Fangstoversikt  Etneelva 2005 (Catches 2005)

     Noter din fangst på tavla på Etne Camping, send  E-mail  

         ring Nick  tlf  93032200, eller SMS til  nr. 93032200   

                              

Sesongslutt 

 

Største fiskar 2005

50 Knud Barslund 7. juni 19 flue laks 13,5 kg
203 Michael Hugel 28.jun 11 makk laks 12,0 kg
37 Øyvind Jacobsen 3.jun 6 sluk laks 10,9 kg
40 Tom Hardeland 5. jun 10 makk laks 10,5 kg
3 Knut Barnevik 01.jun 8 sluk laks 10,0 kg

 

 

Total fangst

Det vart fanga 2581 kg laks iår, og 76,2% vart rapportert til laksebørsen. 

Av sjøaure vart det fanga 567 kg og 45% vart rapportert her. 

 

Laksebørs 2003            Laksebørs  2004

 

Liste fiskar 2005                                                                                                         

                              

ID Navn sone Antall redskap laks/ørret vekt Merknad
1 Tor Egil Holmedal 01.jun 7 1 flue laks  8,9 kl.00.05
2 Jarle Andersen 01.jun 8 1 flue laks 5,0 kl.00.15
3 Knut Barnevik 01.jun 8 1 sluk laks 10,0
4 Tor Egil Holmedal 01.jun 7 1 flue laks 3,5
5 Svalland 01.jun 15 1 makk laks 5,7
6 Knut Barnevik 01.jun 8 1 sluk laks 8,4  
7 Jarle Andersen 01.jun 8 1 sluk laks 4,1  
8 Arild Haga 01.jun 19 1 flue laks 6,1 kl.00.25
9 Per Åge Nord? 01.jun 12 1 makk laks 4,7
10 H.M. Helleland 01.jun 12 1 makk laks 4,2
11 Gunnar Indrebø 01.jun 4 1 makk regnbue 2,2
12 Terje Furevik 01.jun sørelva 1 makk laks 6,7
13 Leif Gade 01.jun 17 1 makk laks 7,3
14 Thor Arild larsen  01.jun 20 1 spinner sjøørret 4,1
15 Jarle Andersen 01.jun 8 1 sluk laks 7,7
16 Nils Haugen 01.jun 5 1 sluk laks 6,4
17 Nick Jacobsen 01.jun 7 1 makk laks 2,1
18 Stefan Røer 01.jun 18 1 makk sjøørret 3,0
19 Stefan Røer 01.jun 18 1 makk sjøørret 1,8
20 Stefan Røer 01.jun 14 1 makk laks 5,8
21 Arne Bjørn Svendsen 01.jun 3 1 flue laks 4,0
22 Tor Arild Larsen 01.jun 20 1 spinner laks 6,5
23 Rune Hafstad 01.jun 9 1 sluk laks 6,8
24 Rune Hafstad 01.jun 9 1 sluk laks 7,5
25 Sigbjørn Opheim 01.jun 1 1 sluk laks 7,5 oppdrett
26 Arve Lauritzen 01.jun 1 1 sluk laks 2,0
27 Terje Høyseter 01.jun 1 1 flue laks 1,8
28 Knut Tautra 01.jun 1 1 flue sjøørret 1,0
29 Ove Hatlevik 01.jun 1 1 sluk laks 7,0
30 Roald Hovden 01.jun 8 1 sluk laks 5,0
31 Sonja Frafjord 02.jun 10 1 makk laks 5,7
32 Tormod Hovden 02.jun 9 1 sluk laks 3,3
33 Stefan Røer 02.jun 14 1 makk laks 6,9
34 Rolf Leknes 02.jun 16 1 makk regnbue 3,5
43 Roald Hovden 02.jun 9 1 sluk laks 1,8
44 Roald Hovden 02.jun 8 1 sluk sjøørret 1,1
35 Einar Tjønnås 03.jun 17 1 sluk laks 7,9
36 Zygmart P. 03.jun 10 1 makk sjøørret 1,3
37 Øyvind Jacobsen 03.jun 6 1 sluk laks 10,9
38 Øyvind Jacobsen 03.jun 6 1 sluk laks 7,5
42 Kjell Ove Våg 03.jun 1 1 flue laks 6,0
39 Kurt 04.jun 12 1 makk laks 4,5
45 Bjørnar Larsen 04.jun 9 1 sluk laks 5,5
40 Tom Hardeland 05.jun 10 1 makk laks 10,5
41 Tom Hardeland 05.jun 10 1 makk laks 3,7
46 Stein Tore Yrke 06.jun 8 1 makk sjøørret 1,1
47 Jan Atle Kalkvik 07.jun 3 1 flue sjøørret 1,4
48 Lars Helge Langåker 07.jun 3 1 flue laks 1,2
49 Svein Bjarne Slåke 07.jun 11 1 makk sjøørret 3,0
50 Knud Barslund 07.jun 19 1 flue laks 13,5
174 Geir R. Knutsen 07.jun 1 3 makk sjøørret 3,2
51 D. Mannes 08.jun 3 1 makk laks 2,1
52 D. Mannes 08.jun 3 2 flue sjøørret 2,0
53 D. Mannes 08.jun 3 2 makk sjøørret 2,5
54 Atle Rosseland 10.jun 3 1 makk laks 5,8
59 Frode Pedersen 10.jun 1 1 flue sjøørret 1,6
60 Vegard Grumheden 10.jun 3 1 flue sjøørret 1,0
55 Atle Rosseland 11.jun 3 1 makk sjøørret 0,6
56 Stein Mortensen 11.jun 12 1 sluk laks 4,5
57 Frode Mortesen 12.jun 4 1 flue sjøørret 2,5
58 Kåre Jonsrud 12.jun 12 1 makk laks 5,3
61 Jan Erik Osmundsen 12.jun 20 1 spinner laks 4,0  
62 Rolf Kvalavåg 12.jun 10 2 makk sjøørret 2,0
63 Ulf Skogsrud 13.jun 21 1 makk laks 7,6 oppdrett
64 D. Mannes 13.jun 7 1 makk laks 9,0
65 Rune Kringlebotten 13.jun 3 1 makk laks 9,5
66 Rune Kringlebotten 13.jun 3 1 makk laks 1,8
67 Jan A. Vinje 13.jun 3 1 flue laks 2,0
68 Torleiv Vea 14.jun 9 1 flue laks 2,2
69 Jonny Karlsen 14.jun 18 1 spinner Laks 9,3
70 Nick Jacobsen 14.jun 19 2 makk sjøørret 2,1
71 Nils Haugen 14.jun sørelva 1 makk laks 5,2
72 Jan Erik Osmundsen 15.jun 4 1 spinner laks 1,2
73 Kjell Ove Våg 15.jun 10 1 flue laks 6,7 0ppdrett
74 Leif Arne Risa 15.jun 17 1 makk sjøørret 2,3
75 Bent Johnny Ådnesen 15.jun 17 1 makk sjøørret 1,0
76 Espen N. Heggelund 15.jun 19 1 flue laks 8,1
77 Harry langøy 15.jun 16 1 sluk laks 4,0
207 Lars Rune Halleland 15.jun sørelva 1 makk sjøørret 0,8
81 Øystein Olsen 15.jun 3 1 makk laks 1,3
208 Lars Rune Halleland 16.jun sørelva 1 makk Laks 4,8
78 Nick Jacobsen 16.jun 19 1 makk sjøørret 1,0
79 Nick Jacobsen 16.jun 19 1 makk sjøørret 1,3
80 Nils Angeltveit 16.jun 7 1 flue laks 5,0
82 Øystein Olsen 16.jun 3 1 makk laks 7,5
83 Vegard Grumheden 16.jun 3 1 flue sjøørret 1,0
84 Richard Isaksen 16.jun 2 1 makk sjøørret 1,8
85 Michael Rasmussen 16.jun 2 1 makk sjøørret 2,0
86 Richard Isaksen 17.jun 2 1 makk laks 1,7
87 Richard Isaksen 17.jun 15 1 makk sjøørret 1,8
88 Jarle Rønhovde 17.jun 20 1 makk laks 6,0
89 Jacob Feringstad 17.jun 10 1 makk laks 1,1
90 Terje Olsen 17.jun 3 1 makk laks 3,9
91 Morten Kambe 17.jun 7 1 flue laks 4,3
92 Morten Kambe 17.jun 7 1 flue laks 3,5
97 Tor Magne Vorre 17.jun 2 1 makk laks 1,8
97 Tor Magne Vorre 17.jun 2 1 makk laks 1,8  
98 Morten Slåtta 17.jun 1 1 sluk laks 8,5
99 Lars Ove Lien 17.jun 7 1 flue laks 3,5
143 Arne Håland 17.jun 12 1 makk laks 2,0  
93 Morten Kambe 18.jun 6 1 makk laks 1,8
94 Morten Kambe 18.jun 6 1 makk laks 1,0
95 Roy Øyjord 18.jun 10 1 makk sjøørret 1,4
96 Olaud Hoff 18.jun 15 1 makk sjøørret 1,0
100 leif Erik Leknes 18.jun 6 1 sluk laks 3,2 oppdrett
101 Ronny Riple 18.jun 5 1 makk laks 5,8
102 Leif Tommas Lien 18.jun 7 1 flue laks 1,6
104 leif Erik Leknes 18.jun 7 1 makk laks 2,5
108 Lars Inge Svalland 18.jun 3 1 flue laks 4,0
110 Nils Haugen 18.jun 10 1 flue laks 4,9
111 Nils Haugen 18.jun 10 1 flue laks 1,2
103 Idar Furevik 19.jun sørelva 1 makk laks 7,6
105 Kåre Veseth 19.jun 7 1 makk laks 3,8
106 Trond Veseth 19.jun 7 1 makk sjøørret 1,0
107 Trond Veseth 19.jun 8 1 makk sjøørret 1,0
125 Klaus Parey 19.jun 19 2 makk sjøørret 2,5
109 Karl Inge Stumo 19.jun 3 1 sluk laks 1,3
116 Vegard Grumheden 20.jun 3 1 flue laks 2,9
112 Endre Abrahamsen 21.jun 9 1 flue laks 2,4
113 Svein T. Mannes 21.jun 4 1 sluk laks 2,0
114 D. Mannes 21.jun 4 1 makk sjøørret 1,0
115 D. Mannes 21.jun 4 1 makk laks 2,8
117 Vegard Grumheden 21.jun 3 1 flue laks 1,8
118 Karl Inge Stumo 21.jun 1b 1 makk sjøørret 1,0
192 Klaus Parey 21.jun 19 2 makk sjøørret 1,8
193 Klaus Parey 21.jun 10 1 makk sjøørret 1,0
119 Karl Inge Stumo 22.jun 1b 1 flue sjøørret 1,6
120 Øyvind Jacobsen 22.jun 3 1 makk laks 1,9
121 Øyvind Jacobsen 22.jun 3 1 makk laks 7,3
122 Øyvind Jacobsen 22.jun 3 1 makk laks 4,2
123 Andreas Jacobsen 22.jun 3 1 sluk laks 10,2 oppdrett
124 Michael Hugel 22.jun 14 1 makk laks 4,8
126 Bent Johnny Ådnesen 22.jun 8 1 makk laks 4,2
127 Bent Johnny Ådnesen 22.jun 8 1 makk sjøørret 1,0
130 Oddvar Osen 22.jun 1b 1 makk laks 2,2
131 Oddvar Osen 22.jun 1b 1 flue laks 1,6
132 Oddvar Osen 22.jun 1b 1 flue laks 1,5
128 Endre Abrahamsen 23.jun 3 1 sluk laks 5,4
129 Espen N. Heggelund 23.jun 4 1 flue laks 2,0
133 Terje Furevik 23.jun sørelva 1 makk laks 4,0
135 Gerd Fleiner 23.jun 12 1 makk laks 3,0
141 Lars Inge Svalland 23.jun 1 1 flue sjøørret 1,1
142 Geir Kvilhaugsvik 23.jun 1 2 makk sjøørret 2,3
194 Michael Hugel 23.jun 14 1 makk laks 5,3
134 Nils Haugen 24.jun 3 1 spinner laks 3,7
136 Jo Inge Hagland 24.jun 1b 1 flue laks 2,3
137 Reidar Brentebråten 24.jun 23 1 flue sjøørret 1,2
138 Reidar Brentebråten 24.jun 23 1 flue sjøørret 0,8
195 Michael Hugel 24.jun 14 1 makk sjøørret 2,1
139 Roy Øyjord 25.jun 3 1 flue laks 3,8
140 Trond Søyland 25.jun 16 1 makk sjøørret 1,4
144 Morten Kambe 25.jun 4 1 makk laks 6,4
146 Kate Olson 25.jun 20 1 spinner Laks 4,0
149 Svein Vangsnes 25.jun 21 1 makk laks 7,6
157 Trond Veseth 25.jun 4 1 makk laks 1,3
196 Michael Hugel 25.jun 12 1 makk laks 1,3
197 Michael Hugel 25.jun 12 1 makk laks 6,3
145 Morten Kambe 26.jun 3 1 flue laks 1,5
147 Reidar Brentebråten 26.jun 23 1 flue laks 2,3
148 Reidar Brentebråten 26.jun 23 1 flue sjøørret 1,3
150 Svein Vangsnes 26.jun 21 1 makk laks 5,7 oppdrett
151 Jakob Svandal 26.jun 10 1 flue laks 2,5
152 Sigbjørn Opheim 26.jun 1 1 sluk laks 4,7
153 Sigbjørn Opheim 26.jun 1 1 flue laks 2,6
154 Sigbjørn Opheim 26.jun 1 1 sluk laks 2,1  
155 Sigbjørn Opheim 26.jun 1 1 sluk laks 1,8
156 Sigbjørn Opheim 26.jun 1 1 flue laks 1,2
158 Trond Veseth 26.jun 3 1 makk laks 3,0
159 Trond Veseth 26.jun 3 1 makk laks 2,7
160 Idar Furevik 26.jun sørelva 1 makk Laks 2,1
162 Reidar Brentebråten 26.jun 12 1 makk laks 1,9
163 Reidar Brentebråten 26.jun 12 1 makk sjøørret 1,9
164 Tom Hardeland 26.jun 3 1 makk laks 1,3
165 Nils Haugen 26.jun 3 1 flue laks 4,8
166 Nils Haugen 26.jun 3 1 flue laks 1,4
167 Sveinung Lien 26.jun 3 1 makk laks 1,0  
169 Arild Haga 26.jun 1b 1 flue laks 1,6
186 Helmar Straumstein 26.jun 21 1 makk sjøørret 1,2
198 Michael Hugel 26.jun 12 1 makk laks 1,4
161 Eirik Nesheim 27.jun 1 1 flue sjøørret 1,1
168 Arne Birkenes 27.jun 3 1 makk laks 6,0
170 Schweigert 27.jun 12 1 makk laks 3,0
175 Paul Strand 27.jun 10 1 flue laks 2,0
176 Paul Strand 27.jun 10 1 flue laks 0,9
177 Klaus Aarøy 27.jun 10 1 makk laks 1,5
178 Kjetil Sandven 27.jun 3 1 makk laks 1,6
179 Kjetil Sandven 27.jun 3 1 makk laks 6,0
180 Ragnhild Risan 27.jun 7 2 makk sjøørret 1,9
181 Ragnhild Risan 27.jun 7 1 makk laks 2,8
182 Leif Johnny Næss 27.jun 7 1 flue sjøørret 1,8
187 Helmar Straumstein 27.jun 21 1 makk laks 2,1
199 Klaus Parey 27.jun 12 1 makk sjøørret 1,0
200 Klaus Parey 27.jun 12 1 makk laks 1,5
201 Michael Hugel 27.jun 14 1 makk laks 2,1
202 Michael Hugel 27.jun 12 1 makk laks 2,2
209 Lars Rune Halleland 27.jun sørelva 1 makk sjøørret 3,6
171 Geir R. Knutsen 28.jun 2 1 flue laks 1,8
172 Geir R. Knutsen 28.jun 2 1 makk laks 1,3
173 Roy Vea 28.jun sørelva 3 makk sjøørret 2,0
183 Leif Johnny Næss 28.jun 7 1 flue sjøørret 1,4
184 Kjetil Sandven 28.jun 3 1 makk sjøørret 0,6
185 Kjetil Sandven 28.jun 3 1 makk laks 6,3
188 Rolf Kvalavåg 28.jun 7 1 makk laks 1,5
189 Bjørn Erik Eriksen 28.jun 7 1 flue laks 2,3
190 Ove Lode 28.jun 7 1 flue laks 1,5
191 Ove Lode 28.jun 7 1 flue laks 3,5  
203 Michael Hugel 28.jun 11 1 makk laks 12,0
204 Klaus Parey 28.jun 12 1 makk laks 1,1
205 Klaus Parey 28.jun 12 1 makk laks 2,5
206 Michael Hugel 29.jun 9 1 makk laks 2,0
210 Stein Erik Mørk 29.jun 21 1 makk laks 6,5
212 Atle Rosseland 29.jun 3 1 makk laks 2,5
213 Atle Rosseland 29.jun 3 1 makk laks 1,5
214 Ragnhild Risan 29.jun 3 1 makk sjøørret 0,8
218 Rune Westre 29.jun 5 1 flue laks 4,6
219 Michael Hugel 29.jun 12 1 makk laks 2,0
220 Klaus Parey 29.jun 12 1 makk laks 1,5
211 Jan Egil Fossmo 30.jun 9 1 makk laks 2,0
216 Helmar Straumstein 30.jun 16 1 makk sjøørret 1,7
221 Michael Hugel 01.jul 14 1 makk laks 2,0
217 Helmar Straumstein 01.jul 16 1 makk laks 10,0
215 Rune Kringlebotten 01.jul 10 1 makk laks 1,5
222 Andre Helleland 30,jun 8 1 makk laks 1,7
223 Ragnhild Risan 30,jun 7 1 flue sjøørret 1,0
224 Rune Kringlebotten 02,juli 10 1 makk laks 2,0
225 Ove Lyssand 01,juli 21 1 makk laks 8,4
226 Kjell Morten Søvik 01,juli 21 1 makk sjøørret 1,5
227 Kjell Morten Søvik 01,juli 21 1 makk laks 5,5
228 Ove Lyssand 02,juli 21 1 makk sjøørret 3,0
229 Kjell Morten Søvik 02,juli 21 1 makk laks 8,5
230 Oddvar Lyssand 02,juli 21 1 makk laks 5,1  
231 Roy Øyjord 02,juli 3 1 spinner Laks 4,5 oppdrett
232 Torbjørn Gongvoll 02,juli 1b 1 flue laks 1,5
233 Lars Schwalb 02,juli 12 1 sluk laks 2,0
234 Lars Schwalb 02,juli 12 1 sluk laks 1,2
235 Per Haugvaldstad 02,juli 19 1 makk laks 1,3
236 Per Haugvaldstad 02,juli 19 1 makk sjøørret 1,4
237 Sonja Frafjord 02,juli 3 1 makk laks 2,0
238 Tor Egil Holmedal 02,juli 16 2 makk sjøørret 3,2
239 Anne B. Voldengen 02,juli 10 1 makk laks 7,8 oppdrett
240 Vegard Grumheden 02,juli 3 1 flue laks 2,8
241 Bjørnar Larsen 02,juli 12 1 makk laks 2,0
242 Svein Bjarne Slåke 02,juli 12 1 makk laks 1,3
243 Vegard Grumheden 02,juli 10 1 flue laks 2,1
244 Vegard Grumheden 02,juli 10 1 flue laks 2,2
245 Erik Østre 10,jun 4 3 makk sjøørret 2,4
246 Kjell Morten Søvik 03,juli 21 1 makk sjøørret 1,2
247 Kjell Morten Søvik 03,juli 21 1 makk laks 1,9
248 Trond Johannesen 02,juli 16 1 flue sjøørret 0,6
249 Svein Bjarne Slåke 03,juli 12 1 makk laks 1,5
250 Trond Veseth 03,juli sørelva 1 makk laks 1,2
251 Trond Veseth 03,juli sørelva 1 makk laks 1,6
252 Conny Holmedal 03,juli 8 1 makk laks 4,5
253 Tor Egil Holmedal 03,juli 8 1 makk laks 5,2
254 Tor Egil Holmedal 03,juli 8 1 makk laks 1,5
255 Jonas Barli 04,juli 23 1 makk laks 2,0
256 Mads Haugen 02,juli 4 1 flue laks 1,9
257 Øyvind Jacobsen 02,juli 4 1 makk Laks 2,0
258 Øyvind Jacobsen 03,juli 7 1 flue laks 1,9
259 Øyvind Jacobsen 03,juli 7 1 flue laks 1,8
260 Øyvind Jacobsen 03,juli 7 1 flue laks 1,6
261 Tor Egil Holmedal 04,juli 8 1 makk laks 2,4
262 Stig Kaspersen 04,juli 10 1 flue laks 2,0
263 Alv Hetland 04,juli 2 1 flue laks 1,1
264 Adrian Helgesen 05,juli 2 1 makk laks 3,2
265 Frode Aakre 05,juli 11 1 flue laks 2,0
266 Michael Rasmussen 05,juli 1 1 makk laks 1,4
267 Michael Rasmussen 05,juli 1 4 makk sjøørret 5,8
268 Richard Isaksen 05,juli 1 4 makk sjøørret 3,9
269 Frode Solberg 05,juli 1 1 makk laks 2,5
270 Frode Solberg 05,juli 1 1 makk sjøørret 1,0
271 L.Gjerde 05,juli sørelva 1 makk sjøørret 1,4
272 L.Gjerde 05,juli sørelva 1 makk laks 1,8
273 Geir Kvilhaugsvik 05,juli 10 1 makk laks 2,3
274 Geir Kvilhaugsvik 05,juli 10 1 makk laks 1,6
275 Geir Kvilhaugsvik 05,juli 10 1 sluk laks 1,2
276 Rune Sund 05,juli 10 1 flue laks 2,0
277 Geir Kvilhaugsvik 05,juli 10 1 makk laks 1,5
278 Ragnhild Risan 05,juli 7 1 makk laks 1,8
279 Morten Kambe 05,juli sørelva 1 makk laks 2,0
280 Espen Mortensen 06,juli 3 1 flue laks 1,9
281 Frode Mortensen 06,juli 3 1 flue Laks 5,5
282 Stian Mortensen 06,juli 3 1 flue laks 1,0
283 Idar Furevik 06,juli 10 1 makk laks 1,6
284 Geir Langøy 05,juli 21 1 makk laks 8,0 oppdrett
285 Geir Langøy 06,juli 21 1 makk laks 11,0 oppdrett
286 Geir Kvilhaugsvik 06,juli 2 1 sluk laks 1,6
287 Geir Kvilhaugsvik 06,juli 1b 1 sluk laks 1,5
288 Geir Kvilhaugsvik 06,juli 1b 1 sluk laks 1,6
289 Espen Mortensen 06,juli 3 1 flue laks 1,5
290 Nick Jacobsen 06,juli 1 1 makk sjøørret 0,6
291 Harry langøy 06,juli 21 1 makk laks 5,5 oppdrett
292 Geir Langøy 07,juli 21 1 makk laks 5,5 oppdrett
293 Tor Egil Holmedal 07,juli 1 1 makk laks 2,1
294 Tor Egil Holmedal 07,juli 1 1 makk laks 1,6
295 Tor Egil Holmedal 07,juli 1 2 makk sjøørret 1,4
296 Conny Holmedal 07,juli 1 1 makk sjøørret 0,7
297 Stian Mortensen 07,juli 5 1 flue laks 1,6
298 Arild Haga 07,juli 3 1 flue laks 1,4
299 Ragnhild Risan 06,juli 10 1 makk sjøørret 0,9
300 Ragnhild Risan 07,juli 10 1 flue laks 1,3
301 Ragnhild Risan 07,juli 10 1 flue laks 6,1
302 Idar Furevik 07,juli sørelva 1 makk laks 1,7
303 Ingvar Pettersen 07,juli 10 1 flue laks 2,0
304 Idar Furevik 08,juli sørelva 1 makk laks 2,1
305 Idar Furevik 08,juli sørelva 1 makk laks 1,2
306 Håvard Liseth 08,juli 16 1 makk laks 3,5
307 Trond Veseth 06,juli sørelva 1 makk Laks 1,5
308 Tor Arne Haugland 06,juli 15 1 flue laks 1,7
309 Espen Mortensen 07,juli 3 1 flue laks 2,1
310 Espen Mortensen 08,juli 3 1 flue sjøørret 2,0
311 Espen Mortensen 08,juli 3 1 flue laks 1,9
312 Jan Terje Rafdal 08,juli 8 1 flue laks 1,7
313 Hallgeir Gravelsæter 07,juli 3 1 flue laks 1,8
314 Helge Olsen 08,juli 17 1 makk laks 1,4
315 Harry langøy 07,juli 21 1 makk laks 4,5 oppdrett
316 Harry langøy 08,juli 21 1 makk laks 5,0 oppdrett
317 Kjetil Sandven 08,juli 4 1 makk laks 1,3
318 Idar Furevik 09,juli sørelva 1 makk laks 1,5
319 Vegard Grumheden 09,juli 3 1 flue laks 1,7
320 Vegard Grumheden 09,juli 3 1 flue sjøørret 1,0
321 Alv Hetland 10,juli 9 1 flue laks 1,5
322 Bjørn Aasen 03,juli 5 1 makk laks 1,2
323 Bjørn Aasen 03,juli 5 1 makk laks 1,3
324 Bjørn Aasen 03,juli 5 1 makk laks 1,6
325 Bjørn Aasen 03,juli 5 1 makk laks 2,2
326 Tor Egil Holmedal 09,juli 7 1 flue laks 2,0
327 Tor Egil Holmedal 09,juli 7 1 flue laks 2,2
328 Tor Egil Holmedal 10,juli 7 1 flue laks 2,2
329 Bjørn Olson 09,juli 4 1 flue laks 1,5
330 Harry langøy 09,juli 16 1 makk laks 7,0
331 Werner Dagsland 10,juli 9 1 spinner Laks 1,9
332 Sonja Frafjord 10,juli 10 1 makk laks 1,9
333 Sonja Frafjord 10,juli 10 1 makk laks 1,7
334 Sonja Frafjord 10,juli 10 1 makk sjøørret 1,0
335 Sonja Frafjord 11,juli 10 1 makk laks 1,9
336 Stian Mortensen 11,juli 4 1 flue laks 1,3
337 Jakob Bleie 11,juli 9 1 flue laks 1,9
338 Terje Furevik 12,juli sørelva 1 makk laks 4,0

339

Jørgen Øyjord 06,juli 12 1 sluk laks 5,2
340 Tom Hardeland 10,juli 3 1 makk sjøørret 1,8
341 Svein T. Mannes 12,juli 19 1 makk sjøørret 2,8
342 Helge W. Gustavsen 13,juli 19 1 makk sjøørret 0,7
343 Helge W. Gustavsen 13,juli 19 1 spinner laks 2,0
344 Lars Gjerde 13,juli sørelva 1 makk sjøørret 2,8  
345 Lars Gjerde 13,juli sørelva 1 makk laks 1,3
346 Lars Gjerde 13,juli sørelva 1 makk laks 1,7
347 Lars Gjerde 13,juli sørelva 1 makk laks 2,2
348 Lars Gjerde 13,juli sørelva 1 makk laks 1,1
349 Lars Gjerde 13,juli sørelva 1 makk laks 2,2
350 Terje Furevik 14,juli sørelva 1 makk laks 1,8
351 Idar Furevik 14,juli sørelva 1 makk laks 2,4
352 Jan Riisnes 10,juli 21 1 makk laks 3,2 oppdrett
353 Jan Riisnes 10,juli 21 1 makk laks 4,3 oppdrett
354 Tommy Riisnes 10,juli 21 1 makk laks 6,2 oppdrett
355 Tommy Riisnes 11,juli 21 1 makk laks 3,2 oppdrett
356 Jan Riisnes 11,juli 21 1 makk laks 4,2 oppdrett
357 Tommy Riisnes 11,juli 21 1 makk laks 5,4 oppdrett
358 Tommy Riisnes 11,juli 21 1 makk laks 6,8 oppdrett
359 Tommy Riisnes 12,juli 21 1 makk laks 4,6 oppdrett
360 Christoffer Ravn 12,juli 21 1 makk laks 1,4
361 Sonja Frafjord 14,juli 3 makk laks 1,6
362 Steen Larsen 14,juli 3 1 flue laks 1,8
363 Terje Karlsen 14,juli 10 1 flue laks 1,7
364 Gulleik Saltvoll 13,juli 5 1 makk sjøørret 0,5
365 Rune Kringlebotten 14,juli 2 1 håv sjøørret 5,4 syk
366 Idar Furevik 14,juli sørelva 1 makk laks 5,7
367 Terje Furevik 15,juli sørelva 1 makk laks 2,0
368 Terje Furevik 15,juli sørelva 1 makk laks 2,0
369 Steen Larsen 15,juli 10 1 flue laks 1,7
370 Geir Olav Våge 14,juli 7 1 makk laks 3,9
371 Geir Olav Våge 14,juli 7 1 makk laks 1,8
372 Geir Olav Våge 14,juli 7 1 makk laks 1,8
373 Geir Olav Våge 14,juli 7 1 makk sjøørret 2,0
374 Kjell Fossli 14,juli 12 1 makk laks 2,2
375 Kjell Fossli 15,juli 12 1 makk laks 1,8
376 Per Åge Nordheim 14,juli 12 1 makk laks 2,2
377 Rune Lohre 14,juli sørelva 1 sluk laks 1,4
378 Terje Furevik 16,juli sørelva 1 makk laks 1,4
379 Ingvald Pettersen 15,juli 3 1 sluk laks 6,0
380 Helmar Straumstein 15,juli sørelva 1 makk laks 1,4
381 Nick Jacobsen 15,juli 3 1 makk sjøørret 0,6
382 Kåre Jonsrud 16,juli 12 1 flue laks 2,2
383 Kåre Jonsrud 16,juli 12 1 sluk sjøørret 1,2
384 Steen Larsen 16,juli 3 1 flue laks 3,0
385 Even Mæland 16,juli 1b 1 flue laks 2,1
386 Even Mæland 16,juli 1b 1 flue laks 1,8  
387 Trond Veseth 16,juli sørelva 1 makk laks 1,3  
388 Kjell Inge Stokkvik 17,juli sørelva 1 makk laks 2,2
389 Nils Angeltveit 15,juli 7 1 flue laks 2,4
390 Nils Angeltveit 16,juli 7 1 flue laks 2,4
391 Nils Angeltveit 16,juli 7 1 flue laks 2,2
392 Nils Angeltveit 17,juli 9 1 flue laks 5,2
393 Trond Veseth 17,juli sørelva 1 makk laks 2,0
394 Trond Veseth 17,juli sørelva 1 makk laks 2,0
395 Kjersti Skaar 17,juli 15 1 flue laks 1,8
396 Finn Måseidvåg 17,juli 23 1 flue laks 1,5
397 Sveinung Lien 17,juli 3 1 flue sjøørret 1,6
398 Tom Hardeland 17,juli 3 1 flue sjøørret 1,2
399 Idar Furevik 18,juli sørelva 1 makk laks 5,2
400 Almee Johnsen 18,juli 16 1 sluk laks 1,9
401 Idar Furevik 19,juli sørelva 1 makk laks 2,5
402 Tor Egil Holmedal 18,juli 10 1 makk laks 2,0
403 Tor Egil Holmedal 19,juli 10 1 makk laks 1,8
404 Tor Egil Holmedal 19,juli 10 1 makk laks 1,7
405 Jørgen Espedalen 18,juli 8 1 flue laks 3,7
406 Bernt Egeland 19,juli 5 1 flue laks 6,7
407 Rolf Kvalavåg 20,juli 7 1 makk laks 2,2
408 Rolf Kvalavåg 20,juli 7 1 makk sjøørret 0,5
409 Steinar Lervik 09,juli 1b 1 makk laks 1,4
410 Steinar Lervik 10,juli 1b 1 makk laks 1,6
411 D. Mannes 20,juli 9 1 makk laks 1,4
412 Leif Tore Nedrevåg 18,juli 13 1 makk laks 1,3
413 Roger Nedrevåg 18,juli 13 1 makk laks 2,6
414 Leif Tore Nedrevåg 19,juli 12 1 sluk laks 1,3
415 Torfin Skår 20,juli 12 1 makk laks 1,2
416 Anders Jordal 19,juli 12 1 sluk laks 1,3
417 Torfin Skår 20,juli 12 1 flue laks 1,0
418 Kjell Inge Stokkvik 20,juli sørelva 1 makk laks 1,8
419 Rolf Kvalavåg 20,juli 7 1 makk laks 2,0
420 Hallgeir Gravelsæter 20,juli 1b 1 makk sjøørret 0,9
421 Kjell Inge Stokkvik 20,juli 2 1 flue laks 2,0
422 Trond Søyland 20,juli 9 1 sluk laks 2,7
423 Knut-Terje Fagerland 20,juli 19 1 flue laks 5,5
424 Idar Furevik 20,juli sørelva 1 makk laks 2,1
425 Jan Erik Smedsrud 20,juli 12 1 makk laks 2,2
426 Jan Erik Smedsrud 20,juli 12 1 makk laks 2,2  
427 Jan Erik Smedsrud 20,juli 12 1 makk laks 2,3
428 Jan Erik Smedsrud 20,juli 12 1 makk laks 5,4
429 Atle Kambestad 21,juli sørelva 1 spinner laks 2,0
430 Atle Kambestad 21,juli sørelva 1 sluk laks 1,9
431 Sigbjørn Opheim 20,juli 1 5 flue sjøørret 4,5
432 Sigbjørn Opheim 20,juli 1 1 flue laks 4,5
433 Sigbjørn Opheim 20,juli 1 1 sluk laks 1,0
434 Leif Handå 20,juli 14 1 makk laks 2,0
435 Kjell Inge Stokkvik 21,juli 2 1 flue laks 1,2
436 Kjell Inge Stokkvik 21,juli 2 1 spinner sjøørret 0,8
437 Anders Jordal 21,juli 13 1 makk laks 4,5
438 Einar Haugen 22,juli 10 1 flue laks 1,0  
439 Kjartan Ravndal 20,juli 2 1 spinner laks 1,2
440 Egil Mjøs 22,juli 4 1 sluk laks 1,4
441 Egil Mjøs 22,juli 4 1 sluk laks 1,3
442 Egil Mjøs 22,juli 4 1 flue laks 1,0
443 Mandius Mandiusen 21,juli 24 1 makk sjøørret 2,4
444 Kjetil Sandven 22,juli 10 1 makk laks 1,9
445 Eva Espedalen 22,juli 19 1 makk sjøørret 0,6
446 Geir Holtan 23,juli 19 1 spinner laks 1,6
447 Torfin Skår 22,juli 13 1 makk laks 2,0
448 Ove Miattun 22,juli 21 1 makk laks 4,6
449 Carsten Scharf 23,juli 11 1 flue laks 1,8
450 Reidar Berge 20,juli 21 1 makk laks 1,1
451 Terje Hauge 19,juli 2 1 sluk laks 6,0
452 Kjetil Sandven 23,juli 10 1 makk laks 1,8
453 Karl Terje Jensen 23,juli 11 1 flue laks 1,6
454 Torgrim Espedalen 23,juli 23 1 flue sjøørret 0,7
455 Helmar Straumstein 24,juli sørelva 1 makk laks 1,5  
456 Idar Furevik 24,juli sørelva 1 makk laks 1,6  
457 Thor Iversen 24,juli 7 1 flue sjøørret 1,1
458 Tor Magne Vorre 24,juli 7 1 flue laks 2,3  
459 Lauritz Apeland 24,juli 7 1 flue sjøørret 0,7  
460 Vegard Grumheden 21,juli 3 1 flue laks 1,5
461 Jan A. Vinje 21,juli 3 1 flue laks 1,3
462 Kjartan Strømø 21,juli 3 1 spinner laks 1,3
463 Jan Erik Smedsrud 22,juli 12 1 flue laks 1,7
464 Jan Erik Smedsrud 23,juli 12 1 flue laks 1,6
465 Bjørn Aasen 24,juli 6 1 makk laks 2,1
466 Bjørn Aasen 24,juli 7 1 makk laks 1,8  
467 Henrik Dyhrdahl 24,juli 6 1 sluk laks 1,2  
468 Hallgeir Gravelsæter 23,juli 2 1 flue laks 1,2
469 Terje Furevik 24,juli sørelva 1 makk laks 1,7
470 Leif Handå 24,juli 4 1 makk laks 2,0
471 Terje Furevik 25,juli sørelva 1 makk laks 1,2
472 Trond Veseth 25,juli 10 1 flue laks 1,1
473 Mads Haugen 25,juli 10 1 flue laks 1,8
474 Mads Haugen 24,juli 10 1 flue laks 1,2
475 Mads Haugen 24,juli 10 1 flue laks 1,7
476 Leif Handå 25,juli 4 1 makk laks 1,7
477 Torleiv Vea 24,juli 9 1 flue sjøørret 1,0
478 Erik Østre 23,juli 3 1 makk sjøørret 0,8
479 Erik Østre 23,juli 3 1 makk laks 1,3
480 Erik Østre 23,juli 3 1 flue laks 1,7
481 Erik Østre 23,juli 3 1 flue laks 2,5
482 Vegard Grumheden 26,juli 10 1 flue laks 1,4
483 Vegard Grumheden 26,juli 10 1 flue laks 1,2
484 Vegard Grumheden 26,juli 10 1 flue laks 1,4
485 Vegard Grumheden 26,juli 10 1 flue laks 2,4
486 Lasse Åsbø 26,juli 12 1 flue laks 2,0
487 Lasse Åsbø 26,juli 12 1 sluk laks 1,8
488 Lasse Åsbø 26,juli 12 1 sluk laks 1,3
489 Carsten Scharf 25,juli 19 1 flue laks 3,7
490 Thor Iversen 27,juli 10 1 makk laks 0,8
491 Thor Iversen 27,juli 10 1 makk laks 1,1
492 Thor Iversen 27,juli 10 1 makk laks 1,7
493 Kåre Jan Johannesen 27,juli 3 1 makk laks 1,4
494 Magne Kambe 27,juli 3 1 makk laks 1,7
495 Asmund Aasheim 25,juli 3 1 flue laks 1,0
496 Asmund Aasheim 25,juli 3 1 flue laks 1,0
497 Asmund Aasheim 26,juli 3 1 flue laks 1,3
498 Rune Westre 26,juli 3 1 flue laks 1,0
499 Rune Westre 26,juli 3 1 flue laks 1,5
500 Magne Kambe 26,juli 3 1 sluk laks 2,1
501 Idar Furevik 27,juli sørelva 1 makk laks 1,2
502 Paul Strand 27,juli 9 1 flue laks 1,7
503 Paul Strand 27,juli 9 1 flue laks 1,5
504 Agnar Jakobsen 28,juli 10 1 flue laks 1,1
505 Agnar Jakobsen 28,juli 10 1 flue laks 1,9
506 Knut Åsheim 28,juli 3 1 makk laks 2,8
507 Knut Åsheim 28,juli 3 1 makk laks 5,0
508 Knut Barnevik 27,juli 23 1 flue sjøørret 3,7
509 Knut Barnevik 29,juli 19 1 flue laks 3,0
510 Steinar Sørensen 28,juli 3 1 flue laks 1,5
511 Steinar Sørensen 29,juli 3 1 flue sjøørret 2,0
512 D. Mannes 29,juli 3 1 makk laks 2,6
513 A. Thorsen 15,juli sørelva 1 makk laks 6,5
514 A. Thorsen 24,juli sørelva 1 makk laks 10,5
515 Idar Furevik 29,juli sørelva 1 makk laks 6,7
516 Terje Furevik 29,juli sørelva 1 makk laks 2,4
517 Knut Barnevik 30,juli 7 1 flue laks 1,4
518 Helmar Straumstein 30,juli sørelva 1 makk laks 1,1
519 Tom Hardeland 30,juli 3 1 makk sjøørret 1,4
520 Bjørn Erik Barstad 29,juli 8 1 makk laks 1,6
521 Per Ø. Lien 30,juli 8 1 makk laks 1,0
522 Dieter Fahrner 29,juli 16 1 makk laks 1,2
523 Dieter Fahrner 29,juli 16 1 makk laks 1,5
524 B. J. Ådnesen 29,juli 17 1 flue sjøørret 0,8
525 Idar Furevik 30,juli sørelva 1 makk laks 1,9
526 Bjørn Erik Barstad 31,juli 9 1 flue laks 1,9
527 Kay Roger Tjøsvoll 31,juli 18 1 flue sjøørret 0,6
528 Terje Furevik 31,juli sørelva 1 makk laks 1,6
529 Vegard Grumheden 01,aug 10 1 flue laks 2,7
530 Leif Arne Boge 02,aug 9 1 flue laks 2,4
531 Roy Larsen 02,aug 9 1 flue laks 1,6
532 Kjetil J. Hanssen 02,aug 7 1 flue laks 2,2
533 Tom Hardeland 31,juli 3 1 makk laks 1,7
534 Tom Hardeland 31,juli 3 1 makk laks 1,7
535 Tom Hardeland 31,juli 3 1 makk laks 1,6
536 Kjell Inge Stokkvik 02,aug 10 1 flue laks 1,4
537 Kjell Inge Stokkvik 02,aug 10 1 flue laks 1,8
538 Kjell Inge Stokkvik 02,aug 10 1 flue laks 1,3
539 Kjell Inge Stokkvik 02,aug 10 1 flue laks 2,0
540 Leif Handå 02,aug 3 1 makk laks 1,5
541 Leif Arne Boge 02,aug 9 1 spinner laks 5,8
541 Leif Arne Boge 02,aug 9 1 spinner laks

5,8

542 Per A: Haftorsen 02,aug sørelva 1 makk sjøørret 1,4
543 Per A: Haftorsen 02,aug sørelva 1 makk sjøørret 1,0
544 Rolf Leknes 03,aug 1 1 makk laks 1,5
545 Rolf Leknes 03,aug 1 1 makk laks 1,8
546 Kjell Morten Søvik 02,aug 21 1 makk laks 5,3 oppdrett
547 Kjell Morten Søvik 02,aug 21 1 makk laks 3,1
548 Ove Lyssand 02,aug 21 1 makk sjøørret 1,4
549 Kjell Morten Søvik 03,aug 21 1 makk laks 4,0
550 Kjell Morten Søvik 03,aug 21 1 makk laks 4,3 oppdrett
551 Kurt Åge Stakkestad 03,aug 3 1 makk laks 2,8
552 Steinar Sørensen 03,aug 7 1 flue laks 1,2
553 Oddvar Lyssand 03,aug 21 1 makk laks 8,0 oppdrett
554 Kjell Morten Søvik 03,aug 21 1 makk laks 6,2
555 Kjell Aase 04,aug 21 1 makk laks 1,6
556 Oddvar Lyssand 04,aug 21 1 makk sjøørret 1,7
557 Idar Furevik 04,aug sørelva 1 makk laks 1,8
558 Grutte 04,aug sørelva 1 makk laks 1,5
559 Lars Gjerde 05,aug sørelva 1 makk sjøørret 2,0
560 Lars Gjerde 05,aug sørelva 1 makk laks 1,6
561 Lars Gjerde 05,aug sørelva 1 makk laks 1,5
562 Lars Gjerde 05,aug sørelva 1 makk laks 1,5
563 Lars Gjerde 05,aug sørelva 1 makk laks 1,4
564 Tommy Vaslid 05,aug 10 1 makk laks 1,5
565 Tommy Vaslid 05,aug 10 1 makk laks 1,7
566 Hanso Nordskog 05,aug 10 1 wobler laks 1,5
567 Hanso Nordskog 05,aug 10 1 wobler laks 1,7
568 Hanso Nordskog 05,aug 10 1 wobler laks 2,2
569 Kjell Aase 05,aug 21 1 makk laks 6,2
570 Oddvar Lyssand 05,aug 21 1 makk laks 1,8
571 Tone Raaen 06,aug 19 1 sluk laks 4,0
572 Trond Folkedal 06,aug 19 1 sluk laks 1,7
573 Øyvind Reksten 05,aug 17 1 flue laks 1,5
574 Øyvind Reksten 06,aug 17 1 flue laks 5,5
575 Helge Rysjedal 05,aug 17 1 flue laks 1,9
576 Arne Tysvær 04,aug 11b 1 sluk laks 2,2
577 Åge Tønnesen 04,aug 11b 1 sluk laks 2,0
578 Arne Tysvær 06,aug 11b 1 makk sjøørret 1,2
579 Odd Kjell Svendsbøe 05,aug 1b 1 makk laks 2,2
580 Odd Kjell Svendsbøe 06,aug 1b 1 sluk laks 1,2
581 Vegard Grumheden 05,aug 2 1 flue laks 1,5
582 Vegard Grumheden 05,aug 3 1 flue laks 1,4
583 Vegard Grumheden 05,aug 3 1 flue sjøørret 1,6
584 Jan A. Vinje 06,aug 3 1 flue laks 1,6
585 Bissig Koni 06,aug 22 1 flue sjøørret 1,5
586 Bissig Koni 06,aug 22 1 makk sjøørret 1,0
587 Idar Furevik 06,aug sørelva 1 makk laks 1,0
588 A. Heskestad 07,aug 17 1 sluk laks 1,6
589 Helmar Straumstein 07,aug sørelva 1 makk laks 1,0
590 Terje Bekkesletten 07,aug sørelva 1 makk laks 1,7
591 Erik Østre 06,aug 15 1 flue laks 1,3
592 Harry langøy 06,aug 16 1 flue laks 2,4
593 Geir Langøy 23,juli 21 1 makk sjøørret 1,1
594 A. Hjelmervik 07,aug 10 1 makk laks 2,5
595 K. Aasheim 07,aug 10 1 makk laks 1,5
596 K. Aasheim 07,aug 10 1 makk laks 2,0
597 Øyvind Reksten 07,aug 19 1 flue laks 1,7
598 Øyvind Reksten 07,aug 19 1 flue laks 1,7 oppdrett
599 Helmar Straumstein 07,aug sørelva 1 makk laks

1,3

600 Idar Furevik 07,aug sørelva 1 makk laks 2,2
601 Kjell Inge Stokkvik 07,aug 9 1 flue laks 1,0
602 Christine Reksten 08,aug 9 1 flue laks 1,0
603 Karl Terje Jensen 06,aug 9 1 sluk laks 1,2
604 Jan Børge Tveit 07,aug 19 1 flue laks 1,0
605 Jan Børge Tveit 08,aug 19 1 makk laks 1,2
606 Jan Børge Tveit 08,aug 19 1 makk laks 2,0
607 Ørjan Knutsen 08,aug 23 1 flue laks 2,1
608 Nils Haugen 03,aug 2 1 makk laks 1,4
609 Nils Haugen 08,aug 4 1 sluk laks 1,2
610 Tor Arne Haugland 08,aug 15 1 flue laks 2,1
611 Jan Børge Tveit 08,aug 15 1 makk laks 1,1
612 Jan Børge Tveit 09,aug 15 1 makk laks 1,3
613 Jan Børge Tveit 09,aug 15 1 flue laks 1,6
614 Roy Johannesen 09,aug 7 1 makk laks 1,2
615 Roy Johannesen 09,aug 7 1 makk laks 1,3
616 Lars Gjerde 09,aug sørelva 1 spinner laks 1,5
617 Lars Gjerde 09,aug sørelva 1 makk laks 1,5
618 Lars Gjerde 09,aug sørelva 1 makk laks 1,2
619 Lars Gjerde 09,aug sørelva 1 makk sjøørret 1,0
620 Jo Inge Hagland 09,aug 10 1 flue laks 1,2
621 Iselinn C. Bleivik 09,aug 23 1 sluk laks 1,4
622 Idar Furevik 09,aug sørelva 1 makk laks 2,2
623 Ole Larsen 08,aug 3 1 flue laks 4,0
624 Ole Larsen 08,aug 3 1 flue laks 1,3
625 Ole Larsen 08,aug 3 1 flue laks 1,2
626 Ole Larsen 08,aug 3 1 makk sjøørret 1,0
627 Gunnar Skogen 07,aug 5 1 makk laks 1,5
628 Odd Kåre Skogen 07,aug 5 1 sluk laks 1,7
629 Roy Øyjord 10,aug 3 1 flue laks 1,0
630 Roy Øyjord 10,aug 3 1 flue laks 1,3
631 Erik Rommetveit 06,aug 16 1 makk sjøørret 1,5
632 Erik Rommetveit 06,aug 16 1 makk laks 2,0
633 Odd Vaka 09,aug 2 1 makk laks 2,0
634 Odd Vaka 09,aug 2 1 makk laks 2,5
635 Geir Grindheim 10,aug 10 1 makk laks 2,0
636 Espen Mortensen 11,aug 3 1 flue laks 1,8
637 Geir Gjerdevik 10,aug 7 1 flue laks 1,1
638 Jan Børge Tveit 11,aug 7 1 makk laks 1,6
639 Jan Børge Tveit 11,aug 7 1 makk laks 1,6
640 Jan Børge Tveit 11,aug 7 1 makk laks 1,0
641 Idar Furevik 11,aug sørelva 1 makk laks 1,0
642 Idar Furevik 11,aug sørelva 1 makk laks 1,7
643 Morten Kambe 12,aug sørelva 1 makk laks 1,0
644 Rune Sund 12,aug 15 1 flue laks 1,2
645 Idar Furevik 12,aug sørelva 1 makk laks 1,6
646 Ariel Fjeldheim 12,aug 11 1 flue sjøørret 0,5
647 Trond Veseth 12,aug 16 1 flue sjøørret 1,5
648 Kjell Inge Stokkvik 12,aug 1 1 spinner laks 1,0
649 Roy Øyjord 12,aug 2 1 flue laks 1,5
650 Roy Øyjord 12,aug 2 1 flue sjøørret 1,0
651 Kåre Veseth 12,aug 18 1 makk laks 1,7
652 Jørun Kvestad 13,aug 18 1 makk laks 1,0
653 Bjørn Aasen 12,aug 8 1 makk laks 1,8
654 Tor Magne Hansen 12,aug 6 1 sluk laks 1,8
655 Nina Gravelsæter 11,aug 3 1 sluk laks 1,3
656 Idar Furevik 14,aug sørelva 1 makk laks 2,0
657 Leif Handå 13,aug 14 1 makk laks 1,3
658 Leif Handå 13,aug 14 1 makk laks 1,5
659 Leif Handå 13,aug 14 1 makk laks 1,9
660 Aksel Johansen 13,aug 14 1 makk laks 1,2
661 Aksel Johansen 13,aug 14 1 makk laks 1,4
662 Aksel Johansen 13,aug 14 1 makk laks 1,6
663 Leif Handå 14,aug 14 1 makk laks 1,4
664 Leif Handå 14,aug 14 1 makk laks 1,5
665 Leif Handå 14,aug 14 1 makk laks 1,7
666 Kjell Inge Stokkvik 14,aug 15 1 spinner laks 1,6
667 Svein G. Nordstrøm 16,aug 10 1 makk laks 1,3
668 Helmar Straumstein 14,aug 21 1 flue sjøørret 0,7
669 Werner Dagsland 16,aug 3 1 makk laks 1,8
670 Alv Hetland 15,aug 3 1 flue laks 0,8
671 Helmar Straumstein 16,aug sørelva 1 makk laks 1,0
672 Dag Morten Solheim 17,aug 21 1 makk sjøørret 1,1
673 Idar Furevik 18,aug sørelva 1 makk laks 5,2
674 Tor Arne Haugland 17,aug 7 1 flue laks 2,4
675 Vegard Grumheden 17,aug 3 1 flue laks 1,5
676 Sonja Frafjord 16,aug 1 1 makk laks 1,5
677 Sonja Frafjord 16,aug 1 2 makk sjøørret 2,0
678 Roy Øyjord 16,aug 1 1 makk laks 1,5
679 Reidar Bauge 16,aug 3 1 flue laks 1,4
680 Bjørn Aasen 17,aug 10 1 makk laks 1,2
681 Bjørn Aasen 18,aug 10 1 makk laks 1,5
682 Sigbjørn Larsen 18,aug 10 1 makk laks 2,0
683 Knut Arne Skår 18,aug 24 1 makk sjøørret 0,7
684 Lars Gjerde 18,aug sørelva 1 spinner laks 1,4
685 Lars Gjerde 18,aug sørelva 1 spinner laks 1,2
686 Lars Gjerde 18,aug sørelva 1 makk laks 1,4
687 Ole Larsen 18,aug 1 1 flue sjøørret 1,4
688 Bjørn Balle 14,aug sørelva 1 flue laks 1,1
689 Åsmund Korneliussen 19,aug 9 1 makk laks 1,9
690 Terje Furevik 19,aug sørelva 1 makk laks 1,2
691 Terje Furevik 19,aug sørelva 1 makk laks 1,2
692 Lars Schwalb 19,aug 12 1 sluk laks 1,3
693 Martin Sundve 19,aug 12 1 sluk laks 2,0

10 år

694 Lars Schwalb 20,aug 12 1 sluk laks 1,7
695 Idar Furevik 20,aug sørelva 1 makk laks 1,2
696 Johannesen 17,aug 12 1 makk laks 1,7
697 Zbignien Zajac 20,aug sørelva 1 spinner laks 1,5
698 G. Litlabø 21,aug sørelva 1 makk laks 1,8
699 G. Litlabø 21,aug sørelva 1 makk sjøørret 0,9
700 Geir Rune Knutsen 21,aug 10 1 flue sjøørret 0,6
701 Tom Hardeland 20,aug 3 1 makk laks 2,4
702 Tom Hardeland 20,aug 3 1 makk laks 1,2
703 Nils Haugen 20,aug 3 1 makk laks 1,6
704 Nils Haugen 20,aug 3 1 makk laks 1,7
705 Leif Johnny Næss 25,aug 1 1 flue sjøørret 0,9
706 Ragnhild Risan 25,aug 1 1 makk sjøørret 0,7
707 Ragnhild Risan 25,aug 1 1 makk laks 1,3
708 Kåre Kaasamoen 23,aug sørelva 1 flue laks 1,8
709 Bjørn Balle 22,aug sørelva 1 flue laks 1,2
710 Paul Strand 10,aug 9 1 flue sjøørret 0,9
711 Paul Strand 25,aug 3 1 flue laks 2,2
712 Paul Strand 25,aug 3 1 flue sjøørret 1,0
713 Kjell O. Våg 24,aug 3 1 flue laks 1,3
714 Kjell O. Våg 24,aug 3 1 flue sjøørret 1,5
715 Klaus Aarøy 25,aug 3 1 makk laks 3,0
716 Klaus Aarøy 25,aug 3 1 makk laks 1,0
717 Ragnhild Risan 25,aug 2 1 flue laks 2,0
718 Ragnhild Risan 25,aug 2 1 makk laks 4,0 oppdrett
719 Andreas Dunkley 25,aug sørelva 1 makk laks 2,5
720 Andreas Dunkley 25,aug sørelva 1 makk laks 2,0
721 Andreas Dunkley 25,aug sørelva 1 makk laks 1,0
722 Bjørn Balle 25,aug 3 1 flue laks 1,7
723 Bjørn Balle 26,aug 3 1 flue laks 2,2
724 Andreas Dunkley 26,aug 3 1 flue laks 1,5
725 Bjørn Balle 26,aug sørelva 1 flue laks 2,3
726 Kåre Kaasamoen 26,aug 3 1 flue laks 1,3
727 Terje Furevik 26,aug sørelva 1 makk laks 4,6
728 Sveinung Lien 26,aug 2 1 makk laks 3,8
729 Sveinung Lien 26,aug 2 1 makk laks 1,2
730 Nils Haugen 26,aug 2 1 makk laks 1,8
731 Nils Haugen 26,aug 2 1 makk laks 1,6
732 Nils Haugen 26,aug 2 1 makk laks 1,4
733 Nils Haugen 26,aug 2 1 makk laks 1,5
734 Trond Veseth 26,aug 2 1 flue laks 1,5
735 Ragnhild Risan 25,aug 1 1 flue laks 1,9
736 Anders Dolff 26,aug 1 1 sluk laks 1,5
737 Anders Dolff 27,aug 1 1 flue laks 2,2
738 Anders Dolff 27,aug 1 1 sluk laks 2,8
739 William Dolff 27,aug 1 1 flue laks 1,7
740 Tommy Linderoth 27,aug 1 1 flue laks 1,2
741 Bjørn Olson 27,aug 4 1 flue laks 1,6
742 Per Åge Nordheim 26,aug 12 1 makk laks 5,5 oppdrett
743 Per Åge Nordheim 27,aug 12 1 makk laks 1,3
744 Per Åge Nordheim 27,aug 12 1 makk laks 1,5
745 Jaran Gustafsen 26,aug 23 1 flue laks 2,3
746 Trond Johannesen 27,aug 19 1 makk laks 2,9 oppdrett
747 Johnny Måge 27,aug 5 1 flue laks 1,5
748 Ragnhild Risan 27,aug 10 1 makk laks 2,0
749 Ragnhild Risan 27,aug 10 1 makk laks 1,1
750 Ragnhild Risan 27,aug 10 1 makk sjøørret 1,0
751 Ragnhild Risan 27,aug 10 1 flue laks 2,8
752 Hans Beiermann 27,aug 7 1 flue laks 2,5
753 Lars Helge Langåker 27,aug 1b 1 flue laks 1,7
754 Lars Helge Langåker 27,aug 1b 1 spinner laks 4,6
755 Jan Egil Brusdal 27,aug 16 1 flue laks 2,3
756 William Dolff 27,aug 1 1 flue laks 2,2
757 William Dolff 27,aug 1 1 flue laks 1,0
758 Tommy Linderoth 27,aug 1 1 flue sjøørret 0,8
759 Helmar Straumstein 27,aug sørelva 1 makk laks 1,6
760 Helmar Straumstein 27,aug sørelva 1 makk laks 0,9
761 Jaran Gustafsen 28,aug 9 1 flue laks 92cm cr
762 Ole Norvald Øyjord 26,aug 2 1 makk laks 1,7
763 Ole Norvald Øyjord 27,aug 2 1 makk laks 1,7
764 Vidar Strand 27,aug 23 1 flue laks 2,7
765 D. Mannes 27,aug 4 1 flue laks 1,8
766 D. Mannes 27,aug 4 1 flue sjøørret 1,2
767 D. Mannes 28,aug 4 1 flue laks 1,6
768 D. Mannes 28,aug 4 1 makk sjøørret 1,0
769 Trond Sæle 28,aug 18 1 sluk laks 6,0
770 Jan Egil Brusdal 28,aug 16 1 flue laks 1,6
771 Ove Lode 28,aug sørelva 1 flue laks 1,5
772 Ove Lode 28,aug 11 1 flue laks 2,2
773 Ove Lode 28,aug 11 1 flue laks 1,4
774 Gøran Haglund 28,aug 1 1 flue laks 1,3
775 William Dolff 28,aug 1 1 flue laks 2,4
776 Geir Kvilhaugsvik 27,aug 1b 1 makk laks 2,7
777 Geir Kvilhaugsvik 27,aug 1b 1 makk laks 1,5
778 Ove Lode 28,aug 9 1 flue laks 4,5
779 Mark A. 27,aug 10 1 spinner laks 1,2
780 Mark A. 28,aug 10 1 spinner laks 1,7
781 Nils Haugen 27,aug sørelva 1 flue laks 2,1
782 Matthew Standeven 28,aug 19 1 flue laks 2,0
783 Vidar Strand 28,aug 18 1 flue laks 1,7
784 Rune Lohre 27,aug sørelva 1 sluk sjøørret 2,0
785 William Dolff 28,aug 1 1 flue sjøørret 0,7
786 Anders Dolff 29,aug 1 1 flue sjøørret 6,1
787 Rolf Kvalavåg 28,aug 9 1 makk laks 1,9
788 Rolf Kvalavåg 29,aug 9 1 makk laks 1,3
789 Rolf Kvalavåg 29,aug 9 1 makk laks 1,7
790 Rolf Kvalavåg 29,aug 9 1 makk laks 2,0
791 Rolf Kvalavåg 29,aug 9 1 makk laks 2,4
792 Kjetil J. Hanssen 27,aug 15 1 makk laks 2,2
793 Tommy Tysvær 29,aug 11b 1 sluk laks 1,8
794 Tommy Tysvær 29,aug 11b 1 sluk laks 2,3
795 Helmar Straumstein 29,aug sørelva 1 makk laks 1,2
796 Kai Ferkingstad 29,aug 16 1 makk laks 2,2
797 Kai Ferkingstad 29,aug 16 1 makk laks 1,1
798 Kai Ferkingstad 29,aug 16 1 makk sjøørret 1,0
799 Kai Ferkingstad 29,aug 16 1 makk sjøørret 1,0
800 Kai Ferkingstad 29,aug 16 1 makk sjøørret 1,0
801 Kai Ferkingstad 29,aug 16 1 makk sjøørret 1,0
802 Idar Furevik 29,aug sørelva 1 makk sjøørret 1,0
803 Idar Furevik 29,aug sørelva 1 makk laks 1,0
804 Tommy Linderoth 29,aug 1 1 flue sjøørret 1,2
805 Silje Therese Ådnesen 28,aug 7 1 makk laks 1,8 12år
806 Bent Johnny Ådnesen 29,aug 7 1 makk laks 1,2
807 Bent Johnny Ådnesen 29,aug 7 1 makk sjøørret 0,7
808 Silje Therese Ådnesen 29,aug 23 1 makk laks 0,9 12år
809 Bent Johnny Ådnesen 30,aug 23 1 makk laks 1,1
810 Bent Johnny Ådnesen 30,aug 23 1 makk sjøørret 1,9
811 Kenneth Jansen 30,aug 10 1 makk sjøørret 0,6
812 Kenneth Jansen 30,aug 10 1 makk sjøørret 0,8
813 Kenneth Jansen 30,aug sørelva 1 makk sjøørret 0,7
814 Rolf Kvalavåg 29,aug 9 1 makk laks 1,7
815 Rolf Kvalavåg 29,aug 5 1 makk sjøørret 1,0
816 Rolf Kvalavåg 30,aug 5 1 makk sjøørret 0,5
817 Rolf Kvalavåg 30,aug 5 1 makk laks 1,5
818 Ragnhild Risan 29,aug 19 1 makk sjøørret 0,7
819 Ragnhild Risan 29,aug 19 1 flue laks 1,2
820 Anders Dolff 30,aug 1 1 sluk laks 2,8
821 K. Grutle 30,aug sørelva 1 makk laks 1,4
822 K. Grutle 30,aug sørelva 1 spinner laks 2,0
823 K. Grutle 30,aug sørelva 1 spinner laks 2,4
824 Jan Børge Tveit 30,aug 15 1 makk sjøørret 0,9
825 Jan Børge Tveit 30,aug 15 1 makk laks 1,7
826 Kjell Inge Stokkvik 30,aug sørelva 1 spinner laks 1,2
827 Harry Haaland 30,aug 10 1 makk sjøørret 4,3
828 Harry Haaland 31,aug 10 1 makk laks 1,9
829 Harry Haaland 22,aug 9 1 makk laks 2,0
830 D. Mannes 31,aug 7 1 flue laks 1,3
831 D. Mannes 31,aug 7 1 flue laks 1,6
832 Jakob Eldøy 31,aug sørelva 1 makk laks 1,0
833 Kjell O. Våg 30,aug 3 1 flue laks 6,0 oppdrett
834 Kjell O. Våg 30,aug 3 1 sluk laks 7,0
835 Klaus Aarøy 30,aug 3 1 makk laks 2,5
836 Nils Haugen 30,aug 8 1 makk sjøørret 1,2
837 Nils Haugen 30,aug 8 1 flue laks 1,6
838 Andreas Jacobsen 28,aug 3 1 flue laks 1,4
839 Andreas Jacobsen 28,aug 3 1 flue laks 1,4
840 Alf Tore M. 28,aug 3 1 flue laks 1,8
841 Øyvind Jacobsen 29,aug 3 1 flue laks 1,4
842 Geir Langøy 31,aug 16 1 flue laks 2,1
843 Geir Langøy 01,sep 16 1 flue laks 2,5
844 Harry langøy 01,sep 16 1 flue laks 6,1 oppdrett
845 Sølvi Ytreland 01,sep 2 1 spinner laks 1,3
846 Johnny Måge 01,sep 2 1 flue laks 1,3
847 Johnny Måge 01,sep 2 1 flue laks 2,3
848 Ragnhild Risan 01,sep 10 1 makk sjøørret 1,0
849 Rolf Kvalavåg 01,sep 3 1 makk laks 1,5
850 Rolf Kvalavåg 01,sep 3 1 makk laks 1,5
851 Vegard Grumheden 01,sep 10 1 flue laks 1,5
852 Bjørn Balle 01,sep sørelva 1 flue sjøørret 1,9
853 Bjørn Balle 01,sep sørelva 1 flue sjøørret 0,7
854 Harry Haaland 01,sep 9 1 makk sjøørret 0,6
855 Geir Langøy 02,sep 21 1 makk sjøørret 4,0
856 Harry langøy 02,sep 21 1 makk laks 3,0 oppdrett
857 D. Mannes 02,sep 7 1 flue laks 1,2
858 D. Mannes 02,sep 7 1 flue sjøørret 2,0
859 D. Mannes 02,sep 7 1 makk laks 2,5
860 Arne Gismarvik 02,sep 23 1 flue laks 1,8
861 Ragnhild Risan 02,sep 23 1 sluk laks 1,6
862 Bjørn Olson 02,sep 14 1 flue laks 1,5
863 Bjørn Olson 03,sep 14 1 flue sjøørret 2,0
864 Terje Høyseter 30,aug 5 1 flue laks 2,8
865 Knut Tautra 31,aug 5 1 flue laks 3,8 oppdrett
866 Knut Tautra 01,sep 7 1 flue laks 1,5
867 Sigbjørn Opheim 02,sep 4 1 flue laks 1,3
868 Sigbjørn Opheim 02,sep 4 1 flue laks 1,8
869 Sigbjørn Opheim 02,sep 4 1 flue laks 1,2
870 Sigbjørn Opheim 02,sep 4 1 sluk laks 2,0
871 Terje Høyseter 02,sep 4 1 flue sjøørret 0,6
872 Geir Urdal 03,sep 23 1 flue laks 1,8
873 Bjørn Olson 03,sep 14 1 spinner laks 1,7
874 Aksel Johansen 03,sep 3 1 makk laks 1,1
875 Leif Handå 03,sep 4 1 makk sjøørret 1,8
876 Geir Urdal 04,sep 11 1 flue laks 1,6
877 Finn Lothe 04,sep 15 1 sluk laks 1,0
878 Finn Lothe 04,sep 15 1 sluk sjøørret 2,7
879 Kjell-David Aase 05,sep 20 1 makk laks 2,2
880 Jan Erik Osmundsen 05,sep 20 1 spinner laks 9,7
881 Jan Erik Osmundsen 05,sep 20 1 spinner laks 4,2
882 Ragnhild Risan 04,sep 12 1 makk laks 2,5
883 Ragnhild Risan 04,sep 12 1 makk laks 2,2
884 Jan A. Dale 05,sep 10 1 flue laks 5,0 oppdrett
885 Monsen 05,sep 24 1 makk sjøørret 2,5
886 Monsen 05,sep 24 1 makk laks 1,7
887 Steinar Sørensen 06,sep 10 1 flue laks 2,1
888 Paul Strand 05,sep 3 1 flue laks 1,7
889 Paul Strand 05,sep 3 1 flue sjøørret 1,5
890 Kjell O. Våg 06,sep 4 1 flue laks 2,0
891 K. Grutle 06,sep sørelva 1 makk laks 1,2
892 K. Grutle 06,sep sørelva 1 makk laks 1,3
893 K. Grutle 06,sep sørelva 1 makk laks 1,5
894 K. Grutle 06,sep sørelva 1 spinner laks 2,9
895 K. Grutle 06,sep sørelva 1 makk sjøørret 1,0
896 Roy Ferkingstad 07,sep 1 1 makk laks 1,0
897 Kjell O. Våg 07,sep 1 1 flue laks 2,8
898 Per Simonsen 06,sep 17 1 spinner laks 2,4
899 Paul E. Simonsen 06,sep 17 1 flue laks 1,8
900 Harald Masgård 07,sep 17 1 spinner laks 1,0
901 Monsen 07,sep 20 1 makk laks 3,5
902 D. Mannes 08,sep 7 1 makk laks 2,6
903 Kjell O. Våg 08,sep 10 1 sluk laks 5,0
904 Kjell O. Våg 08,sep 10 1 sluk laks 2,0
905 Per Simonsen 08,sep 17 1 spinner laks 1,5
906 Per Simonsen 08,sep 17 1 spinner laks 2,0
907 Morten Kambe 08,sep sørelva 1 flue laks 1,6
908 Nils Haugen 08,sep 3 1 flue laks 1,2
909 Trond Veseth 07,sep 3 1 spinner laks 2,6
910 Monsen 08,sep 20 1 makk laks 1,7
911 Viken 08,sep 20 1 spinner laks 4,0
912 Karl Terje Jensen 09.sep 4 1 flue laks 1,9
913 Espen Mortensen 10.sep 16 1 flue laks 1,9
914 Paul Strand 06,sep 1 1 flue laks 1,2
915 Bent Johnny Ådnesen 09,sep 5 1 makk laks 3,0
916 Johnny Måge 09,sep 4 1 flue laks 1,7
917 Johnny Måge 10,sep 4 1 flue laks 2,2 oppdrett
918 Kurt Åge Stakkestad 09,sep 14 1 makk laks 2,0
919 Kurt Åge Stakkestad 09,sep 14 1 makk laks 1,7
920 Aksel Johansen 09,sep 15 1 makk sjøørret 2,4
921 Egil Handå 10,sep 14 1 sluk laks 6,5
922 Tore Osli 10,sep 14 1 sluk laks 0,8
923 Nils Haugen 10,sep 9 1 makk laks 1,1
924 Trond Veseth 09,sep sørelva 1 makk laks 1,5
925 Lars Ove Lien 10,sep sørelva 1 flue laks 1,3
926 Rolf Kvalavåg 10,sep 7 1 makk laks 1,1
927 Rolf Kvalavåg 10,sep 7 1 makk laks 1,2
928 Kate Olson 10,sep 11 1 makk laks 1,6
929 Helmar Straumstein 10,sep 21 1 makk laks 3,5 oppdrett
930 Erik Østre 10,sep 2 1 flue laks 2,2
931 Frode Stensletten 06,sep 17 1 flue laks 1,3