Fangstoversikt  Etneelva 2006 (Catches 2006)

     Noter din fangst på tavla på Etne Camping, send  E-mail  

         ring Nick  tlf  93032200, eller SMS til  nr. 93032200   

                              

Oppdatert sesongslutt 

 

Største fiskar 2006

476 Kjartan Handeland 15.juli Sørelva 1 sluk laks 13,2
435 Tommy  Risnes 13. juli 21 1 makk laks 11,6
908 Jan E. Osmundsen 10. sept 18 1 spinner laks 10,6
489 Idar Furevik 17. juli Sørelva 1 makk laks 10,5
428 Nick Jacobsen  13.juli 11 1 makk laks 9,8

 

 

Total fangst

Laksebørs Totalt Etneelva
Antall Kg Antall Kg
Laks < 3 kg 364 594  499 816
Laks 3-7 kg 404 1815,5  497 2235
Laks > 7 kg 25 206,9 26 223
Totalt laks 793 2616,4 1022 3274
Sjøørret 150 193,1    
Gjennomsnittsvekt laks :

3,3

   Sjøørret : 1,29

 

Laksebørs 2003            Laksebørs  2004     Laksebørs 2005

 

Liste fiskar 2006  

ID Navn sone Antall redskap laks/ørret vekt Merknad
1 Iris Jacobsen 01.jun 8 1 sluk laks  4,2 kl.0035
2 Per Åge Nordheim 01.jun 12 1 makk laks 4,0 kl.0140
3 Hans Beiermann 01.jun 12 1 flue laks 4,3 kl.0140
4 Idar Furevik 01.jun sørelva 1 makk laks 5,2
5 Kåre Johnsrud 01.jun 12 1 makk regnbue 2,0
6 Einar Haugen 01.jun 10 1 flue laks 5,0
7 Kjell Aase 01.jun 21 1 makk laks 6,0  
8 Ragnhild Risan 01.jun 7 1 makk laks 3,4
9 Ragnhild Risan 01.jun 7 1 makk laks 5,5
10 Morten Kambe 01.jun 4 1 makk laks 1,3 oppdrett
11 Morten Kambe 01.jun 4 1 sluk laks 4,0
12 Frode Ravdal 01.jun 20 1 spinner laks 4,6
13 Leif Johnny Næss 01.jun 7 1 flue laks 4,2
14 Ragnhild Risan 01.jun 7 1 makk laks 3,5
15 Tormod Hovden 01.jun 6 1 flue laks 4,5
16 Nils Angeltveit 01.jun 9 1 flue laks 4,2
17 Nils Angeltveit 01.jun 9 1 sluk laks 4,1
18 Tom Hardeland 01.jun 10 1 makk laks 5,5
24 Per Åge Nordheim 01.jun 12 1 makk laks 3,3
19 Tom Hardeland 02.jun 10 1 makk laks 5,1
20 Vegar Grumheden 02.jun 3 1 flue laks 5,0
21 Alf Tore Myking 02.jun 7 1 sluk laks 3,5
22 Ragnhild Risan 02.jun 7 1 makk laks 5,4
23 Ragnhild Risan 02.jun 7 1 makk sjøørret 2,4
27 Odd Kjell Svendsbø 02.jun 1b 1 makk sjøørret 1,6
30 Torfinn Skår 02.jun 13 1 makk laks 3,5
38 Trond Veseth 02.jun 8 1 makk laks 3,6
47 Frode Pedersen 02.jun 11 1 flue laks 4,5
25 Frode Ravdal 03.jun 20 1 spinner laks 4,0
26 Ole Andre Vik 03.jun sørelva 1 makk laks 3,4
28 Jacob Mæland 03.jun 9 1 sluk laks 4,5
29 Helge Søndergård 03.jun 19 1 spinner laks 6,2
31 Ivar Monsen 03.jun 10 1 sluk laks 5,1
32 Roy Martin Øyjord 03.jun 3 1 flue laks 5,5
33 Ove Lode 03.jun 3 1 flue laks 5,0
34 Ove Lode 03.jun 3 1 flue laks 4,0
35 Sonja Frafjord 03.jun 3 1 makk laks 4,0
36 Kjell A. Stava 03.jun 11 1 makk laks 4,3
37 Kjell David Aase 03.jun 4 1 makk sjøørret 1,2
39 Sonja Frafjord 03.jun 3 1 makk laks 3,5
40 Ragnhild Risan 03.jun 7 1 makk sjøørret 1,0
41 Ragnhild Risan 03.jun 7 1 makk laks 4,0
42 Leif Johnny Næss 03.jun 7 1 flue laks 6,0
43 Trond Veseth 03.jun 9 1 sluk laks 4,2
44 Bjarte Hvitsten 03.jun 7 1 flue laks 3,5
263 Jakob Lindvik 03.jun 7 1 makk laks 4,4
45 Espen Mortensen 04.jun 12 1 flue laks 7,8
46 John magne Mitchell 04.jun 20 1 spinner laks 4,8
48 Bjørn Olson 04.jun 5 1 sluk laks 4,3
49 Torfinn Skår 04.jun 13 1 flue laks 3,0
50 Morten Kambe 04.jun 9 1 sluk laks 4,6
51 Morten Viken 04.jun 20 1 makk laks 6,2
52 Morten Viken 04.jun 20 1 makk sjøørret 2,9
59 R.Kringlebotten 04.jun 3 1 makk laks 4,8
60 R.Kringlebotten 04.jun 3 1 makk laks 5,0
61 J. Vinje 04.jun 3 1 flue laks 4,1
68 Ove Hatlevik 04.jun 1 1 sluk laks 3,1
53 Egil handå 05.jun 14 1 makk laks 4,0
54 Odd K. Skogen  05.jun 3 1 sluk laks 4,0
58 Sigbjørn Opheim 05.jun 1 1 makk laks 4,1
69 Terje Høisæter 05.jun 1 1 flue sjøørret 0,8
55 Idar Furevik 06.jun Sørelva 1 makk laks 4,3
56 Bent J Ådnesen 06.jun 5 1 makk laks 6,0
57 Kjetil Sandvin 06.jun 10 1 makk sjøørret 0,5
62 Atle Rosseland 06.jun 10 1 makk laks 4,4
70 Knut Tautra 06.jun 1 1 flue sjøørret 1,8
71 Svein Strøm 06.jun 1 1 spinner laks 4,1
72 Ove Hatlevik 06.jun 1 1 sluk laks 4,6 oppdrett
73 Hans Mathiesen 06.jun 3 1 spinner laks 6,9
301 Thor Christian Hallin 06.jun 11 1 sjøørret 2,0
63 R.Kringlebotten 07.jun 10 1 makk laks 4,8
64 Hans Beiermann 07.jun 5 1 flue laks 3,5
77 Geir Wichstad 07.jun 2 1 makk laks 3,5
131 harry Langøy 07.jun 21 1 makk laks 2,0
181 Gunnar Skogen 07.jun 6 1 makk sjøørret 0,8
182 Gunnar Skogen 07.jun 6 1 makk sjøørret 1,4
65 Helge Olsen 08.jun 11 1 makk laks 6,0
66 Lars Gjerde 08.jun sørelva 1 makk laks 5,8
67 Lars Gjerde 08.jun sørelva 1 makk laks 3,7
74 Hans Mathiesen 08.jun 3 1 sluk laks 3,8
75 Tage Eliassen 08.jun 3 1 sluk laks 3,8 oppdrett
76 Vegar Grumheden 08.jun 10 1 flue laks 2,5
78 Leif Johnny Næss 08.jun 7 1 flue laks 5,9
79 Rolf Leknes  09.jun 5 1 makk laks 5,5
80 Rolf Leknes  09.jun 7 1 makk laks 4,1
81 Tor E. Holmedal 09.jun 7 1 makk laks 5,5
82 Tor E. Holmedal 09.jun 7 1 makk laks 4,5
83 Tor E. Holmedal 09.jun 7 1 makk laks 4,5
84 Tor E. Holmedal 09.jun 7 1 makk laks 3,2
85 Tor E. Holmedal 09.jun 7 1 spinner laks 3,2
86 Kjell Bersås  09.jun 7 1 makk laks 3,1
87 Jan E. Osmundsen 09.jun 20 1 flue laks 4,8
88 Helge Olsen 09.jun 11 1 makk laks 3,6
89 Hans Mathiesen 09.jun 12 1 laks 4,8
90 Hans Mathiesen 09.jun 12 1 laks 5,5
91 Per Hauvardstad 09.jun 7 1 makk laks 4,2
92 Terje Håheim 09.jun 3 1 sluk laks 4,0
93 Tor E. Holmedal 10.jun 16 1 makk laks 6,2
94 Sonja Frafjord 10.jun 3 1 makk laks 1,0
95 Tor E. Holmedal 11.jun 16 1 flue sjøørret 1,7
96 Idar Furevik 11.jun Sørelva 1 makk laks 4,5
111 Vegar Grumheden 11.jun 10 1 flue laks 3,1
97 Jon Arve Ripnes 12.jun 7 1 makk laks 5,4
98 Jon Arve Ripnes 12.jun 7 1 makk laks 4,0
99 Jon Arve Ripnes 12.jun 7 1 makk laks 5,9
100 Leif Johnny Næss 12.jun 5 1 flue laks 4,5
101 Benoit Chenv 12.jun 11 1 sluk laks 4,4
105 G.O. Våge 12.jun 7 1 makk laks 1,7
108 Terje Håheim 12.jun 6 1 sluk sjøørret 1,0
112 Vegar Grumheden 12.jun 3 1 flue laks 3,6 oppdrett
102 Frode Mortensen 13.jun 10 1 flue laks 3,5
103 Idar Furevik 13.jun Sørelva 1 makk laks 3,6
104 Idar Furevik 13.jun Sørelva 1 makk laks 4,0
106 D. Mannes 13.jun 7 1 makk laks 3,5
107 D. Mannes 13.jun 7 1 flue sjøørret 1,0
109 Gulleik Saltvold 13.jun 6 1 makk laks 5,5
110 Åge Sandvik 13.jun 21 1 makk laks 5,3
119 Lars Gjerde 13.jun Sørelva 1 spinner laks 3,5
120 Lars Gjerde 13.jun Sørelva 1 makk sjøørret 2,5
124 Andreas Jacobsen 13.jun 3 1 flue laks 1,0
125 Ragnhild Risan 13.jun 5 1 makk laks 4,0
126 geir R. Knutsen 13.jun 1 1 makk laks 0,7
127 geir R. Knutsen 13.jun 1 1 makk sjøørret 0,6
128 Ole I. Amdal 13.jun 1 1 makk sjøørret 1,0
129 T. Furevik 13.jun Sørelva 1 makk laks 2,8
130 leif A. Risa 13.jun 6 1 makk laks 5,2
113 Jan E. Osmundsen 14.jun 12 1 spinner laks 3,9
114 Jan E. Osmundsen 14.jun 12 1 sluk laks 5,3
115 Jakob Ferkingstad 14.jun 12 1 makk laks 5,7
116 Jakob Ferkingstad 14.jun 12 1 makk laks 1,2
117 Jakob Ferkingstad 14.jun 12 1 makk sjøørret 1,1
118 Jakob Ferkingstad 14.jun 12 1 makk sjøørret 0,8
121 Idar Furevik 14.jun Sørelva 1 makk laks 4,0
122 Ø.S. 14.jun 1 1 makk sjøørret 2,3
123 Jan A. Dale 14.jun 10 1 flue laks 3,3
135 Andre H. 14.jun 7 1 flue sjøørret 1
146 Mille 14.jun Sørelva 1 makk laks 5,5
132 Arne Tysvær 15.jun 10 1 makk laks 3,5
133 Arne Tysvær 15.jun 10 1 spinner laks 5
134 Geir langøy 15.jun 16 1 makk laks 5,5
136 Hans Kollandsrud 15.jun 9 1 sluk laks 4,1
137 Kjell A. Stava 15.jun 11 1 makk laks 5,1
139 Petter A. Søreng 15.jun 6 1 spinner laks 3,7
141 Håvard Eikemo 15.jun 3 1 sluk laks 7
142 Håvard Eikemo 15.jun 3 1 sluk laks 5,7
143 Even Mæland 15.jun 3 1 makk laks 3,2 oppdrett
147 Vidar Berdalen 15.jun 21 1 makk laks 4,5
148 Lasse Berdalen 15.jun 21 1 makk sjøørret 1
138 Adrian Helgesen 16.jun 6 1 spinner laks 5,2
140 Kenneth Jansen 16.jun Sørelva 1 makk sjøørret 1,3
144 Mille 16.jun Sørelva 1 makk laks 3,5
145 Mille 16.jun Sørelva 1 makk laks 5,2
149 Kjell Inge Stokkvik 16.jun Sørelva 1 sluk laks 3,8
150 Alv Hetland 16.jun 14 1 flue laks 4,6
151 Kjell Inge Stokkvik 16.jun 7 1 flue laks 4
156 Leif Johnny Næss 16.jun 12 1 sluk laks 8,1
157 Rut Kristin Gravelsæter 16.jun 3 1 sluk laks 3,2
162 Bjarne Vihovde 16.jun 21 1 makk laks 8,0
163 Bjarne Vihovde 16.jun 21 1 makk laks 4,5 oppdrett
152 Tor E. Holmedal 17.jun 10 1 flue laks 3,8
153 Tor E. Holmedal 17.jun 10 1 makk laks 5,1
154 Trond Veseth 17.jun 9 1 flue laks 3
155 Trond Veseth 17.jun 7 1 flue laks 3,8 oppdrett
158 Frode Mortensen 17.jun 2 1 flue sjøørret 0,7
165 Dagfinn Rasmussen 17.jun 21 1 makk laks 5,5
166 Kåre Veseth 17.jun 5 1 makk laks 3,3
159 Klaus Parey 18.jun 20 1 makk laks 3,7
160 Kjell Inge Stokkvik 18.jun 7 1 flue laks 4,1
161 Kjetil Brekke 18.jun 14 1 flue laks 4,1
164 Bjarne Vihovde 18.jun 21 1 makk laks 4,7 oppdrett
167 Arne Austevoll 18.jun 3 1 makk laks 2,3
168 Ragnhild Risan 18.jun 12 1 makk laks 3,8
169 Ragnhild Risan 18.jun 12 1 spinner laks 3,6
170 K. Grutle 18.jun Sørelva 1 makk laks 1,6
171 Fredrik Lihaug 18.jun 16 1 makk laks 6,5
172 Bjørn Erik Eriksen 18.jun 8 1 flue laks 5,0
173 Nick Jacobsen 18.jun 7 1 makk laks 6,5
176 Nils Haugen 18.jun 3 1 makk laks 3,7
183 Jonas Bekkestad 18.jun Sørelva 1 makk laks 3,5 11år
184 Eirik Flage 18.jun Sørelva 1 makk laks 3,0 8år
187 Klaus Parey 18.jun 12 1 makk laks 3,0
174 Fredrik Lihaug 19.jun 16 1 makk laks 3,8
175 Tor E. Holmedal 19.jun 7 1 spinner laks 3,8
177 Johnny Svensson 19.jun 24 1 sluk laks 4,6
178 Morten B. 19.jun 21 1 makk laks 4,0 oppdrett
179 Ulf Skogsrud 19.jun 21 1 makk sjøørret 1,2
180 Elin Eriksen 19.jun 18 1 makk laks 3,8
185 Morten Kambe 19.jun 3 1 spinner laks 4,0
188 Klaus Parey 19.jun 11 1 makk laks 4,3
189 Michael Hugel 19.jun 12 1 flue laks 3,7
190 Michael Hugel 19.jun 12 1 flue laks 4,8
191 Michael Hugel 19.jun 14 1 makk laks 4,6
186 Kjell Abrahamsen 20.jun 7 1 flue laks 8,3
192 Michael Hugel 20.jun 14 1 makk laks 4,0
193 Klaus Parey 20.jun 12 1 flue laks 3,1
194 Elin Eriksen 20.jun 6 1 makk laks 2,9 oppdrett
195 D. Mannes 20.jun 15 1 makk laks 4,8
196 Ulf Skogsrud 20.jun Sørelva 1 makk laks 4,5
197 D. Mannes 20.jun 16 1 flue laks 4,0
198 Svein Egil Økland 20.jun 1 1 spinner laks 1,4
204 Espen Mortensen 20.jun 3 1 flue laks 4,2
199 Tor E. Holmedal 21.jun 17 1 spinner laks 3,3
200 Eivind Aasen 21.jun 15 1 makk laks 3,2
201 Lars Helge Langåker 21.jun 5 1 flue laks 3,9
202 Lars Helge Langåker 21.jun 5 1 flue laks 4,2
203 Roy Martin Øyjord 21.jun 10 1 flue sjøørret 1,0
205 Stein Mortensen 21.jun 3 1 sluk laks 5,5
206 Frode Mortensen 21.jun 3 1 flue laks 3,0 oppdrett
207 Kenneth Jansen 21.jun Sørelva 1 makk laks 4,5
208 Kjell Abrahamsen 21.jun 10 1 flue laks 4,5
209 Rune Ingebretsen 21.jun 10 1 flue laks 3,2
215 Gunnar Skogen 21.jun 5 1 flue laks 4,0
232 Klaus Parey 21.jun 12 1 makk laks 1,5
233 Michael Hugel 21.jun 12 1 makk laks 4,7
246 Jan E. Osmundsen 21.jun Sørelva 1 makk laks 3,7
342 Christine Reksten 21.jun 2 1 sluk sjøørret 1,1
210 Rune Ingebretsen 22.jun 10 1 flue laks 2,0
211 Kjell Abrahamsen 22.jun 10 1 flue sjøørret 0,8
212 Kjartan Handeland 22.jun Sørelva 1 makk laks 4,6
213 Kjell Abrahamsen 22.jun 10 1 flue sjøørret 1,5
214 Eivind Aasen 22.jun 16 1 makk laks 4,5
216 Odd K. Skogen  22.jun 5 1 flue laks 4,3
217 Odd K. Skogen  22.jun 5 1 flue laks 3,1
218 Ragnhild Risan 22.jun 7 1 makk laks 3,6
219 Ragnhild Risan 22.jun 7 1 makk laks 3,2
220 Kjell Abrahamsen 22.jun 7 1 flue laks 5,2
221 Kjell Abrahamsen 22.jun 7 1 flue laks 1,2
222 Tor E. Holmedal 22.jun 16 1 makk laks 5,2
223 Tor E. Holmedal 22.jun 16 1 makk laks 4,5
224 Tor E. Holmedal 22.jun 16 1 makk laks 5,0
225 Tor E. Holmedal 22.jun 16 1 flue laks 3,8
226 Tor E. Holmedal 22.jun 16 1 makk sjøørret 2,3
229 Michael Hugel 22.jun 14 1 makk laks 5,6
230 Klaus Parey 22.jun 11 1 makk laks 4,4
231 Klaus Parey 22.jun 11 1 makk sjøørret 5,0
247 Jan E. Osmundsen 22.jun 20 1 spinner laks 5,5
248 Jan E. Osmundsen 22.jun 20 1 spinner laks 7,5
227 Nick Jacobsen 23.jun 16 1 makk sjøørret 0,5
228 Michael Hugel 23.jun 14 1 flue laks 3,4
234 Roy Martin Øyjord 23.jun 10 1 makk laks 3,8
235 Roy Martin Øyjord 23.jun 10 1 makk laks 4,8
236 Finn Ingvald 23.jun 12 1 laks 4,3
237 Finn Ingvald 23.jun 12 1 laks 3,5
238 Finn Ingvald 23.jun 12 1 laks 1,6
239 Finn Ingvald 23.jun 12 1 laks 1,3
240 O. Olsen 23.jun 22 1 flue laks 3,9
241 Frode Pedersen 23.jun 18 1 makk laks 5,0
242 Frode Pedersen 23.jun 18 1 flue laks 5,2
243 Ivar Ingebertsen 23.jun 7 1 flue laks 4,8 oppdrett
244 Kjetil Sandven 23.jun 4 1 flue laks 4,5
245 Kjetil Sandven 23.jun 4 1 flue sjøørret 1,6
249 Jan E. Osmundsen 23.jun 20 1 spinner laks 2,2
250 Jan E. Osmundsen 23.jun 20 1 spinner laks 5,0
251 Geir O. Grindheim 23.jun 22 1 sluk sjøørret 1,0
260 Torleif Vea 23.jun 5 1 flue laks 4,8
261 Helge Willy Gustavsen 23.jun 3 1 makk sjøørret 1,3
262 Helge Willy Gustavsen 23.jun 3 1 makk sjøørret 2,0
270 Michael Hugel 23.jun 12 1 makk laks 2,5
271 Klaus Parey 23.jun 12 1 flue laks 5,2
252 Egil handå 24.jun 10 1 makk sjøørret 1,2
253 Arvid Rørvig 24.jun Sørelva 1 flue laks 3,4
254 M. Opdal 24.jun 5 1 flue laks 1,5
255 M. Opdal 24.jun 5 1 flue laks 1,7
256 Reidar Bauge 24.jun 12 1 makk laks 4,2
257 Terje Næss 24.jun 7 1 makk laks 3,9
258 Espen Mortensen 24.jun 15 1 flue laks 6,3
268 Atle Rosseland 24.jun 3 1 makk laks 6,3 oppdrett
272 Michael Hugel 24.jun 14 1 flue laks 4,8
259 Terje Næss 25.jun 7 1 spinner laks 2,4
264 Knut Åsheim 25.jun 3 1 makk laks 6,6
265 Toralf Berdahl 25.jun 10 1 makk laks 1,8
266 Ragnhild Risan 25.jun 7 1 makk laks 4,9
267 Odd K. Skogen  25.jun 2 1 laks 1,7
269 Harald Berger 25.jun 11 1 flue laks 4,0
273 Klaus Parey 25.jun 14 1 makk laks 3,5
274 Klaus Parey 25.jun 12 1 flue laks 6,0
275 Michael Hugel 25.jun 14 1 makk laks 5,5
276 Erik Myrmel 25.jun 5 1 makk laks 7,0
280 Michael Hugel 25.jun 10 1 flue laks 3,2 oppdrett
281 Michael Hugel 25.jun 10 1 flue sjøørret 1,0
282 Klaus Parey 25.jun 10 1 makk laks 1,5
277 Simon Zurcher 26.jun 17 1 makk laks 4,7
278 Paul Strand 26.jun 1 1 makk laks 3,2
279 Paul Strand 26.jun 1 1 makk sjøørret 1,7
283 Tor E. Holmedal 26.jun 16 1 makk laks 4,8
284 Tor E. Holmedal 26.jun 16 1 makk laks 6,5
285 Kjell S. Berge 26.jun 21 1 makk laks 2,5
286 Simon Zurcher 26.jun 11 1 makk laks 6,3
292 Nils Angeltveit 26.jun 5 1 flue laks 1,5
293 Nils Angeltveit 26.jun 5 1 flue laks 2,6
309 Michael Hugel 26.jun 2 1 makk sjøørret 1,0
310 Michael Hugel 26.jun 2 1 makk sjøørret 1,0
355 Steinar Lervik 26.jun 3 1 laks 4,9
356 Steinar Lervik 26.jun 3 1 laks 3,4
287 Toralf Berdahl 27.jun 3 1 makk laks 4,2
288 Toralf Berdahl 27.jun 3 1 makk sjøørret 0,6
289 Bjørnar Larsen 27.jun 10 1 makk laks 3,0 oppdrett
290 Bjørnar Larsen 27.jun 10 1 makk sjøørret 1,0
291 Bjørnar Larsen 27.jun 10 1 makk sjøørret 1,1
297 Erik Østre 27.jun 5 1 flue laks 1,2
298 Erik Østre 27.jun 5 1 flue laks 1,7
302 Ragnhild Risan 27.jun 9 1 flue laks 3,6
306 Michael Hugel 27.jun 11 1 makk sjøørret 2,3
307 Klaus Parey 27.jun 12 1 makk laks 3,8
308 Michael Hugel 27.jun 11 1 makk sjøørret 1,3
294 Nils Angeltveit 28.jun 7 1 flue laks       7,0
295 Kjell S. Berge 28.jun 21 1 makk laks 4,0 oppdrett
296 Sindre Vad 28.jun 4 1 flue laks 1,5
299 Michael Rasmussen 28.jun 1 1 sjøørret 4,5
300 Jon Richard Isaksen 28.jun 1 1 sjøørret 1,7
304 Klaus Parey 28.jun 7 1 makk laks 5,3
305 Klaus Parey 28.jun 7 1 makk laks 1,6
303 Ørjan Jakobsen 29.jun 20 1 spinner laks 3,0 oppdrett
311 Øystein G. Nilsen 29.jun 1b 1 makk sjøørret 1,0
312 Sandra Bischoff 29.jun 9 1 makk laks 4,7 oppdrett
313 Roger Guldbrandsen 29.jun 23 1 flue sjøørret 0,7
314 Jan E. Osmundsen 30.jun 20 1 flue laks 4,9
315 Jan E. Osmundsen 30.jun 20 1 makk laks 3,0 oppdrett
316 Jan E. Osmundsen 30.jun 20 1 makk laks 0,8
324 Jakob Eldøy 30.jun 1 1 laks 2,5 oppdrett
317 Torgny Strand 01.jul 10 1 makk sjøørret 1,0
318 fredrik Lindberg 01.jul 10 1 makk laks 3,7
319 Simon Zurcher 01.jul 13 1 makk laks 4,3
320 Morten Kambe 01.jul 3 1 spinner laks 2,7
371 Øyvind Jacobsen 01.jul 3 1 makk laks 3,2
372 Øyvind Jacobsen 01.jul 3 1 makk laks 3,7
373 Alf Tore Myking 01.jul 3 1 spinner laks 2,0
321 Morten Kambe 02.jul 3 1 spinner laks 5,2 oppdrett
322 Ragnhild Risan 02.jul 9 1 spinner laks 2,8 oppdrett
323 Roger Guldbrandsen 02.jul 12 1 makk sjøørret 1,2
325 Geir Samland 02.jul 16 1 makk laks 3,4 oppdrett
337 Ole Larsen 02.jul 2 1 makk laks 0,9
338 Ole Larsen 02.jul 2 1 makk sjøørret 0,6
326 Nils Hetland 03.jul 10 1 makk laks 4,0 oppdrett
327 John Brown 03.jul 16 1 makk laks 2,0
328 Terje Furevik 03.jul Sørelva 1 makk laks 3,5
329 Fredrik Lindberg 03.jul 7 1 makk laks 3,2
330 Fredrik Lindberg 03.jul 7 1 makk laks 2,2
331 Fredrik Lindberg 03.jul 7 1 makk laks 2,0
332 Leif Johnny Næss 03.jul 6 1 sluk laks 4,4
340 Frode Mortensen 03.jul 9 1 flue laks 1,0
341 Kjell Morten Søvik 03.jul 21 1 makk laks 1,6
333 Tor E. Holmedal 04.jul 7 1 flue laks 6,1
334 Tor E. Holmedal 04.jul 7 1 makk laks 3,4 oppdrett
335 Tor E. Holmedal 04.jul 7 1 makk laks 1,2 C & R
336 Tor E. Holmedal 04.jul 7 1 makk sjøørret 1,2
339 M. Opdal 04.jul 9 1 flue laks 5,4
343 Christine Reksten 04.jul 2 1 makk sjøørret 2,7
344 Oddvar Lyssand 04.jul 21 1 makk laks 2,8 oppdrett
345 Kjell Morten Søvik 04.jul 21 1 makk laks 3,0
346 Oddvar Lyssand 04.jul 21 1 makk laks 3,0 oppdrett
347 Oddvar Lyssand 04.jul 21 1 makk laks 4,0
357 Inge Eide 05.jul 1 1 flue laks 2,2
348 Idar Furevik 06.jul Sørelva 1 makk laks 9,5
349 Kjell Aase 06.jul 21 1 makk laks 1,5
350 Jan Eldøy 06.jul 16 1 makk sjøørret 0,5
351 Kjell Morten Søvik 06.jul 6 1 makk laks 3,5 oppdrett
352 Munan Storm Opdal 06.jul 7 1 flue laks 1,5
353 Rut Kristin Gravelsæter 06.jul 3 1 sluk laks 1,8
354 Jonny Solheim 06.jul 10 1 makk laks 4,2
359 Idar Furevik 07.jul Sørelva 1 flue sjøørret 2,6
358 Jonny Solheim 08.jul 3 1 makk laks 4,7
360 Arvid Thorsen 08.jul 12 1 makk laks 4,6
361 B. Larsen 08.jul 5 1 makk laks 0,7
365 Kjell M. Kaldestad 08.jul 10 1 makk laks 1,7
366 Kjell M. Kaldestad 08.jul 2 1 makk laks 2,0
367 Stig Kaspersen 08.jul 2 1 flue laks 1,0
362 Finn Måseidvåg 09.jul 11 1 flue laks 1,5
363 Finn Måseidvåg 09.jul 11 1 flue sjøørret 3,9
364 Daniel Gulachen 09.jul 10 1 makk laks 3,2
368 Ragnhild Risan 09.jul 12 1 makk laks 2,8
391 Sigbjørn Opheim 09.jul 1 1 flue sjøørret 1,3
392 Sigbjørn Opheim 09.jul 1 1 flue sjøørret 0,8
393 Terje Høyseter 09.jul 1 3 flue sjøørret 2,4
369 Alv Hetland 10.jul 9 1 flue laks 3,4
370 Kjetil Brekke 10.jul 14 1 flue laks 1,6
379 Ragnhild Risan 10.jul 7 1 makk sjøørret 1,3
387 Michael Rasmussen 10.jul 5 1 sjøørret 0,9
394 harry Langøy 10.jul 19 1 makk laks 3,5
442 Michael Rasmussen 10.jul 1b 1 laks 1,0
443 Jon Richard Isaksen 10.jul 1b 1 laks 1,0
444 Jon Richard Isaksen 10.jul 1b 1 laks 1,1
445 Kjetil Veim 10.jul 1b 1 laks 1,8 oppdrett
446 Michael Rasmussen 10.jul 2 1 laks 0,9
447 Richard Isaksen 10.jul 2 1 sjøørret 0,8
468 Geir Langøy 10.jul 19 1 flue sjøørret 0,8
374 Andreas Jacobsen 11.jul 10 1 spinner laks 5,0
375 Andreas Jacobsen 11.jul 10 1 spinner laks 5,0
376 Idar Furevik 11.jul Sørelva 1 makk laks 2,0
377 Idar Furevik 11.jul Sørelva 1 makk laks 5,2
378 Idar Furevik 11.jul Sørelva 1 makk laks 5,6
380 Espen Mortensen 11.jul 3 1 flue laks 1,4
381 Atle Kambestad 11.jul Sørelva 1 spinner laks 2,2
382 Atle Kambestad 11.jul Sørelva 1 spinner laks 1,4
383 Atle Kambestad 11.jul Sørelva 1 spinner sjøørret 0,6
384 Lars Gjerde 11.jul Sørelva 1 makk laks 4,6
385 Morten Kambe 11.jul 9 1 sluk laks 3,6
386 Morten Kambe 11.jul 9 1 makk laks 1,5
388 Michael Rasmussen 11.jul 5 1 laks 1,5
389 Michael Rasmussen 11.jul 5 1 laks 4,6
390 Munan Storm Opdal 11.jul 17 1 flue laks 1,1
395 Geir langøy 11.jul 19 1 flue laks 2,5
396 Stian Mortensen 11.jul 12 1 flue laks 3,1
397 Tor Amundsen 11.jul 12 1 sluk laks 3,2
398 Jan Terje Rafdal 11.jul 20 1 flue laks 3,2 oppdrett
410 Frode Mortensen 11.jul 7 1 flue laks 1,2
430 Tommy Risnes 11.jul 21 1 makk laks 4,2
399 Lars Gjerde 12.jul Sørelva 1 spinner laks 5,3
400 Lars Gjerde 12.jul Sørelva 1 spinner laks 3,0
401 Ian Hatfield 12.jul 2 1 makk laks 1,4
402 Ian Hatfield 12.jul 2 1 sluk laks 1,0
403 Ian Hatfield 12.jul 2 1 makk laks 1,2
404 Ian Hatfield 12.jul 2 1 sluk laks 0,9
405 Lars Gjerde 12.jul 14 1 spinner laks 3,3
406 Lone Falck 12.jul Sørelva 1 spinner laks 2,1
407 Per Wold 12.jul 16 1 spinner laks 3,8
408 Rune Kringlebotten 12.jul 10 1 makk laks 1,2
409 Jan A. Vinje 12.jul 10 1 flue laks 1,3
411 Frode Mortensen 12.jul 7 1 flue laks 1,3
412 Idar Furevik 12.jul Sørelva 1 makk laks 4,0
413 Nick Jacobsen 12.jul 11 1 makk laks 1,2
414 Rune Sund 12.jul 2 1 flue laks 1,0
418 Aksel Johansen 12.jul 12 1 makk laks 1,2
431 Tommy Risnes 12.jul 21 1 flue laks 4,0
436 Øyvind Jacobsen 12.jul 10 1 flue laks 1,8
482 Odd Ståle Jansen 12.jul 6 1 sluk laks 4,0 oppdrett
415 Nils-Petter Wold 13.jul 17 1 spinner laks 4,1
416 Nick Jacobsen 13.jul 11 1 makk laks 3,7
417 Bent Nielsen 13.jul Sørelva 1 flue laks 3,0
419 Kai Corrigan 13.jul 19 1 flue laks 1,0
420 Kai Corrigan 13.jul 19 1 flue laks 2,0
421 Lars Olav Martinsen 13.jul Sørelva 1 flue laks 2,7
422 Per Andreas Haftorsen 13.jul 5 1 sluk laks 2,3
423 Bjørn Aasen 13.jul 9 1 makk laks 2,8
424 Sigbjørn Larsen 13.jul 9 1 makk sjøørret 0,9
425 Tor Inge Tjensvoll 13.jul 8 1 makk laks 1,3
426 Jacob Mæland 13.jul 9 1 makk laks 4,2
427 Einar Fagerland 13.jul 15 1 makk laks 1,1
428 Nick Jacobsen 13.jul 11 1 makk laks 9,8
429 Nick Jacobsen 13.jul 11 1 flue laks 4,6 :)
432 Jan E. Risnes 13.jul 21 1 makk laks 5,8
433 Jan E. Risnes 13.jul 21 1 makk laks 1,6
434 Tommy Risnes 13.jul 21 1 makk laks 5,6
435 Tommy Risnes 13.jul 21 1 makk laks 11,6
437 Knut Åsheim 13.jul Sørelva 1 makk laks 5,9
438 Geir Grannes 13.jul 11 1 flue laks 4,9
439 Ragnhild Risan 13.jul 7 1 makk laks 1,3
440 Ragnhild Risan 13.jul 7 1 makk sjøørret 1,0
441 Ragnhild Risan 13.jul 7 1 makk laks 2,7
448 Geir Grannes 13.jul 11 1 flue laks 3,8
450 Tor Arne Haugland 13.jul 15 1 flue laks 5,4
451 Tor Arne Haugland 13.jul 15 1 flue laks 5,7
452 Nick Jacobsen 13.jul 19 1 makk laks 3,1
453 Idar Furevik 13.jul Sørelva 1 sluk laks 3,0
454 Idar Furevik 13.jul Sørelva 1 makk sjøørret 1,0
455 Erik Grindheim 13.jul 10 1 flue laks 2,6
456 Harmen Van Der Heide 13.jul 2 1 flue laks 1,6
462 Harry Langøy 13.jul 21 1 makk laks 3,1
463 Geir Langøy 13.jul 21 1 makk laks 6,0 oppdrett
449 Erling Grindheim 14.jul 10 1 flue laks 3,6
457 Bent Nielsen 14.jul 17 1 flue laks 4,6
458 Bent Nielsen 14.jul 17 1 spinner laks 2,4
459 B.J. Ådnesen 14.jul 16 1 makk laks 0,8 C & R
460 Geir Grannes 14.jul 11 1 flue laks 4,8
461 Lars Gjerde 14.jul Sørelva 1 spinner laks 3,9
464 Harry Langøy 14.jul 21 1 makk laks 7,0 oppdrett
465 Harry Langøy 14.jul 21 1 makk laks 7,0 oppdrett
466 Geir Langøy 14.jul 19 1 makk laks 5,0 oppdrett
467 Geir Langøy 14.jul 21 1 makk laks 5,8 oppdrett
469 Harald Berger 15.jul 23 1 flue laks 2,8
470 Vegard B. Nilsen 15.jul 22 1 flue laks 3,4 oppdrett
471 Christian Tronstad 15.jul 9 1 sluk laks 6,8 oppdrett
472 Anders Valsvik 15.jul 19 1 makk laks 5 9 år
473 Roy Larsen 15.jul 16 1 spinner laks 1,8
474 Roy Larsen 15.jul 16 1 spinner sjøørret 0,7
475 Kjell A. Stava 15.jul 11 1 makk laks 5,0
476 Kjartan Handeland 15.jul Sørelva 1 sluk laks 13,2
477 Ole Andre Vik 15.jul Sørelva 1 sluk laks 5,4
478 Geir Grindheim 15.jul 3 1 makk laks 5,0
480 Mads Haugen 15.jul 3 1 sluk sjøørret 2,9
481 Nils Haugen 15.jul 3 1 makk laks 5,1
483 Rune Westre 15.jul 15 1 flue sjøørret 0,9
486 Ragnhild Risan 15.jul 23 1 flue sjøørret 2,1
479 Geir Grindheim 16.jul 3 1 makk laks 5,0
484 Rune Westre 16.jul 15 1 flue laks 4,6
485 Ivan Vågenes 16.jul 22 1 sluk laks 3,6
487 Leif Handå 16.jul Sørelva 1 makk laks 1,5
488 Leif Handå 16.jul Sørelva 1 makk sjøørret 1,1
491 Tom Halvorsen 16.jul 16 1 spinner laks 4,9
489 Idar Furevik 17.jul Sørelva 1 makk laks 10,5
490 Idar Furevik 17.jul Sørelva 1 sluk laks 4,1
492 Idar Furevik 17.jul Sørelva 1 makk laks 1,8
493 Idar Furevik 17.jul Sørelva 1 makk laks 3,8
494 Trond Ospeland 17.jul 11 1 makk sjøørret 1,0
499 Ragnhild Risan 17.jul 10 1 flue laks 1,1
495 Lars Gjerde 18.jul Sørelva 1 sluk laks 4,9
496 Idar Furevik 18.jul Sørelva 1 makk laks 5,2
497 Idar Furevik 18.jul Sørelva 1 makk laks 5,6
498 Idar Furevik 18.jul Sørelva 1 sluk sjøørret 2,0
500 Lars Gjerde 18.jul Sørelva 1 makk laks 5,7
501 Lars Gjerde 18.jul Sørelva 1 makk laks 4,4
502 Lars Gjerde 18.jul Sørelva 1 makk laks 1,5
503 Idar Furevik 19.jul Sørelva 1 makk laks 4,9
504 Lars Gjerde 19.jul Sørelva 1 makk laks 3,1
518 Hans J. Svinth 19.jul 19 1 sluk laks 7,0 oppdrett
519 Ingvar Pettersen 19.jul 19 1 flue laks 5,0 oppdrett
520 Reidar Bauge 19.jul 19 1 flue laks 1,0
505 Alv Hetland 20.jul 7 1 flue sjøørret 2,5
506 Kristian Ekornrud 20.jul 6 1 spinner laks 4,5
507 Kristian Ekornrud 20.jul 6 1 spinner laks 1,6 oppdrett
508 Idar Furevik 20.jul Sørelva 1 makk laks 6,1
509 Idar Furevik 20.jul Sørelva 1 sluk laks 4,0 C & R
510 Idar Furevik 20.jul Sørelva 1 makk laks 3,0 C & R
511 Alv Hetland 20.jul 7 1 flue laks 1,3
512 Adrian Helgesen 20.jul 2 1 flue sjøørret 1,2
513 Rolf Aarseth 20.jul 6 1 makk laks 4,0
514 Reidar Bauge 21.jul 10 1 flue laks 1,1
515 Wendy Johnsrud 21.jul 12 1 sluk laks 2,0
516 Hans Beiermann 21.jul 12 1 sluk laks 3,4
521 Odd K. Skogen  21.jul 9 1 sluk laks 1,1
517 Rune Kringlebotten 22.jul 10 1 makk sjøørret 5,0
522 Terje Furevik 22.jul Sørelva 1 makk laks 4,1
525 Alf Tore Myking 23.jul 18 1 makk laks 1,1
527 Tommy Vatslid 23.jul 21 1 makk laks 5,0
532 Jan Erik Osmundsen 23.jul 20 1 flue laks 2,8
523 Rolf Dale 24.jul 24 1 spinner sjøørret 1,2
524 Idar Furevik 24.jul Sørelva 1 makk laks 3,7 oppdrett
526 David Mc Burney 24.jul 12 1 flue laks 8,6
528 Jan Erik Smedsrud 24.jul 12 1 makk laks 5,9
529 Terje Årdal 24.jul 7 1 makk laks 1,2
564 Arvid Thorsen 24.jul 12 1 flue laks 2,8
600 John Olav Grov 24.jul 16 1 laks 1,2
530 Ove Stokke 25.jul 11 1 makk laks 1,3
531 Terje Furevik 26.jul Sørelva 1 makk laks 6,0
533 Stein Torgny Strand 26.jul 5 1 makk laks 4,4
534 Gulleik Saltvold 26.jul 5 1 makk laks 4,8
535 Gulleik Saltvold 26.jul 5 1 makk laks 1,1
544 Gunnar Skogen 26.jul 3 1 flue laks 1,1
536 Terje Furevik 27.jul Sørelva 1 makk laks 2,8
537 Roald Løvberg 27.jul 3 1 makk laks 5,4
539 Luciano Arias 27.jul 18 1 spinner laks 1,3
540 Egil Mjøs 27.jul 4 1 flue laks 1,2
538 Terje Furevik 28.jul Sørelva 1 makk laks 4,3
541 Ragnhild Risan 28.jul 18 1 sluk laks 1,4
542 Stian Tønder 28.jul 16 1 spinner laks 6,7
543 Stian Tønder 28.jul 16 1 spinner laks 4,7
545 Jarle Andersen 28.jul 3 1 flue sjøørret 0,6 C & R
546 Jarle Andersen 29.jul 7 1 flue laks 1,2
547 Knut Barnevik 29.jul 7 1 spinner laks 1,6
548 Richard Navarro 29.jul 7 1 spinner laks 1,2
555 Ove Lyssand 29.jul 21 1 makk laks 4,6 oppdrett
556 Ove Lyssand 29.jul 21 1 makk laks 5,6
549 Jarle Andersen 30.jul 7 1 flue laks 1,0
550 Knut Barnevik 30.jul 7 1 flue sjøørret 1,5
551 Geir Kvilhaugsvik 30.jul 10 1 sluk laks 1,4
552 Geir Kvilhaugsvik 30.jul 10 1 makk laks 1,3
557 Ove Lyssand 30.jul 21 1 makk laks 7,5
558 Kristian Bråtveit 30.jul 21 1 makk laks 5,0
553 Odd Jone Falch 31.jul Sørelva 1 spinner laks 1,3
554 Eirik Restad Skoglund 31.jul 3 1 spinner laks 1,2
559 Ove Lyssand 31.jul 21 1 makk laks 7,5
567 Kjell Ove Våg 31.jul 9 1 makk sjøørret 1,0
568 Kjell Ove Våg 31.jul 9 1 makk sjøørret 0,8 C & R
560 Kjell Inge Stokkvik 01.aug 10 1 spinner sjøørret 0,9
560 Kjell Inge Stokkvik 01.aug 10 1 spinner sjøørret 0,9
561 Renee van Heezik 01.aug 16 1 flue laks 3,6
562 Arvid Thorsen 02.aug 12 1 flue laks 1,5
563 Arvid Thorsen 02.aug 12 1 flue laks 1,0
565 Terje Furevik 02.aug Sørelva 1 makk laks 5,4
566 Terje Furevik 02.aug Sørelva 1 makk sjøørret 0,5
569 Ole Lilland 02.aug 10 1 flue laks 1,1
570 Frank Kuto 02.aug 6 1 spinner laks 4,2
598 Torgeir Lund 02.aug 6 1 laks 3,0
571 Kjell Morten Søvik 05.aug 21 1 makk laks 2,0
572 Michal Skogland 05.aug 12 1 makk laks 3,0
573 Steinar   06.aug 4 1 sluk laks 1,9
574 Jarle Hermann 08.aug 3 1 spinner laks 5,4
575 Jarle Hermann 09.aug 3 1 spinner laks 1,9
576 Jarle Hermann 09.aug 3 1 spinner laks 1,5
577 Jarle Hermann 09.aug 3 1 spinner laks 1,2
578 Rasmus Aasbø 09.aug 6 1 makk laks 1,4
579 Ansgar Frøland 09.aug 6 1 makk sjøørret 0,4
580 Kjell Ove Våg 09.aug 10 1 makk laks 1,7
582 Arvid Nordhus 09.aug 3 1 makk laks 1,6
583 Jarle Hermann 09.aug 2 1 spinner laks 1,2
584 Per Øslebye 09.aug 3 1 flue laks 2,5
585 Per Øslebye 09.aug 3 1 flue laks 2,5
586 Bjarne Engevik 10.aug 12 1 flue laks 1,7
581 Kjell Ove Våg 11.aug 3 1 flue laks 1,1
587 Kåre Veseth 11.aug 18 1 makk laks 1,0
599 Jan K. Matland 12.aug 2 1 makk laks 1,0
588 Michal Skogland 13.aug 12 1 makk laks 2,0 oppdrett
589 Gulleik Saltvold 14.aug 7 1 flue sjøørret 1,0 C & R
590 Gulleik Saltvold 14.aug 7 1 flue sjøørret 0,9 C & R
591 Idar Furevik 15.aug Sørelva 1 makk laks 5,2
592 Harry Langøy 15.aug 21 1 makk laks 1,1
593 Kate Olson 17.aug 3 1 makk laks 1,5
594 Bjørn Olson 17.aug 3 1 flue laks 2,0
595 Trond Folkedal 19.aug 18 1 flue laks 2,3
596 Ann Helen Heldal 19.aug 18 1 spinner laks 1,5
597 Øivind Bratthammer 19.aug 10 1 makk laks 5,4
601 Finn Eide 19.aug 6 1 flue laks 2,4
602 Ole Lundberg 21.aug 10 1 makk laks 2,8
603 Lars Gjerde 22.aug Sørelva 1 makk laks 3,0
604 Lars Gjerde 22.aug Sørelva 1 spinner laks 1,4
652 Paul Strand 22.aug 3 1 flue laks 1,8
753 B. Aasen 22.aug 5 1 makk laks 1,3
754 B. Aasen 22.aug 5 1 makk laks 1,2
605 Einar Sørstønen 23.aug 2 1 makk laks 0,8
606 Einar Sørstønen 23.aug 2 1 makk laks 1,1
607 Einar Sørstønen 23.aug 2 1 makk laks 1,2
608 Einar Sørstønen 23.aug 2 1 makk laks 1,3
609 Einar Sørstønen 23.aug 2 1 makk laks 1,4 merket
610 Idar Furevik 24.aug Sørelva 1 makk laks 4,8
611 Einar Sørstønen 24.aug 3 1 spinner laks 1,7
612 Einar Sørstønen 24.aug 3 1 makk laks 1,2
613 Baard 24.aug 11 1 makk laks 1,1
614 Baard 24.aug 11 1 makk sjøørret 0,6
616 Per Øslebye 25.aug 3 1 sluk laks 1,5
617 Per Øslebye 25.aug 3 1 sluk laks 1,8
615 Espen Mortensen 27.aug 7 1 flue laks 1,0
618 Per Øslebye 27.aug 2 1 flue laks 1,2
619 Per Øslebye 27.aug 2 1 flue laks 3,0
620 Per Øslebye 27.aug 2 3 flue sjøørret 2,0
621 Geir Rune ? 27.aug 10 1 makk laks 1,2
622 Torbjørn Nordal 27.aug 10 1 flue laks 1,7
623 Odd Aune 27.aug Sørelva 1 spinner sjøørret 1,6
651 Bjørn Balle 27.aug Sørelva 1 flue laks 2,3
624 Nick Jacobsen 28.aug 10 1 makk laks 6,6 oppdrett
625 Mark Amend 28.aug Sørelva 1 sluk laks 4,2
626 Ragnhild Risan 28.aug 10 1 wobler laks 5,7
627 Ragnhild Risan 28.aug 10 1 makk sjøørret 1,1
628 Tor Arne Haugland 28.aug 15 1 flue laks 1,1
629 Tor Arne Haugland 28.aug 15 1 flue laks 1,7
638 Jan Erik Smedsrud 28.aug 12 1 makk laks 6,8
639 Jan Erik Smedsrud 28.aug 12 1 makk laks 1,2
640 Jan Erik Smedsrud 28.aug 12 1 makk laks 1,1
641 Jan Erik Smedsrud 28.aug 12 1 makk laks 1,2
642 Finn Roger Smedsrud 28.aug 12 1 makk laks 1,1
643 Finn Roger Smedsrud 28.aug 12 1 makk sjøørret 0,7
653 Helge W. Gustavsen 28.aug 8 1 flue laks 5,0
654 Helge W. Gustavsen 28.aug 8 1 makk laks 4,0
655 Helge W. Gustavsen 28.aug 8 1 makk laks 2,4
656 Helge W. Gustavsen 28.aug 8 1 makk laks 1,0
657 Svein Tore Mannes 28.aug 8 1 makk laks 1,3
658 Svein Tore Mannes 28.aug 8 1 makk sjøørret 1,2
659 Svein Tore Mannes 28.aug 8 1 makk sjøørret 1,0
672 Vegar Grumheden 28.aug 10 1 flue laks 2,0
694 Arild Brådalen 28.aug 9 1 flue laks 3,0
695 Ole Larsen 28.aug 1b 1 spinner laks 1,0
696 Ole Larsen 28.aug 1b 1 sluk laks 1,1
706 Ove Hatlevik 28.aug 1 3 sluk sjøørret 2,5
707 Ove Hatlevik 28.aug 1 1 sluk laks 1,2
708 Knut F. Tautra 28.aug 1 1 flue laks 2,0
709 Knut F. Tautra 28.aug 1 1 flue laks 1,8
710 Knut F. Tautra 28.aug 1 1 flue laks 1,7
711 Knut F. Tautra 28.aug 1 1 flue laks 1,6
712 Knut F. Tautra 28.aug 1 1 flue laks 1,3
713 Knut F. Tautra 28.aug 1 2 flue sjøørret 2,0
714 Terje Høyseter 28.aug 1 1 flue laks 1,1
715 Terje Høyseter 28.aug 1 2 flue sjøørret 2,0
716 Sigbjørn Opheim 28.aug 1 1 sluk sjøørret 1,3
816 Karl Terje Jensen 28.aug 11 1 flue laks 1,6
922 Morten Kambe 28.aug 3 1 flue laks 1,5
923 Morten Kambe 28.aug 3 1 flue laks 1,5
630 Tor Arne Haugland 29.aug 15 1 flue laks 2,3
631 Kjartan Handeland 29.aug Sørelva 1 makk laks 7,4
632 Ole Andre Vik 29.aug Sørelva 1 makk laks 5,5
633 Kjell Arild Fagertun 29.aug 7 1 flue laks 4,9
634 Kjell Arild Fagertun 29.aug 7 1 flue laks 1,6
635 Kjell Arild Fagertun 29.aug 7 1 makk laks 1,4
636 Kjell Arild Fagertun 29.aug 7 1 sluk laks 1,4
637 Ragnhild Risan 29.aug 10 1 makk sjøørret 1,1
644 Jan Erik Smedsrud 29.aug 12 1 makk laks 2,0
645 Jan Erik Smedsrud 29.aug 12 1 makk laks 1,4
646 Jan Erik Smedsrud 29.aug 12 1 makk laks 1,2
647 Jan Erik Smedsrud 29.aug 12 1 spinner laks 1,1
648 Jan Erik Smedsrud 29.aug 12 1 spinner laks 1,3
649 Peter Nordgren 29.aug 11 1 makk laks 1,4
650 Morten Strømberg 29.aug 12 1 makk laks 4,2
660 Ragnhild Risan 29.aug 10 1 flue laks 1,3
661 Ragnhild Risan 29.aug 10 1 flue laks 2,6
662 Jan Erik Smedsrud 29.aug 11 1 spinner laks 3,9
663 Even Mæland 29.aug 10 1 flue laks 1,5
664 Leif Handå 29.aug Sørelva 1 makk laks 4,0
665 Odd Aune 29.aug Sørelva 1 spinner laks 0,9
668 Lars-Ole Badenholt 29.aug 5 1 flue laks 1,6
669 Lars-Ole Badenholt 29.aug 5 1 flue laks 2,0
675 Hans Beiermann 29.aug 5 1 flue laks 1,9
676 Hans Beiermann 29.aug 5 1 flue laks 1,5
689 Kjell Ove Våg 29.aug 9 1 makk laks 2,0
693 Jan Børge Tveit 29.aug 15 1 laks 1,5
697 Ole Larsen 29.aug 1b 1 makk laks 1,0
698 Ole Larsen 29.aug 1b 1 makk sjøørret 1,0
699 Ole Larsen 29.aug 1b 1 makk sjøørret 1,5
717 Ove Hatlevik 29.aug 7 1 flue laks 1,3
718 Ove Hatlevik 29.aug 7 1 flue laks 1,5
719 Terje Høyseter 29.aug 7 1 flue laks 1,0
720 Terje Høyseter 29.aug 7 1 flue laks 1,0
721 Sigbjørn Opheim 29.aug 7 1 flue laks 1,5
735 Rune Lohre 29.aug Sørelva 1 spinner laks 4,3
786 Frode B. Mork 29.aug 21 1 makk laks 4,0
787 Frode B. Mork 29.aug 21 1 makk laks 2,2 oppdrett
788 Andor Hjellbakk 29.aug 21 1 makk laks 1,4
789 Andor Hjellbakk 29.aug 21 1 makk sjøørret 2,1
790 Andor Hjellbakk 29.aug 21 1 makk laks 4,8
826 Bjørn Balle 29.aug Sørelva 1 flue laks 2,5
827 Bjørn Balle 29.aug Sørelva 1 flue sjøørret 1,5
666 Knut Barnevik 30.aug 16 1 flue laks 3,2
667 Knut Barnevik 30.aug 16 1 flue laks 3,6
670 Kristin Jakobsen 30.aug 18 1 makk laks 1,5
671 Jan Erik Smedsrud 30.aug 12 1 makk sjøørret 0,7
673 Vegar Grumheden 30.aug 10 1 flue laks 5,2
674 Vegar Grumheden 30.aug 10 1 flue laks 1,7
677 Hans Beiermann 30.aug 5 1 sluk laks 5,6
678 Lars Ove Lien 30.aug 3 1 flue laks 3,7
679 Lars Ove Lien 30.aug 3 1 flue laks 3,8
680 Kjell Grutle 30.aug Sørelva 1 spinner laks 4,5
681 Kjell Grutle 30.aug Sørelva 1 spinner laks 1,0
682 Kjell Grutle 30.aug Sørelva 1 spinner sjøørret 1,1
683 Kjell Grutle 30.aug Sørelva 1 spinner sjøørret 1,0
684 Kjell Grutle 30.aug Sørelva 1 spinner sjøørret 0,8
685 Kjell Eikeskog 30.aug 9 1 makk laks 6,0
686 Nils Haugen 30.aug 10 1 flue sjøørret 1,5
687 Geir Grindheim 30.aug 10 1 makk laks 2,2
688 Geir Grindheim 30.aug 10 1 makk laks 2,2
690 Klaus Aarøy 30.aug 7 1 makk laks 4,0
704 Frode Pedersen 30.aug 14 1 flue laks 1,6
705 Frode Pedersen 30.aug 14 1 flue sjøørret 0,6 C&R
722 Knut F. Tautra 30.aug 4 1 flue laks 1,2
723 Knut F. Tautra 30.aug 4 1 flue laks 1,6
724 Sigbjørn Opheim 30.aug 4 1 flue laks 5,3
725 Sigbjørn Opheim 30.aug 4 1 flue laks 1,5
726 Sigbjørn Opheim 30.aug 4 1 flue laks 1,3
727 Ove Hatlevik 30.aug 4 1 sluk laks 4,7
728 Ove Hatlevik 30.aug 4 1 sluk laks 2,1
729 Ove Hatlevik 30.aug 4 1 sluk laks 1,1
691 Knut Barnevik 31.aug 23 1 flue laks 1,3
692 Arne Håland 31.aug 10 1 makk laks 1,5
700 Ole Larsen 31.aug 1b 1 makk laks 1,0
701 Ole Larsen 31.aug 1b 1 makk laks 0,9
702 Ole Larsen 31.aug 1b 1 makk sjøørret 1,0
703 Torleif Vea 31.aug 4 1 flue laks 2,6
730 Terje Høyseter 31.aug 5 1 flue laks 1,3
731 Sigbjørn Opheim 31.aug 5 1 flue laks 1,3
732 Knut F. Tautra 31.aug 5 1 flue laks 1,2
733 Knut F. Tautra 31.aug 5 1 flue laks 1,2
734 Jan Erik Smedsrud 31.aug 16 1 makk laks 1,4
736 Gunnar Litlabø 31.aug Sørelva 1 makk laks 6,5
737 Leif Handå 31.aug Sørelva 1 makk laks 3,7
738 Lars-Ole Badenholt 31.aug 23 1 flue laks 6,6
739 Gjermund Halvorsen 31.aug 16 1 flue laks 0,9
740 Tom Halvorsen 31.aug 16 1 flue laks 1,9
741 William Dolff 31.aug 1 1 flue laks 3,9
746 Tommy Lindrot 31.aug 1 1 flue laks 1,3
747 Tommy Lindrot 31.aug 1 1 flue laks 1,4
748 Tommy Lindrot 31.aug 1 1 flue laks 1,7
749 Anders Dolff 31.aug 1 1 flue laks 1,0
750 Anders Dolff 31.aug 1 1 flue sjøørret 0,7 C&R
762 Reidar Bauge 31.aug 3 1 flue laks 2,0
763 Reidar Bauge 31.aug 3 1 flue laks 2,0
776 Tom Hardeland 31.aug 2 2 makk sjøørret 2,2
777 Nils Haugen 31.aug 2 1 makk sjøørret 1,7
813 Paul Strand 31.aug 7 1 makk laks 1,6
828 Bjørn Balle 31.aug Sørelva 1 flue laks 1,5
742 William Dolff 01.sep 1 1 flue laks 1,5
743 William Dolff 01.sep 1 1 flue laks 1,1
744 William Dolff 01.sep 1 1 flue sjøørret 0,6 C&R
745 Gøran Høglund 01.sep 1 1 spinner laks 3,5 oppdrett
751 Anders Dolff 01.sep 1 1 sluk laks 1,3
752 Anders Dolff 01.sep 1 1 sluk laks 0,8
755 B. Aasen 01.sep 9 1 makk laks 2,3
756 B. Aasen 01.sep 9 1 makk laks 1,1
757 B. Aasen 01.sep 9 1 makk laks 0,9
758 B. Aasen 01.sep 9 1 makk sjøørret 0,7
759 H. Haaland 01.sep 9 1 makk sjøørret 0,7
760 H. Haaland 01.sep 9 1 makk sjøørret 0,7
761 H. Haaland 01.sep 9 1 makk laks 2,6
764 Reidar Bauge 01.sep 3 1 flue laks 1,0
765 Ingvar Pettersen 01.sep 3 1 flue laks 2,5
766 Bjørn Olson 01.sep 14 1 flue laks 5,7
767 Jan Erik Osmundsen 01.sep 20 1 spinner laks 1,3
768 Jan Erik Osmundsen 01.sep 20 1 makk laks 1,7
769 Jan Erik Osmundsen 01.sep 20 1 spinner laks 5,5
770 Tor M. Vorre 01.sep 7 1 makk laks 1,3
779 Ragnhild Risan 01.sep 23 1 flue laks 4,4
780 Ragnhild Risan 01.sep 23 1 sluk laks 1,7
771 Tor M. Vorre 02.sep 3 1 flue regnbue 0,7
772 Asbjørn Vorre 02.sep 3 1 makk sjøørret 0,6
773 Asbjørn Vorre 02.sep 3 1 makk laks 1,1
774 Asbjørn Vorre 02.sep 3 1 makk laks 1,6
775 Trond Veseth 02.sep Sørelva 1 flue laks 3,0
778 Kate Olson 02.sep 14 1 sluk laks 1,0
781 Ragnhild Risan 02.sep 23 1 flue laks 3,1
782 Anders Dolff 02.sep 1 1 sluk laks 1,6
783 Svend Svendsbøe 02.sep 7 1 makk laks 1,3
784 Svend Svendsbøe 02.sep 7 1 sluk laks 2,1
797 Kurt Åge Stakkestad 02.sep 10 1 makk laks 5,2
798 Øyvind Reksten 02.sep 16 1 flue laks 5,0 oppdrett
804 Geir Kvilhaugsvik 02.sep 15 1 makk sjøørret 1,0
805 Tommy Lindrot 02.sep 1 1 flue laks 2,9
823 Kjetil J. Hansen 02.sep 10 1 flue sjøørret 1,3
829 Bjørn Balle 02.sep Sørelva 1 flue laks 2,0
831 Ove Lode 02.sep 2 1 flue laks 1,8
832 Ove Lode 02.sep 2 1 flue laks 1,6
833 Ove Lode 02.sep 2 1 flue laks 1,2
834 Ove Lode 02.sep 2 1 flue sjøørret 1 C/R
835 Ove Lode 02.sep 2 1 flue laks 1,2
785 Nils Vestvik 03.sep 14 1 makk laks 1,5
791 Dag B. Mannes 03.sep 4 1 makk laks 1,1
792 Dag B. Mannes 03.sep 4 1 makk laks 0,8
793 Trond Søyland 03.sep 17 1 sluk laks 3,6 oppdrett
794 Paul Rasmussen 03.sep 12 1 flue laks 5,8 oppdrett
795 Kjell A. Stava 03.sep 11 1 makk laks 2,5
796 Kjell A. Stava 03.sep 11 1 makk laks 3,4
799 Øyvind Reksten 03.sep 16 1 flue laks 1,5
800 Leif Johnny Næss 03.sep 7 1 flue laks 3,6
801 Ragnhild Risan 03.sep 7 1 makk sjøørret 1,2
802 Kjell A. Stava 03.sep 11 2 makk sjøørret 1,0
803 Jon Kvilhaugsvik 03.sep 11 1 makk laks 1,3
806 Kjell A. Stava 03.sep 11 1 makk laks 1,9
824 Ole Larsen 03.sep 1b 1 makk laks 1,3
825 Ole Larsen 03.sep 1b 1 makk laks 1,4
830 Bjørn Balle 03.sep Sørelva 1 flue laks 2,4
807 Fabrian Hubscher 04.sep 22 1 spinner laks 4,5 oppdrett
808 Nils Haugen 04.sep 7 1 flue laks 3,5
809 Tommy Lindrot 04.sep 1 1 flue sjøørret 3,0
810 Tommy Lindrot 04.sep 1 1 flue laks 4,3
811 Kjell A. Stava 04.sep 11 1 sluk sjøørret 2,0
812 Kjell A. Stava 04.sep 11 1 makk sjøørret 0,5
814 Mark Amend 04.sep 10 1 spinner laks 1,6
815 William Dolff 04.sep 1 1 flue laks 2,2
817 Paul Strand 04.sep 10 1 makk laks 2,0
836 Mark Amend 04.sep 16 1 spinner laks 5,4
837 Mark Amend 04.sep 16 1 spinner laks 5,3
838 Mark Amend 04.sep 16 1 spinner laks 3,3
839 Geir Rune Knutsen 04.sep 3 1 makk laks 3,2
840 Geir Rune Knutsen 04.sep 3 1 makk laks 4,2
841 Geir Rune Knutsen 04.sep 3 1 makk laks 1
842 Geir Rune Knutsen 04.sep 3 1 makk sjøørret 1,8
843 Leif Arne Hansen  04.sep 3 1 makk regnbue 2
889 Daniel J. Diehl 04.sep 12 1 makk laks 4
818 Paul Strand 05.sep 10 1 makk sjøørret 2,5
819 Kjell Ove Våg 05.sep 10 1 makk laks 1,3
820 Kjell Ove Våg 05.sep 10 1 makk laks 4,1
821 Kjell Ove Våg 05.sep 10 1 makk laks 5,1
822 Kjell Ove Våg 05.sep 10 1 makk sjøørret 1,9
844 Morten L Karlsen  05.sep 2 2 sjøørret 1,6
845 Gjermund Vangsnes 05.sep 21 1 makk laks 8,2
846 Gjermund Vangsnes 05.sep 21 1 makk laks 3,7
847 A. Haaland 05.sep 12 1 makk laks 1,5
848 Rasmus Aasbø 05.sep 14 1 makk laks 3,5
849 Mark Amend 05.sep 16 1 flue laks 1,6
850 Mark Amend 05.sep 16 1 spinner laks 4,7
851 Gjerde Jarle 05.sep 17 1 spinner laks 3,7
852 Geir Rune Knutsen 05.sep 3 1 makk laks 4
853 Geir Rune Knutsen 05.sep 3 1 makk laks 3,5
854 Geir Rune Knutsen 05.sep 3 1 makk sjøørret 4
855 Geir Rune Knutsen 05.sep 3 1 makk laks 1,5
856 Geir Rune Knutsen 05.sep 3 1 makk laks 1,2
857 Geir Rune Knutsen 05.sep 3 1 makk laks 1,2
858 Leif Arne Hansen  05.sep 3 1 makk laks 4,7
859 K.O.Våg 05.sep 10 1 makk laks 0,9
860 K.O.Våg 05.sep 10 1 makk sjøørret 2,2
861 Nils Haugen 05.sep 11 1 makk laks 4,8
862 Kjell Grutle 05.sep Sørelva 1 spinner laks 1
863 Kjell Grutle 05.sep Sørelva 2 spinner laks 1,6
864 Kjell Grutle 05.sep Sørelva 3 spinner laks 1,7
865 Kjell Grutle 05.sep Sørelva 4 spinner laks 3
931 William Dolff 05.sep 1 1 flue laks 9,3
932 Andreas Dolff 05.sep 1 1 sluk laks 2
933 Andreas Dolff 05.sep 1 1 flue laks 2,4
866 Paul Strand 06.sep 1B 1 flue laks 4
867 Paul Strand 06.sep 1B 1 makk laks 4,2
868 A. Haaland 06.sep 12 1 makk laks 3,5
869 Espen Mortensen 06.sep 19 1 flue laks 1,8
870 H. Berger 06.sep 11 1 flue laks 3,2
871 H. Berger 06.sep 11 1 flue laks 3,6
872 H. Berger 06.sep 11 1 flue laks 4,3
873 P.Lien 06.sep 7 1 makk laks 6,5
874 Tor Arne Haugland 06.sep 7 1 flue laks 5,3
875 Rune Grindheim 06.sep 1 1 makk laks 1,7
876 D.Mannes 06.sep 1 1 makk laks 1,7
877 D.Mannes 06.sep 1 1 makk sjøørret 1
878 D.Mannes 06.sep 1 1 makk sjøørret 0,8
895 Ove Lode 06.sep 3 1 flue laks 1,3 c&r
896 Ove Lode 06.sep 3 1 flue laks 1,5 c&r
897 Ove Lode 06.sep Sørelva 1 flue laks 1,3
898 Ove Lode 06.sep 3 1 flue laks 5,8
899 Ove Lode 06.sep 3 1 flue laks 6,9
903 Leif Handå 06.sep Sørelva 1 makk laks 1,5
926 Magne Sundve 06.sep 4 1 laks 2
927 Thorgeir Lund  06.sep 4 1 laks 3,2
879 D.Mannes 07.sep 10 1 flue laks 4,5
880 Rune Sund 07.sep 3 1 sluk laks 1,9
881 Rune Sund 07.sep 3 1 makk laks 0,7
882 Steinar Lervik 07.sep 3 1 makk laks 1,5
883 Steinar Lervik 07.sep 3 1 makk laks 1
884 Odd Jone Fouk 07.sep Sørelva 1 spinner laks 4,3
885 Odd Jone Fouk 07.sep Sørelva 1 spinner laks 1,1
886 Odd Jone Fouk 07.sep Sørelva 1 spinner laks 2,3
887 Odd Jone Fouk 07.sep Sørelva 1 spinner sjøørret 1
888 Ragnhild Risan 07.sep 2 1 makk laks 1,1
890 Olsen 07.sep 12 1 makk laks 7
891 Olsen 07.sep 12 1 makk laks 3,5
904 Rune Rafdal 07.sep 3 1 sluk laks 2,1
928 Steinar Rullestad 07.sep 25a 1 makk laks 3,1
929 Steinar Rullestad 07.sep 23 1 flue laks 1,7
930 Ingrid Hjartnes 07.sep 23 1 sluk laks 3,2
892 P.Lien 08.sep 9 1 spinner laks 4,4
893 Kjell Inge Stokkvik 08.sep 10 1 flue laks 4,5
894 Kjell Inge Stokkvik 08.sep 10 1 spinner laks 4
906 Jan E. Osmundsen 08.sep Sørelva 1 makk laks 4,5
907 Jan E. Osmundsen 08.sep 12 1 makk laks 1,2
915 Penny Ridle 08.sep 6 1 sluk laks 2,1
917 Andreas Jacobsen 08.sep 9 1 flue laks 5,8
918 Frode Pedersen 08.sep 4 1 flue laks 1,5
919 Frode Pedersen 08.sep 4 1 flue laks 5
900 Ove Lode 09.sep 7 1 flue laks 2,5
901 Ove Lode 09.sep 4 1 flue laks 1,4
902 Ove Lode 09.sep 9 1 flue laks 6,5
909 Morten Kambe 09.sep 6 1 sluk laks 4,5
910 Morten Kambe 09.sep 6 1 sluk laks 1,5
911 Morten Kambe 09.sep 5 1 flue laks 1,2
912 Morten Kambe 09.sep 8 1 makk laks 1,5
913 Morten Kambe 09.sep 8 1 makk laks 1,2
916 Penny Ridle 09.sep 9 1 makk laks 6,2
920 Frode Pedersen 09.sep 11 1 flue laks 1,2 oppdrett
905 Ove Lode 10.sep 10 1 flue sjøørret 1,1 c&r
908 Jan E. Osmundsen 10.sep 18 1 spinner laks 10,6
914 Nils Haugen  10.sep 6 1 spinner laks 5,3
921 Helmer Strømnes 10.sep 11 1 makk laks 3 oppdrett
924 Kjell Ove Våg 10.sep 2 1 spinner laks 4,6
925 Michael Skoglund 10.sep 13 1 flue laks 1,7