug. 5 1 flue laks 6,8
387 Ragnhild Risan 31 aug. 3 1 makk laks 2,5 Oppdrett
390 Espen Huseby 31 aug. 10 1 makk sjøørret 0,9
391 Nick Jacobsen 31 aug. 16 1 flue laks 1,7
392 L. Gjerde 31 aug. sørelva 1 makk laks 3,7
393 L. Gjerde 31 aug. sørelva 1 sluk laks 1,2
462 Helmer Straumstein 10 sep. 21 1 flue sjøørret 1,1
394 L. Gjerde 31 aug. sørelva 1 sluk laks 1,6
395 L. Gjerde 31 aug. sørelva 1 sluk laks 1,1
400 Peter Gibson 31 aug. 11 1 sluk laks 2,4
403 Sigurd Stakkestad 31 aug. 12 1 makk laks 1,5
412 Andreas Jacobsen 31 aug. 8 1 flue laks 6,8
465 Frode B. Mork 31 aug. 21 1 makk laks 1,4
466 Frode B. Mork 31 aug. 21 1 makk laks 3,4 Oppdrett
467 Frode B. Mork 01 sep. 21 1 makk laks 3,6 Oppdrett
401 Bjørn Olson 01 sep. 4 1 sluk laks 1,8
421 Helge W. Gustafsen 01 sep. 3 1 makk laks 1,6
427 Andreas Dolff 01 sep. 1 1 flue laks 2,5
463 Andor Hjellbakk 01 sep. 21 1 makk laks 11,4
427b Andreas Dolff 01 sep. 1 1 flue laks 2,5
427c Andreas Dolff 01 sep. 1 1 flue laks 2,5
427d Andreas Dolff 01 sep. 1 1 flue laks 2,5
402 Bjørn Olson 01 sep. 4 1 flue sjøørret 0,9
413 Espen Heggelund 01 sep. 9 1 sluk sjøørret 1,0
420 Dag Mannes 01 sep. 3 1 flue sjøørret 1,6
404 Ronan Watters 02 sep. 22 1 makk laks 3,8
422 Helge W. Gustafsen 01 sep. 3 1 makk sjøørret 0,6
405 Lacan Lyng 02 sep. 22 1 sluk laks 4,1
419 Inge Eide 02 sep. 24 1 flue laks 4,2
425 Leif Johnny Næss 02 sep. 23 1 flue laks 3,2
428 Andreas Dolff 02 sep. 1 1 sluk laks 2,5
464 Andor Hjellbakk 02 sep. 21 1 makk laks 6,6
428 Andreas Dolff 02 sep. 1 1 sluk laks 2,5
428 Andreas Dolff 02 sep. 1 1 sluk laks 2,5
428 Andreas Dolff 02 sep. 1 1 sluk laks 2,5
428 Andreas Dolff 02 sep. 1 1 sluk laks 2,5
428 Andreas Dolff 02 sep. 1 1 sluk laks 2,5
426 Ragnhild Risan 03 sep. 23 1 flue laks 4,0 Oppdrett
438 Ben-Erik Ness 03 sep. 15 1 makk laks 5,2 Oppdrett
431 Gunnar Skogen 03 sep. 3 1 makk laks 2,2
433 Kjell Grutle 03 sep. sørelva 1 makk laks 3,1
423 Steinar Sørensen 03 sep. 2 1 flue sjøørret 1,2
424 Steinar Sørensen 03 sep. 2 1 flue sjøørret 1,3
439 August Hjelmervik 03 sep. 15 1 flue laks 2,0
429 Andreas Dolff 03 sep. 1 1 sluk sjøørret 3,2
430 Gunnar Skogen 03 sep. 3 1 makk sjøørret 1,0
448 Geir Langøy 03 sep. 21 1 makk laks 8,0
432 Odd K. Skogen 03 sep. 3 1 flue sjøørret 5,0
443 Trond Sæle 04 sep. 17 1 flue laks 3,0
437 Steinar Berg 03 sep. 16 1 makk sjøørret 1,5
444 Tore Osli 04 sep. 14 1 makk laks 1,5
445 Leif Handå 04 sep. 14 1 makk laks 1,3
446 Leif Handå 04 sep. 14 1 makk laks 1,8
434 Trond Søyland 04 sep. 22 2 sluk sjøørret 1,6
435 Morten Viken 04 sep. 24 1 makk sjøørret 1,3
436 Morten Viken 04 sep. 24 1 makk sjøørret 1,7
449 Geir Langøy 04 sep. 21 1 makk laks 7,0
454 Trond Veseth 04 sep. 3 1 flue laks 1,3
455 Trond Veseth 05 sep. 3 1 makk laks 1,4 Oppdrett
456 Nils Haugen 05 sep. 3 1 sluk laks 2,0 Oppdrett
441 Stein B. Monsen 05 sep. 24 1 makk laks 4,0
450 Harry Langøy 05 sep. 21 1 makk laks 5,0
440 Morten Viken 05 sep. 24 1 makk sjøørret 2,0
451 Svein G. Nordstrøm 05 sep. 18 1 makk laks 1,2
442 Stein B. Monsen 05 sep. 24 1 makk sjøørret 1,2
447 Leif Handå 05 sep. 14 1 makk sjøørret 1,2
452 Anders Kirkhus 05 sep. 22 1 sluk laks 6,8
453 Morten Kambe 05 sep. 3 1 makk laks 1,7
457 Nils Haugen 05 sep. 3 1 sluk laks 2,5
458 Marius Neraal 09 sep. 4 1 flue laks 2,0 Oppdrett
459 Marius Neraal 10 sep. 4 1 flue laks 1,0 Oppdrett
460 Nils Haugen 10 sep. 16 1 makk laks 2,0
461 Morten Kambe 10 sep. 16 1 makk laks 11,0
462 Helmer Straumstein 10 sep. 21 1 flue sjøørret 1,1