Fangstoversikt Etneelva 2003

     Noter din fangst på tavla på Etne Camping, 

       ringe Nick  tlf  93032200,  sende mail  

                             eller sende SMS til  nr. 93032200 

 

Oppdatert 10.9 2003   kl. 24,00.    Sesongslutt.

Største fiskar

195 Michael Hugel 25.06.2003 11 makk laks 11,7 kg
94 Svein Tollaksen 14.06.2003 Sørelva makk laks 11,5 kg
68 Tor Egil Holmedal 10.06.2003 16 makk laks 10,8 kg
291 Hans Engberg 08.07.2003 5 flue laks 10,7 kg
232 Mille 28.6.2003 Sørelva makk laks 10,5 kg

 

 

Total fangst

Total fangst i elva var 2906 kg laks og 740 kg sjøaure. Ca 61% av fiskane er med i lista. 

 

 

Liste  fiskar fanga sommaren 2003                                             

ID Navn dato sone Antall redskap laks/ørret vekt Merknad
1 Johannes Kambo 01.06.2003 3 1 flue laks 8,0
2 Gunnar Indrebø 01.06.2003 12 1 makk laks  3,8
3 Gunnar Indrebø 01.06.2003 12 1 makk laks  5,0
4 Hans K. Stangervåg 01.06.2003 19 1 makk laks 4,5
5 Hans K. Stangervåg 01.06.2003 19 1 makk laks 5,1
6 Sigbjørn Opheim 01.06.2003 10 1 flue laks 4,8
7 Sigbjørn Opheim 01.06.2003 10 1 flue laks 7,2
8 Sigbjørn Opheim 01.06.2003 10 1 flue sjøørret 1,1
9 Helgesen 01.06.2003 12 1 makk laks 4,0
10 Thorsen 01.06.2003 Sørelva 1 makk laks 7,5
11 Thorsen 01.06.2003 Sørelva 1 makk laks 4,5
12 Tolaksen 01.06.2003 Sørelva 1 makk laks 3,5
13 Svein T. Mannes 01.06.2003 23 1 flue sjøørret 3,2
14 Kenneth 01.06.2003 Sørelva 1 makk laks 5,0
15 Mille 01.06.2003 Sørelva 1 makk laks 5,0
16 Håvard Kambo 01.06.2003 3 1 flue laks 6,0
17 Håvard Kambo 01.06.2003 Sone3  1 flue laks 3,5
18 Arne Håland 02.06.2003 3 1 makk laks 5,3
19 Knut Barnevik 02.06.2003 9 1 sluk laks 4,8
20 Knut Barnevik 02.06.2003 9 1 sluk laks 4,5
21 Steinar Endresen 02.06.2003 12 1 sluk laks 7,6
22 Mille 02.06.2003 sørelva 1 makk laks 6,5
23 Lien 02.06.2003 7 1 sluk laks 3,4
24 Vegard Grumheden 02.06.2003 10 1 sluk laks 6,1
25 Knut Barnevik 02.06.2003 8 1 sluk laks 4,2
26 Kjell Morten Søvik 02.06.2003 21 1 makk laks 9,0
27 Sonja Frafjord 03.06.2003 10 1 makk laks 5,0
28 Andre Vewckone 03.06.2003 11 1 flue laks 5,0
29 Egil Vestby 03.06.2003 12 1 makk laks 4,2
30 S. Mortensen 03.06.2003 15 1 flue regnbue 2,4
31 Rune Storholm 04.06.2003 23 1 makk sjøørret 2,7
32 Monica Hansen 04.06.2003 3 1 flue laks 4,0
33 Stefan Røer 05.06.2003 2 1 flue laks 6,2
34 Andreas Jacobsen 05.06.2003 5 1 flue laks 7,6
35 Arne Bjørn Svendsen 05.06.2003 3 1 flue laks 4,0
36 Tor Egil Holmedal 05.06.2003 17 1 makk laks 5,5
37 Nick Jacobsen 05.06.2003 19 1 makk laks 6,6
38 Tor Egil Holmedal 05.06.2003 19 1 makk laks 5,0
39 Vegard Grumheden 05.06.2003 3 1 flue laks 9,5
40 Vegard Grumheden 05.06.2003 3 1 flue laks 4,7
41 Roger Stensrud 06.06.2003 12 1 makk laks 4,0
42 Roger Stensrud 06.06.2003 12 1 makk laks 4,2
43 Roger Stensrud 06.06.2003 12 1 makk sjøørret 1,0
44 Svein T. Mannes 06.06.2003 9 1 makk laks 9,8
45 Svein T. Mannes 06.06.2003 9 1 makk laks 4,0
46 Svein T. Mannes 06.06.2003 9 1 makk sjøørret 0,7
47 Leif Østhus 06.06.2003 9 1 makk laks 5,7
48 Finn R. Smedsrud 06.06.2003 12 1 makk laks 4,4
49 Nils Haugen 06.06.2003 10 1 sluk laks 3,9
50 Nick Jacobsen 06.06.2003 19 1 flue laks 5,3
51 Nick Jacobsen 06.06.2003 19 1 flue laks 5,3 CR
52 Svein T. Mannes 06.06.2003 9 1 flue laks 4,3
134 Harry Håland 06.06.2003 5 1 makk laks 4,0
53 Morten Kambe 07.06.2003 4 1 makk laks 3,2
54 Kurt Å Stakkestad 07.06.2003 8 1 makk laks 4,0
55 Leif Handå 07.06.2003 8 1 makk sjøørret 0,7
59 Ekofisk Fluebindek. 07.06.2003 3 1 makk laks 5,3
56 Terje Furevik 08.06.2003 Sørelva 1 makk laks 4,3
57 Idar Furevik 08.06.2003 Sørelva 1 makk laks 2,2
58 Erik Gravelsæter 08.06.2003 10 1 makk laks 9,0
60 Trond Søyland 08.06.2003 12 1 sluk laks 3,5
296 Harry Langøy 08.06.2003 21 1 makk laks 4,5 oppdrett
61 Frode Mortensen 09.06.2003 14 1 flue laks 5,4 oppdrett
62 Nils Angeltveit 09.06.2003 4 1 flue laks 2,5
63 Nils Angeltveit 09.06.2003 4 1 flue laks 4,0
64 Øyvind Jacobsen 09.06.2003 4 1 flue laks 4,0
66 Thore Mykkeltveit 09.06.2003 20 1 makk laks 6,5
69 Ragnhild Risan 09.06.2003 7 1 makk laks 1,7
70 Ragnhild Risan 09.06.2003 7 1 makk laks 3,0
65 Terje Furevik 10.06.2003 Sørelva 1 makk sjøørret 1,2
67 Alf H Andersen 10.06.2003 4 1 flue laks 3,9
68 Tor Egil Holmedal 10.06.2003 16 1 makk laks 10,8
71 Tor Egil Holmedal 10.06.2003 16 1 makk laks 5,0
81 Mikael Rasmussen 10.06.2003 1b 1 flue sjøørret 2,0
72 Jaran Gustafsson 11.06.2003 6 1 flue laks 3,8
73 Dave Cooper 11.06.2003 19 1 flue laks 3,2
74 Alf Harry Andersen 11.06.2003 3 1 makk laks 5,5
75 Magne Hamre 11.06.2003 3 1 makk sjøørret 0,7
77 Jakob Scheie 11.06.2003 1 5 makk sjøørret 5,0
82 Bengt Aasland 11.06.2003 7 1 makk sjøørret 1,0
76 Runar Rasmussen 12.06.2003 21 1 makk laks 5,6
78 Geir Lunde 12.06.2003 12 1 wobbler laks 2,1
79 Magne Hamre 12.06.2003 3 1 makk laks 5,5
83 Jostein Naustheller 13.06.2003 17 1 flue laks 4,0
84 Runar Rasmussen 13.06.2003 21 1 makk laks 5,9
85 Trond Veset 13.06.2003 4 1 makk laks 5,5
86 Ronny Riple 13.06.2003 6 1 makk laks 7,0
87 Hans Blivmann 13.06.2003 12 1 makk laks 4,5
88 Kåre Johnsrud 13.06.2003 12 1 makk sjøørret 1,6
89 Idar Furevik 13.06.2003 Sørelva 1 makk laks 3,2
90 Idar Furevik 13.06.2003 Sørelva 1 makk sjøørret 1,0
91 Rolf Sjøthun 13.06.2003 4 1 flue sjøørret 1,0
92 Svein Olav Storebø 14.06.2003 1b 1 makk sjøørret 1,7
93 Ronny Skarsvåg 14.06.2003 ? 1 sluk laks 4,2
94 Svein Tollaksen 14.06.2003 Sørelva 1 makk laks 11,5
95 Svein Tollaksen 14.06.2003 Sørelva 1 makk laks 8,5
96 Svein Olav Storebø 14.06.2003 1b 1 makk sjøørret 0,9
97 Øyvind Jacobsen 15.06.2003 7 1 flue laks 3,0
98 Øyvind Jacobsen 15.06.2003 7 1 flue laks 3,0 CR
99 Jan Vinje 15.06.2003 10 1 flue laks 4,5
100 Idar Furevik 15.06.2003 Sørelva 1 makk laks 7,8
101 Ulf Skogred 15.06.2003 21 1 makk laks 5,0
102 Bjørn Olson 16.06.2003 20 1 makk laks 5,7
103 Mille 16.06.2003 Sørelva 1 makk laks 5,5
104 Mille 16.06.2003 Sørelva 1 makk sjøørret 1,5
105 Kate Olson 16.06.2003 20 1 makk sjøørret 1,1
106 Sveinung Lien 16.06.2003 10 1 makk laks 3,0
107 Mads Haugen 17.06.2003 10 1 flue laks 7,2
108 Terje Furevik 17.06.2003 Sørelva 1 makk sjøørret 3,0
109 Geir Heggland 17.06.2003 7 1 makk laks 2,2
110 Stokkvik 18.06.2003 Sørelva 1 makk sjøørret 1,2
111 Idar Furevik 18.06.2003 Sørelva 1 makk laks 4,1
112 Kurt Åge Stakkestad 18.06.2003 10 1 makk laks 1,2
113 Sigurd Stakkestad 18.06.2003 10 1 makk laks 2,0
121 Bengt Aasland 18.06.2003 2 1 makk sjøørret 1,0
114 Tor Iversen 19.06.2003 10 1 makk sjøørret 2,0
145 Heine Buane 19.06.2003 23 1 makk sjøørret 1,5
115 Vegard Grumheden 20.06.2003 10 1 flue laks 6,4
116 Mille 20.06.2003 Sørelva 1 makk laks 4,3
117 Alf Inge Øvrebø 20.06.2003 3 6 makk sjøørret 6,5
118 Alf Inge Øvrebø 20.06.2003 3 1 makk laks 4,0
119 Terje Olsen 20.06.2003 19 1 flue laks 6,0
120 Jarle Martinsen 20.06.2003 Sørelva 1 makk sjøørret 1,5
122 Stein Kollandsrud 20.06.2003 9 1 flue laks 4,2
123 Christian Brekke 20.06.2003 9 1 sluk laks 5,5
124 Mille 20.06.2003 Sørelva 1 makk sjøørret 1,0
125 Mille 20.06.2003 Sørelva 1 makk sjøørret 3,0
126 Mille 20.06.2003 Sørelva 1 makk sjøørret 3,0
127 Knut Instanes 20.06.2003 21 1 makk laks 5,5
128 Heine Buane 20.06.2003 21 1 makk sjøørret 2,5
129 Torgeir Nesse 20.06.2003 23 1 makk sjøørret 1,0
130 Torgeir Nesse 20.06.2003 23 1 makk sjøørret 2,7
131 Åge Johnny Berget 20.06.2003 17 1 makk laks 5,0
133 Lars Rune Halland 20.06.2003 Sørelva 1 flue laks 5,6
135 Harald Opedal 20.06.2003 Sørelva 1 makk laks 5,9
151 Jan E Osmundsen 20.06.2003 20 1 makk laks 4,7
152 Jan E Osmundsen 20.06.2003 20 1 sluk laks 7,0
154 Erik Østre 20.06.2003 2 4 makk sjøørret 5,0
155 Villy Gundersen 20.06.2003 1b 1 makk sjøørret 2,5
156 Odd K Svendsbøe 20.06.2003 1b 1 makk sjøørret 2,0
157 Ragnar Pedersen 20.06.2003 1b 1 makk sjøørret 0,9
132 Kenneth Veastad 21.06.2003 10 1 flue laks 4,3
136 Merethe Bjørgen 21.06.2003 1 1 makk laks 4,5
137 Roy Martin Øyjord 21.06.2003 1 1 makk laks 8,5
138 Øyvind Bakken 21.06.2003 9 1 makk laks 5,6
139 Mille 21.06.2003 Sørelva 1 makk laks 4,0
140 Arne Hope 21.06.2003 7 1 makk laks 3,7
141 Roy Martin Øyjord 21.06.2003 1 11 makk sjøørret 11,0
142 Sonja Frafjord 21.06.2003 1 1 makk sjøørret 2,4
143 Ole Norvald Øyjord 21.06.2003 1 1 makk sjøørret 3,0
144 Merethe Bjørgen 21.06.2003 1 1 makk sjøørret 1,0
146 Helmar Straumstein 21.06.2003 Sørelva 1 makk laks 7,4
147 Arne Hope 21.06.2003 5 1 makk sjøørret 1,7
148 Thore Sivertsen 21.06.2003 4 1 makk sjøørret 1,2
153 Helmar Straumstein 21.06.2003 Sørelva 1 makk laks 2,6
158 Odd K Svendsbøe 21.06.2003 1b 1 makk sjøørret 0,9
159 Ragnar Pedersen 21.06.2003 1b 1 makk sjøørret 0,8
160 Odd K Svendsbøe 21.06.2003 1b 1 makk sjøørret 0,8
161 Geir Grindheim 21.06.2003 10 1 makk laks 2,0
162 Ole Strøme 21.06.2003 10 1 makk laks 5,6
170 Morten Slåtta 21.06.2003 Sørelva 1 makk sjøørret 1,5
171 Morten Slåtta 21.06.2003 Sørelva 1 makk sjøørret 2,6
149 Sonja Frafjord 22.06.2003 3 1 makk laks 5,5
150 Mille 22.06.2003 Sørelva 1 makk laks 7,4
163 Jan Ubøe 22.06.2003 12 1 sluk laks 3,3
164 Jan Ubøe 22.06.2003 12 1 makk laks 1,4
165 Jan Ubøe 22.06.2003 12 1 flue laks 4,6
166 Odd K Svendsbøe 22.06.2003 1b 1 makk sjøørret 0,9
167 Johan Silchenstedt 22.06.2003 18 1 sluk laks 4,2
224 Kristian Koløy 22.06.2003 18 1 makk sjøørret 2,5
243 Ragnhild Risan 22.06.2003 9 1 makk laks 1,5
168 Arve Sæther 23.06.2003 11 1 makk laks 5,8
169 Tor Egil Holmedal 23.06.2003 17 1 makk laks 5,2
172 Laureand Torano 23.06.2003 23 1 makk laks 4,5
173 Fernando Castro 23.06.2003 23 1 makk laks 4,2
182 Michael Hugel 23.06.2003 19 1 flue laks 6,8
222 Geir Ove Olsen 23.06.2003 1b 1 sjøørret 1,0
223 Oddvar Olsen 23.06.2003 2 3 sjøørret 4,6
174 Fernando Castro 24.06.2003 17 1 makk laks 4,1
175 Angel Gonzalez V. 24.06.2003 23 1 makk laks 4,0
176 Helge W Gustavsen 24.06.2003 16 1 makk sjøørret 1,4
183 Klaus Paray 24.06.2003 19 1 makk laks 5,6
184 Stefan Røer 24.06.2003 19 1 makk sjøørret 3,2
185 Stefan Røer 24.06.2003 19 1 makk sjøørret 1,6
186 Michael Hugel 24.06.2003 19 1 flue sjøørret 1,2
187 Michael Hugel 24.06.2003 19 1 flue sjøørret 2,2
188 Klaus Paray 24.06.2003 19 1 flue sjøørret 1,1
189 Klaus Paray 24.06.2003 19 1 makk sjøørret 2,0
177 Arne Tysvær 25.06.2003 11 1 sluk laks 5,3
178 Terje Furevik 25.06.2003 Sørelva 1 makk sjøørret 1,0
179 Terje Furevik 25.06.2003 Sørelva 1 makk sjøørret 1,0
180 Laureand Torano 25.06.2003 20 1 makk laks 3,5
181 Rune Kringlebottn 25.06.2003 10 1 makk laks 2,2
190 Tesdal/Røer 25.06.2003 2 1 makk sjøørret 1,1
191 Tesdal/Røer 25.06.2003 2 1 flue sjøørret 1,0
192 Tesdal/Røer 25.06.2003 2 1 flue sjøørret 1,2
193 Kjell Inge Stokkevik 25.06.2003 23 1 makk sjøørret 3,5
194 Fernando Castro 25.06.2003 20 1 makk laks 3,0 oppdrett
195 Michael Hugel 25.06.2003 11 1 makk laks 11,7
199 Munan S. Opdal 25.06.2003 1b 1 flue sjøørret 1,3
200 Stefan Røer 25.06.2003 4 1 flue sjøørret 1,6
201 Stefan Røer 25.06.2003 4 1 makk laks 6,0
202 Klaus Paray 25.06.2003 11 1 makk sjøørret 2,2
203 Klaus Paray 25.06.2003 11 1 makk sjøørret 1,5
204 Lars Rune Halland 25.06.2003 Sørelva 1 makk sjøørret 1,2
196 Laureand Torano 26.06.2003 20 1 makk laks 6,0
197 Fernando Castro 26.06.2003 20 1 makk laks 7,8 oppdrett
198 Per A Haftorsen 26.06.2003 23 1 sluk laks 4,9
209 Atle Sætrevik 26.06.2003 22 1 flue laks 7,6
210 Steinar Henningsen 26.06.2003 24 1 makk laks 4,8 oppdrett
211 Kenneth Ellingsen 26.06.2003 24 1 flue sjøørret 1,7
205 Kjell Martin Søvik 27.06.2003 21 1 makk laks 4,0 oppdrett
206 Kjell Martin Søvik 27.06.2003 21 1 makk laks 6,5
207 Oddvar Lyssand 27.06.2003 21 1 makk sjøørret 1,2
208 Laureand Torano 27.06.2003 17 1 makk laks 5,4
212 Idar Furevik 27.06.2003 Sørelva 1 makk laks 7,5
213 Klaus Paray 27.06.2003 11 1 makk laks 2,5
214 Klaus Paray 27.06.2003 11 1 makk sjøørret 3,0
215 Michael Hugel 27.06.2003 11 1 makk laks 2,0 oppdrett
216 Michael Hugel 27.06.2003 2 1 makk sjøørret 1,8
220 Angel Gonzalez V. 27.06.2003 21 1 makk laks 4,5 oppdrett
221 Toni Morilla 27.06.2003 21 1 makk laks 5,1 oppdrett
226 Nils Lysen 27.06.2003 7 1 makk sjøørret 0,9
217 Morten Slåtta 28.06.2003 Sørelva 1 makk laks 1,7
218 Jarle Martinsen 28.06.2003 24 1 sluk sjøørret 1,1
219 Jarle Martinsen 28.06.2003 24 1 sluk sjøørret 2,7
225 Fernando Castro 28.06.2003 23 1 makk laks 7,1
227 Lars J. Lysen 28.06.2003 7 1 makk sjøørret 0,6
228 Michael Hugel 28.06.2003 11 1 makk laks 4,5
229 Tesdal/Røer 28.06.2003 2 1 flue sjøørret 1,5
230 Tesdal/Røer 28.06.2003 2 1 flue sjøørret 1,6
231 Stefan Røer 28.06.2003 10 1 makk laks 2,9
232 Mille 28.06.2003 Sørelva 1 makk laks 10,5
233 Michael Hugel 28.06.2003 14 1 makk laks 6
241 Ragnhild Risan 28.06.2003 3 1 flue sjøørret 1,8
242 Ragnhild Risan 28.06.2003 3 1 makk sjøørret 1,2
234 Steinar Sørensen 29.06.2003 4 1 flue sjøørret 1,1
235 Odd B. Vaka 29.06.2003 10 1 makk sjøørret 2,8
236 Terje Furevik 29.06.2003 Sørelva 1 makk laks 4,5
237 Svein M. 29.06.2003 Sørelva 1 makk laks 5
238 kjetil Sandven 29.06.2003 2 1 makk sjøørret 0,5
239 Michael Hugel 29.06.2003 14 1 makk laks 3,8
240 Klaus Paray 29.06.2003 14 1 makk sjøørret 2,1
278 Odd K Svendsbø 29.06.2003 1b 1 makk sjøørret 2,5
279 Odd K Svendsbø 29.06.2003 1b 1 makk sjøørret 0,8
244 Stein Erik Mørk 30.06.2003 21 1 makk laks 6,2
245 Kåre Mørk 30.06.2003 21 1 makk sjøørret 1
246 Vidar Hjelle 30.06.2003 17 1 flue laks 5,2
247 Arve Gabrielsen 30.06.2003 4 1 flue laks 1,3
248 G. Litlabø 30.06.2003 Sørelva 2 makk sjøørret 2
249 Frode Mortensen 30.06.2003 2 1 flue sjøørret 0,7
250 Dag Frode Reine 30.06.2003 2 1 flue sjøørret 1,1
257 Tor Egil Holmedal 30.06.2003 1 16 makk sjøørret 22,0
265 Dag Mannes 30.06.2003 1 3 makk sjøørret 3
446 Jan Bjarte Larsen 27.06.2003 17 1 flue sjøørret 2,3
251 Søren Thomassen 01.07.2003 7 1 flue laks 2,0
252 Bjørke Hansen 01.07.2003 7 1 flue sjøørret 1,2
253 Bjørke Hansen 01.07.2003 7 1 flue sjøørret 0,7
254 O. Forlund 02.07.2003 15 1 sluk laks 7,8
255 Vegard Grumheden 02.07.2003 3 1 flue laks 9,5
256 Vegard Grumheden 02.07.2003 3 1 flue laks 1,5 oppdrett
258 Lars Gjerde 02.07.2003 Sørelva 1 makk sjøørret 1,2
259 Lars Gjerde 02.07.2003 Sørelva 1 makk laks 4,2
260 Svend Sørensen 02.07.2003 5 1 flue laks 5,6
261 Lars Inge Svalland 02.07.2003 1b 1 makk laks 1
262 Stian Mortensen 02.07.2003 2 1 flue sjøørret 0,9
266 Dag Mannes 02.07.2003 2 6 makk sjøørret 5
264 Torleif Vea 03.07.2003 15 1 flue sjøørret 1,1
263 Morten Slåtta 04.07.2003 Sørelva 1 makk laks 1,5
267 Jacob Svandal 04.07.2003 10 1 flue sjøørret 0,7
268 Idar Furevik 04.07.2003 Sørelva 1 makk laks 6
269 Idar Furevik 04.07.2003 Sørelva 1 makk sjøørret 1,5
270 Idar Furevik 05.07.2003 Sørelva 1 makk laks 1,3
271 Idar Furevik 05.07.2003 Sørelva 1 makk laks 4,4
272 Idar Furevik 05.07.2003 Sørelva 1 makk laks 6,5 CR
273 Idar Furevik 05.07.2003 Sørelva 1 makk laks 6,7
274 Frode Mortensen 05.07.2003 10 1 flue laks 3,7
275 Stian Mortensen 05.07.2003 10 1 flue laks 1,2
276 Stian Mortensen 05.07.2003 10 1 flue sjøørret 2,6
277 T. Arnø 05.07.2003 14 1 flue laks 3,8
331 Martin Gjelestad 05.07.2003 26 1 flue sjøørret 1,8
280 Trond Veset 06.07.2003 Sørelva 1 makk sjøørret 0,7
281 Idar Furevik 07.07.2003 Sørelva 1 makk laks 1,5
282 Idar Furevik 07.07.2003 Sørelva 1 makk sjøørret 2,2
283 Ragnhild Risan 07.07.2003 7 1 flue laks 5,0
284 Lars Gjerde 07.07.2003 Sørelva 1 makk laks 3,6
285 Lars Gjerde 07.07.2003 Sørelva 1 makk sjøørret 1,5
290 Bengt Aasland 07.07.2003 10 1 flue laks 4,6
286 Lars Inge Svalland 08.07.2003 3 1 flue sjøørret 2,4
287 Frode Mortensen 08.07.2003 3 1 flue sjøørret 1,3
288 Harald Harvikhagen 08.07.2003 21 1 makk laks 5,0
289 Hans Engberg 08.07.2003 9 1 flue laks 3,0
291 Hans Engberg 08.07.2003 5 1 flue laks 10,7
297 Harry Langøy 08.07.2003 16 1 makk laks 1,0
387 Anders Skumsnes 08.07.2003 19 1 sluk laks 1,4
292 Lars Inge Svalland 09.07.2003 4 1 flue sjøørret 0,9
293 Eirik Hagen 09.07.2003 11 1 flue laks 1,5
294 Kjell M. Kaldestad 09.07.2003 2 1 flue laks 2,0
295 Mille 09.07.2003 Sørelva 1 makk laks 2,5
298 Kjell M. Kaldestad 09.07.2003 2 1 makk laks 5,2
299 Frode Mortensen 09.07.2003 10 1 flue laks 5,7
300 Kjell S. Berge 09.07.2003 21 1 makk laks 9,5 oppdrett
301 Brynjulf Berge 09.07.2003 21 1 makk laks 4,8 oppdrett
302 Brynjulf Berge 09.07.2003 21 1 makk laks 5 oppdrett
347 Halgeir Gravelsæter 09.07.2003 16 1 flue regnbue 3,4
349 Terje Bjørgen 09.07.2003 2 1 flue laks 2,1
303 Kjetil Brekke 10.07.2003 10 1 flue sjøørret 1,3
304 Kjetil Brekke 10.07.2003 10 1 flue sjøørret 0,7
305 Sandra Olderkjær 10.07.2003 23 1 flue sjøørret 1,6 CR
306 Mille 10.07.2003 Sørelva 1 makk laks 8,5
307 Gjerde 10.07.2003 Sørelva 1 makk sjøørret 2
308 Gjerde 10.07.2003 Sørelva 1 makk sjøørret 1
309 L. Brandal 10.07.2003 17 1 makk sjøørret 1
310 Stig Kaspersen 10.07.2003 3 1 flue sjøørret 0,9
311 Helge Willy Gustavsen 10.07.2003 3 1 makk laks 1,4
318 Jakob Svandal 10.07.2003 10 1 flue laks 1,1
319 Mikael Larsen 10.07.2003 19 1 flue sjøørret 1,2
312 Arild Andreassen 11.07.2003 3 1 flue sjøørret 1,7
313 Arne Tysvær 11.07.2003 11 1 makk laks 2,1
314 Jan Måreng 11.07.2003 8 1 flue laks 2
315 Anne Karin Lothe 11.07.2003 9 1 makk laks 2,5
316 Anne Karin Lothe 11.07.2003 9 1 makk laks 1,1
317 Helge Willy Gustavsen 11.07.2003 3 1 makk laks 1,6
320 Sverre I Steen 11.07.2003 15 1 makk laks 3,0
321 Brynjulf Berge 11.07.2003 21 1 makk laks 5,0
333 Leif Handå 11.07.2003 19 1 makk sjøørret 1,8
322 Brynjulf Berge 12.07.2003 21 1 makk laks 6,0
323 Kjell S. Berge 12.07.2003 21 1 makk laks 6,8
324 Espen Mortensen 12.07.2003 3 1 flue sjøørret 1,2
325 Sveinung Lien 12.07.2003 10 1 flue laks 6,0
397 Kurt Åge Stakkestad 12.07.2003 19 1 makk laks 5,0
476 Kurt Åge Stakkestad 12.07.2003 19 1 makk laks 5
326 Frode Mortensen 13.07.2003 1b 1 flue sjøørret 0,8
327 Frode Mortensen 13.07.2003 1b 1 flue sjøørret 1,3
328 Frode Mortensen 13.07.2003 1b 1 flue sjøørret 1,9
329 Kjell Hardeland 13.07.2003 10 1 flue sjøørret 1,0
330 Tore Netland 13.07.2003 9 1 sluk laks 2,0
332 Knut E. Aksnes 13.07.2003 Sørelva 1 makk sjøørret 1,4
334 Sonja Frafjord 13.07.2003 10 1 makk laks 1,4
335 Frode Mortensen 13.07.2003 4 1 flue sjøørret 1,6
336 Mads Haugen 13.07.2003 3 1 flue sjøørret 2,3
337 Nils Haugen 14.07.2003 3 1 sluk laks 10,3
338 Fam. Holmedal 14.07.2003 1 18 flue sjøørret 18,0
339 Fam. Holmedal 14.07.2003 1 1 makk laks 2,5
340 Fam. Holmedal 14.07.2003 1 1 makk laks 2,5
341 Fam. Holmedal 14.07.2003 1 1 makk laks 1,8
342 Fam. Holmedal 14.07.2003 1 1 makk laks 4,5
343 Fam. Holmedal 14.07.2003 1 1 makk laks 6,5
359 Riisnes 14.07.2003 21 1 makk laks 3,0
382 Riisnes 14.07.2003 21 1 makk laks 6,0 oppdrett
383 Riisnes 14.07.2003 21 1 makk laks 6,0 oppdrett
384 Riisnes 14.07.2003 21 1 makk laks 6,0 oppdrett
344 Idar Furevik 15.07.2003 Sørelva 1 makk laks 5,0
345 Johannes Saltvedt 15.07.2003 12 1 sluk laks 0,9
346 Erik slungaard 15.07.2003 16 1 sluk sjøørret 1,3
348 Idar Furevik 15.07.2003 Sørelva 1 makk laks 5,5
360 Riisnes 15.07.2003 21 1 makk laks 6,0
362 Riisnes 15.07.2003 21 1 makk laks 6,0 oppdrett
363 Riisnes 15.07.2003 21 1 makk laks 6,0 oppdrett
364 Riisnes 15.07.2003 21 1 makk laks 6,0 oppdrett
365 Riisnes 15.07.2003 21 1 makk laks 4,5 oppdrett
366 Riisnes 15.07.2003 21 1 makk laks 4,0 oppdrett
367 Riisnes 15.07.2003 21 1 makk laks 6,0 oppdrett
368 Riisnes 15.07.2003 21 1 makk laks 9,0 oppdrett
369 Riisnes 15.07.2003 21 1 makk laks 7,0 oppdrett
394 Bjarte Hvidsten 15.07.2003 17 1 flue laks 2,5
434 Torleif Vea 15.07.2003 7 1 flue laks 1,8
350 M Rasmussen 16.07.2003 16 1 ? laks 1,3
351 M Rasmussen 16.07.2003 16 1 ? sjøørret 2,6
352 Idar Furevik 16.07.2003 Sørelva 1 makk laks 3,9
353 Idar Furevik 16.07.2003 Sørelva 1 makk laks 3,5
354 Idar Furevik 16.07.2003 Sørelva 1 makk sjøørret 0,8
355 Nils-Magne L. 16.07.2003 7 1 makk sjøørret 2,0
356 Lars Inge Svalland 16.07.2003 1b 1 makk sjøørret 0,7
357 Steinar Grindheim 16.07.2003 2 1 flue sjøørret 0,6
361 Riisnes 16.07.2003 21 1 makk laks 8,5
370 Riisnes 16.07.2003 21 1 makk laks 6,0 oppdrett
371 Riisnes 16.07.2003 21 1 makk laks 6,0 oppdrett
372 Riisnes 16.07.2003 21 1 makk laks 6,0 oppdrett
373 Riisnes 16.07.2003 21 1 makk laks 6,0 oppdrett
374 Riisnes 16.07.2003 21 1 makk laks 6,0 oppdrett
375 Riisnes 16.07.2003 21 1 makk sjøørret 3,0
376 Riisnes 16.07.2003 21 1 makk sjøørret 1,0
358 Magne Vågslid 17.07.2003 10 1 makk sjøørret 0,6
377 Mille 17.07.2003 Sørelva 1 makk laks 5,5
378 Steinar Sørensen 17.07.2003 10 1 flue sjøørret 0,6
379 Steinar Sørensen 18.07.2003 10 1 flue sjøørret 1,1
380 Lars Gjerde 18.07.2003 Sørelva 1 makk sjøørret 3,0
381 Idar Furevik 18.07.2003 Sørelva 1 makk laks 1,6
393 Bent J. Ådnesen 18.07.2003 23 1 makk laks 2,0
382 Sigbjørn Fjellstad 19.07.2003 21 1 makk laks 6,8 oppdrett
383 Morten Kambe 19.07.2003 10 1 makk laks 1,5
384 Trond Veset 19.07.2003 10 1 makk sjøørret 0,7
385 Ove Lyssand 19.07.2003 21 1 makk laks 5,0 oppdrett
386 G. Andersen 19.07.2003 7 1 flue laks 1,3
388 Egil Handå 19.07.2003 17 1 makk laks 1,1
389 Asgeir Halvorsen 19.07.2003 16 1 makk laks 3,2
390 Martin Sævereid 19.07.2003 10 1 flue laks 2,2
391 Torfinn Austsått 20.07.2003 3 1 makk laks 7,3
392 Sigbjørn Fjellstad 20.07.2003 21 1 makk laks 5,5 oppdrett
395 Bjarte Hvidsten 20.07.2003 18 1 flue laks 1,5
396 M Mandiussen 21.07.2003 16 1 makk sjøørret 2,4
398 Idar Furevik 21.07.2003 Sørelva 1 makk laks 3,4
400 Lauritz Apeland 21.07.2003 19 1 flue laks 1,8
401 Lauritz Apeland 21.07.2003 19 1 makk sjøørret 1,0
402 Lauritz Apeland 21.07.2003 19 1 makk sjøørret 0,8
403 Jan E Smedsrud 21.07.2003 12 1 makk laks 2,3
404 Mikal Garrod 21.07.2003 8 1 makk sjøørret 0,6
405 Fam. Holmedal 21.07.2003 2 1 makk laks 2,0
406 Fam. Holmedal 21.07.2003 2 1 makk sjøørret 2,0
412 Fam. Helle 21.07.2003 3 1 flue laks 1,0
413 Fam. Helle 21.07.2003 10 1 makk laks 1,5
429 Reidar Bauge 21.07.2003 7 1 ? laks 2,5
399 Idar Furevik 22.07.2003 Sørelva 1 makk laks 2,0
407 Jan A. Dale 22.07.2003 10 1 flue sjøørret 1,0
408 Egil Handå 22.07.2003 9 1 makk laks 4,0
409 Jarle Martinsen 22.07.2003 Sørelva 1 sluk laks 1,0
414 Fam. Helle 22.07.2003 10 1 makk laks 1,9
415 Fam. Helle 22.07.2003 10 3 makk sjøørret 2,9
427 Roy M Øyjord 22.07.2003 1 3 makk sjøørret 2,5
430 Reidar Bauge 22.07.2003 19 1 ? laks 2,5
410 Håkon Heskja 23.07.2003 4 2 makk sjøørret 1,6
411 Bjarte Alne 23.07.2003 18 1 sluk laks 1,0
416 Magne Helle 23.07.2003 7 1 flue laks 2,7
417 Bjarne Stråtveit 23.07.2003 7 1 flue laks 1,7
418 Jakob Svandal 24.07.2003 10 1 flue laks 1,0
418 Bjarne Stråtveit 24.07.2003 2 1 flue laks 3,6
419 Tore Mykkeltvedt 24.07.2003 20 1 makk laks 4,3
420 Tore Mykkeltvedt 24.07.2003 21 1 makk laks 8,5 oppdrett
421 Tore Mykkeltvedt 24.07.2003 21 1 makk laks 10,2 oppdrett
423 Jarle Runnhovde 24.07.2003 21 1 makk laks 7,5 oppdrett
422 Tore Mykkeltvedt 25.07.2003 21 1 makk laks 4,3 oppdrett
424 T Runnhovde 25.07.2003 21 1 makk laks 6,5 oppdrett
425 Nils Haugen 25.07.2003 9 1 sluk laks 6,9 oppdrett
426 Jon Vestli 25.07.2003 16 1 makk laks 2,7
428 Harald Berger 25.07.2003 11 1 makk regnbue 2,1
433 Odd H Svendsb. 25.07.2003 1b 1 sluk laks 1,4
435 Torleif Vea 25.07.2003 4 1 flue laks 1,1
436 Torleif Vea 25.07.2003 4 1 flue laks 1,3
440 Monika Hansen 25.07.2003 10 1 flue laks 4,0
441 Arne B Svendsen 25.07.2003 10 1 flue sjøørret 2,0
442 Arne B Svendsen 25.07.2003 10 1 makk sjøørret 1,0
454 Andreas Jacobsen 25.07.2003 4 1 flue laks 1,5
431 Dag Mannes 26.07.2003 7 1 flue sjøørret 1,4
432 Jan Olav Nilsen 26.07.2003 23 1 flue laks 3,0
437 Torleif Vea 26.07.2003 4 1 flue laks 1,2
438 Torleif Vea 26.07.2003 4 1 flue laks 1,5
439 Fredrik Skadal 26.07.2003 7 1 flue laks 2,0
444 Tom Hardeland 26.07.2003 3 2 makk sjøørret 3,2
445 Tom Hardeland 26.07.2003 3 1 makk laks 2,3
448 S. Stakkestad 26.07.2003 12 1 makk laks 1,5
449 Nils Haugen 26.07.2003 3 1 makk sjøørret 1,2
443 Fredrik Skadal 27.07.2003 7 1 flue laks 3,8
447 Jan Bjarte Larsen 27.07.2003 17 1 flue laks 3,4
450 Arne B Svendsen 27.07.2003 10 1 flue laks 4,1
451 Marius Neraal 27.07.2003 Sørelva 1 flue laks 4,5
452 Bjørn Olson 27.07.2003 4 1 flue laks 0,9
453 Jan E Smedsrud 27.07.2003 12 1 makk laks 3,4
469 Roy M Øyjord 27.07.2003 3 1 makk laks 1,7
471 Jannice Rasmussen 27.07.2003 3 1 sluk laks 4,5
455 Kjell I Stokkevik 28.07.2003 4 1 sluk laks 2,7
467 Ole Larsen 28.07.2003 1b 1 makk laks 1,0
468 Ole Larsen 28.07.2003 1b 1 makk laks 1,5
457 Lars Ø Pettersen 29.07.2003 2 1 flue sjøørret 1,0
459 Dag Mannes 29.07.2003 2 1 makk laks 1,6
463 Øyvind Jacobsen 29.07.2003 5 1 flue sjøørret 2,0
456 Bernd Bathow 30.07.2003 12 1 sluk laks 1,8
458 Svein Egil Økland 30.07.2003 10 1 makk laks 1,6
461 Lasse H. Årbø 30.07.2003 12 1 flue laks 3,5
464 Andreas Jacobsen 30.07.2003 5 1 flue laks 9,3
470 Roy M Øyjord 30.07.2003 3 1 makk laks 1,8
472 Merethe Bjørgen 30.07.2003 3 1 sluk laks 3,5
460 Dag Mannes 31.07.2003 7 1 flue sjøørret 2,2
462 Knut Barnevik 31.07.2003 19 1 flue sjøørret 1,8
465 Kjetil Sandven 31.07.2003 3 1 sluk laks 8,0 oppdrett
466 Ole Larsen 31.07.2003 1b 1 makk laks 1,5
496 Jan Børge Tveit 31.07.2003 15 1 makk sjøørret 3,0
473 Idar Furevik 01.08.2003 Sørelva 1 makk laks 2,5
474 Idar Furevik 01.08.2003 Sørelva 1 makk laks 1,5
475 Terje Furevik 01.08.2003 Sørelva 1 makk laks 4,2
477 Andre Jordal 01.08.2003 10 1 flue laks 1,9
479 Gunvard Høye 01.08.2003 4 1 flue laks 1,3
480 Gunvard Høye 01.08.2003 4 1 flue laks 3,3
481 Trond Veset 01.08.2003 Sørelva 1 makk sjøørret 1,7
484 Roals Løvberg 01.08.2003 5 1 sluk laks 1,6
495 Geir Håland 01.08.2003 18 1 sluk laks 5,0
478 Harald Henriksen 02.08.2003 17 1 flue laks 2,3
482 Trond Veset 02.08.2003 Sørelva 1 flue laks 2,3
483 Svein Opdal 02.08.2003 10 1 flue laks 2,2
487 Jan Rolland 02.08.2003 14 1 flue laks 1,8
488 Rene Westre 02.08.2003 1b 1 flue sjøørret 1,3
503 V Grumheden 02.08.2003 3 1 flue laks 1,8
505 kjetil Sandven 02.08.2003 7 1 sluk sjøørret 1,2
485 Idar Furevik 03.08.2003 Sørelva 1 makk laks 6,2
486 Idar Furevik 03.08.2003 Sørelva 1 makk laks 2,0
489 Tommy Dale 03.08.2003 24 1 makk laks 1,8
490 Tommy Dale 03.08.2003 24 1 makk sjøørret 1,1
491 Jan Ubøe 03.08.2003 12 1 flue sjøørret 2,5
492 Ørnulf Aase 03.08.2003 15 1 flue laks 2,0
493 Ørjan Aase 03.08.2003 15 1 flue laks 3,0
494 Magne Helle 03.08.2003 9 1 flue laks 4,6
497 Jan Børge Tveit 03.08.2003 15 1 makk laks 2,5
498 Jan Børge Tveit 03.08.2003 15 1 flue laks 2,2
499 S.I. 03.08.2003 3 1 flue laks 2,8
501 Øyvind Jacobsen 03.08.2003 4 1 flue sjøørret 2,5
504 Jan Vinje 03.08.2003 3 1 flue laks 1,2
500 S.I. 04.08.2003 3 1 makk laks 4,9
502 Dag Mannes 04.08.2003 7 1 makk laks 2,8
506 Olav Sølvberg 04.08.2003 8 1 flue laks 2,1
633 Pernard Egeland 04.08.2003 1 1 makk sjøørret 0,8
634 Pernard Egeland 04.08.2003 1 1 makk laks 1,2
507 Mille 05.08.2003 Sørelva 1 makk laks 4,8
508 Terje Furevik 05.08.2003 Sørelva 1 makk laks 4,8
509 Terje Furevik 05.08.2003 Sørelva 1 makk sjøørret 2,0
510 K. Petter Englert 05.08.2003 16 1 sluk laks 1,9
511 Svein Egil Økland 05.08.2003 3 1 makk laks 2,2
512 Jon Arve Ripnes 05.08.2003 7 1 makk laks 1,2
535 Terje Bjørgen 05.08.2003 25a 1 flue laks 4,5
513 Mille 06.08.2003 Sørelva 1 makk laks 3,8
514 Mille 06.08.2003 Sørelva 1 makk sjøørret 1,4
515 Rolf 06.08.2003 21 1 makk laks 6,0 oppdrett
516 Rolf 06.08.2003 21 1 makk laks 3,0 oppdrett
517 Per Inge eriksen 06.08.2003 22 1 makk laks 3,8
518 Kurt Åge Stakkestad 06.08.2003 4 1 makk laks 1,1
519 Egil Handå 06.08.2003 4 1 makk sjøørret 1,3
528 Trond Veset 06.08.2003 3 1 flue sjøørret 0,7
539 Roy M Øyjord 06.08.2003 2 1 makk laks 2,2
540 Sonja Frafjord 06.08.2003 2 1 makk laks 1,2
520 Rolf 07.08.2003 21 1 makk laks 5,0 oppdrett
521 Rolf 07.08.2003 21 1 makk laks 4,5 oppdrett
522 Terje Furevik 07.08.2003 Sørelva 1 makk laks 2,0
523 kjetil Sandven 07.08.2003 10 1 sluk laks 2,4 oppdrett
524 Morten Kambe 07.08.2003 3 1 makk laks 7,1
525 Morten Kambe 07.08.2003 3 1 makk sjøørret 0,6
526 Trond Veset 07.08.2003 3 1 makk laks 3,5 oppdrett
527 Trond Veset 07.08.2003 3 1 makk regnbue 0,5
631 Roy M Øyjord 07.08.2003 2 1 makk laks 2,2
632 Sonja Frafjord 07.08.2003 2 1 makk laks 1,8
529 Rolf 08.08.2003 21 1 makk laks 7,2 oppdrett
530 Rolf 08.08.2003 21 1 makk laks 7,0 oppdrett
531 Rolf 08.08.2003 21 1 makk laks 6,5 oppdrett
532 Lars H Langåker 08.08.2003 3 1 flue sjøørret 1,5
538 Morten Slåtta 08.08.2003 Sørelva 1 flue laks 1,8
541 O. Lyssand 08.08.2003 21 1 makk laks 3,4 oppdrett
542 O. Lyssand 08.08.2003 21 1 makk laks 4,9 oppdrett
543 Kjell M. Søvik 08.08.2003 21 1 makk laks 6,2 oppdrett
533 Bjarne Stråtveit 09.08.2003 3 1 makk sjøørret 0,5
534 John-M Mitchell 09.08.2003 16 1 sluk laks 4,1
536 M Friis Mortensen 09.08.2003 18 1 sluk laks 2,5 oppdrett
537 Morten Kambe 09.08.2003 7 1 flue sjøørret 1,0
544 O. Lyssand 09.08.2003 21 1 makk laks 4,5 oppdrett
545 O. Lyssand 09.08.2003 21 1 makk laks 2,3
546 Kjell Aase 09.08.2003 20 1 makk laks 6,5 oppdrett
547 Kjell Aase 09.08.2003 20 1 makk laks 5,2 oppdrett
548 O. Lyssand 09.08.2003 20 1 makk laks 2,7
549 Kjell M. Søvik 09.08.2003 21 1 makk laks 9,0 oppdrett
550 O. Lyssand 10.08.2003 20 1 makk laks 3,1 oppdrett
551 Kjell M. Søvik 10.08.2003 21 1 makk laks 5,7 oppdrett
552 Kjell M. Søvik 10.08.2003 21 1 makk laks 5,4 oppdrett
553 O. Lyssand 10.08.2003 21 1 makk laks 3,2
554 O. Lyssand 11.08.2003 21 1 makk laks 6,2
555 Kjell M. Søvik 11.08.2003 21 1 makk sjøørret 0,8
556 Jo Inge Hagland 11.08.2003 10 1 makk laks 1,9
557 Gulleik Saltvold 12.08.2003 7 1 flue sjøørret 1,3
558 Gulleik Saltvold 13.08.2003 7 1 flue sjøørret 1,3
559 Gulleik Saltvold 13.08.2003 7 1 flue sjøørret 1,0
560 Gulleik Saltvold 13.08.2003 7 1 flue sjøørret 0,7
561 Stig Rogne 13.08.2003 19 1 flue sjøørret 1,7
562 Stig Rogne 13.08.2003 19 1 flue sjøørret 0,8
564 Lars I Svalland 13.08.2003 1 1 flue laks 0,6
565 Lars I Svalland 13.08.2003 1 1 flue sjøørret 0,5
566 Lars I Svalland 13.08.2003 1 1 flue sjøørret 1,1
567 Lars I Svalland 13.08.2003 1 1 flue sjøørret 1,1
563 Espen Mortensen 14.08.2003 10 1 flue laks 2,2
568 Atle Rosseland 14.08.2003 10 1 makk sjøørret 0,6
569 Hans J. Jacobsen 14.08.2003 16 1 flue sjøørret 2,1
570 M Mandiussen 14.08.2003 24 1 makk laks 1,5
571 M Mandiussen 15.08.2003 24 1 makk laks 7,3
572 Morten Viken 16.08.2003 24 1 sluk laks 6,6
573 Morten Viken 16.08.2003 24 1 makk sjøørret 1,6
574 Monica Hansen 16.08.2003 10 1 flue laks 4,1
575 Lars I Svalland 16.08.2003 9 1 flue laks 1,7
577 Lars I Svalland 16.08.2003 1b 1 flue sjøørret 0,8
579 Nils Haugen 16.08.2003 3 1 sluk laks 2,5
580 Nils Haugen 16.08.2003 3 1 sluk laks 5,5
576 Trond Veset 17.08.2003 Sørelva 1 flue sjøørret 1,5
578 Peter Kragh 17.08.2003 6 1 makk laks 2
581 Sveinung Lien 17.08.2003 3 1 flue sjøørret 1,0
593 Harry Langøy 18.08.2003 21 1 makk laks 7,0 oppdrett
594 Harry Langøy 18.08.2003 21 1 makk laks 5,0 oppdrett
684 J S. Bekkestad 18.08.2003 21 1 makk laks 4,0 oppdrett
595 Harry Langøy 19.08.2003 21 1 makk laks 7,0 oppdrett
596 Harry Langøy 19.08.2003 21 1 makk laks 4,0 oppdrett
702 Gjerdevik Geir 19.08.2003 5 2 sluk sjøørret 2,5
582 Peter Kragh 20.08.2003 4 1 sluk laks 1,8
583 Kjell I Stokkevik 20.08.2003 3 1 flue laks 1,8
584 Lars Ove Lien 20.08.2003 3 1 flue laks 1,3
585 Lars Ove Lien 20.08.2003 3 1 flue sjøørret 1,4
586 M Stangeland 20.08.2003 17 1 sluk laks 7,1
587 Roy Ferkingstad 20.08.2003 10 1 makk laks 5,0
588 Roy Ferkingstad 20.08.2003 10 1 makk laks 2,0
589 Roy Ferkingstad 20.08.2003 10 1 makk laks 1,5
590 Roy Ferkingstad 20.08.2003 10 1 makk sjøørret 0,7
591 Roy Ferkingstad 20.08.2003 10 1 makk sjøørret 0,8
592 Gunnleiv Ferkingstad 20.08.2003 10 1 sluk laks 5,0
597 Harry Langøy 20.08.2003 21 1 makk laks 6,0
598 Harry Langøy 20.08.2003 21 1 makk laks 3,0 oppdrett
647 Ian Hatfield 20.08.2003 2 1 makk laks 2,2
648 Ian Hatfield 20.08.2003 2 1 makk laks 1,8
649 Ian Hatfield 20.08.2003 2 1 makk laks 3,2
650 Ian Hatfield 20.08.2003 2 1 makk laks 2,8
651 Ian Hatfield 20.08.2003 2 1 makk sjøørret 0,8
658 Erik Østre 20.08.2003 3 1 makk sjøørret 0,6
659 Erik Østre 20.08.2003 3 1 makk sjøørret 0,6
660 Erik Østre 20.08.2003 3 1 makk sjøørret 1,5
661 Erik Østre 20.08.2003 3 1 flue sjøørret 0,6
662 Erik Østre 20.08.2003 3 1 flue sjøørret 0,7
663 Erik Østre 20.08.2003 3 1 flue sjøørret 0,6
664 Erik Østre 20.08.2003 3 1 flue laks 1,3
665 Erik Østre 20.08.2003 3 1 flue laks 7,0
599 David Stutlien 21.08.2003 9 1 makk laks 1,6
602 Jørn Kristensen 21.08.2003 5 1 flue sjøørret 2,0
603 Hans Jacobsen 21.08.2003 5 1 flue sjøørret 1,2
604 Kjell Ove Våg 21.08.2003 14 1 makk laks 4,6
678 B. Henriksen 21.08.2003 7 1 makk laks 1,2
600 David Stutlien 22.08.2003 9 1 makk sjøørret 0,6
601 David Stutlien 22.08.2003 9 1 makk laks 10,3
605 Kjell Ove Våg 22.08.2003 7 1 makk sjøørret 1,7
606 Morten Kambe 22.08.2003 Sørelva 1 flue sjøørret 2,2
607 Magne Helle 22.08.2003 4 1 flue sjøørret 3,2
608 Magne Helle 22.08.2003 4 1 flue laks 1,2
617 Kjell Ove Våg 22.08.2003 8 1 makk laks 1,5
618 Paul Strand 22.08.2003 8 1 makk laks 2,0
619 O K Svendsbøe 22.08.2003 1b 1 makk laks 2,0
620 O K Svendsbøe 22.08.2003 1b 1 makk laks 2,0
621 O K Svendsbøe 22.08.2003 1b 1 makk laks 2,0
622 O K Svendsbøe 22.08.2003 1b 1 makk laks 2,0
623 O K Svendsbøe 22.08.2003 1b 2 makk sjøørret 2,0
624 Kjell Ove Våg 22.08.2003 7 1 makk laks 1,8
625 Kjell Ove Våg 22.08.2003 7 1 makk sjøørret 1,7
637 Eivind Algerøy 22.08.2003 23 1 flue sjøørret 3,6
640 Sveinung Larsson 22.08.2003 17 1 flue laks 1,4
641 Simon Storebø 22.08.2003 11 1 makk laks 1,3
609 Trond Veset 23.08.2003 Sørelva 1 flue sjøørret 1,3
610 Trond Veset 23.08.2003 Sørelva 1 flue sjøørret 0,7
611 Trond Veset 23.08.2003 Sørelva 1 flue laks 1,8
612 Trond Veset 23.08.2003 Sørelva 1 makk sjøørret 1,0
613 Magne Helle 23.08.2003 4 1 flue sjøørret 1,1
614 Magne Helle 23.08.2003 4 1 flue laks 3,2
615 Thor Iversen 23.08.2003 10 1 flue laks 1,4
616 Thor Iversen 23.08.2003 10 1 flue sjøørret 2,2
626 Peter Garrod 23.08.2003 1b 1 makk sjøørret 2,7
627 Mikal Garrod 23.08.2003 1b 1 makk laks 1,8
628 Finn M Jacobsen 23.08.2003 1b 1 makk sjøørret 1,3
629 Jo Inge Hagland 23.08.2003 1b 1 sluk regnbue 1,1
630 Ragnhild Risan 23.08.2003 9 1 makk sjøørret 1,8
638 J Naustheller 23.08.2003 24 1 makk laks 3,5 oppdrett
642 Svein O Storebø 23.08.2003 22 1 flue laks 2,4
643 Svein O Storebø 23.08.2003 24 1 makk sjøørret 0,6
646 Lønning 23.08.2003 7 1 flue laks 1,5
703 Ragnhild Risan 23.08.2003 9 1 makk laks 1,2
636 Harald Eriksen 24.08.2003 18 1 sluk laks 1,5
639 Roy M Øyjord 24.08.2003 10 1 makk laks 5,5
644 Svein O Storebø 24.08.2003 19 1 makk sjøørret 0,8
645 Roy M Øyjord 24.08.2003 10 1 makk laks 1,8
635 Bengt Aasland 25.08.2003 7 1 makk laks 1,2
652 Arve Sæther 25.08.2003 19 1 makk laks 4
654 Ian Hatfield 25.08.2003 16 1 flue laks 1,2
669 Tage Eliassen 25.08.2003 3 1 sluk laks 1,6
653 Jan Gabrielsen 26.08.2003 19 1 flue laks 1,5
655 Richard Hatfield 26.08.2003 16 1 flue laks 1,5
670 Tage Eliassen 26.08.2003 3 1 sluk laks 5,2
671 Hans Mathiessen 26.08.2003 16 1 sluk laks 1,8
656 Tom Jensen 27.08.2003 25a 1 makk laks 7,0
657 Svein T Mannes 27.08.2003 7 1 sluk laks 1,9
666 O K Svendsbøe 27.08.2003 1b 1 sluk laks 1,6
667 O K Svendsbøe 27.08.2003 1b 1 makk sjøørret 0,5
668 Lars I Svalland 27.08.2003 1b 1 flue sjøørret 0,6
672 Tage Eliassen 27.08.2003 16 1 sluk laks 5,8
673 Hans Mathiessen 27.08.2003 16 1 makk laks 2,2
674 Dan Langeland 27.08.2003 19 1 makk sjøørret 0,6
675 Jan Gabrielsen 27.08.2003 19 1 makk laks 1,6
682 Lasse H. Årbø 27.08.2003 12 1 sluk sjøørret 1,3
676 Lars Gjerde 29.08.2003 Sørelva 1 makk laks 6,2
677 Idar Furevik 29.08.2003 Sørelva 1 makk laks 4,5
679 Ben-Erik Ness 30.08.2003 15 1 makk laks 1,5
680 Ben-Erik Ness 30.08.2003 10 1 flue laks 1,5
681 Vilde Ness Eide(8år) 31.08.2003 10 1 sluk laks 2,2
683 Thorolv Sveen 31.08.2003 8 1 makk laks 1,7
685 Harry Langøy 31.08.2003 16 1 makk laks 6,4
686 Harry Langøy 31.08.2003 16 1 makk laks 4,2
699 Ove Lode 31.08.2003 Sørelva 1 flue laks 2,5 CR
687 Tore Stene 01.09.2003 22 1 sluk laks 2,5
691 Langøy 01.09.2003 21 1 makk laks 4,0
692 Langøy 01.09.2003 21 1 makk oppdrett 6,0
695 Terje Furevik 02.09.2003 Sørelva 1 makk laks 4,0
688 Gulleik Saltvold 03.09.2003 5 1 flue sjøørret 2,1
689 Gulleik Saltvold 03.09.2003 5 1 flue sjøørret 2,0
690 Gulleik Saltvold 03.09.2003 5 1 flue laks 1,6
693 Langøy 03.09.2003 21 1 makk laks 2,0
694 Langøy 03.09.2003 21 1 makk laks 5,0
711 Klaus Årøy 03.09.2003 3 1 makk laks 2
696 Ragnhild Risan 04.09.2003 10 1 flue sjøørret 2,8
697 Leif Handå 05.09.2003 17 1 makk laks 1,1
701 Knut Barnevik 05.09.2003 22 1 ? laks 5,8
698 Ove Lode 06.09.2003 23 1 flue oppdrett 3,4
700 Bjarne Engevik 07.09.2003 12 1 flue laks 5,0
706 John Veelø 08.09.2003 3 1 flue laks 1,7
707 John Veelø 08.09.2003 3 1 flue laks 1,7
704 Per A Nordheim 09.09.2003 12 1 makk laks 2,5
705 Rune Hansen 09.09.2003 3 1 flue laks 1,5
708 Rune Hansen 09.09.2003 19 1 flue laks 3
709 Paul Strand 09.09.2003 10 1 makk sjøørret 1
710 Klaus Årøy 10.09.2003 10 1 makk sjøørret 0,8
712 Ove Lode 10.09.2003 23 1 flue laks 2 CR
713 Ragnhild Risan 10.09.2003 3 1 makk sjøørret 0,6
714 Ragnhild Risan 10.09.2003 3 1 makk laks 1,2