Laksebørs Etneelva 2016

 

  

Største fiskar 2016

632 Oddvar Lyssand 4. aug sone 21 Laks 16,0
32 Jan A. Vinje 16.juni  10 Laks 13,3
775 Jan Erik Osmundsen 15.aug 12 Laks 12,2
469 Øyvind Rørtveit 18.Juli 7 Laks 12,1
735 Atle Svalland Hauge 12.Aug 1 Laks 11,5
664 Tor Åge Leknes 3.aug 7 Laks 11,3
157 Kåre Veseth 25. juni sone 3 Laks 10,1

 

 

Fangst innmeldt til Laksebørsen ved sesongslutt.

 

NB! Hugs å levere fangstrapport til utleigar.

.

  Antall Kg
Laks < 3 kg 130 233,5
Laks 3-7 kg 404 1813,1
Laks > 7 kg 61 544,4
Totalt laks 595 2591,0
Sjøørret 115 116
Gjennomsnittsvekt : Laks: 4,4
c&r  Satt ut att laks 101 317,5
Oppdrett 68 239,7

 

Laksebørs 2003   Laksebørs  2004   Laksebørs 2005   Laksebørs 2006  Laksebørs 2007  Laksebørs 2008

Laksebørs 2009   Laksebørs 2012   Laksebørs 2013

 

 

Liste fiskar 2016

ID Navn dato sone Antall redskap laks/ørret vekt Merknad
1 Gunnar Melkeråen  15.jun 2 1 Spinner Laks 3,7 kl. 00:05:00
2 Gunnar Melkeråen  15.jun 2 1 Spinner Laks 5,5  
3 Jan Erik Osmundsen 15.jun 13 1 Makk Laks 5,3  
4 Ørjan Jakobsen 15.jun 12 1 Vobler Laks 3,3  
5 Leif Handå 15.jun Sørelva  1 Makk Laks 3,7  
6 Geir Hansen 15.jun 24 1 Makk Laks 7,8 Ikkje klipt
7   15.jun 5 1 sluk Laks 3,5  
8 Morten Kambe 15.jun Sørelva  1 Makk Laks 4,0  
9 Morten Kambe 15.jun 9 1 Flue Sjøaure 1,5 c&r
10 Espen Grumheden  15.jun 10 1 Spinner Laks 6,3  
11 Andreas Grumheden 15.jun 10 1 Spinner Laks 8,9  
12 Øyvind Vågen 15.jun Sørelva  1 Makk Laks 3,6  
13 Lars Gjerde 15.jun Sørelva  1 Spinner Laks 5,4  
14 John Are Nor 15.jun 13 1 sluk Laks 4,0  
15 Hans K Krog-Hansen 15.jun Sørelva  1 Makk Laks 3,5  
16 Jan Mallaug 15.jun 12 1 Makk Laks 4,3  
17 Tom Nylund 15.jun 1B 1 sluk Laks 3,7  
18 Ragnhild Risan  15.jun 18 1 Flue Sjøaure 1,5 c&r
19 Bård Høgheim 15.jun Sørelva  1 Makk Laks 7,0  
20 Even Mæland 15.jun Sørelva  1 Spinner Laks 4,4  
21 Thor Arild Larsen 15.jun 20 1 Wobler Laks 4,6  
22 Sveinung Lien 15.jun 3 1 Flue Laks 4,2  
23 Sveinung Lien 15.jun 3 1 Flue sjøaure 3,0 c&r
24 Sveinung Lien 15.jun 3 1 Spinner Regnbueø 2,9 Ikkje klipt
25 Thomas Lien 15.jun 3 1 Makk Regnbueø 2,5 Ikkje klipt
26 Thomas Lien 15.jun 3 1 sluk Laks 3,0 c&r
27 Thomas Lien 15.jun 3 1 Makk sjøaure 3,0 c&r
28 Arne Martin Tysvær 15.jun 23 1 sluk sjøaure 0,5 Ikkje klipt cr
29 Arne Tysvær 15.jun 23 1 Makk sjøaure 1,0 Ikkje klipt cr
30 Knut Barnevik 15.jun 11 1 Flue Laks 4,4  
31 Morten Kambe 16.jun Sørelva  1 Makk Laks 4,0  
32 Jan A Vinje 16.jun 10 1 Spinner Laks 13,3  
33 Lars Gjerde 16.jun Sørelva  1 Makk Laks 6,7  
34 Lars Gjerde 16.jun Sørelva  1 sluk Laks 4,0  
35 Rune Sund 16.jun 15 1 Spinner Laks 4,2  
36 Michal Skoglund 16.jun 6 1 Flue Laks 5,2 ikkje klipt ?
37 Tor A Haugland 16.jun 6 1 Spinner Laks 2,5  
38 Hans Beiermann 16.jun 18 1 Flue Sjøaure 5,3 c&r
39 Lasse Berdalen  16.jun 21 1 Makk Laks 4,2  
40 Lasse Berdalen  16.jun 21 1 Makk Laks 5,5  
41 Håvard Grindheim  15.jun 3 1 Spinner Laks 5,6  
42 Steven Samuelsen 15.jun 16 1 Flue Sjøaure 2,0 c&r
43 Øyvind Vågen 16.jun Sørelva  1 Makk Laks 4,2  
44 Jan Bekkestad 16.jun 21 1 Makk Laks 5,0 ikkje klipt
45 Andreas Dunkley 17.jun Sørelva  1 Makk Laks 2,5  
46 Andreas Dunkley 17.jun Sørelva  1 Makk Sjøaure 3,0 c&r
47 Elisabeth Aarø 17.jun Sørelva  1 Makk Laks 2,7  
48 Thomas Lien 17.jun 10 1 Spinner Laks 2,6  
49 Kjell Hardeland 17.jun 10 1 Makk Laks 3,2  
50 Kjell Grutle 17.jun Sørelva  1 Spinner Laks 4,1  
51 Kjell Hjelle 17.jun 17 1 Wobler Laks 7,3  
52 Thor Arild Larsen 17.jun 24 1 Spinner Laks 5,7  
53 Martin Vågen 17.jun Sørelva  1 Makk Laks 3,2  
54 Ragnhild Risan  17.jun 3 1 Flue Sjøaure 2,0 c&r
55 Ragnhild Risan  17.jun 3 1 Flue Sjøaure 1,5 c&r
56 Ragnhild Risan  17.jun 3 1 sluk Regnbueø 3,3  
57 Reidar Grønstøl 17.jun Sørelva  1 Makk Laks 4,2  
58 Reidar Grønstøl 17. juni Sørelva  1 Makk Laks 4,3  
59 Stein Monsen 17. juni 20 1 Spinner Laks 3,2 ikkje klipt
60 Jarle Hermann 17. juni Sørelva  1 Wobler Laks 3,9  
61 Martin Vågen 17. juni Sørelva  1 Makk Laks 6,1  
62 Leif Handå 18. juni Sørelva  1 Makk Sjøaure 2,0 c&r
63 Morten Viken 18. juni 1 1 Spinner Laks 4,5  
64 Knut Grindheim 18. juni 3 1 Makk Laks 3,5  
65 Thomas Sandstå 15. juni 19 1 Flue Sjøaure 1,5 Ikkje klipt c&r
66 thomas Sandstå 17. juni 23 1 Flue Sjøaure 0,8 Ikkje klipt c&r
67 Arne Gravelsæter 18. juni 10 1 Spinner Laks 6,5  
68 Asbjørn Slåke 17. juni 2 1 Spinner Laks 3,5  
69 Asbjørn Slåke 18. juni 2 1 Spinner Laks 4,5 Ikkje klipt
70 Leif Handå 18.jun Sørelva  1 Makk Laks 4,4  
71 Rolf Leknes 18. juni 16 1 Makk Laks 2,3  
72 Rolf Leknes 18. juni 11 1 Makk Laks 3,2  
73 Erik Leknes 18.jun 11 1 Makk sjøaure 1,5 c&r
74 Jan Øen 17. juni 21 1 Makk Laks 4,8  
75 Nils Haugen 19. juni 10 1 sluk Laks 6,6  
76 Øyvind Jacobsen 15.jun 6 1 sluk Laks 5,2  
77 Øyvind Jacobsen 15. juni 7 1 Flue Laks 4,1  
78 Vegar Grumheden 18. juni 3 1 Flue Laks 4,3  
79 Idar Furevik 17.jun Sørelva  1 Makk Laks 4,0  
80 Tom Hardeland 19. juni 2 1 Makk Laks 42,0 ikkje klipt
81 Arne Gravelsæter 19. juni 2 1 Spinner Laks 2,8 ikkje klipt
82 Morten Furuberg 20.jun 11 1 Makk Laks 6,0  
83 Morten Viken 20.jun 20 1 Makk Laks 4,2  
84 Roy Martin Øyjord 20.jun 10 1 Flue Laks 3,5  
85 Trond Veseth 20.jun Sørelva  1 Flue Laks 5,5  
86 Andreas Dunkley 20.jun Sørelva  1 Flue Laks 3,0  
87 Andreas Dunkley 20.jun Sørelva  1 Flue Laks 2,0 c&r
88 Even Mæland 19.jun 2 1 Spinner Laks 2,2 c&r
89 Even Mæland 19.jun 2 1 Spinner Laks 4,6  
90 Even Mæland 19.jun 2 1 Spinner Oppdrett 4,0  
91 Even Mæland 19.jun 2 1 Spinner Oppdrett 4,5  
92 Thomas Lien 19.jun 2 1 Spinner Laks 3,0  
93 Thomas Lien 19.jun 2 1 Makk Sjøaure 2,0 c&r
94 Even Mæland 20.jun 2 1 Spinner Laks 5,0  
95 Tommy Vatslid 20.jun 2 1 Spinner Oppdrett 2,8  
96 Tommy Vatslid 20.jun 2 1 Spinner Oppdrett 4,0  
97 Tommy Vatslid 20.jun 2 1 Flue Sjøaure 3,0 c&r
98 Paul Strand  21.jun 15 1 Flue Laks 4,0 Hann
99 Øyvind Jacobsen 20. juni 6 1 sluk Laks 4,1 lus
100 Morten Furuberg 21.jun 16 1 sluk Laks 3,2  
101 Ulf Hansen 20.jun   1 Flue Laks 1,5  
102 Sveinung Arnestad 20.jun 22 1 Flue Sjøaure 3,4 c&r
103 Sveinung Arnestad 20.jun 22 1 Flue Laks 0,5  
104 Ragnhild Risan  20.jun 11 1 Makk Laks 7,6  
105 Jørn Vad 20.jun 19 1 Flue Sjøaure 0,6 ikkje klipt
106 Sindre Vad 20.jun 19 1 Flue Sjøaure 1,0 ikkje klipt
107 Jon Helge Arefjord 21. juni 10 1 Flue Laks 4,2  
108 Sindre Vad 22. juni 11 1 Flue Laks 3,5  
109 Gunnar Hauesund 21. juni Sørelva  1 Makk Laks 4,3 Ikkje klipt
110 Gunnar Hauesund 21. juni Sørelva  1 Makk Laks 3,7 c&r
111 Yngve Eikill 21. juni Sørelva  1 Spinner Laks 3,5  
112 T.E.Holmedal 21. juni 16 1 Flue Sjøaure 1,2 c&r
113 T.E.Holmedal 21. juni 16 1 Spinner Laks 4,5 c&r
114 T.E.Holmedal 21. juni 16 1 Makk Laks 6,0  
115 Amalie Kringlebotten 22. juni 2 1 Spinner Laks 5,2  
116 Alexander Høyland 22.jun Sørelva  1 Makk Laks 3,6  
117 Vegar Grumheden 21.jun 3 1 Flue Laks 2,8  
118 Vegar Grumheden 21.jun 3 1 Flue Laks 1,0  
119 Vegar Grumheden 22.jun 3 1 Flue sjøaure 4,2 c&r
120 Andreas Grumheden 22.jun 3 1 Makk Regnbueø 1,5  
121 Jan A. Vinje 22.jun 2 1 Flue Laks 5,0  
122 Christoffer Munck 22.jun 13 1 Spinner Laks 2,0 ikkje klipt
123 Hans Beiermann 25.jun 9 1 Flue Laks 4,3  
124 Morten Kambe 23.jun Sørelva  1 Makk Laks 4,0  
125 Tor A Haugland 16.jun 7 1 Flue Laks 4,3  
126 Paul Rasmussen 22.jun 16 1 Flue Laks 3,7  
127 Vidar Berdalen 22.jun 21 1 Makk Sjøaure 3,0 c&r
128 Lasse Berdalen  23.jun 21 1 Makk Laks 7,0  
129 Reidar Grønsdal 21.jun Sørelva  1 Makk Laks 4,0  
130 Reidar Grønsdal 21.jun Sørelva  1 Makk Laks 4,2  
131 Håvard Kambo 21.jun 4 1 Flue Laks 4,0  
132 Kanneth Bruvik 22.jun 4 1 Flue Laks 1,2 ikkje klipt cr
133 Dog Olav Håland 23.jun 2 1 Spinner Oppdrett 2,9  
134 Kenneth Straumøy 23.jun 2 1 Spinner Laks 2,6 ikkje klipt cr
135 Jarle Hammervik 23.jun 15 1 Spinner Laks 3,6  
136 Vidar Berdalen 23.jun 21 1 Makk Laks 4,6  
137 Kjell Morten Søvik 24.jun 21 1 Makk Laks 5,2  
138 Reidar Bauge 23. juni 19 1 Flue Laks 3,0 c&r
139 Nick Jacobsen 24. juni 3 1 Makk Laks 4,2  
140 Nick Jacobsen 24. juni 3 1 Flue Laks 3,5  
141 Arve Fjæra 24. juni 3 1 Makk Laks 3,0 c&r
142 Vegar Langaker 21. juni 12 1   Sjøaure 1,8 c&r
143 T.E.Holmedal 24. juni 11 2 Flue Sjøaure 3,0 c&r
144 T.E.Holmedal 24. juni 11 1 Flue Laks 3,0  
145 Svein Stokkeland 24. juni 10 1   Laks 4,5  
146 Svein Stokkeland 24. juni 10 1   Laks 3,7  
147 Ragnhild Risan  23. juni 12 1 Flue Laks 4,2  
148 Ragnhild Risan  24. juni 12 1 Flue Laks 5,3  
149 Andreas Dunkley 24. juni Sørelva  1 Makk Laks 7,6  
150 Magnar Bergjord 24. juni Sørelva  1 Flue Laks 2,0  
151 Tom Hardeland 25. juni 10 1   Laks 5,5  
152 Kim S Sollie 25. juni 1B 1 sluk Sjøaure 3,0 c&r
153 Kåre Veseth 24. juni 9 1 Spinner Sjøaure 2,0 c&r
154 Rune Sund 24. juni 11B 3 Flue Sjøaure 3,0 c&r
155 Ingvar Pettersen 24. juni 18 1 Makk Laks 2,5 c&r
156 Reidar Bauge 24. juni 18 1 Flue Laks 2,2  
157 Kåre Veseth 25. juni 3 1 Makk Laks 10,1 ikkje klipt
158 Bjørnar Kringlebotten 25. juni 2 1 Spinner Laks 5,1  
159 Vegar Grumheden 25. juni 2 1 Flue Oppdrett 3,0  
160 Øyvind Jacobsen 24. juni 4 1 Flue Sjøaure 1,5  
161 Øyvind Jacobsen 24. juni 4 1 Flue Sjøaure 1,3  
162 Svein Stokkeland 24. juni 4 1 Flue Sjøaure 1,6  
163 Øyvind Jacobsen 25. juni 4 1 Flue Laks 2,7  
164 Øyvind Jacobsen 25. juni 4 1 Flue sjøaure 1,9  
165 Osvaldas Pileckas 25. juni 18 1 Wobler Laks 6,2  
166 Osvaldas Pileckas 26.jun 18 1 Wobler Laks 5,7  
167 Magnus J Fjell 25.jun 1 1 Spinner Laks 3,2 ikkje klipt
168 Øystein Midtun 25.jun 17 1 Makk sjøaure 0,9 c&r
169 Øystein Midtun 25.jun 17 1 Makk Laks 3,2  
170 Petter A Søreng 26. juni 1 1 Flue Laks 3,3 ikkje klipt
171 Bjørn Mikkel Rygh 26. juni 1 1 Flue Laks 5,5  
172 Andreas Baug 26. juni 16 1 Flue Laks 8,0 c&r
173 Stian Rennestraum 25. juni 19 1 Flue Sjøaure 1,2 c&r
174 Stian Rennestraum 26. juni 19 1 Flue Sjøaure 1,5 c&r
175 Andreas Grumheden 26. juni 2 1 Flue Laks 8,0  
176 Alexander Høyland 26. juni 3 1 Spinner Laks 4,0  
177 Toralf Håheim 26. juni 3 1 Spinner Laks 5,0  
178 Jan Børge 26. juni 9 1 Flue Laks 5,8  
179 Ingvald Høines 26. juni 17 1 Flue Laks 2,9  
180 T.E.Holmedal 26. juni 11 1 Flue Laks 5,2  
181 T.E.Holmedal 26. juni 11 1 Flue Laks 4,5 c&r
182 T.E.Holmedal 26. juni 11 1 Flue Laks 3,5 c&r
183 T.E.Holmedal 26. juni 11 1 Flue Laks 2,8 c&r
184 T.E.Holmedal 26. juni 11 1 Flue Laks 6,0  
185 Tor Magne Vorre 26. juni 3 1 Flue Laks 5,0  
186 Magne Sundve 23. juni 9 1 Flue Laks 4,5  
187 Stian Mortensen 24. juni 10 1 Flue Laks 4,0  
188 Stian Mortensen 24. juni 10 1 Flue Sjøaure 1,0 c&r
189 Ragnhild Risan  25. juni 12 1 Flue Laks 2,2  
190 Ragnhild Risan  26. juni 12 1 Flue Laks 3,0 c&r
191 Ragnhild Risan  26. juni 12 1 Flue Laks 3,5 c&r
192 Ragnhild Risan  26. juni 12 1 Flue Laks 3,8  
193 Kjetil Grutle 27. juni Sørelva  1 Makk Laks 3,5  
194 Kjetil Grutle 27. juni Sørelva  1 Makk Sjøaure 0,6 c&r
195 Kjell Magne Stokkvik 27. juni Sørelva  1 Flue Laks 4,1  
196 Oskar Handå 27. juni Sørelva  1 Makk Laks 4,0  
197 Kjell A Stava 27. juni 3 1 Makk Laks 4,2  
198 Kjell A Stava 27. juni 3 1 Makk Sjøaure 1,0 c&r
199 Ingvar Pettersen 27. juni 7 1 Flue Sjøaure 1,5 c&r
200 Ingvar Pettersen 27. juni 7 1 Flue Laks 7,2  
201 Kjell A Stava 27. juni 10 1 Makk Laks 6,6  
202 Kjell A Stava 28. juni 10 1 Makk Laks 3,7  
203 Kjell A Stava 28. juni 10 1 Makk Sjøaure 1,0 c&r
204 Torjei Åsheim 27. juni Sørelva  1 Flue Laks 3,7  
205 Ole Martin Johansen 28. juni 18 1 Spinner Laks 4,4  
206 J. Nielsen 28. juni 11 1 Flue Laks 1,3 c&r
207 Reidar Staalesen? 28. juni 5 1 Spinner Laks 4,0  
208 Morten Husabø 28. juni 5 1 Spinner Laks 4,0  
209 Vegard Pedersen  27. juni 2 1 Makk Laks 2,7  
210 Roger Lundervoll 27. juni 21 1   Laks 5,5  
211 Mille 27. juni 21 1   Laks 4,5  
212 Alexander Fredagsvik 28. juni 21 3   sjøaure 3,6 c&r
213 Helmer Straumstein 24. juni Sørelva  1 Makk Laks 3,1  
214 Helmer Straumstein 27. juni Sørelva  1 Makk Laks 7,2  
215 Paul Strand  28. juni 12 1 Flue Laks 8,0  
216 Paul Strand  28. juni 12 1 Flue Laks 5,5 c&r
217 Odd Helge Røstbø 28. juni 11 1 Flue Laks 6,9  
218 Tom Hardeland 29. juni 19 1   Laks 3,2  
219 Bjørn Heggen 29. juni 24 1 Makk Laks 1,5  
220 Trond K? 28. juni 6 1 Flue Laks 3,3  
221 Morten Husabø 28. juni 22 1 Flue Laks 5,1  
222 Geir Kvilhaugsvik 28. juni 1B 1 Flue Laks 1,2  
223 Geir Kvilhaugsvik 28. juni 2 1 Flue Laks 3,7  
224 Geir Kvilhaugsvik 28. juni 2 1 Makk Sjøaure   56cm  CR
225 Jon Kvilhaugsvik 29. juni 2 1 Makk Oppdrett 3,3  
226 Jon Kvilhaugsvik 29. juni 2 1 Makk Oppdrett 3,9  
227 Aties Harvey?? 25. juni 1 1 sluk Oppdrett 5,3  
228 Geir Kvilhaugsvik 29. juni 11B 1 sluk Laks 6,0  
229 Per Åge Nordheim 29. juni 18 1 Makk Laks 5,3 ikkje klipt
230 Per Åge Nordheim 30. juni 18 1 Makk Laks 3,1 ikkje klipt
231 B. Henriksen 26. juni 2 1 Makk Oppdrett 3,8  
232 Jan Erik Osmundsen 30. juni 12 1 Flue Laks 3,7  
233 Jan Erik Osmundsen 30. juni 12 1 Makk Laks 6,2  
234 Erik Østre 29. juni Sørelva  1 Flue Laks 4,9  
235 Lars Gjerde 30. juni Sørelva  1 Spinner Laks 3,9  
236 Lars Gjerde 30. juni   1 Makk Laks 3,1  
237 Ingvar Legland? 30. juni 7 1 Flue Laks 4,7  
238 Ove Lyssand 30. juni 21 1 Makk Laks 7,5  
239 Oddvar Lyssand 30. juni 21 1 Makk Laks 3,1  
240 Atle Svalland 30. juni 10 1 sluk Laks 5,3  
241 Reidar Grønsdal 30. juni Sørelva  1 Makk Laks 3,2  
242 Øystein Korneliussen 30. juni 19 1 Flue Laks 6,0  
243 T.E.Holmedal 30. juni 16 1 Flue Laks 6,8  
244 T.E.Holmedal 30. juni 16 1 Flue Laks 7,0  
245 Mickael  ?? 30. juni 22 1 Makk Laks 3,2  
246 Rolf Leknes 1. juli 16 1 Makk Laks 4,8  
247 Kjetil Larsen 2. juli Sørelva  1 Makk Laks 4,5  
248 Jørgen Håland 1. juli 3 1 Flue Laks 4,0  
249 Johanne R  Lauritsen 1. juli 21 1 Flue Laks 4,6  
250 Idar Furevik 1. juli Sørelva  1 Makk Laks 4,5  
251 Rune Sund 2. juli 11B 1 Flue Laks 6,8  
252 Marianne Hagen 2. juli 1 1 Flue Laks 3,8  
253 Leif Jonny Næss 30.jun 4 1 sluk Laks 3,5  
254 Jan Erik Osmundsen 1. juli 12 1 Makk Laks 4,4  
255 Jan Erik Osmundsen 1. juli 12 1 Makk Laks 5,2  
256 Jan Erik Osmundsen 2. juli 13 1 Flue Laks 2,8  
257 Jan Erik Osmundsen 2. juli 13 1 Flue Sjøaure 2,5 c&r
258 Vidar Skollerud 2. juli 1 1 Makk Laks 3,9  
259 Erling Grindheim 29. juni 1 1 Flue Laks 6,0  
260 Erling Grindheim 30. juni 1 1 Flue Laks 4,0  
261 Stian Mortensen 27. juni 3 1 Flue Sjøaure 0,8 c&r
262 Stian Mortensen 27. juni 3 1 Flue Laks 1,0 c&r
263 Stian Mortensen 2. juli 4 1 Flue Laks 1,4 c&r
264 Stian Mortensen 2. juli 4 1 Flue Laks 1,6  
265 Stian Mortensen 2. juli 4 1 Flue Regnbueø 4,5 DREPT!
266 Jan Harangen 3. juli 1 1 Makk Laks 3,8  
267 Rolf Leknes 2. juli 16 1 Makk Sjøaure 1,0 c&r
268 Rolf Leknes 2. juli 16 1 Makk Sjøaure 0,6 c&r
269 Rolf Leknes 3. juli 11 1 Makk Laks 6,5  
270 Øystein miljeteig 2. juli 24 1 Spinner Laks 7,6  
271 Kjell A Stava 3. juli 15 1 Makk Laks 2,7  
272 Frode Mortensen 2. juli 4 1 Flue Sjøaure 1,6 c&r
273 Frode Mortensen 2. juli 4 1 Flue Laks 4,9  
274 Stian Mortensen 3. juli Sørelva  1 Flue Laks 4,0  
275 Ragnhild Risan  3. juli 7 1 Flue Laks 3,7  
276 Tor Helge Slåke 2. juli 2 1 Flue Laks 2,0 Ikkje klipt
277 Tor Helge Slåke 3. juli 2 1 Spinner Laks 3,5 ikkje klipt
278 Tor Helge Slåke 3. juli 2 1 Flue Oppdrett 4,5  
279 Tor Helge Slåke 3. juli 2 1 Flue Laks 1,7 c&r
280 K. Fagertun 3. juli 22 1 Flue Laks 5,1  
281 Reidar Svendsbø 3. juli 17 1 Spinner Laks 4,3  
282 Morten Kambe 3. juli Sørelva  1 Makk Laks 4,3  
283 Tor Oddvar Ramsvik 3. juli 11 1 Flue Laks 6,1  
284 Rune Kringlebotten 4. juli 19 1 Flue Laks 6,9  
285 Jan A Vinje 4. juli 19 1 Flue Laks 8,6  
286 Ragnhild Risan  4. juli 10 1 Makk Laks 3,6  
287 Paul Rasmussen 3. juli 18 1 Flue Laks 5,0  
288 Mark Ove Økland 3. juli 3 1 Makk Laks 1,2 c&r
289 Helmer Straumstein 3. juli 3 1 Makk Laks 5,4 82cm
290 Helmer Straumstein 4. juli 3 1 Flue Laks 4,1  
291 Ole Tonning Matre 4. juli 3 1 Flue Laks 3,0 c&r
292 Leif Handå 4. juli Sørelva  1 Makk Sjøaure 3,5 c&r
293 Jan A Vinje 4. juli 10 1 Flue Laks 3,2  
294 Nina Naley 4. juli Sørelva  1 Flue Laks 1,5 c&r
295 Jon Helge Arefjord 5. juli 2 1 Flue Laks 4,2  
296 Ole Tonning Matre 4. juli 2 1 Flue Laks 5,5  
297 Tommy Vatslid 1. juli 10 1 Makk Laks 3,3 ikkje klipt
298 Paul Strand  4. juli 12 1 Flue Laks 3,4  
299 Paul Strand  5. juli 11 1 Makk Sjøaure 2,9 c&r
300 Morten viken 4. juli 21 1 Makk Laks 5,0  
301 Stein Monsen 4. juli 21 1 Spinner Laks 4,3  
302 Lars Blomstervik 5. juli 1 1 Makk Laks 3,6  
303 Kristoffer Skollerud 3. juli 1 1 Makk Sjøaure 2,5 c&r
304 Kristoffer Skollerud 5. juli 1 1 Makk Laks 4,5  
305 Kristoffer Skollerud 5. juli 1 1 Makk Laks 2,4  
306 Vidar Skollerud 4. juli 1 1 Makk Laks 4,1  
307 Vidar Skollerud 5. juli 1 1 Makk Laks 4,5  
308 Vidar Skollerud 5. juli 1 1 Makk Laks 8,1  
309 Jan Haranger 3. juli 1 1 Makk Laks 1,4  
310 Jan Haranger 3. juli 1 1 Makk Sjøaure 6,0 c&r
311 Jan Haranger 3. juli 1 1 Makk Sjøaure 2,6 c&r
312 Jan Haranger 5. juli 1 1 Makk Sjøaure 3,5 c&r
313 Jan Haranger 5. juli 1 1 Makk Laks 4,5 X
314 Jan Haranger 5. juli 1 1 sluk Laks 4,5 X
315 Jan Haranger 5. juli 1 1 sluk Laks 3,9 X
316 Jan Haranger 5. juli 1 1 sluk Laks 3,8 X
317 Jan Haranger 5. juli 1 1 sluk Laks 3,6 X
318 Dag Mannes 5. juli 15 1 Flue Laks 4,0  
319 Svein Erik Steine ? 5. juli 19 1 Flue Laks 3,7  
320 Tor Oddvar Ramsvik 5. juli 19 1 Flue Laks 1,7 X
321 Reidar Grønsdal 4. juli Sørelva  1 Makk Laks 4,9  
322 Reidar Grønsdal 4. juli Sørelva  1 Makk Sjøaure 1,0 c&r
323 Reidar Grønsdal 05.jul Sørelva  1 Makk Laks 3,5  
324 Jon Helge Arefjord 05.jul Sørelva  1 Flue Laks 4,5  
325 Kjetil Bjoland 06.jul 2 1 Spinner Laks 4,9  
326 Bjarte Håkonsen 05.jul 2 1 Spinner Laks 7,5  
327 John A Nor 5. juli 12 1 Wobler Laks 4,6  
328 Jan Erik Osmundsen 04.jul 12 1 Makk Laks 4,2  
329 Jan Erik Osmundsen 04.jul 13 1 Makk Laks 4,7  
330 Peder Næss 05.jul 12 1 sluk Laks 2 c&r
331 Rune Hatletveit 06.jul 17 1 Wobler Laks 5,5  
332 John A Nor 06.jul 12 1 Wobler Sjøaure 1,5 c&r
333 Tom Hardeland 5. juli 11 1 Flue Laks 3,4  
334 Espen Grumheden  06.jul 10 1 Spinner Laks 7,0  
335 Stein Monsen 06.jul 21 1 Spinner Laks 1,7  
336 Morten viken 05.jul 20 1 Spinner Laks 4,5  
337 Morten viken 06.jul 20 1 Makk Laks 3,1  
338 Morten viken 06.jul 21 1 Makk Laks 4,7  
339 Leif Handå 06.jul Sørelva  1 Makk Laks 5,7  
340 Geir R Knutsen 06.jul 1 1 Makk Oppdrett 3,9  
341 Geir R Knutsen 06.jul 1 1 Flue Oppdrett 4,9  
342 Geir R Knutsen 06.jul 1 1 Flue Oppdrett 3,4  
343 Geir R Knutsen 06.jul 1 1 Flue Oppdrett 3,6  
344 Geir R Knutsen 06.jul 1 1 Makk Oppdrett 2,7  
345 Geir R Knutsen 06.jul 1 1 Makk Oppdrett 2  
346 Torbjørn Nordal 06.jul 1 1 Makk Oppdrett 2,8  
347 Torbjørn Nordal 06.jul 1 1 Makk Oppdrett 3,2  
348 Torbjørn Nordal 06.jul 1 1 Makk Oppdrett 3,1  
349 Torbjørn Nordal 06.jul 1 1 Makk Oppdrett 2,8  
350 Torbjørn Nordal 06.jul 1 1 Makk Oppdrett 3,4  
351 Torbjørn Nordal 06.jul 1 1 Makk Oppdrett 3,5  
352 Torbjørn Nordal 06.jul 1 1 Makk Oppdrett 3,5  
353 Geir R Knutsen 07.jul 1 1 Makk Laks 3,4  
354 Geir R Knutsen 07.jul 1 1 Makk Laks 3,3  
355 Geir R Knutsen 07.jul 1 1 Makk Oppdrett 3,2  
356 Geir R Knutsen 07.jul 1 1 Makk Oppdrett 3  
357 Geir R Knutsen 07.jul 1 1 Makk Oppdrett 3,1  
358 Geir R Knutsen 07.jul 1 1 Flue Oppdrett 3,4  
359 Geir R Knutsen 07.jul 1 1 Makk Oppdrett 3,2  
360 Torbjørn Nordal 07.jul 1 1 Makk Oppdrett 3,2  
361 Torbjørn Nordal 07.jul 1 1 Makk Oppdrett 3,2  
362 Torbjørn Nordal 07.jul 1 1 Makk Oppdrett 3,3  
363 Torbjørn Nordal 07.jul 1 1 Makk Oppdrett 3  
364 Alexander Fredagsvik 06.jul 11 1 Flue Laks 4,9 c&r
365 Lars schwalb 06.jul 11 1 Spinner Sjøaure 0,8 c&r
366 Stein Monsen 07.jul 20 1 Spinner Laks 3,1  
367 Stein Monsen 07.jul 20 1 Flue Laks 7,5  
368 Jan S Kvalvågnes 07.jul 10 1 Spinner Laks 2,6  
369 Torbjørn Nordal 07.jul 1 1 Spinner Oppdrett 1,5  
370 Lennart Matre 07.jul 19 1 Flue Laks 4,5  
371 Andreas Dunkley 08.jul Sørelva  1 Makk Laks 7,7  
372 Ove Eidsvåg 07.jul 20 1 sluk Laks 5,2  
373 Remi Øvstebø 07.jul 18 1 Makk Sjøaure 3 c&r
374 Ramon Flodstrøm 07.jul 7 1 Flue Laks 5,6  
375 Geir R Knutsen 07.jul 1 1 Flue Laks 5,5  
376 Geir R Knutsen 07.jul 1 1 Flue Sjøaure 1,5 c&r
377 Torbjørn Nordal 08.jul 1 1 sluk Laks 1,8  
378 Torbjørn Nordal 08.jul 1 1 Makk Laks 0,8  
379 Lennart Matre 01.jul 19 1 Flue Laks l  
380 Lennart Matre 08.jul 19 1 Flue Sjøaure 0,8 c&r
381 Jan Bekkestad 06.jul 21 1 Makk Laks 4,7  
382 Jan Bekkestad 06.jul 21 1 Makk Laks 3  
383 Asbjørn Løken 07.jul 21 1 Makk Laks 3,7  
384 Asbjørn Løken 07.jul 21 1 Makk Laks 6  
385 Kenneth Jansen 08.jul Sørelva  1 Makk Laks 6  
386 Leif Handå 08.jul Sørelva  1 Makk Laks 6,1  
387 Ragnhild Risan  08.jul 3 1 Flue Laks 3,4  
388 Lasse Grindheim 07.jul 2 1   Oppdrett 4  
389 Ste????? 08.jul 2 1   Laks 3  
390 Michal Skogland 07.jul 7 1   Laks 2,4 c&r
702 Morten viken 19.jan 19 1 Spinner Laks 1,1 c&r
407 Jarle Martinsen 25.jun Sørelva  1 Makk Laks 3,4  
656 Nils Gunnar Lekven  25.jun Sørelva  1 makk Laks 8  
455 Nils A Ramsvik 26.jun 2 1 Spinner Laks 7  
456 Nils A Ramsvik 26.jun 2 1 Spinner Oppdrett 7,9  
393 Tor Arne Haugland 05.jul 4 1 Flue Laks 4,8 c&r
395 Kristian Kinn 05.jul Sørelva  1 Flue Laks 3,8  
403 Tommy Vatslid 05.jul 3 1 Flue Laks 1,2  
392 Ellef Kvalvågnes 06.jul 10 1 Makk Laks 1 c&r
404 Tommy Vatslid 06.jul 3 1 Flue Laks 1,5 c&r
405 Tommy Vatslid 06.jul 3 1 Flue Laks 6,5 c&r
391 Jan Sverre Kvalvågnes 07.jul 10 1 Flue Laks 2,6  
394 Christian Silde 07.jul 2 1 Spinner Laks 7,8  
397 Kjell Bårdsen 08.jul 3 1 Makk Laks 2,8  
398 Inge Eide 08.jul 6 1 sluk Laks 5,5  
396 Leif K Johannesen 09.jul 3 1 sluk Laks 5,8  
399 Morten Kambe 09.jul 11 1 Flue Laks 6,4  
400 Max Zimmermann 09.jul 22 1 Flue Laks 4,5  
402 Lennart Matre 09.jul 4 1 Flue Laks 2,1 c&r
406 Jo Inge Hageland? 09.jul 23 1 sluk Sjøaure 1 c&r
401 Idar Furevik 10.jul Sørelva  1 Makk Laks 7,5  
408 Jarle Martinsen 10.jul Sørelva  1 Makk Laks 2,5  
409 Jarle Martinsen 10.jul Sørelva  1 Makk Laks 1  
410 Martin Vågen 10.jul Sørelva  1 Makk Laks 4,5  
411 Øyvind Vågen 10.jul Sørelva  1 Makk Laks 3,9  
412 Håvard Kambo 10.jul 5 1 Flue Laks 1,2 c&r
413 Tommy Vatslid 10.jul 2 1 Flue Laks 3,2  
435 Hilborg Ramstad 10.jul 1 1 Makk Laks 3,3  
414 Lars Inge Svalland 11.jul 3 1 Flue Laks 1  
415 Lars Inge Svalland 11.jul 2 1 sluk Laks 1,2  
416 Mark Amend 11.jul 7 1 Flue Sjøaure   c&r
417 Håvard Kambo 11.jul Sørelva  1 Flue Laks 5,2  
418 Jan Mallaug 11.jul 12 1 Makk Laks 3,6  
419 Hans Kåre Stangvåg 12.jul Sørelva  1 Flue Laks 4,2  
420 Jan E Knutsen 12.jul 3 1 Makk Laks 1,7  
421 Kjell A Stava 12.jul 3 1 Makk Laks 3,6  
422 Simen Adolfsen 12.jul 20 1 Spinner Laks 7,6  
423 Knut T Fagerland 12.jul 7 1 Flue Laks 4  
425 Caroline Kambe 12.jul 2 1 Makk Laks 1 c&r
428 Kjetil Grutle 12.jul Sørelva  1 Makk Laks 5,8  
429 Ragnhild Risan  12.jul 12 1 Flue Laks 5,8  
431 Sigbj. Opheim 12.jul 4 1 Flue Sjøaure 1 c&r
432 Sigbj. Opheim 12.jul 4 1 Flue Sjøaure 2 c&r
424 Geir Hansen 13.jul 19 1 Makk Laks 6,2  
426 Morten Kambe 13.jul 2 1 Makk Oppdrett 3  
427 Morten Kambe 13.jul 2 1 Flue Regnbueø 3  
430 Leif Handå 13.jul Sørelva  1 Makk Laks 2 c&r
433 Sigbj. Opheim 13.jul 7 1 Flue Laks 4,6  
434 Sigbj. Opheim 13.jul 7 1 Flue Laks 2,5 c&r
439 Lars schwalb 13.jul 4 1 Flue Laks 4,2 c&r
436 K. Eskeland 14.jul Sørelva  1 Makk Sjøaure 1 c&r
437 Ole Martin Jørgensen 14.jul 17 1 Spinner Laks 4,9  
438 Kjetil Grutle 14.jul Sørelva  1 Makk Laks 6,9  
440 Geir Hansen 14.jul 11 1 Flue Laks 2,9  
441 Roy Ørjan Johannessen 14.jul 11 1 Makk Laks 1,2  
452 Trond Grønsdal 14.jul Sørelva  1 Makk Laks 7,6  
442 K. Eskeland 15.jul Sørelva  1 Wobler Sjøaure 3 c&r
443 Kjell A Stava 15.jul 10 1 Makk Laks 2,4  
444 Geir Langøy 15.jul 21 1 Makk Laks 5,3  
445 Roald Løvberg 15.jul 19 1 Flue Laks 5,1  
446 Dag Olav Haaland 15.jul 3 1 Makk Laks 1,5 c&r
447 Kenneth Straumsøy 15.jul 3 1 Spinner Sjøaure 4,5 c&r
448 Odd K Skogen 15.jul 1 1 Flue Oppdrett 4,5  
449 Odd K Skogen 15.jul 1 1 Flue Oppdrett 4,6  
450 Odd K Skogen 15.jul 1 1 Flue Laks 6,7  
451 Gunnar Skogen 15.jul 1 1 Flue Laks 7,8  
453 Rolf Leknes 15.jul 16 1   Sjøaure 1,3 c&r
454 Nick Jacobsen 16.jul 10 1 Flue Laks 7,3 c&r
471 H. W. Gustavsen 16.jul 18 1 Flue Sjøaure 1,5 c&r
457 Nils A Ramsvik 17.jul 2 1 Spinner Laks 5,3  
458 Ø Jacobsen 17.jul 10 1 Flue Laks 1,8  
459 Geir Berge 17.jul 1 1 Flue Oppdrett 5  
460 Geir Berge 17.jul 1 1 Flue Laks 5,5  
461 Mark Ove Økland 17.jul 3 1 Makk Laks 4,2  
462 Ole Lunder 17.jul 3 1 Flue Laks 2,5  
463 Ole Lunder 17.jul 3 1 Makk Laks 1,5 c&r
464 Ole Lunder 17.jul 3 1 Makk Laks 1 c&r
465 Mark Ove Økland 17.jul 3 1 Makk Sjøaure 1 c&r
466 T.B. Heggen 17.jul 1 1 sluk Laks 5,7  
467 H. Taraldsøy 17.jul 1 1 sluk Oppdrett 2,2  
468 Sindre Vad 17.jul 24 1 Spinner Laks 4  
472 Rune Aga 17.jul 2 1 sluk Laks 2,6  
477 Jan E Osmundsen 17.jul 12 1 Makk Sjøaure 1,5  
478 Jan E Osmundsen 17.jul 13 1 Makk Laks 1,7  
479 Jan E Osmundsen 17.jul 12 1 Makk Laks 2,8  
480 Jan E Osmundsen 17.jul 12 1 Makk Laks 3  
469 Øyvind Rørtveit 18.jul 7 1 Flue Laks 12,1 c&r
470 Svein T Mannes 18.jul 17 1 Flue Laks 4,7  
481 Klaus Aarøy 18.jul 3 1 sluk Laks 2,5  
484 Niklas Lindstrøna 18.jul 23 1 Flue Laks 3,2 c&r
485 Vidar Berdalen 18.jul 21 1 Makk Laks 3,4  
473 Paul  Strand 19.jul 19 1 Flue Laks 5  
474 Paul  Strand 19.jul 19 1 Flue Laks 6 c&r
475 Leif Gade 19.jul 21 1 Makk Laks 2,3  
476 Rune Myklebust 19.jul 22 1 Flue Sjøaure 2,8 c&r
482 Kjell Ove Våg 19.jul 3 1 Flue Laks 6 c&r
483 Nathalie Miranda 19.jul 20 1 Spinner Laks 6,5  
486 Vidar Berdalen 19.jul 21 1 Makk Laks 5,8  
488 Lauritz Apeland 19.jul 2 1 Flue Laks 2,2  
489 Lauritz Apeland 19.jul 1b 1 Flue Laks 1,7  
493 Jan E Osmundsen 19.jul 12 1 Makk Sjøaure 3 c&r
494 Jan E Osmundsen 19.jul 12 1 Makk Sjøaure 1,5 c&r
523 Kjartan Strømø 19.jul 2 1 Spinner Laks 5,5  
487 Øystein miljeteig 20.jul 9 1 Spinner Laks 5,1  
490 Lauritz Apeland 20.jul 1b 1 Flue Laks 3,1  
491 Kjell A Stava 20.jul 2 1 Spinner Laks 4,6  
492 Nathalie Miranda 20.jul 20 1 Spinner Laks 4  
495 Pader A Næs 20.jul 12 1 Wobler Laks 7,5  
496 Tore Nilsen 20.jul 18 1 Makk Laks 4,4  
497 Yngve Drange 20.jul 23 1 Flue Laks 4,1  
498 Tom Hardeland 21.jul 10 1 ? Laks 9,5  
499 Knut Åsheim 21.jul 3 1 Makk Laks 3,4  
500 Stein Monsen 21.jul 20 1 Spinner Laks 3,6  
501 Morten viken 21.jul 24 1 Spinner Laks 4,7  
503 Gunnar Hamsund 21.jul Sørelva  1 Makk Laks 4 c&r
505 Paul Strand  21.jul 2 1 Flue Laks 3 c&r
506 Paul Strand  21.jul 2 1 Makk Laks 4,5 c&r
507 Paul Strand  21.jul 2 1 Spinner Laks 4,1  
508 Paul Strand  21.jul 2 1 Makk Sjøaure 1,5 c&r
509 Paul Strand  21.jul 2 1 Makk Sjøaure 2 c&r
513 Jan Erik Smedsrud 21.jul 11 1 Flue Laks 7,4  
544 Jarle Martinsen 21.jul Sørelva  1 Makk Laks 3,1  
502 Aron??? 22.jul 2 1 sluk Laks 1  
504 Gunnar Hamsund 22.jul Sørelva  1 Makk Laks 4  
510 Stein Monsen 22.jul 24 1 Spinner Laks 10 c&r
511 Erik Bjørstad 22.jul 11 1 Flue Laks 4  
512 Idar Furevik 22.jul Sørelva  1 Makk Laks 7  
514 Christoffer Kvalvåg 22.jul 1 1 Spinner Laks 3,4  
515 Nathalie Miranda 22.jul 24 1 Spinner Laks 4  
516 Dag Mannes 22.jul 5 1 Flue Laks 1,7  
519 Kjell Morten Søvik 22.jul 21 1 Makk Laks 5  
522 Morten viken 22.jul 24 1 Spinner Laks 9  
517 Dag Mannes 23.jul 5 1 Flue Laks 1,5  
518 Stian Hjelmeland? 23.jul 15 1 Flue Sjøaure 1,7  
520 Kjell Morten Søvik 23.jul 21 1 Spinner Laks 4,9  
521 Alexander Høyland 23.jul Sørelva  1 Makk Laks 3,6  
524 Kjartan Strømø 23.jul 2 1 Spinner Laks 3,9  
525 Kjartan Strømø 23.jul 2 1 Spinner Laks 1,5 c&r
526 Hans J Alfsen 23.jul 1 1 sluk Laks 3  
527 Karl J Jensen  23.jul 22 1 Flue Laks 3  
600 Ragnhild Risan  23.jul 3 1 Flue Laks 5,5  
530 Klaus Aarøy 24.jul 1b 1 Makk Laks 1  
528 Kjell Ove Våg 25.jul 2 1 Flue Laks 1  
529 Kjell Ove Våg 25.jul 2 1 Flue Sjøaure 2,5 c&r
531 Kjell A Stava 26.jul 2 1 Spinner Laks 1,1  
533 Leif K Johannesen 26.jul 3 1 sluk Laks 1,1  
532 Alexander Johnsen 27.jul 17 1 sluk Laks 3,9  
534 Michal Skogland 27.jul 4 1 Flue Laks 0,9  
545 Kjartan Strømø 27.jul 10 1 Flue Laks 3,3  
546 Kjartan Strømø 27.jul 10 1 Flue Laks 9,7  
549 Johnny Måge 27.jul 1 1 Flue Oppdrett 3,3  
550 Johnny Måge 27.jul 1 1 Flue Oppdrett 4,6  
555 Martin Vågen 27.jul 22 1 Makk Laks 9,2  
707 Åsgeir Rossebø Almås  27.jul 8 1 flue Sjøaure 2 c&r
535 Bård Høgheim 28.jul Sørelva  1 Makk Laks 6  
536 Bård Høgheim 28.jul Sørelva  1 Flue Laks 3  
537 Jens Åge Fossberg 28.jul 17 1 Makk Laks 5,9  
538 thomas Sandstå 28.jul 6 1 Flue Laks 4,7  
539 Kjell Inge Stokknes 28.jul 15 1 Spinner Laks 1,2  
540 Kjell Inge Stokknes 28.jul 15 1 Flue Laks 4 c&r
541 Kjell Inge Stokknes 28.jul 15 1 Flue Laks 4,5 c&r
542 Øyvind Førland 28.jul 15 1 Flue Laks 4,5 c&r
543 Halvard Martinsen 28.jul Sørelva  1 Makk Laks 2,3  
547 Reidar Bauge 28.jul 3 1 Flue Sjøaure 2 c&r
548 Frode Åkre 28.jul 3 1 Flue Laks 1 c&r
551 Johnny Måge 28.jul 1 1 Flue Laks 3,2  
552 Johnny Måge 28.jul 1 1 Flue Laks 3,4  
553 Anbjørn Kallekodt 28.jul Sørelva  1 Flue Sjøaure 1,3 c&r
554 Anbjørn Kallekodt 28.jul Sørelva  1 Flue Laks 2  
556 Frode Åkre 28.jul 11 1 Flue Sjøaure 2,5 c&r
559 Kjell Ove Våg 28.jul 7 1 flue Laks 5,3  
569 Jan Erik Smedsrud 28.jul 22 1 flue Laks 3,4  
557 Ingvar Pettersen 29.jul 10 1 spinner Sjøaure 3 c&r
558 Ingvar Pettersen 29.jul 10 1 Spinner Laks 3,5 c&r
560 Josef S? 29.jul Sørelva  1 sluk Laks 3,5  
561 Dag Mannes 29.jul 3 1 flue Laks 6,5  
563 Yngve Drange 29.jul 4 1 flue Laks 1,9  
564 Tom Hardeland 29.jul 2 1 flue Oppdrett 3,2  
565 Tom Hardeland 29.jul 2 1 flue Laks 7  
571 H Taraldsøy 29.jul 1 1 sluk Laks 1,4  
572 H Taraldsøy 29.jul 1 1 sluk Laks 3,1  
573 T R Heggen 29.jul 1 1 sluk Oppdrett 3  
574 T R Heggen 29.jul 1 1 Makk Oppdrett 3,7  
575 Atle Heggen 29.jul 1 1 Spinner Laks 1,8  
598 Ragnhild Risan  29.jul 12 1 Flue Laks 5,2  
643 Andreas Grumheden 29.jul 3 1 Spinner Laks 5,1  
562 Dag Mannes 30.jul 3 1 flue Laks 5  
566 Nils Een 30.jul 21 1 makk Laks 6,2  
567 Tor Jon Døsland 30.jul 21 1 makk Laks 1,1 c&r
568 Rigmor Haugland 30.jul 4 1 flue Laks 1,3 c&r
570 Håvard Kambo 30.jul 20 1 flue Laks 1,2  
576 Geir Vågen 30.jul 1 1 Makk Laks 7  
577 Synne Åsbå 30.jul 1 1 sluk Oppdrett 3  
578 Lasse Åsbø 30.jul 1 1 sluk Oppdrett 3  
579 Arne Bjørn Svendsen 30.jul 1 1 Flue Oppdrett 3,4  
580 T R Heggen 30.jul 1 1 sluk Laks 4  
581 T R Heggen 30.jul 1 1 sluk Laks 3,5  
586 Even Mæland 30.jul 2 1 Flue Laks 6,3 c&r
587 Even Mæland 30.jul 2 1 Makk Laks 1 c&r
588 Geir Ove Mæland 30.jul 2 1 Makk Laks 1,5 c&r
589 Kristian Eikemo 30.jul 2 1 Spinner Laks 6,1  
590 Ole Alexander Mælhe 30.jul 2 1 Spinner Laks 5,5  
599 Ragnhild Risan  30.jul 12 1 Makk Laks 8,6  
617 Alf T Myking 30.jul 5 1 flue Laks 3,8  
636 Jan A Vinje 30.jul 19 1 flue Laks 3 c&r
583 Solveig Hjelle 31.jul 1 1 sluk Sjøaure 3  
584 Knut Hjelle 31.jul 1 1 sluk Sjøaure 1  
585 Eilsabeth Silde 31.jul 10 1 Spinner Laks 5,3  
591 Finn Roger Smedsrud 31.jul 19 1 Makk Laks 1,3 c&r
592 Jan Erik Smedsrud 31.jul 19 1 Flue Laks 1,9 c&r
593 Jan Erik Smedsrud 31.jul 19 1 Makk Laks 6,2  
601 Håvard Kambo 31.jul Sørelva  1 Flue Sjøaure 1,5 c&r
582 Johnny Måge 01.aug 4 1 Flue Sjøaure 3,2  
594 Jan Erik Smedsrud 01.aug 19 1 Flue Sjøaure 2,1 c&r
595 Jan Erik Smedsrud 01.aug 19 1 Flue Laks 5,2  
602 Håvard Kambo 01.aug Sørelva  1 Flue Sjøaure 2,5 c&r
614 Reidar Bauge 01.aug 5 1 flue Sjøaure 1,5 c&r
661 Vidar Skoglund 01.aug 19 1 flue Laks 6 c&r
733 Jarle Martinsen 01.aug Sørelva  1 Makk Laks 2,5 c&r
734 Jarle Martinsen 01.aug Sørelva  1 flue Sjøaure 2,5 c&r
596 Paul Strand  02.aug 16 1 Flue Laks 5  
597 Ragnhild Risan  02.aug 16 1 Flue Laks 2,8  
603 Håvard Kambo 02.aug Sørelva  1 Flue Sjøaure 2,8 c&r
615 Svein Bjarte Veastad 02.aug 4 1 flue Laks 3,6  
627 Even Mæland 02.aug Sørelva  1 Makk Laks 0,9 ikkje klipt
628 Knut Barnevik 02.aug 16 1 Flue Laks 5,5  
637 Jan A Vinje 02.aug 19 1 flue Laks 4,1  
662 Vidar Skoglund 02.aug 19 1 flue Laks 4 c&r
604 Josef Sutarik? 03.aug Sørelva  1 sluk Laks 6,8  
605 Nills Magnar? 03.aug 1 1 sluk Laks 8,2  
606 Nills Magnar? 03.aug 1 1 makk Oppdrett 2,2  
607 Nills Magnar? 03.aug 1 1 makk Oppdrett 2,2  
608 Torbjørn Nordal 03.aug 1 1 makk Oppdrett 5,1  
609 Torbjørn Nordal 03.aug 1 1 makk Laks 8,2  
610 Torbjørn Nordal 03.aug 1 1 makk Sjøaure 3 c&r
611 Torbjørn Nordal 03.aug 1 1 makk Sjøaure 2 c&r
612 Torbjørn Nordal 03.aug 1 1 makk Laks 3,6  
613 Jan A Arefjord 03.aug 3 1 flue Laks 4,2  
616 Knut Åsheim 03.aug 10 1 makk Laks 2,8  
618 Steven Samuelsen 03.aug 3 1 Flue Laks 4,3  
619 Steven Samuelsen 03.aug 3 1 Flue Laks 2,8 c&r
620 Steven Samuelsen 03.aug 3 1 Flue Laks 3,4  
621 Synnøve Ramstad 03.aug 5 1 Spinner Sjøaure 1,5 c&r
622 Sigve Ramstad 03.aug 5 1 Flue Laks 1,3  
623 Tom Halvorsen 03.aug 11 1 sluk Laks 7,4  
629 Knut Barnevik 03.aug 23 1 Flue Laks 5  
630 Johnny Mårdalen 03.aug 23 1 Flue Laks 4,3  
631 Inge Arild Leknes 03.aug 8 1 Flue Laks 3,8  
633 Einar Vormedal 03.aug 3 1 Flue Laks 4,2  
634 Einar Vormedal 03.aug 3 1 Flue Sjøaure 1 Sterkt skada 
635 Svein G Nordstraum 03.aug 17 1 Makk Laks 4,4  
639 Jarle Andersen 03.aug 16 1 flue Sjøaure 3,9 c&r
658 Arne Tysvær 03.aug 2 1 sluk Laks 6  
664 Tor Åge Leknes  03.aug 7 1 flue Laks 11,3  
665 Per Gunnar Våge? 03.aug Sørelva  1 makk Laks 3,5  
666 Bård Høgheim 03.aug Sørelva  1 makk Laks 6,9  
667 Svein Henry Dagsland 03.aug 5 1 Wobler Laks 3  
624 Tom Halvorsen 04.aug 18 1 sluk Laks 1,8 ikkje klipt
625 Marijann Halvorsen 04.aug 18 1 sluk Laks 3,8  
626 Tor Helge Slåke 04.aug 25B 1 flue Laks 8,4  
632 Oddvar Lyssand 04.aug 21 1 Makk Laks 16  
660 Tormod Helle 04.aug 1b 1 flue Laks 5  
668 Trond Kolsnes? 04.aug 22 1 Flue Laks 5,1  
638 Knut Barnevik 05.aug 23 1 flue Laks 4,4  
640 Jarle Andersen 05.aug 16 1 flue Sjøaure 1 c&r
641 Rolf Kvalvåg 05.aug 7 1 Flue Laks 4,5  
642 Rolf Kvalvåg 05.aug 8 1 Flue Laks 1 c&r
644 Odd Arne Hanstveit 05.aug 26 1 Rappala Laks 4,2  
645 Helge Kollvangnes 05.aug 25b 1 Flue Laks 4,9  
646 Johnny Mårdalen 05.aug 11 1 Flue Laks 5  
647 Helge Kollvangnes 05.aug 24 1 makk Laks 5  
648 Helge Kollvangnes 05.aug 24 1 makk Laks 4,1  
649 Frode Een 05.aug 21 1 makk Laks 6  
651 Kjell A Stava 05.aug 3 1 makk Laks 6,3  
659 Kjetil Merkesdal 05.aug 2 1 sluk Laks 4,7  
663 Tor Arne Haugland 05.aug 7 1 flue Laks 2 ikkje klipt c&r
674 Even Mæland 05.aug 2 1 Spinner Laks 5,8  
650 Lauritz Apeland 06.aug 3 1 Flue Sjøaure 1,5 c&r
652 Kjell A Stava 06.aug 3 1 makk Laks 3,4  
653 Kjell A Stava 06.aug 3 1 makk Laks 1,8 c&r
654 Jan Børge Tveit 06.aug 4 1 Flue Laks 2,1  
655 Helmer Straumstein 06.aug Sørelva  1 makk Laks 4,3  
657 Helge Kollvangnes 06.aug 25b  1 flue Laks 4,9  
669 Arnold Handeland  06.aug Sørelva  1 Makk Laks 6,2  
670 Rolf Leknes 06.aug 19 1 Flue Laks 2  
673 Toni Nylund 06.aug 15 1 Makk Laks 4,6  
741 Arnold Handeland  06.aug Sørelva  1 makk Laks 6,2  
770 Vegar Grumheden  06.aug 10 1 flue Laks 7,6  
671 Bjørn Johansen 07.aug 1b 1 Makk Laks 3,4  
672 Tormod Helle 07.aug 7 1 Flue Sjøaure 1,5 c&r
677 Håvard Kambo 07.aug Sørelva  1 Flue Laks 1,6  
689 William Dolff 07.aug 1 1 flue Laks 2,4 c&r
690 Thomas Dolff 07.aug 1 1 flue Laks 1 c&r
691 Thomas Dolff 07.aug 1 1 Flue Laks 4 c&r
675 Frode Een 08.aug 21 1 Makk Laks 5  
676 Nils Een 08.aug Sørelva  1 Makk Laks 5  
678 Paul Rasmussen 08.aug 11 1 Flue Sjøaure 3,5 c&r
679 Rune Sund 08.aug 13b 1 Flue Laks 5,5 c&r
680 Klaus Årøy 08.aug 10 1 Makk Laks 5,5  
681 Benjamin Sandmo 08.aug 22 1 Makk Laks 6  
692 Thomas Dolff 08.aug 1 1 Flue Laks 3 c&r
693 L O Danielsson 08.aug 1 1 Flue Oppdrett 2,1  
694 L O Danielsson 08.aug 1 1 Flue Oppdrett 4,5  
762 Albert Rafdal 08.aug Sørelva  1 Flue Laks 3,2 c&r
682 Håkon Austrheim 09.aug 22 1 sluk Laks 3,3  
683 Morten Kambe 09.aug Sørelva  1 Spinner Laks 3,5 c&r
684 Stein Monsen 09.aug 19 1 Makk Sjøaure 1,5  
685 Stein Monsen 09.aug 19 1 Spinner Laks 5,1  
695 L O Danielsson 09.aug 1 1 Flue Sjøaure 0,8 c&r
686 Håvard Kambo 10.aug Sørelva  1 flue Laks 1,5  
687 Håvard Kambo 10.aug Sørelva  1 flue Sjøaure   62cm
688 Andreas Dunkley 10.aug Sørelva  1 makk Laks 9 c&r
696 Thomas Dolff 10.aug 1 1 sluk Sjøaure 1,3 c&r
697 Thomas Dolff 10.aug 1 1 sluk Sjøaure 1,1 c&r
698 Thomas Dolff 10.aug 1 1 sluk Laks 2,4 c&r
699 Trond Veseth 10.aug Sørelva  1 Flue Laks 6,5  
701 Stein Monsen 10.aug 19 1 Spinner Laks 3,8  
703 Stein Monsen 10.aug 24 1 Spinner Laks 5,1  
704 Morten viken 10.aug 24 1 makk Laks 6,4  
700 Kjetil Grutle 11.aug Sørelva  1 makk Laks 4,3  
705 Stein Monsen 11.aug 24 1 makk Brunørret 2,1  
706 Caroline Kambe 11.aug 10 1 makk Oppdrett 4  
708 Nina Naley 11.aug Sørelva  1 flue Laks 1  
709 Eivind J 11.aug Sørelva  1 flue Laks 6 c&r
710 Eivind J 11.aug Sørelva  1 flue Laks 4,1  
711 Dag Mannes 11.aug 7 1 flue Laks 2,7  
712 Elisabeth Aarø 11.aug 19 1 sluk Laks 5  
713 Torbjørn Nordal 11.aug 16 1 makk Laks 9,1  
714 Geir Rune Knutsen 11.aug 16 1 ? Sjøaure 3,5 c&r
715 Geir Rune Knutsen 11.aug 16 1 ? Sjøaure 4 c&r
716 Kjetil Larsen 12.aug 11 1 Flue Laks 3  
717 Kjetil Larsen 12.aug 11 1 Flue Sjøaure 2 c&r
718 Jan Roger Nordbjørn 12.aug 11 1 Flue Sjøaure 1,3 c&r
719 Bjarte Håkonsen 12.aug 3 1 Makk Laks 4,6  
720 Bjarte Håkonsen 12.aug 3 1 Makk Laks 1 c&r
721 Bjarte Håkonsen 12.aug 3 1 Makk Sjøaure 0,5 c&r
722 Jan Erik Osmundsen 12.aug 12 1 Makk Laks 7,1 ikkje klipt
723 Rune Grindheim 12.aug 1 1 Makk Laks 4,5  
724 Rune Grindheim 12.aug 1 1 Makk Laks 3  
725 Rune Grindheim 12.aug 1 1 Makk Oppdrett 4  
726 Rune Grindheim 12.aug 1 1 Makk Oppdrett 4  
727 Rune Grindheim 12.aug 1 1 Makk Oppdrett 4  
728 Rune Grindheim 12.aug 1 1 Makk Oppdrett 4  
729 Erling Grindheim 12.aug 1 1 Makk Laks 4,7  
730 Erling Grindheim 12.aug 1 1 Makk Laks 1,5  
731 Erik Gravelsæter 12.aug 1 1 Spinner Laks 4  
732 Erik Gravelsæter 12.aug 1 1 Spinner Oppdrett 4  
735 Atle Svalland Hauge 12.aug 1 1 makk Laks 11,5  
737 Lars Inge Svalland 12.aug 1 1 flue Oppdrett 3,1  
738 Lars Inge Svalland 12.aug 1 1 makk Laks 1,5 c&r
743 Stein Monsen 12.aug 20 1 Flue Laks 7,1 ikkje klipt
744 Morten viken 12.aug 20 1 Flue Oppdrett 5,5  
745 Morten viken 12.aug 20 1 Spinner Laks 7,4 ikkje klipt
768 Vegar Grumheden  12.aug 2 1 Flue Laks 4,5  
736 Atle Svalland Hauge 13.aug 1 1 makk Laks 7,7  
739 Lars Inge Svalland 13.aug 1 1 makk Laks 3  
740 Øyvind Vågen 13.aug Sørelva  1 makk Laks 5 Ikkje Klipt
742 Bård Høgheim 13.aug Sørelva  1 makk Laks 2,9  
746 Morten viken 13.aug 24 1 makk Laks 5,1  
747 Andreas Grumheden 13.aug 2 1 Flue Laks 7,1 Manglet finne
748 Ivar Monsen  13.aug 10 1 Flue Laks 6  
755 Geir Kvilhaugsvik 13.aug 11 1 flue Laks 2,9  
756 Geir Kvilhaugsvik 13.aug 11 1 makk Laks 2,1  
757 Geir Kvilhaugsvik 13.aug 11 1 makk Laks 0,9 c&r
758 Steven Samuelsen 13.aug 11 1 flue Laks 0,8 c&r
759 Steven Samuelsen 13.aug 11 1 sluk Sjøaure 1 c&r
760  Geir Grindheim 13.aug 2 1 makk Laks 4  
769 Vegar Grumheden  13.aug 2 1 flue Laks 6 c&r
773 Jan Erik Osmundsen  13.aug 12 1 Makk Laks 6  
749 Ivar Monsen  14.aug 10 1 Flue Laks 4  
750 Tormod Helle 14.aug 4 1 flue Laks 4  
751 Tormod Helle 14.aug 1b 1 flue Laks 1  
752 Jakob Helle 14.aug 1b 1 sluk Laks 4,1  
753 Geir Leifsen 14.aug 9 1 Spinner Laks 4,2  
754 Johnny Måge 14.aug 15 1 sluk Laks 5,5  
761 Tor Arne Haugland 14.aug 4 1 flue Laks 1,1 c&r
763 Rune Sund 14.aug 11b 1 Flue Laks 1  
764 Tom Hardeland 14.aug 19 1 Flue Laks 9 c&r
765 Tom Hardeland 14.aug 19 1 Flue Laks 4 c&r
766 M. Lekven? 15.aug Sørelva  1 Spinner Laks 3,3  
767 M. Lekven? 15.aug Sørelva  1 Spinner Laks 2,4  
771 Andreas Grumheden 15.aug 10 1 flue Laks 3 ikkje klipt
772 Håvard Kambo 15.aug Sørelva  1 flue Laks 3  
774 Jan Erik Osmundsen 15.aug 12 1 Makk Laks 5,5  
775 Jan Erik Osmundsen 15.aug 12 1 Makk Laks 12,2 Ikkje klipt
776 Kjell H. Hardeland 15.aug 3 1 Makk Laks 1,4  
777 Thomas Lien 15.aug 3 1 Spinner Laks 5 c&r