Laksebørs Etneelva 2012

 

Oppdatert Etter avslutta fiske 15. aug.   Merk at dette ikkje er offisielle tal. Dei vil antakeleg vera klare i slutten av september .

 

Største fiskar 2012

ID Navn dato sone redskap vekt
213 Morten Viken 21.6 20 Spinner   13,0
187 Ragnhild Risan 19.6 7 Flue   12,0
223 Klaus Parey 15.6 14 Spinner   12,0
3 Stein Mortensen 15.6 9 Sluk 10,8
26 Knut Ftautka 15.6 4 Flue c&r 10,8

 

Total fangst

  Antall Kg  
Laks < 3 kg 190 377,3    
Laks 3-7 kg 468 2175    
Laks > 7 kg 132 1085,55    
Totalt laks 790 3637,85    
Sjøørret 90 219,4 Nesten alle c&r  
Gjennomsnittsvekt : Laks: 4,6    Sjøørret : 2,44
Catched & released 57 195,6   NB! Laks c&r

Laksebørs 2003   Laksebørs  2004   Laksebørs 2005   Laksebørs 2006  Laksebørs 2007  Laksebørs 2008

Laksebørs 2009

 

 

Liste fiskar 2012

 

ID Navn dato sone Antall redskap laks/ørret vekt Merknad
1 Ragnhild Risan 15.jun 16 1 Flue Laks 4,9 kl. 0.10
2 Daniel 15.jun sørelva 1 makk laks 2,4  
3 Stein Mortensen 15.jun 9 1 sluk Laks 10,8  
4 Trond Veseth 15.jun 10 1 flue Laks 5,5  
5 Mads Haugen 15.jun 10 1 Flue Laks 5,4  
6 Jarle Andersen 15.jun 22 1 spinner Laks 5,0  
7 Idar Furevik 15.jun sørelva 1 makk Laks 7,0  
8 Erik Leknes 15.jun 21 1 makk Laks 7,0  
9 Rolf Leknes 15.jun 21 1 makk Laks 3,0  
10 Nils Haugen 15.jun 10 1 Flue Laks 8,5  
11 Andreas Dunkley 15.jun sørelva 1 makk Laks 3,0  
12 Andreas Dunkley 15.jun sørelva 1 makk Laks 6,0 opdrett
13 Ragnhild Risan 15.jun 16 1 makk Laks 7,4  
14 Tor Egil Holmedal 15.jun 16 1 Flue Laks 7,7  
15 Lars Schwalb 15.jun 9 1   Laks 7,3 c&r  90 cm
16 Per Åge Norheim 15.jun 17 1 makk Laks 8,8  
17 Atle Carlsen 15.jun 17 1 makk Laks 8,5  
18 Per Åge Norheim 15.jun 17 1 makk Laks 9,0  
19 Morten Kambe 15.jun sørelva 1 makk Laks 4,2 .
20 Kenneth Jansen 15.jun sørelva 1 makk Laks 4,5 .
21 Kenneth Jansen 15.jun sørelva 1 makk Laks 3,5 .
22 Øyvind Vågen 15.jun sørelva 1 makk Laks 2,5 .
23 Nils Totland 15.jun 19 1 tube Laks 2,0 .
24 Lars Endre 15.jun 19 1 spinner Laks 6,7 .
25 Sigbjørn Opheim 15.jun 4 1 Flue Laks 5,2 .
26 Knut Ftautka 15.jun 4 1 Flue Laks 10,8 c&r
27 Knut Ftautka 15.jun 4 1 Flue  ørret 1,0 c&r
28 Leif Handå 15.jun sørelva 1 makk Laks 2,2 .
29 Jarle Andersen 15.jun 22 1 spinner Laks 7,5 .
30 Leif Johnny Næss 15.jun 11 1 sluk Laks 3,6 .
31 Arild fagerland 15.jun 12 1 makk Laks 7,3 opdrett
32 Arild fagerland 15.jun 13 1 spinner Laks 4,3 .
33 Jacob Ferkingstad 15.jun 12 1 makk Laks 4,0 .
34 Jacob Ferkingstad 15.jun 13 1 makk Laks 4,0 .
35 Arne H Ferkingstad 15.jun 12 1 makk Laks 6,5 .
36 Arne H Ferkingstad 15.jun 13 1 Flue Laks 5,5 .
37 Geir Eriksen 15.jun 12 1 makk Laks 5,5  
38 Knut Grindheim 15.jun 3 1 spinner Laks 6,0  
39 Knut Grindheim 15.jun 3 1 spinner Laks 6,0  
40 Knut Grindheim 15.jun 3 1 spinner Laks 7,0  
41 Klaus Aarøy 15.jun 15 1 makk Laks 7,0  
42 Kjell Ove Våg 15.jun 15 1 Flue Laks 4,1  
43 Alf T Myking 15.jun 7 1 Flue Laks 6,5  
44 Alf T Myking 15.jun 7 1 Flue Laks 2,1  
45 N:M:Nilsen 15.jun 20 1 spinner Laks 5,3  
46 J.Lindevik 15.jun 1 1 sluk Laks 4,4 kl. 0.25
47 R.Simonsen 15.jun 18 1 Sluk Laks 6,9  
48 R.Simonsen 15.jun 18 1 sluk Laks 4,9  
49 Idar Furevik 15.jun sørelva 1 mkk Laks 8,3  
50 K.Grutle 15.jun sørelva 1 makk Laks 5,4  
51 K.Grutle 15.jun sørelva 1 sluk Laks 2,0  
52 L.Gjerde 15.jun sørelva 1 sluk Laks 7,2  
53 L.Gjerde 15.jun sørelva 1 makk Laks 5,2  
54 Kjell Hjelle 15.jun 20 1 spinner Laks 6,2  
134 Alf T Myking 15.jun 5 1 Spinner Laks 8,6  
142 Stein Rune Kallekleiv 15. juni 5 1 flue Laks 3,0  
184 David Danielsen 15. juni sørelva 1 flue Laks 3,2  
185 David Danielsen 15. juni 15 1 flue Ørret 1,7 c&r
215 Paul Strand 15. juni 15 1 Flue Ørret 1,5 c&r
216 Paul Strand 15. juni 15 1 Flue Ørret 1,2 c&r
220 Hugel Michael 15. juni 12 1 makk Laks 8,5  
221 Hugel Michael 15. juni 14 1 makk Laks 4,0  
222 Klaus Parey 15. juni 12 1 spinner Laks 6,5  
223 Klaus Parey 15. juni 14 1 spinner Laks 12,0  
224 Stefan Røer 15. juni 12 1 makk Laks 7,8  
225 Stefan Røer 15. juni 14 1 makk Laks 6,5  
226 Stefan Røer 15. juni 14 1 spinner Laks 4,5  
254 Jacob Lindvik 15. juni 1 1 Sluk Laks 4,4  
55 Tor Egil Holmedal 16.jun 16 1 makk Laks 5,8  
56 Morten Kambe 16.jun 11 1 Flue Laks 3,9  
57 D Martens 16.jun 20 1 sluk Laks 7,1  
58 Lars Schwalb 16.jun 10 1 Flue Laks 6,0 c&r
59 Idar Furevik 16.jun sørelva 1 makk Laks 3,5  
60 Morten Kambe 16.jun sørelva 1 makk Laks 3,3  
61 Albert Rafdal 16.jun 10 1 Flue Ørret 2,9 c&r
62 Jarle Gjerde 16.jun 10 1 Flue Ørret 1,7 c&r
63 Elisa.B.Jakobsdoottir 16.jun 10 1 spinner Laks 2,5  
64 Erlend Bergsvåg 16.jun 3 1 sluk Laks 5,7  
65 Even Mæland 16.jun 3 1 sluk Laks 4,2 oppdrett
66 Even Mæland 16.jun 3 1 sluk Laks 2,9  
67 Leif Johnny Næss 16.jun 7 1 Flue Laks 7,0  
68 Leif Johnny Næss 16.jun 7 1 Flue Laks 3,8  
69 Frode Pedersen 16.jun 11 1 Flue Laks 6,4  
70 Even Mæland 16.jun 3 1 sluk Laks 3,0  
71 Jarle Andersen 16.jun 22 1 spinner Laks 7,3  
72 Rolf Leknes 16.jun 21 1 Flue Ørret 1,5 c&r
73 Rolf Leknes 16.jun 21.jan 1 Flue Ørret 1,0 c&r
74 Erik Leknes 16.jun 21 1 makk Laks 1,5  
75 Erik Leknes 16.jun 21 1 makk Laks 6,5  
76 Kjell Hjelle 16.jun 20 1 spinner Laks 5,3 oppdrett
77 Jarle Andersen 16.jun 11 1 spinner Laks 4,6  
78 Leif Handå 16.jun Sørelva 1 makk Laks 5,3  
83 NMNilsen 16.jun 20 1 spinner Laks 7,4  
86 O.Lyssand 16.jun 23 1 makk Laks 5,6  
89 Bjørn johansen 16.jun 15 1 makk Laks 6,7  
139 Stein Rune Kallekleiv 16. juni 8 1 Sluk Laks 4,0  
140 Stein Rune Kallekleiv 16. juni 8 1 Sluk Laks 4,5  
217   16. juni 1 1   Laks 4,0  
227 Hugel Michael 16. juni 12 1 makk Laks 4,5  
228 Hugel Michael 16. juni 14 1 spinner Laks 6,0  
229 Klaus Parey 16. juni 12 1 makk Laks 4,5  
230 Klaus Parey 16. juni 14 1 makk Laks 5,0  
231 Stefan Røer 16. juni 12 1 makk Laks 7,0  
232 Stefan Røer 16. juni 14 1 makk Laks 5,0  
255 Gard Berge 16. juni 1 1 Flue Laks 4,0  
79 Tor Egil Holmedal 17.jun 19 1 makk Laks 9,0  
80 Ragnhild Risan 17.jun 19 1 makk Laks 5,0  
81 Rune Kringlebotten 17.jun 10 1 Flue Laks 4,6  
82 Rune Kringlebotten 17.jun 10 1 Flue Laks 4,4  
84 Jan A Vinje 17.jun 10 1 Flue Laks 4,9  
85 D.Martens 17.jun 20 1 sluk Laks 8,2  
87 O.Lyssand 17.jun 21 1 makk Laks 4,6  
88 Kjell ToreGrønsrud 17.jun 11 1 flue Laks 8,3  
90 Morten bunes 17.jun 16 1 Spinner Laks 6,9  
91 Erling grindheim 17.jun 9 1 Spinner Laks 6,0  
92 Idar Furevik 17.jun sørelva 1 makk Laks 4,0  
93 Magne Sundve 17.jun sørelva 1 flue Laks 4,0 c&r
94 Even Mæland 17.jun 3 1 Sluk laks 1,4 oppdrett
95 Even Mæland 17.jun 3 1 flue Ørret 1,3 c&r
96 Even Mæland 17.jun sørelva 1 makk Laks 10,0  
97 Bjørnar Larsen 17.jun 3 1 makk Ørret 1,2 c&r
98 Bjørnar Larsen 17.jun 3 1 makk Ørret 1,4 c&r
99 Jacob Ferkingstad 17.jun 12 1 makk Ørret 2,5 c&r
100 Jacob Ferkingstad 17.jun 13 1 spinner Ørret 4,9 c&r
101 Jonas Ferkindstad 17. juni 13 1 makk Laks 5,1 10år
102 Arild fagerland 17. juni 13 1 sluk Laks 6,1  
103 Bjarne Valsvik 17. juni 16 1 spinner Laks 4,1  
104 Bjørn Bunes 17. juni 16 1 spinner Laks 6,4  
105 Asbjørn H. Laastad 17. juni 4 1 Flue Laks 5,0  
106 Karl A Horneland 17. juni 4 1 spinner Laks 8,0  
107 ErlendKringlebotten 17. juni 5 1 spinner Laks 3,7  
108 Kjell Andersen 17. juni 18 1 sluk Laks 2,1  
109 Arne Tysvær 17. juni 11b 1 makk Laks 3,6  
110 Tor Egil Holmedal 17. juni 19 1 Flue Laks 3,4  
111 Bjørnar Larsen 17. juni Sørelva 1 spinner Laks 1,7  
112 Arne Gravelseter 17. juni 10 1 makk Laks 5,2  
113 Arne.H.Ferkingstad 17. juni 12 1 makk Laks 3,0  
114 Tom Hardeland 17. juni 10 1 makk Laks 4,4  
115 D.Martens 17. juni 18 1 Flue Laks 4,6  
116 D.Martens 17. juni 20 1 sluk Laks 7,1  
117 Tom Hardeland 17. juni 10 1 makk Laks 10,3 oppdrett
118 Tom Hardeland 17. juni 10 1 makk Laks 4,3  
119 Tom Hardeland 17. juni 10 1 makk Laks 2,1 c&r
120 Tom Hardeland 17. juni 23 1 makk Laks 4,4  
121 Tom Hardeland 17. juni 23 1 makk Laks 4,3  
122 Oddvar Olsen 17. juni 15 1 Flue Laks 7,1  
125 Morten Kambe 17. juni Sørelva 1 makk Laks 3,2  
135 Alf T Myking 17. juni 7 1 flue Laks 3,3  
136 Øyvind jacobsen 17. juni 6 1 Sluk Laks 7,7  
137 Øyvind jacobsen 17. juni 6 1 Sluk Laks 5,0  
138 svein Stokkedal 17. juni 7 1 Sluk Laks 3,3  
144 Dan Aarsvold 17. juni sørelva 1 makk Ørret 2,0 c&r
145 Magne Sundve 17. juni 4 1 flue Laks 5,0 c&r
146 Magne Sundve 17. juni 4 1 Flue Ørret 1,5 c&r
151 jan Børge Tveit 17. juni 4 1 Flue Ørret 1,0 c&r
153 Tor Arne Haugland 17. juni 4 1 Flue Ørret 1,0 c&r
154 Tor Arne Haugland 17. juni 4 1 Flue Ørret 1,5 c&r
155 Tor Arne Haugland 17. juni 4 1 Flue Ørret 2,0 c&r
156 Tor Arne Haugland 17. juni 4 1 Flue Ørret 3,0 c&r
233 Hugel Michael 17. juni 12 1 makk Laks 4,8  
234 Hugel Michael 17. juni 14 1 makk Laks 4,3  
235 Klaus Parey 17. juni 12 1 spinner Laks 6,5  
236 Klaus Parey 17. juni 14 1 flue Laks 3,0  
237 Stefan Røer 17. juni 12 1 flue Laks 6,7  
238 Stefan Røer 17. juni 14 1 flue Laks 7,8  
123 Andreas Dunkly 18. juni Sørelva 1 spinner Laks 4,2  
124 Andreas Dunkly 18. juni Sørelva 1 makk Ørret 1,5 c&r
126 Morten Kambe 18.jun Sørelva 1 makk Laks 2,3  
127 Tom Hardeland 18.jun 10 1 makk Laks 4,2  
128 Sindre Vae 18.jun 11 1 sluk Laks 6,0  
129 D Martens 18.jun 20 1 sluk Laks 7,0  
130 D Martens 18.jun 18 1 sluk Laks 9,0  
131 Kjell Andersen 18.jun 16 1 makk Laks 8,0  
132 Tor Egil Holmedal 18.jun 19 1 makk Laks 4,5  
133 Tor Egil Holmedal 18.jun 19 1 makk Laks 7,2  
141 Stein Rune Kallekleiv 18. juni 7 1 flue Laks 2,0  
143 Stein Rune Kallekleiv 18. juni 9 1 Sluk Laks 6,2  
147 Magne Sundve 18. juni 5 1 Flue Laks 3,5  
148 Magne Sundve 18. juni 6 1 Flue Laks 2,5 c&r
149 Magne Sundve 18. juni 4 1 Flue Ørret 2,0 c&r
150 jan Børge Tveit 18. juni 4 1 Flue Laks 4,8  
152 Tor Arne Haugland 18. juni 5 1 Flue Laks 3,5 c&r
157 Ragnhild Risan 18. juni 11 1 makk Laks 6,1  
158 Lars Gjerde 18. juni Sørelva 1 makk Laks 4,9  
159 Lars Gjerde 18. juni Sørelva 1 spinner Laks 4,7  
160 Jørn Vad 18. juni 16 1 Flue Ørret 1,0 c&r
162 Geir Hansen 18. juni Sørelva 1 makk Laks 2,8  
164 Nils Arne Ramsvik 18. juni 3 1 spinner Laks 3,2  
165 Nils Arne Ramsvik 18. juni 3 1 spinner Laks 4,2  
166 Morten Viken 18. juni 20 1 spinner Laks 4,2  
167 Stein Monsen 18. juni 20 1 spinner Laks 9,2 oppdrett
168 ERIK Gravelseter 18. juni 5 1 MURSTEIN Laks 3,2  
180 Tor Egil Holmedal 18. juni 3 1 makk Laks 2,8  
181 Ragnhild Risan 18. juni 3 1 flue Laks 4,8  
218 Jakob Eldøy 18. juni 1 1 Sluk Laks 6,5  
219 Gunnar Litlabø 18. juni 1 1 Flue Laks 2,0  
161 Jørn Vad 19. juni 16 1 Flue Laks 3,7  
163 Geir Hansen 19. juni Sørelva 1 makk Laks 4,3  
169 Stein Monsen 19. juni 20 1 spinner Laks 7,5  
170 Morten Viken 19. juni 18 1 makk Laks 4,3  
171 Morten Viken 19. juni 19 1 makk Ørret 2,6  
172 Magne Sundve 19. juni 4 1 Flue Laks 3,2 c&r
173 Magne Sundve 19. juni 4 1 flue Laks 3,2 c&r
174 Magne Sundve 19. juni 5 1 flue Laks 4,0 c&r
175 Magne Sundve 19. juni 9 1 flue Laks 4,0  
176 Rolf Kvalevåg 19. juni 7 1 flue Laks 3,1  
177 Rolf Kvalevåg 19. juni 4 1 flue Laks 1,0 c&r
178 Jan Børge Tveit 19. juni 5 1 flue Laks 4,8  
179 Tor Arne Haugland 19. juni 7 1 flue Laks 3,4  
182  K.Grutle 19. juni sørelva 1 Sluk Laks 3,7  
183 Stian Mortensen 19. juni 16 1 flue Laks 4,6 c&r
186 David Danielsen 19. juni sørelva 1 flue Laks 2,0  
187 Ragnhild Risan 19. juni 7 1 flue Laks 12,0  
189 L.Apeland 19. juni 10 1 flue Laks 3,0  
191 Kennet Jansen 19. juni sørelva 1 makk Laks 4,6  
195 Albert Rafdal 19. juni 3 1 flue Laks 4,5  
197 Elisa.B.Jakobsdoottir 19. juni 3 1 spinner Laks 9,9  
188 Stein Mortensen 20. juni 16 1 Sluk Laks 3,0  
190 Bjørn Erik Barstad 20. juni 9 1 flue Laks 3,7  
192 David Danielsen 20. juni sørelva 1 flue Laks 4,0  
193 J Hamre 20. juni 10 1 makk Laks 5,5  
194 Frode Mortensen 20. juni 16 1 flue Laks 4,0  
196 Albert Rafdal 20. juni 3 1 Flue Laks 4,7  
198 Ragnhild Risan 20. juni 7 1 Flue Laks 6,4  
199 Kjell Eikeskog 20. juni 17 1 Sluk Laks 4,1  
200 Trond Veseth 20. juni Sørelva 1 makk Laks 2,0  
201 Alf T Myking 20. juni 19 1 Flue Laks 9,2  
202 Ragnhild Risan 20. juni 19 1 Flue Laks 9,9  
203 Geir Hansen 20. juni Sørelva 1 makk Laks 3,9  
204 Tor Arne Haugland 20. juni 12 1 spinner Laks 5,0  
211 Stein Monsen 20. juni 20 1 spinner Laks 7,5  
205 Christ Daniel Rørvig 21. juni Sørelva 1 makk Laks 4,1  
206 l.Apeland 21. juni 11 1 Flue Laks 3,7  
207 Dag Mannes 21. juni 4 1 Flue Laks 4,5  
208 Geir.R.Knutsen 21. juni 1 1 makk Laks 1,7  
209 Morten Kambe 21. juni Sørelva 1 makk Laks 3,2  
210 tor Arne Haugland 21. juni 12 1 spinner Laks 9,3  
212 Stein Monsen 21. juni 20 1 spinner Laks 9,5  
213 Morten Viken 21. juni 20 1 spinner Laks 13,0  
214 Stein Monsen 21. juni 24 1 spinner Laks 7,3  
239 Jan A Vinje 21. juni 3 1 flue Laks 7,5  
240 Øystein Miljeteig 21. juni 24 1 spinner Laks 6,8  
241 Idar Furevik 21. juni sørelva 1 makk Laks 8,6  
243 Bjarne Stråtveit 21. juni 1 1 spinner Laks 2,9 oppdrett
247 Geir.R.Knutsen 21. juni 1 1 makk Laks 2,0  
252 Øyvind jacobsen 21. juni 4 1 Flue Laks 2,0  
242 Stein Monsen 22. juni 20 1 makk Laks 6,4  
244 Ragnhild Risan 22. juni 16 1 makk Laks 5,0  
245 Benjamin Bjørgen 22. juni 24 1 spinner Ørret 0,9 c&r
246 Benjamin Bjørgen 22. juni 24 1 spinner Ørret 1,0 c&r
248 Klell M.Søvik 22. juni 21 1 makk Laks 3,0 c&r
251 Espen Mortensen 22. juni Sørelva 1 Flue Ørret 1,8 c&r
253 Andreas Jacobsen 22. juni 4 1 spinner Laks 7,5  
249 Tom Hardeland 23. juni 10 1 makk Laks 3,2  
250 Tom Hardeland 23. juni 10 1 makk Laks 3,1  
256 Kjell.M Søvik 23. juni 21 1 spinner Laks 6,6  
257 Hilmar Straumstein 23. juni Sørelva 1 makk Laks 3,2  
258 Andreas Dunkly 23. juni Sørelva 1 makk Laks 4,0  
259 Rune Aga 23. juni 3 1 spinner Laks 2,4  
260 Rune Aga 23. juni 3 1 spinner Laks 4,6  
261 Even Mæland 23. juni 3 1 Sluk Laks 7,2  
262 Finn Måseidvåg 23. juni 11 1 Flue Laks 5,1  
263 Sindre Vae 23. juni 11 1 Flue Ørret 1,0 c&r
266 Øyvind Vågen 23. juni sørelva 1 makk Laks 7,0  
267 Kjell A Stava 23. juni 10 1 makk Laks 3,2 oppdrett
268 Kjell A Stava 23. juni 10 1 makk Ørret 2,5 c&r
274 Geir Grindheim 23. juni 2 1 makk Laks 1,5  
278 Even Mæland 23. juni 3 1 Sluk Laks 7,1  
264 Sindre Vae 24. juni 11 1 Sluk Laks 4,2  
265 Idar Furevik 24. juni sørelva 1 makk Laks 7,2  
269 Kjell A Stava 24. juni 10 1 makk Laks 5,4  
270 lauritz Apeland 24. juni 10 1 flue Laks 5,0  
271 Kjell A Stava 24. juni 10 1 makk Laks 7,9  
272 Reidar Ommedal 24. juni 12 1 makk Laks 1,8  
273 geir Thomsen 24. juni 12 1 makk Laks 2,7  
275 Geir Grindheim 24. juni 2 1 Sluk Laks 7,0 oppdrett
276 Simen Strømø 24. juni 2 1 spinner Laks 3,0  
277 Ole Strømø 24. juni 2 1 spinner Laks 3,5  
279 Sindre Kringlebotten 24. juni 3 1 spinner Laks 2,0  
280 Bjørnar Kringlebotten 24. juni 3 1 spinner Laks 6,4  
281 Even Mæland 24. juni 16 1 makk Laks 5,2  
282 Helmar Straumstein 24. juni 16 1 makk Laks 8,8  
283 Paul Strand 24. juni 10 1 flue Laks 6,0 opdrett
284 Paul Strand 24. juni 10 1 flue Laks 4,0  
292 Magnus H Beiermann 24. juni 7 1 flue Laks 4,3  
293 Mark Amed 24. juni 2 1 flue Laks 2,0  
299 Alf T Myking 24. juni 5 1 spinner Laks 5,9  
303 Arne H Ferkingstad 24. juni 13 1 makk Laks 6,7  
285 Andreas Dunkley 25. juni sørelva 1 makk Laks 5,0  
286 Frode Mortensen 25. juni 15 1 flue Laks 4,5 c&r
287 Ingval Høines 25. juni 9 1 spinner Laks 7,7  
288 trond hafstad 25. juni sørelva 1 flue Laks 2,3  
289 Frode Yrke 25. juni 8 1 spinner Ørret 1,0 c&r
290 Kjell Ove Våg 25. juni 10 1 flue Laks 4,0  
291 Paul Rasmussen 25. juni 7 1 flue Laks 6,0  
294 Jacob Lindvik 25. juni 1 1 Sluk Laks 3,6  
295 Espen Mortensen 25. juni 5 1 flue Laks 3,0  
296 Jørn Vad 25. juni 16 1 flue Laks 5,2  
298 Magnus H Beiermann 25. juni 11 1 flue Laks 6,6  
300 Roy Martin Øyjord 25. juni 10 1 flue Laks 3,4  
301 Dag Mannes 25. juni 1 1 flue Laks 2,7  
305 Ove Eidsvåg 25. juni 19 1 makk Laks 6,5  
310 Martin Grønstad 25. juni 4 1 flue Laks 6,0  
415 Trond Bergskås 25.jun 3 1 Sluk Laks 8,5  
297 Jørn Vad 26. juni 16 1 flue Laks 4,4  
302 Oddvar Olsen 26. juni 15 1 makk Laks 4,9  
304 Kai Ferkingstad 26. juni 13 1 flue Laks 8,8  
306 Per Andreas Haftorsen 26. juni 14 1 makk Laks 5,0  
307 Alf T Myking 26. juni 9 1 spinner Laks 3,9  
313 Leif Johnny Næss 26. juni 7 1 flue Laks 4,3  
325 Helmar Straumstein 26. juni 20 1 spinner Laks 6,7  
337 Magne Sundve 26.jun 6 1 flue Laks 4,6  
308 Kjell Eikeskog 27. juni 9 1 spinner Laks 4,6  
309 Chris Daniel Rørvig 27. juni sørelva 1 makk Laks 4,6  
311 Kåre Dokken 27. juni 23 1 spinner Laks 5,2  
312 Frode Mortensen 27. juni 4 1 flue Laks 2,1  
314 Ragnhild Risan 27. juni 16 1 makk Laks 3,3  
315 Jacobsen Nick 27. juni 3 1 spinner Laks 8,2  
316 Even Mæland 27. juni 14 1 makk Laks 3,5  
319 Ingvar Pettersen 27. juni 19 1 flue Laks 3,5 oppdrett
320 Ingvar Pettersen 27. juni 19 1 spinner Laks 9,2  
326 Helmar Straumstein 27. juni 22 1 makk Laks 2,7  
317 Conny Sundt 28. juni 3 1 spinner Laks 5,8  
318 Chris Daniel Rørvig 28. juni sørelva 1 makk Laks 6,7  
321 Ingvar Pettersen 28. juni 19 1 makk Laks 4,7  
322 Reidar Bauge 28. juni 19 1 flue Laks 8,5  
323 Øyvind jacobsen 28. juni 10 1 flue Laks 6,8  
324 Erling grindheim 28. juni 7 1 flue Laks 5,8  
327 Kjartan Krossli 28. juni sørelva 1 makk Laks 3,3  
328 Johnny Lund 28. juni 24 1 makk Laks 9,0  
329 Helmar Straumstein 28. juni 16 1 makk Ørret 2,0  
330 Helmar Straumstein 28. juni 19 1 flue Laks 4,2  
333 Oskar Kringlebotten 28.jun 10 1 makk Laks 7,5  
334 Jostein Kringlebotten 28.jun 10 1 makk Laks 2,5  
335 Steinar Sørensen 28.jun 5 1 flue Laks 3,1  
338 Magne Sundve 28.jun 7 1 flue Laks 6,7  
341 lasse Berdalen 28.jun 21 1 makk Laks 8,5  
343 Vidar Berdalen 28.jun 21 1 makk Laks 6,7  
375 jan Einar Odland 28.jun 23 1 spinner Ørret 2 mye blod
331 Bård Ståland 29. juni 20 1 spinner Laks 5,0  
332 Lars Rune Halleland 29.jun sørelva 1 makk Laks 6,0  
336 Steinar Sørensen 29.jun 7 1 flue Laks 2,5  
339 Ole Strømø 29.jun 10 1 Sluk Laks 2,9  
342 lasse Berdalen 29.jun 21 1 makk Laks 7,5  
344 Vidar Berdalen 29.jun 21 1 makk Laks 8,1  
345 Ole Lundberg 29.jun 6 1 spinner Laks 2,1  
348 Morten Kambe 29.jun 9 1 spinner Laks 5  
340 Frank Kuter 30.jun 7 1 flue Laks 2,5  
346 Hans Kåre Stangevåg 30.jun sørelva 1 flue Laks 3,4  
347 Even Mæland 30.jun 14 1 Sluk Laks 4,8  
349 Morten Kambe 30.jun 9 1 spinner Laks 1,5 c&r
350 Magne Vorland 30.jun sørelva 1 flue Ørret 1 c&r
351 Fred halvorsen 30.jun 18 1 makk Laks 5,8  
352 Geir Amundsen 30.jun 10 1 makk Laks 4,5  
353 Geir Amundsen 30.jun 10 1 makk Laks 3  
354 Peter Frost 30.jun 7 1 makk Laks 4,1  
355 Helmar Straumstein 30.jun 20 1 spinner Laks 4  
356 Steven Samuelsen 30.jun 15 1 flue Ørret 1 c&r
357 Steven Samuelsen 30.jun 15 1 Sluk Laks 6,1  
368 Arne Ferkingstad 30.jun 13 1 makk Laks 2,5 c&r
384 Trond Veseth 30.jun sørelva 1 makk Ørret 2 c&r
358 Arvid Rørvik 01.jul sørelva 1 flue Laks 4,6  
359 Bård Thuen Høgheim 01.jul sørelva 1 spinner Laks 5,7  
360 Reidar Bauge 01.jul 16 1 spinner Laks 7  
361 Even Mæland 01.jul sørelva 1 Sluk Laks 6,7  
362 Thommas jahren 01.jul 10 1 spinner Laks 5,2  
363 Magne Vorland 01.jul sørelva 1 spinner Laks 2,5  
364 Kristoffer Munch 01.jul sørelva 1 spinner Laks 2,6  
365 Magne Vorland 01.jul sørelva 1 flue Ørret 1,8  
366 Jacob Ferkingstad 01.jul 12 1 makk Ørret 2,5 c&r
367 Jacob Ferkingstad 01.jul 12 1 makk Laks 3,7  
369 Øyvind jacobsen 01.jul 7 1 flue Laks 7,2  
370 Agnethe K forseth 01.jul 7 1 Sluk Laks 8,1  
371 Mads Haugen 01.jul 10 1 flue Ørret 1,5 c&r
372 Nils Haugen 01.jul 10 1 flue Ørret 1,2 c&r
373 Tom Hardeland 01.jul 3 1 makk Laks 3,2  
374 Jacob Ferkingstad 01.jul 18 1 Sluk Laks 7,4  
376 Jan Mallaug 02.jul 13 1 spinner Laks 5,2  
377 Jarle Gjerde 02.jul 3 1 flue Laks 2,5 c&r
378 Jarle Gjerde 02.jul 3 1 flue Laks 3 c&r
379 Albert Rafdal 02.jul 3 1 flue Laks 1,5 c&r
380 Leif Johnny Næss 02.jul 7 1   Laks 6,4  
381 Nils Haugen 02.jul 10 1 flue Laks 4,5  
382 Mads Haugen 02.jul 10 1 flue Laks 5  
383 Mads Haugen 02.jul 10 1 flue Laks 1,5 c&r
385 Ragnhild Risan 02.jul 19 1 flue Laks 3,7  
386 Ragnhild Risan 02.jul 19 1 flue Laks 9,6  
387 Bjørnar Kringlebotten 02.jul sørelva 1 spinner Laks 6,4  
388 Tor Oddvar Ramsvik 02.jul 19 1 flue Laks 9,1  
389 Jan Underdal 02.jul 19 1 flue Laks 5,1  
390 Tor Helge Slåke 02.jul 20 1 spinner Laks 5,2  
418 Ove hatlevik 02.jul 7 1 Sluk Laks 6,4  
391 Even Mæland 03.jul 3 1 Sluk Laks 10,5  
392 Tor Oddvar Ramsvik 03.jul 19 1 flue Laks 4,2  
393 Jan Underdal 03.jul 14 1 flue Laks 3,6  
394 Jan Underdal 03.jul 14 1 flue Laks 3 c&r
395 Bjarne Stumo 03.jul   1 Sluk Laks 4,8  
397 Trond Veseth 03.jul 11 1 flue Laks 3 c&r
398 Mads Haugen 03.jul 11 1 flue Laks 3 c&r
399 Sindre Kringlebotten 03.jul 10 1 spinner Laks 7  
400 Rune Kringlebotten 03.jul 10 1 flue Laks 7,7  
401 Oskar Kringlebotten 03.jul 10 1 spinner Laks 1 c&r
402 Leif Johnny Næss 03.jul 7 1 flue Laks 1,6  
403 Gunnar Eitrheim 03.jul 7 1 flue Laks 5,8  
404 Tor Helge Slåke 03.jul 20 1 spinner Laks 9,6  
405 Tor Helge Slåke 03.jul 20 1 spinner Laks 6,5  
406 Erik Østre 03.jul 1b 1 flue Laks 4,5  
408 Rune Mathisen 03.jul 9 1 Sluk Laks 6,5 oppdrett
409 Jan Bekkestad 03.jul 21 1 makk Laks 1 c&r
412 Ragnhild Risan 03.jul 23 1 flue Laks 3,5  
413 Leif Handå 03.jul 14 1 makk Laks 6,3  
423 Geir Olsen 03.jul sørelva 1 spinner Laks 3,5  
432 Raymond Håland 03.jul 2 1 makk Laks 2  
444 Erling grindheim 03.jul 7 1 flue Laks 2,6  
407 kjetil huseth 04.jul   1 Sluk Laks 4,2 fettfinneklipt
410 Jan Bekkestad 04.jul 21 1 makk Laks 5,3  
411 Jan Bekkestad 04.jul 21 1 makk Ørret 1 c&r
414 Kurt Åge Stakkestad 04.jul 14 1 makk Laks 7,1  
416 Svein Martin Skakkestad 04.jul 3 1 Sluk Laks 1,7 c&r
417 Sigbjørn Opheim 04.jul 7 1 makk Laks 5,9  
419 Steffen Osvåg 04.jul sørelva 1 flue Laks 3,6  
420 Rune Fostenes 04.jul sørelva 1 spinner Laks 8,7  
421 Willy Martinsen 04.jul 11 1 spinner Laks 7,9  
431 Alf T Myking 04.jul sørelva 1 flue Laks 5,2  
453 Anders Kloven 04.jul 16 1 flue Ørret 3 c&r
422 helge Olsen 05.jul 11 1 makk Laks 4,6  
424 Helmar Straumstein 05.jul 20 1 spinner Laks 3,5  
425 Helmar Straumstein 05.jul 20 1 spinner Laks 5,3  
426 Helmar Straumstein 05.jul sørelva 1 spinner Laks 5,5  
427 Geir Olsen 05.jul sørelva 1 spinner Laks 4,5  
428 helge Olsen 05.jul 12 1 spinner Laks 5,5  
429 Geir Kennet Eriksen 05.jul 13 1 spinner Laks 3,1  
430 Geir Kennet Eriksen 05.jul 7 1 spinner Laks 6  
433 Magne Sundve 05.jul 2 1 flue Laks 2 c&r
434 Magne Sundve 05.jul 6 1 flue Laks 5,6  
435 Hjetil Havn 05.jul 5 1 spinner Laks 3  
438 Ove Lyssand 05.jul 21 1 makk Laks 4,3 oppdrett
439 Ove Lyssand 05.jul 21 1 makk Laks 6,2  
440 Oddvar Lyssand 05.jul 21 1 makk Laks 6,2  
441 Helge Vihovde 05.jul 19 1 flue Laks 4,9  
443 Helge Vihovde 05.jul 19 1 flue Ørret 1,8 c&r
446 Helge Olsen 05.jul 11 1 spinner Laks 3,5  
447 Geir Olsen 05.jul 11 1 spinner Laks 3,5  
396 Stråland Bård 06.jul 19 1 makk Ørret 1,5 c&r
436 Ove hatlevik 06.jul 5 1 Sluk Laks 3,7  
437 Sigbjørn Opheim 06.jul 5 1 flue Laks 2,4  
442 Helge Vihovde 06.jul 19 1 flue Laks 6,9  
445 Even Mæland 06.jul 20 1 spinner Laks 8,2  
448 helge Olsen 06.jul sørelva 1 spinner Laks 4,5  
449 Geir Olsen 06.jul sørelva 1 spinner Laks 5  
450 Kjartan M Strømø 06.jul 10 1 Sluk Laks 7,8  
451 Simen Strømø 06.jul 10 1 Sluk Laks 5,4 oppdrett
452 Tor Helge Slåke 06.jul 20 1 spinner Laks 7,2  
454 Geir Grindheim 06.jul 10 1 makk Laks 3,7 oppdrett
455 Geir Kennet Eriksen 06.jul 12 1 makk Laks 1 c&r
462 Petter Å. Søreng 06.jul 1 1 spinner Laks 1,7 c&r
467 Espen Mortensen 06.jul 7 1 flue Laks 2,3 c&r
456 Ove Lyssand 07.jul 21 1 makk Laks 4,4  
457 Johnny Lund 07.jul 21 1 makk Laks 5,8  
458 Rune Sund 07.jul 11 1 flue Laks 2  
459 Øyvind Vågen 07.jul sørelva 1 Sluk Laks 3,5  
460 Geir Walland 07.jul 15 1 flue Laks 2,7 oppdrett
461 Tor Helge Slåke 07.jul 20   spinner Laks 6,7  
463 Petter Å. Søreng 07.jul 1 1 spinner Laks 5,5  
464 Petter Å. Søreng 07.jul 1 1 spinner Laks 4,5  
465 Vegar Grumheden 07.jul 10 1 flue Laks 7,6  
466 Even Mæland 07.jul 20 1 spinner Laks 6,3  
468 Espen Mortensen 07.jul 7 1 flue Laks 4,8 c&r
469 Frode Mortensen 07.jul 9 1 flue Laks 3,8 c&r
470 Vegar Grumheden 08.jul 10 1 flue Laks 2 oppdrett
471 Kjæll Inge Stokkvik 08.jul sørelva 1 flue Laks 4,1  
472 Kjæll Inge Stokkvik 08.jul sørelva 1 flue Laks 2,9  
473 Even Mæland 08.jul 20 1 spinner Laks 5 oppdrett
474 ERIK Gravelseter 08.jul 11 1 gul murstein Laks 2,1  
478 Dag Morten Solheim 08.jul 21 1 makk Laks 5,2 oppdrett
497 Harry Langøy 08.jul 16 1 makk Laks 3,8  
475 Even Mæland 09.jul 20 1 spinner Laks 2,8  
476 Vidar Berdalen 09.jul 21 1 makk Laks 7,5 oppdrett
477 Dag Morten Solheim 09.jul 21 1 makk Laks 8,1  
479 Tor a haugland 09.jul 7 1 flue Laks 1,9  
480 Lars Schwalb 09.jul 11 1 flue Laks 5,2  
483 Michal Skogland 09.jul 5 1 flue Laks 1,5  
484 Jan Erik Osmondsen 09.jul 13 1 makk Ørret 2,8 c&r
498 Harry Langøy 09.jul 16 1 makk Laks 6,5  
499 Harry Langøy 09.jul 16 1 makk Laks 5,5  
481 Frode Yrke 10.jul sørelva 1 makk Ørret 1,7 c&r
482 Stein tore Yrke 10.jul sørelva 1 makk Laks 4,2  
485 B handeland 10.jul 18 1 spinner Laks 3,1  
486 Jarle Gjerde 10.jul 11 1 flue Laks 1,8  
487 Even Ferkingstad 10.jul 15 1 makk Laks 1,5 c&r
488 Ragnhild Risan 10.jul 7 1 flue Laks 9,9  
489 Arne Gravelseter 10.jul 18 1 spinner Laks 2,8  
490 Geir Rune Knutsen 10.jul 10 1 makk Laks 3,5  
491 Geir Rune Knutsen 10.jul 10 2 makk Ørret 1,6 c&r
492 Torbjørn Nordal 10.jul 10 1 makk Laks 2,5  
493 Geir Rune Knutsen 10.jul 10 1 makk Laks 1,5 opprett
494 Jan Erik Osmondsen 10.jul 20 1 spinner Laks 5,5 opprett
496 geir R Knutsen 10.jul 10 1 flue Laks 2,5  
500 Geir Langøy 10.jul 16 1 makk laks 8  
501 Stein Mortensen 10.jul 3 1 Sluk laks 6,4 oppdrett
507 Arne Gravelseter 10.jul 3 1 makk laks 5,5  
495 John Are Nor 11.jul 20 1 spinner Laks 4,7  
502 terje Knoff 11.jul 3 1 flue laks 4,5  
503 Tor Egil Holmedal 11.jul 19 1 spinner laks 7,4  
504 Tor Egil Holmedal 11.jul 19 1 spinner laks 6,3  
505 Tor Egil Holmedal 11.jul 20 1 makk laks 6  
506 tor Arne Haugland 11.jul sørelva 1 spinner laks 7  
512 Christoffer Jacobsen 11.jul sørelva 1 spinner laks 2,5  
513 Magne Vorland 11.jul sørelva 1 spinner laks 2,3  
515 Rune Lothe 11.jul sørelva 1 makk laks 1,5  
528 S Wallo 11.jul 21 1 makk laks 4,5 oppdrett
508 Asgeir Almås 12.jul 23 1 flue Ørret 1 c&r
509 Rolf Leknes 12.jul 7 1 flue laks 6,2  
510 Lars Inge Svalland 12.jul 10 1 flue laks 3  
511 Lars Inge Svalland 12.jul 10 1 flue laks 3  
514 Magne Vorland 12.jul 16 1 spinner laks 3,4  
516 Arne Gravelseter 12.jul 3 1 makk laks 4,6  
517 Jan E Osmundsen 12.jul 12 1 makk laks 6,1  
518 Jan E.Osmundsen 12.jul 13 1 makk laks 4  
519 Jan E Osmundsen 12.jul 20 1 spinner laks 5,9  
520 Øystein Miljeteig 12.jul 24 1 spinner Laks 7  
521 B Aasen 12.jul 4 1 flue Ørret 1,2 c&r
522 B Aasen 12.jul 4 1 flue Ørret 0,8 c&r
523 B Aasen 12.jul 4 1 flue laks 1,3  
525 Sturla Nordheg 12.jul 22 1 makk laks 3  
526 Jonny Lund 12.jul 20 1 makk laks 6  
529 Geir Kvilhaugsvik 12.jul 10 1 makk laks 2,5  
533 Helmar Straumstein 12.jul sørelva 1 flue laks 4,5 oppdrett
544 Tor Egil Holmedal 12.jul 7 1 flue lakas 3  
524 B Aasen 13.jul 4 1 Sluk laks 1,8  
527 Jonny Lund 13.jul 20 1 makk laks 5,5  
530 Espen haugland 13.jul 10 1 spinner laks 5,2  
531 Harry Langøy 13.jul 21 1 makk laks 5 oppdrett
532 Geir Langøy 13.jul 21 1 makk laks 3,7  
540 Tor Egil Holmedal 13.jul 2 1 makk laks 1,3  
541 Tor Egil Holmedal 13.jul 2 1 makk laks 2,3  
545 Tor Egil Holmedal 13.jul 7 1 flue laks 3  
546 Tor Egil Holmedal 13.jul 7 1 flue laks 3,2  
534 Even Mæland 14.jul 18 1 flue laks 8,5  
535 Jacob Lindvik 14.jul 8 1 Sluk laks 1,9  
537 Harry Langøy 14.jul 21 1 makk laks 8,8  
538 Geir Langøy 14.jul 21 1 makk laks 4,1 oppdrett
542 Tor Egil Holmedal 14.jul 19 1 flue laks 7  
547 Tessa Leander 14.jul   1 sluk laks 4,5  
552 Ragnhild Risan 14.jul 19 1 makk laks 1,3  
536 I.Monsen 15.jul 3 1 Sluk laks 1,9  
539 Geir Langøy 15.jul 21 1 makk laks 4,9 oppdrett
543 Martin Straumstein 15.jul sørelva 1 makk laks 3,3 10år
548 Jan Erik Osmondsen 15.jul 12 1 spinner laks 1,2  
549 Jan Erik Osmondsen 15.jul 13 1 spinner laks 2  
550 Jan Erik Osmondsen 15.jul 19 1 spinner laks 1  
551 Jan Erik Osmondsen 15.jul 19 1 spinner laks 8,9 oppdrett
553 Jan Erik Osmondsen 15.jul 13 1 makk laks 2,8  
554 Jan Erik Osmondsen 15.jul 13 1 makk laks 1,5 c&r
555 Trond Veseth 15.jul sørelva 1 makk laks 3,3  
556 Trond Veseth 15.jul sørelva 1 makk laks 2 c&r
557 Helmer Straumstein 15.jul sørelva 1 makk laks 2 oppdrett
558 Helmer Straumstein 15.jul sørelva 1 makk laks 4  
561 Joh kayser 15.jul 4 1   Ørret 0,9 c&r
594 Tom Halvorsen 15.jul 16 1 sluk Ørret 0,7 cr
559 Alexander Sannes Thorsen 16.jul 11 1 sluk laks 2,8  
560 Mandus Mansussen 16.jul 17 1   laks 4,2  
562 Jan Bekkestad 16.jul 21 1 makk laks 6,9  
563 Jan Øen 16.jul 21 1 makk laks 3,4  
564 Stein Mortensen 16.jul 5 1 flue laks 6 opdrett
565 Tom Hardeland 16.jul 10 1 makk laks 2,1  
566 Ragnhild Risan 16.jul 19 1 makk laks 2,8  
567 Hanne Kalleland 16.jul 9 1 bobler laks 3,4  
568 Arne Gravelseter 16.jul 3 1 makk laks 3,5  
569 Jan Bekkestad 17.jul 21 1 makk laks 4,5  
570 Tom Hardeland 17.jul 11 1 makk Ørret 1 c&r
571 Tom Hardeland 17.jul 11 1 makk Ørret 1 c&r
572 Tom Hardeland 17.jul 11 1 makk Ørret 1 c&r
573 Tom Hardeland 17.jul 11 1 makk Ørret 1 c&r
574 Leif Isdal 17.jul sørelva 1 Sluk laks 5,4  
575 Ivar Flykt 17.jul sørelva 1 Sluk laks 1,7  
576 Ragnhild Risan 17.jul 20 1 spinner laks 4,2 oppdrett
577 Atle Svalland hansen 17.jul 1 1 spinner laks 4,6  
578 Atle Svalland hansen 17.jul 1 1 flue laks 1  
579 Roy Martin Øyjord 17.jul 10 1 flue laks 5,6  
580 Roy Martin Øyjord 17.jul 10 1 flue laks 5,3  
581 Reidar Bauge 17.jul 3 1 flue laks 1,7 c&r
592 Jan Børge Tveit 17.jul 8 1 flue laks 3,2  
691 Erling Grindheim 17.jul 15 1 sluk laks 6,4  
582 Tor Egil Holmedal 18.jul 20 1 makk laks 5,2  
584 Kjartan Korsli 18.jul sørelva 1 makk laks 5,2  
585 Terje Thingbø 18.jul 24 1 makk laks 4,5 oppdrett
587 Arild fagerland 18.jul 13 1 makk laks 2,8  
590 Geir Rune Knutsen 18.jul 2 1 flue laks 1,2  
591 Geir Rune Knutsen 18.jul 2 2 flue Ørret 2,2 cr
593 Jan Børge Tveit 18.jul 7 1 flue laks 2,1  
595 Tom Halvorsen 18.jul 18 1 sluk laks 3,7  
597 Agnete Forseth Jakobsen 18.jul 10 1 spinner laks 5  
598 Jan Erik Smedsrud 18.jul 12 1 makk laks 1,7  
583 steinar Sørensen 19.jul 4 1 flue laks 0,8 oppdrett
586 Jacob Ferkingstad 19.jul 13 1 makk laks 2,2  
588 Arild fagerland 19.jul 12 1 sluk laks 2,5  
589 Terje Thingbø 19.jul 24 1 makk laks 5,6 oppdrett
596 hans Kåre Stangevåg 19.jul 19 1 flue laks 2  
608 T Arnø 19.jul 14 1   laks 3,2  
643 Lars Halleland 19.jul sørelva 1 makk laks 9  
599 Camilla Havreberg 20.jul 16 1 makk laks 2,3  
600 Jan A Vinje 20.jul 10 1 flue laks 1 cr
601 Tom Halvorsen 20.jul 7 1 sluk Ørret 0,7 cr
602 Brynjar M Ulvatne 20.jul 20 1 spinner laks 5  
603 Peter Moejgard 20.jul 20 1 spinner laks 6 oppdrett
604 Kjell Morten Søvik 20.jul 21 1 makk laks 2,7 oppdrett
609 Steven Samuelsen 20.jul 19 1 flue laks 2,9  
612 Tommy Salte 20.jul 23 1 makk laks 4,5  
605 Toralf Bredahl 21.jul 10 1 spinner laks 3,7  
606 Kjell Morten Søvik 21.jul 21 1 makk laks 4  
607 Kjell Morten Søvik 21.jul 21 1 makk laks 5,4 oppdrett
610 Peter Moejgard 21.jul 20 1   laks 8  
611 Kjell Morten Søvik 21.jul 21 1 spinner laks 8,1  
613 Tommy Salte 21.jul 17 1 spinner laks 3,5  
614 Lennart Matre 21.jul 4 1 flue laks 2,5  
615 Kjell Morten Søvik 22.jul 21 1 makk laks 4 oppdrett
616 Magnar Larsen 22.jul 9 1 Sluk laks 6,8  
617 Jan Erik Smedsrud 22.jul 11 1 flue Ørret 2,8 cr
618 Jan Erik Smedsrud 22.jul 3 1 makk laks 2,7  
619 Sveinung Lien 22.jul 10 1 makk laks 7,5  
620 Nils Rong 22.jul 18 1 Sluk laks 6,5  
621 B Aasen 22.jul 9 1 Sluk laks 3,8  
622 B Aasen 23.jul 9 1 Sluk laks 2,5 cr
623 Nils Haugen 23.jul sørelva 1 Sluk laks 3,1  
624 Dunkley 23.jul sørelva 1 makk laks 3,2  
625 Dunkley 23.jul sørelva 1 makk Ørret 2 cr
626 Dunkley 23.jul sørelva 1 makk Ørret 2 cr
627 Dunkley 23.jul sørelva 1 makk Ørret 2 cr
628 Dunkley 23.jul sørelva 1 flue Ørret 1,5 cr
629 Ulf Skogsrud 23.jul 21 1 spinner laks 5,5  
630 Ulf Skogsrud 23.jul 21 1 makk Ørret 1 mye blod
631 Inge Eide 23.jul sørelva 1 flue laks 3,4  
632 Jan Mallaug 23.jul 12 1 spinner laks 6,9 oppdrett
633 Jan Erik Smedsrud 23.jul 12 1 makk laks 1,7  
634 Jan Erik Smedsrud 23.jul 12 1 makk laks 1 cr
635 Odd K Skogen 23.jul 1 1 flue laks 2,6  
636 Odd K Skogen 23.jul 1 1 flue Ørret 1 cr
637 K Grutle 23.jul sørelva 1 spinner laks 6,5  
638 K Grutle 23.jul sørelva 1 spinner laks 6,7  
639 Thomas Lien 23.jul 10 1 makk laks 3  
640 Thomas Lien 23.jul 10 1 makk Ørret 3 crflott ørret
641 Sveinung Lien 23.jul 10 1 makk laks 2,5 cr
642 Tom Hardeland 23.jul 10 1 makk Ørret 1,5 cr
644 Jan Erik Smedsrud 23.jul 19 1 flue laks 9,05  
650 Eirikur Aarason 23.jul 19 1 flue laks 1,5  
651 Richard isaksen 23.jul 22 1 makk laks 6  
658 Knut Grindheim 23.jul 3 1 spinner laks 4  
662 Trond Veseth 23.jul 5 1 flue laks 3,1  
665 Carl F Hjelle 23.jul 11 1 makk laks 0,6 c&r
671 Jakob Ferkingstad 23.jul 13 1 makk laks 2,4  
672 Jakob Ferkingstad 23.jul 12 1 makk laks 2,2  
675 Arne H. Ferkingstad 23.jul 13 1 makk laks 1,5  
678 Dag Mannes 23.jul 7 1 flue laks 2,2  
679 Dag Mannes 23.jul 7 1 flue laks 2,1  
645 Even Mæland 24.jul 9 1 sluk laks 5,7  
646 Even Mæland 24.jul 9 1 sluk Ørret 1,3 cr
647 Paul Strand 24.jul 15 1 flue laks 8,2  
648 Tom Hardeland 24.jul 2 1   laks 1,3  
649 Arne Gravelseter 24.jul 2 1   laks 2,3  
652 John R Isaksen 24.jul 22 1 makk laks 3,2 oppdrett
653 Robin Andre Næss 24.jul 21 1 Sluk laks 6,7  
654 Jan Erik Smedsrud 24.jul 19 1 flue Ørret 1 cr
655 Jan Erik Smedsrud 24.jul 19 1 flue laks 5,3  
656 Jan Erik Smedsrud 24.jul 19 1 flue laks 7,3  
657 Paul Strand 24.jul 15 1 flue laks 1  
659 Erling grindheim 24.jul 3 1   laks 7,5  
660 Odd K Skogen 24.jul 1 1 flue laks 2,6  
661 Odd K Skogen 24.jul 1 1 Sluk laks 3  
663 Trond Veseth 24.jul 4 1 flue laks 2,5  
664 Trond Veseth 24.jul sørelva 1 flue laks 3,5  
666 Nils Een 24.jul 1b 1 makk laks 2,5  
667 Sveinung Lien 24.jul 10 1 makk laks 3,7  
668 Sveinung Lien 24.jul 10 1 makk laks 1,5 cr
669 Tom Hardeland 24.jul 19 1 makk laks 5 cr
670 Terje Jakobsen 24.jul 16 1 Sluk laks 5  
676 Arne H. Ferkingstad 24.jul 12 1 sluk laks 9  
677 Jakob Nes 24.jul 12 1 makk laks 1,2  
685 Paul Strand 24.jul 15 1 flue laks 9,2  
687 Jan Erik Smedsrud 24.jul 11 1 flue laks 3,9  
688 Trond Torkilsen 24.jul 4 1 flue Ørret 2  
690 Rune Lohre 24.jul sørelva 1 spinner laks 3,2  
694 Morten Kambe 24.jul 7 1 flue laks 7  
711 Vegar Grumheden 24.jul 19 1 flue laks 5,4  
673 Jakob Ferkingstad 25.jul 12 1 makk laks 7,2  
674 Jakob Ferkingstad 25.jul 13 1 makk laks 2,1  
680 Dag Mannes 25.jul 7 1 flue laks 2  
681 Dag Mannes 25.jul 7 1 flue laks 8  
682 Sveinung Lien 25.jul 10 1 flue laks 5,8  
683 Bjarte Litlabø 25.jul 6 1 flue laks 3,7  
686 Sveinung Lien 25.jul 10 1 spinner laks 6  
689 Helge Pedersen 25.jul 4 1 flue laks 3,5  
692 Jan Mallaug 25.jul 13 1 makk laks 3,5  
693 Trond Veseth 25.jul 7 1 flue laks 5,8  
695 Erik Østre 25.jul 3 1 flue laks 4,3  
696 Erik Østre 25.jul 3 1 flue laks 1  
697 Erik Østre 25.jul 3 1 flue laks 1  
706 Tom Hardeland 25.jul 11 1 makk laks 1,5  
707 Even Mæland 25.jul 16 1 makk laks 2,5  
708 Even Mæland 25.jul 16 1 flue laks 3,4  
709 Even Mæland 25.jul 16 1 flue ørret 2,5 mye blod
710 Even Mæland 25.jul 16 1 makk laks 1,9 c&r
739 Einar Andreas Gaard 25.jul 2 1 flue laks 3,4  
740 Jonny Måge  25.jul 2 1 flue laks 2,4  
698 B. Aasen 26.jul 14 1 makk laks 4,1  
699 Nils Een 26.jul 21 1 flue laks 5,4  
700 Nils Een 26.jul 21 1 makk laks 6,5  
701 Tor Helge Slåke 26.jul 20 1 spinner laks 4,1  
702 Tor Helge Slåke 26.jul 20 1 spinner laks 4,4  
703 Svein B Veastad 26.jul 10 1 flue laks 4,4  
704 Svein B Veastad 26.jul 10 1 flue laks 8,5  
705 Svein B Veastad 26.jul 10 1 flue laks 1,5 c&
712 Jarle Hammersvik 26.jul 14 1 spinner laks 3,2  
713 Jarle Hammersvik 26.jul 14 1 spinner laks 4,2  
714 Kay Eivind Smedsrud 26.jul 22 1 makk laks 7,3  
756 Albert Rafdal 26.jul 23 1 flue laks 4,7  
684 Adam Sjøstrøm 27.jul 6 1 sluk laks 9,5  
715 Tor Helge Slåke 27.jul 20 1 spinner laks 5,9  
717 Michal Skogland 27.jul 11 1 flue laks 4,5  
720 Alf T Myking 27.jul 4 1 flue laks 3,6  
723 Øyvind Jacobsen 27.jul 7 1 flue laks 3,2  
724 I. Jacobsen 27.jul 7 1 sluk laks 5,2  
716 Rune Fostenes 28.jul sørelva 1 Sluk laks 2,8  
718 Malin Svimbil 28.jul 21 1 makk laks 7,5  
719 Jonas Bekkestad 28.jul 21 1 makk laks 4  
721 Malin Svimbil 28.jul 21 1 makk laks 4  
722 Jonas Bekkestad 28.jul 21 1 makk laks 7,7  
725 Jan Børge Tveit 28.jul 4 1 flue laks 4  
728 Morten Bunes 28.jul 16 1 spinner laks 4,1  
726 Tor Egil Holmedal 29.jul 19 1 spinner laks 6,9  
727 Trygve Strømø 29.jul 7 1 sluk laks 3  
729 Johnny Lund 29.jul 21 1 makk laks 8 oppdrett
730 Johnny Lund 29.jul 20 1 spinner laks 7,8  
738 Halgeir Fossa 29.jul 22 1 flue laks 7,3  
731 Johnny Lund 30.jul 21 1 makk laks 3,8  
732 Kjell Grutle 30.jul sørelva 1 makk laks 4,7  
733 Kjell Grutle 30.jul sørelva 1 makk laks 4,2 oppdrett
734 Kjetil Grutle 30.jul sørelva 1 makk laks 5,2  
735 Vegar Grumheden 30.jul sørelva 1 flue laks 2,2  
736 Kjetl Hanssen 30.jul 15 1 flue laks 2,2  
737 Jan Mallaug 31.jul 12 1 makk laks 5,3  
741 Kjetil Grutle 31.jul sørelva 1 spinner laks 3,8  
742 Fam Hatfield 31.jul sørelva 1 makk laks 2,1  
743 Geir Grindheim 31.jul 3 1 makk laks 2,3  
744 Geir Grindheim 31.jul 3 1 makk laks 1,7  
745 Tom Hardeland 31.jul 3 1 makk laks 2,2  
746 Arne Bjørn Svendsen 31.jul 2 1 sluk laks 3  
747 Einar Haugen 31.jul 2 1 sluk laks 1,5 cr
861 Tom Hardeland 31.jul sørelva 1 makk laks 2,5  
748 Leif Gade 01.aug 21 1 makk laks 4 oppdrett
749 Jarte Hammersvik 01.aug 14 1 spinner laks 6  
752 Alf T. Myking 01.aug 7 1 flue laks 3,5  
753 Øyvind Vågen 01.aug sørelva 1 makk laks 2,6  
754 Dagolav Haaland 01.aug 11 1 spinner laks 2,5  
755 Alf Blikshavn 01.aug 11 1 flue øret 1,6 utsatt
757 Timian S. Fossli 01.aug sørelva 1 makk laks 9  
758 Jarle Hermann 01.aug sørelva 1 makk laks 1,4  
759 Alf Blikshavn 01.aug 11 1 flue laks 10,5  
762 Øyvind Jacobsen 01.aug 10 1 flue laks 1,5  
763 Øyvind Jacobsen 01.aug 10 1 flue laks 5,1  
766 Odd Even Langåker 01.aug 12 1 makk laks 10  
760 Jon Roar Mallaug 02.aug 12 1 spinner laks 2,1 8 år
761 Mandus Mansussen 02.aug 18 1 makk laks 1,6  
764 Øyvind Jacobsen 02.aug 10 1 flue laks 2,8  
765 Øyvind Vågen 02.aug sørelva 1 makk laks 3,2  
768 Tor Arne Haugland 02.aug 10 1 flue laks 1,2 cr
775 Oddvar Lyssand 02.aug 21 1 makk laks 3,5 oppdrett
776 Oddvar Lyssand 02.aug 21 1 makk laks 2,5  
777 Birger Hovland 02.aug 12 1 spinner laks 7,3  
786 Sigbjørn Opheim 02.aug 4 1 flue laks 1,5 cr
787 Sigbjørn Opheim 02.aug 4 1 Flue øret 1  
750 Alf T. Myking 03.aug 5 1 flue laks 5,8  
751 Alf T. Myking 03.aug 7 1 flue laks 3,8  
767 Rune Sund 03.aug 15 1 spinner laks 4,8  
769 Tor Arne Haugland 03.aug 10 1 flue laks 1 cr
770 Inge Mæland 03.aug 11 1 sluk laks 3,7  
771 Rolf Kvalevåg 03.aug 10 1 flue laks 2 cr
772 Vegar Grumheden 03.aug 2 1 flue laks 2  
773 Einar Høie Vormedal 03.aug sørelva 1 makk laks 1,2  
788 Sigbjørn Opheim 03.aug 4 1 flue laks 1,5  
774 Karl F. Løyning 04.aug 9 1 spinner laks 7,5 oppdrett
778 Kjell Inge Stokkvik 04.aug sørelva 1 spinner laks 4,9  
779 Kjell A. Stava 04.aug 11 1 makk laks 3,2  
785 Geir Langøy 04.aug 22 1 flue øret 0,4 cr
789 Sigbjørn Opheim 04.aug 7 1 flue laks 7,2  
780 Odd. H. Røstbø 05.aug 10 1 makk laks 3,3  
781 Odd. H. Røstbø 05.aug 10 1 makk laks 6,6  
782 Harald Berger 05.aug 10 1 flue laks 2,1  
783 Magne Vordand 05.aug sørelva 1 spinner laks 1,8  
784 Christoffer Jacobsen 05.aug sørelva 1 spinner laks 2,5  
790 Steven Samuelsen 05.aug 16 1 flue øret 1,5 cr
791 Steven Samuelsen 05.aug 3 1 flue laks 4  
792 Reidun Hansen 05.aug 3 1 flue laks 3,7  
793 Kjell Eriksen 05.aug 3 1 makk øret 1,9 cr
794 Kjell Berge 05.aug 21 1 makk laks 3  
795 Michal Skogland 05.aug 4 1 flue øret 1 cr
796 Michal Skogland 05.aug 4 1 flue øret 0,7  
797 Helmar Straumstein 06.aug sørelva 1 makk laks 6,3  
799 William Dolff 06.aug 1 1 flue øret 0,8 cr
800 Anders Dolff 06.aug 1 1 flue øret 0,8 cr
827 Tor Arne Haugland 06.aug 7 1 flue laks 1,9  
798 Tommy Vatslid 07.aug 18 1 spinner laks 9  
801 Anders Dolff 07.aug 1 1 flue laks 1,5  
803 Kjell Inge Stokkvik 07.aug sørelva 1 spinner laks 10,6  
804 Kjell Inge Stokkvik 07.aug 10 1 spinner laks 4,2  
805 Tor Helge Slåke 07.aug 20 1 spinner laks 3,3  
806 L. Gierde 07.aug sørelva 1 spinner laks 3,8  
807 Tommy Vatslid 07.aug 16 1 spinner laks 2,8  
808 Tommy K. 07.aug 16 1 spinner laks 3,7  
809 G. Åsveen 07.aug 19 1 flue laks 1,6  
810 Lars H. Langåker 07.aug 10 1 flue øret 1,5 cr
811 Tommy Vatslid 07.aug 18 1 flue laks 5  
814 Tommy K. 07.aug sørelva 1 spinner laks 7 cr
815 G. Åsveen 07.aug sørelva 1 vobler laks 4 cr
816 Tommy Vatslid 07.aug sørelva 1 spinner laks 3 cr
823 Jan Borge Tveit 07.aug 6 1 flue laks 6,4  
824 Jan Borge Tveit 07.aug 7 1 flue laks 1,1  
836   07.aug 4 1 sluk laks 3,1  
802 Bård Taved Høgheim 08.aug sørelva 1 spinner laks 5  
812 Richard isaksen 08.aug 11 1 makk øret 2,2 R.1.
813 Tommy K. 08.aug 18 1 spinner laks 5,4  
817 Bjørn Åsveen 08.aug sørelva 1 vobler laks 3 cr
818 Tor Helge Hansen 08.aug 2 1 makk laks 2  
819 Tommy Vatslid 08.aug sørelva 1 spinner laks 3,4  
820 Tommy K. 08.aug 17 1 spinner laks 5,7  
821 Tommy K. 08.aug sørelva 1 spinner laks 3,3  
822 Tommy K. 08.aug sørelva 1 spinner laks 6 cr
825 Jan Borge Tveit 08.aug 9 1 flue laks 4,1  
826 Jan Borge Tveit 08.aug 6 1 flue laks 1  
828 G.Åsveen 08.aug sørelva 1 vobler laks 1,5  
829 Anders Dolff 08.aug 1 1 sluk laks 1,2  
830 Stephan Heide 08.aug sørelva 1 makk laks 1,5  
831 Stein Monsen 08.aug 20 1 spinner laks 4  
832 Stein Monsen 09.aug 24 1 spinner laks 6  
833 Knut Barnevik 09.aug 7 1 flue laks 3  
834 Chris D. Tørvid 09.aug sørelva 1 spinner laks 3,7  
835 Chris D. Tørvid 09.aug sørelva 1 spinner laks 8,8  
859 Knut Åsheim 09.aug 2 1 makk laks 5  
837 William Dolff 10.aug 1 1 flue øret 1 cr
838 Nils Haugen 10.aug 22 1 flue laks 3,3  
839 Geir Kvilhaugsvik 10.aug 10 1 flue laks 1,8  
840 Geir Kvilhaugsvik 10.aug 10 1 flue øret 0,7 cr
841 Geir Kvilhaugsvik 10.aug 10 1 flue øret 1 cr
842 Knut Barnevik 10.aug 23 1 flue laks 2,6  
843 Knut Barnevik 10.aug 23 1 flue øret 1,5 cr
844 L. Apeland 10.aug 10 1 flue laks 5,9 oppdrett
845 K. A. Stava 10.aug 10 1 makk laks 1,6 oppdrett
847 Ronny Rigle 10.aug 7 1 spinner laks 2,2 oppdrett
851 Knut Åsheim 10.aug 2 1 makk laks 5  
860 Ben Erik Ness 10.aug 3 1 makk laks 1,8  
866 Jan Erik Smedsrud 10.aug 12 1   ørret 1,2 c&r
867 G. Litlabø 10.aug sørelva 1 flue laks 1,8  
871 Erling Grindheim 10.aug 9 1 flue laks 5,8  
846 K. A. Stava 11.aug 10 1 makk laks 3,4 oppdrett
848 Øyvind Vågen 11.aug sørelva 1 makk laks 2,9 oppdrett
849 Knut Ristesund 11.aug 11 1 sluk laks 1,5 vill
850 Kjell Åase 11.aug 21 1 spinner laks 5,4  
853 Tom Halvorsen 11.aug 11 1 sluk laks 2,7  
854 Gjermund Halvorsen  11.aug 11 1 sluk laks 3,4  
855 B. Aasen 11.aug 7 1 flue laks 4,7  
856 B. Aasen 11.aug 6 1 spinner laks 1,8  
852 Knut Barnevik 12.aug 16 1 spinner laks 1,7  
857 B. Aasen 12.aug 6 1 spinner laks 1,4  
858 B. Aasen 12.aug 7 1 spinner laks 4  
862 Tom Østbø 13.aug 9 1 spinner laks 6  
863 T Netland 13.aug 11 1 wobbler ørret 6  
864 E. Tverborgvik 13.aug 22 1 makk laks 5,7  
865 L. Gjerde 13.aug sørelva 1 makk laks 3,7  
868 Karoline Straumstein 14.aug sørelva 1 makk ørret 2 7 år
869 Jan Erik Smedsrud 14.aug 19 1 makk laks 1,4  
870 Jan Erik Osmundsen  14.aug 16 1 makk laks 5,2