Fangstoversikt  Etneelva 2007 (Catches 2007)

     Noter din fangst på tavla på Etne Camping, send  E-mail ,

         ring eller send SMS til  Nick  tlf  93032200.    

                              

Oppdatert sesongslutt                                               NB!  Husk å levere fangstrapport til utleigar

 

Største fiskar 2007

45 Kjartan M Strømø 1. juni 10 spinner laks 12,5
108 Kjell Inge Stokkvik 18.juni 10 spinner laks 12,0
56 Even Mæland 2. juni 3 spinner laks 11,7
32 Stefan Røer 1. juni 14 makk laks 11,4
550 Steinar Sørensen  20.august 10 flue laks 11,1

 

 

Total fangst

Laksebørs Sluttresultat Etneelva
Antall Kg Antall Kg
Laks < 3 kg 241 403,4 367 595,2
Laks 3-7 kg 278 1306  433 2035,6
Laks > 7 kg 72 604,9 80 671,7
Totalt laks 591 2314,3 880 3302,5
Sjøørret 116 170 263 353,2
Gjennomsnittsvekt laks : 3,8    Sjøørret : 1,34

 

 

Laksebørs 2003   Laksebørs  2004   Laksebørs 2005   Laksebørs 2006

 

 

Liste fiskar 2007 

ID Navn sone Antall redskap laks/ørret vekt Merknad
1 Stefan Røer 01. juni 14 1 makk laks  8,2 kl.00.02
2 Ragnhild Risan 01. juni 5 1 flue laks 5,7 kl.00.10
3 Nick Jacobsen 01. juni 3 1 flue laks 4,4 kl. 02.20
4 Nick Jacobsen 01. juni 3 1 flue laks 6,7
5 Nick Jacobsen 01. juni 3 1 flue laks 1,9 oppdrett
6 Nick Jacobsen 01. juni 3 1 makk laks 4,0
7 Nick Jacobsen 01. juni 3 1 makk laks 2,4 oppdrett
8 Arild Fossen 01. juni 20 1 spinner laks 9,0
9 Arild Fossen 01. juni 20 1 spinner laks 6,5
10 Arild Fossen 01. juni 20 1 spinner laks 6,3
11 Arild Fossen 01. juni 20 1 spinner laks 4,5
12 Arild Fossen 01. juni 20 1 makk laks 4,3
13 Thor Arild larsen 01. juni 20 1 spinner laks 8,0
14 Thor Arild larsen 01. juni 20 1 makk laks 5,5
15 Thor Arild larsen 01. juni 20 1 spinner laks 4,5
16 Ove Lode 01. juni 11 1 flue laks 9,3
17 Oddvar Lyssand 01. juni 21 1 makk laks 5,5
18 Helmar Straumstein 01. juni 9 1 spinner laks 4,6
19 Jan A. Vinje 01. juni 10 1 flue laks 8,7
20 Leif Handå 01. juni 19 1 makk laks 7,0 kl. 03.30
21 Egil Handå 01. juni 19 1 makk laks 5,0
22 Aksel Johansen 01. juni 19 1 makk laks 8,0
23 Rune Kringlebotten 01. juni 10 1 flue laks 9,3
24 Rune Kringlebotten 01. juni 10 1 flue laks 5,3
25 Rune Kringlebotten 01. juni 10 1 makk laks 7,6
26 Rune Kringlebotten 01. juni 10 1 makk laks 4,9
27 Rune Kringlebotten 01. juni 10 1 makk laks 3,5
28 Morten Kambe 01. juni 9 1 spinner laks 7,0
29 Nils Haugen 01. juni 9 1 spinner laks 7,0
30 Kjell A. Stava 01. juni 16 1 sluk laks 9,2
31 Terje Bjørgen 01. juni 10 1 flue laks 1,3
32 Stefan Røer 01. juni 14 1 makk laks 11,4
33 Atle Charlsen 01. juni 12 1 makk sjøørret 2,0
34 Per Åge Nordheim 01. juni 12 1 makk sjøørret 1,2
35 Ragnhild Risan 01. juni 5 1 flue laks 4,5
36 Alf I. Myking 01. juni 7 1 makk laks 7,0
37 Alf I. Myking 01. juni 7 1 makk laks 4,2
38 Alf I. Myking 01. juni 7 1 makk laks 2,6 oppdrett
39 Arne Tysvær 01. juni 11 1 spinner laks 4,5
40 Arne Tysvær 01. juni 11 1 spinner laks 4,0
41 Idar Furevik 01. juni sørelva 1 makk sjøørret 4,0
42 Bjørn Aasen 01. juni 9 1 makk laks 4,2
43 Bjørn Aasen 01. juni 9 1 makk laks 2,7
44 Tor Egil Holmedal 01. juni 8 1 makk laks 7,5
45 Kjartan M. Strømø 01. juni 10 1 spinner laks 12,5
46 Geir Grindheim 01. juni 10 1 makk laks 6,0
47 Morten Kambe 01. juni 6 1 sluk laks 7,5
48 O. Olsen 01. juni 1b 1 flue laks 3,2
73 kjartan Handeland 01.jun sørelva 1 makk laks 4,5
106 Rune Pedersen 01.jun 18 1 flue laks 9,0
49 Rolf Leknes 02. juni 19 1 flue laks 3,7
50 Tor Egil Holmedal 02. juni 8 1 makk laks 8,0
51 Kjell Aase 02. juni 21 1 makk laks 9,2
52 Morten Kambe 02. juni 6 1 sluk laks 5,5
53 Morten Kambe 02. juni 6 1 sluk laks 6,0
54 Stefan Røer 02. juni 14 1 flue laks 6,5
55 Roy M. Øyjord 02. juni 3 1 flue laks 4,1
56 Even Mæland 02. juni 3 1 spinner laks 11,7
57 Even Mæland 02. juni 3 1 spinner laks 6,0
58 Even Mæland 02. juni 3 1 spinner laks 7,0
59 Tor Egil Holmedal 02. juni 16 1 makk laks 7,2
60 Morten Kambe 02. juni 14 1 makk sjøørret 3,2
61 Roy M. Øyjord 02. juni 3 1 flue laks 5,5
62 Ragnhild Risan 02.jun 7 1 sluk laks 3,4
63 Frode Ravndal 03.jun 17 1 sluk laks 2,2
77 Sonja Frafjord 03.jun 3 1 makk laks 4,7
78 Ove Lode 03.jun 3 1 flue sjøørret 1,7
64 Stig Sivertsen 04.jun 7 1 spinner laks 2,7
65 Svein Tore Mannes 04.jun 16 1 flue laks 3,7
66 Jon Magne Mitchell 04.jun 20 1 sluk laks 6,8
67 Mark O. Økland 04.jun 5 1 makk sjøørret 2,2
68 Mark O. Økland 04.jun 5 1 makk laks 7,1
69 Ole Lundbero 04.jun 5 1 makk sjøørret 1,0
70 Ragnhild Risan 04.jun 7 1 makk sjøørret 1,5
71 Ragnhild Risan 04.jun 7 1 spinner laks 7,6
74 Sune villumsen 04.jun sørelva 1 makk laks 7,5
72 kjetil Grutle 05.jun sørelva 1 spinner laks 6,0
76 Kjetil veim 05.jun 8 1 makk laks 4,1
75 Idar Furevik 06.jun sørelva 1 makk laks 7,0
79 Arne Tysvær 08.jun 10 1 sluk laks 5,6
80 Bjørnar Larsen 08.jun 11 1 makk sjøørret 1,1
81 Freund J. Marie 08.jun 6 1 makk sjøørret 2,8
82 Ragnhild Risan 08.jun 12 1 makk laks 1,6
83 Arne Hope 09.jun 17 1 makk laks 6,3
90 Øyvind Jacobsen 09.jun 7 1 flue laks 4,2
84 Lasse Berdalen 10.jun 21 1 makk laks 5,8 oppdrett
85 Simen Adolfsen 11.jun 22 1 sluk laks 1,6
86 M. Vågslid 11.jun 3 1 makk laks 2,7
87 Geir Rune Knutsen 11.jun 1 1 makk sjøørret 0,5
103 Jan Roger Pedersen 12.jun 5 1 makk laks 4,3
88 Ø. Olsen 13.jun 16 1 flue laks 3,3
89 Elin Eriksen 13.jun 16 1 sluk laks 3,4
112 oskar Nilsen 13.jun 7 1 makk laks 4,0
113 oskar Nilsen 13.jun 7 1 makk laks 3,6
91 Espen N.Heggelun 14.jun 3 1 flue laks 4,4
92 Dag Olav Håland 14.jun 3 1 spinner laks 4,4
93 Dag Olav Håland 14.jun 3 1 spinner laks 7,1
114 Jan Roger Pedersen 14.jun 7 1 makk sjøørret 1,1
94 Idar Furevik 15.jun sørelva 1 spinner laks 4,5
95 Roger Thorsen 15.jun 15 1 flue sjøørret 1,2
96 Lars Gjerde 15.jun sørelva 1 makk laks 5,1
97 Bjørn Aasen 15.jun 14 1 makk laks 7,5
98 Jan Erik Osmundsen 16.jun 24 1 spinner laks 8,0
99 Jan Erik Osmundsen 16.jun 24 1 makk sjøørret 1,1
100 Jan Erik Osmundsen 16.jun 24 1 makk sjøørret 1,4
101 Jan Erik Osmundsen 16.jun 24 1 makk sjøørret 1,2
102 Idar Furevik 16.jun sørelva 1 makk laks 3,7
104 Terje Gunnar Stensvik 16.jun 12 1 makk laks 6,6
105 Stefan Røer 16.jun 12 1 makk laks 5,8
107 Stein Monsen 17.jun 20 1 makk sjøørret 2,4
110 Rolf Andersen 17.jun 16 1 makk laks 3,7
116 klaus Parey 17.jun 14 1 makk laks 2,7 oppdrett
108 Kjell Inge Stokkvik 18.jun 10 1 spinner laks 12,0
109 Tor A. Haugland 18.jun 3 1 spinner laks 9,5
111 Lars Gjerde 18.jun sørelva 1 makk laks 4,4
117 klaus Parey 18.jun 7 1 makk laks 3,9
118 klaus Parey 18.jun 3 1 makk sjøørret 2,7
176 Richard Isaksen 18.jun 5 1 makk laks 1,3
119 Michael Hugel 19.jun 3 1 spinner laks 4,0
115 øystein kanestrøm 20.jun 23 1 flue sjøørret 1,7
120 Leif Jonny Næss 20.jun 5 1 flue laks 9,2
121 Leif Jonny Næss 21.jun 7 1 spinner laks 3,9
125 klaus Parey 21.jun 12 1 makk sjøørret 1,2
126 Rune Sund 21.jun 1 1 flue sjøørret 1,9
124 Michael Hugel 22.jun 14 1 makk laks 8,0
129 Steinar Petersen 22.jun 1 1 sluk laks 6,7
122 Thoralv S. 23.jun 8 1 sluk laks 8,1
123 Idar Furevik 23.jun sørelva 1 makk laks 7,9
130 Geir Kvilhaugsvik 23.jun 16 1 flue sjøørret 2,0
127 Terje Furevik 24.jun sørelva 1 makk laks 4,0
128 Harry langøy 24.jun 21 1 makk laks 4,6 oppdrett
131 Geir Grindheim 24.jun 2 1 makk laks 1,0
132 Geir Grindheim 24.jun 2 1 makk sjøørret 1,0
148 klaus Parey 24.jun 12 1 makk laks 4,6
134 Geir langøy 25.jun 21 1 makk laks 7,0 oppdrett
149 Michael Hugel 25.jun 12 1 flue laks 1,2
155 Ragnhild Risan 25.jun 7 1 spinner laks 4,0
133 Thor Iversen 26.jun 4 1 makk sjøørret 1,0
135 Harry langøy 26.jun 21 1 makk laks 5,1 oppdrett
136 Kristin Jakobsen 27.jun 17 1 makk laks 1,5
137 Trond Søyland 27.jun 8 1 sluk laks 5,2 oppdrett
138 Kjartan Strømø 27.jun 3 1 spinner laks 5,7
139 Kjartan Strømø 27.jun 3 1 spinner laks 3,8
143 Michael Hugel 27.jun 7 1 spinner laks 5,3
144 Michael Hugel 27.jun 7 1 sluk laks 5,1
145 Michael Hugel 27.jun 7 1 sluk laks 2,7
146 klaus Parey 27.jun 7 1 sluk laks 1,8
147 klaus Parey 27.jun 12 1 makk laks 3,2
151 Mark Amend 27.jun 10 1 spinner laks 1,0
140 Jacob Ferkingstad 28.jun 5 1 makk laks 3,6
141 Idar Furevik 28.jun sørelva 1 makk laks 3,7
142 Michael Hugel 28.jun 12 1 makk sjøørret 1,0
150 Kjell Grutle 28.jun sørelva 1 makk sjøørret 1,6
152 Arve Evensen 28.jun 7 1 flue laks 1,0
153 Nick Jacobsen 28.jun 7 1 makk sjøørret 1,2 C.R.
154 T. Furevik 28.jun sørelva 1 makk laks 3,3
156 Rune Lorentzen 28.jun 7 1 makk laks 3,3
157 Rolf Leknes 28.jun 7 1 makk laks 1,0
158 Rune Lorentzen 28.jun 8 1 sluk laks 4,0
160 Asbjørn Vorre 28.jun 3 1 makk laks 6,2
161 Sindre kringlebotten 28.jun 10 1 makk laks 1,4
162 klaus Parey 28.jun 12 1 makk laks 4,0
163 Dag Mannes 28.jun 2 1 flue sjøørret 1,0
164 Harry langøy 28.jun 16 1 makk sjøørret 2,2
177 Ulf pedersen 28.jun 3 1 flue laks 4,5
159 Idar Furevik 29.jun sørelva 1 makk laks 3,5
165 T. Furevik 29.jun sørelva 1 makk sjøørret 3,8
167 Tor Egil Holmedal 29.jun 16 1 makk laks 3,8 BKL
166 Geir Grindheim 30.jun 10 1 makk laks 6,0
168 Van Der Heide H. 30.jun 23 1 flue sjøørret 1,3
170 Terje Bjørgen 30.jun 3 1 flue laks 8,9
169 J.O. Nesheim 01.jul 10 1 flue laks 3,4
171 Jan Bjørnar Pettersen 01.jul 9 1 spinner laks 3,3
172 Kjetil brekke 01.jul 14 1 flue laks 2,8
173 Espen Mortensen 01.jul 5 1 flue sjøørret 1,0 C.R.
174 Kjell M. Søvik 01.jul 21 1 makk laks 5,5 oppdrett
175 Malcolm Huxley 01.jul 7 1 makk sjøørret 1,0 C.R.
178 Jakob Ferkingstad 02.jul 11 1 makk laks 1,5
179 Kjell M. Søvik 02.jul 21 1 makk laks 6,5 oppdrett
181 Ragnhild Risan 02.jul 7 1 makk laks 1,5
180 Roy M. Øyjord 03.jul 10 1 makk laks 4,2
182 Dag Mannes 04.jul 7 1 flue laks 3,2
183 Ove Lyssand 04.jul 21 1 makk laks 5,0
184 Ove Lyssand 04.jul 21 1 makk laks 5,5
185 Ove Lyssand 04.jul 21 1 makk laks 6,5 oppdrett
186 Oddvar Lyssand 04.jul 21 1 makk laks 6,5 oppdrett
187 Oddvar Lyssand 04.jul 21 1 makk sjøørret 2,2
188 Kjell M. Søvik 04.jul 21 1 makk laks 2,8
189 Idar Furevik 05.jul sørelva 1 makk laks 4,8
190 Leif Jonny Næss 05.jul 7 1 sluk laks 5,1
191 Thomas Sandstå 05.jul 15 1 makk laks 5,0
192 Asbjørn Vorre 05.jul 4 1 makk laks 1,3
193 Lauritz Apeland 05.jul 4 1 makk sjøørret 0,8
194 Stig Rogne 05.jul 11 1 makk laks 1,3
195 Stig Rogne 06.jul 11 1 sluk laks 2,5
208 Tor Egil Holmedal 06.jul 4 3 flue sjøørret 2,4 C.R.
196 Jan Erik Osmundsen 07.jul 6 1 makk laks 3,1
197 Håkon Huse 07.jul 22 1 makk laks 7,2
201 Erling Grindheim 07.jul 3 1 flue laks 6,5
207 Tor Egil Holmedal 07.jul 5 3 makk sjøørret 2,4 C.R.
198 Frode Mortensen 08.jul 7 1 flue laks 5,3 oppdrett
199 Terje Høyseter 08.jul 16 1 flue laks 4,3
200 Nick Jacobsen 08.jul 7 1 makk laks 4,5 oppdrett
202 Erling Grindheim 08.jul 3 1 flue laks 4,9
204 Tor Egil Holmedal 08.jul 7 1 makk laks 1,2
217 Sveinung Lien 08.jul 3 1 flue sjøørret 1,2
203 Nick Jacobsen 09.jul 7 1 spinner laks 3,3
205 Tor Egil Holmedal 09.jul 7 1 makk laks 3,1
206 Tor Egil Holmedal 09.jul 7 1 makk laks 4,0
209 Jan Erik Osmundsen 09.jul 8 1 makk laks 4,1
210 David Mc Burney 09.jul 23 1 flue laks 2,9 oppdrett
211 kjartan Handeland 09.jul sørelva 1 makk laks 10,4
212 Kjetil veim 09.jul sørelva 1 makk laks 1,0
213 Tor Egil Holmedal 10.jul 10 1 makk laks 7,5
214 Nils Petter Wold 10.jul 22 1 spinner laks 6,2 oppdrett
215 Harald Berger 10.jul 11 1 flue laks 3,4
216 Harald Berger 10.jul 11 1 flue sjøørret 1,9
218 Stian Mortensen 10.jul 3 1 flue laks 5,2
219 Stian Mortensen 10.jul 3 1 flue sjøørret 0,9 C.R.
224 Jon Børge Tveit 10.jul 15 1 makk laks 1,1
220 Kenneth jansen 11.jul sørelva 1 makk laks 4,0
221 Roger Stangevåg 11.jul 16 1 sluk laks 4,3
223 Lars Schwalb 11.jul 12 1 makk laks 3,1
225 Tor Arne Haugland 11.jul 11 1 spinner laks 5,7
229 Helmer Straumstein 11.jul sørelva 1 makk laks 2,4
230 Helmer Straumstein 11.jul sørelva 1 makk laks 1,0
222 Finn Lothe 12.jul 2 1 sluk laks 4,0
226 M. Opdal 12.jul 2 1 flue laks 1,1
227 M. Opdal 12.jul 11 1 flue laks 2,7
228 Sigbjørn Larsen 12.jul 9 1 makk laks 4,0
231 Nick Jacobsen 12.jul 19 1 makk laks 4,0
232 Tor Egil Holmedal 12.jul 19 1 makk sjøørret 1,0 C.R.
239 Torleif Vea 12.jul 4 1 flue laks 3,4
233 Stein Tore Yrke 13.jul 7 1 makk laks 3,5
234 Stein Mortensen 13.jul 11 1 flue laks 5,1
235 Bjørnar Larsen 13.jul 10 1 makk laks 3,5
236 Bjørnar Larsen 13.jul 10 1 makk laks 1,5
237 Bjørnar Larsen 13.jul 10 1 makk sjøørret 1,0
238 Bjørnar Larsen 13.jul 10 1 makk sjøørret 0,9 C.R.
240 Jan Mallaug 13.jul sørelva 1 makk laks 4,0
241 Kjell Inge Stokkvik 13.jul sørelva 1 spinner laks 1,1
242 Tor Egil Holmedal 13.jul 19 1 makk laks 3,8
243 Paul Rasmussen 13.jul 12 1 makk laks 6,7
246 Finn Arne Andersen 13.jul 23 1 flue laks 5,3
247 Tom Hardeland 13.jul 3 1 makk laks 4,3
248 Tom Hardeland 13.jul 3 1 makk laks 3,2
249 Tom Hardeland 13.jul 3 1 makk laks 1,2
250 Tom Hardeland 13.jul 3 1 makk sjøørret 2,2
251 Arne Gravelsæter 13.jul 3 1 makk laks 1,2
252 Arne Gravelsæter 13.jul 3 1 sluk laks 1,1
253 Arne Gravelsæter 13.jul 3 1 sluk laks 1,0
255 Gunnar Didriksen 13.jul 19 1 flue laks 4,4 oppdrett
244 Idar Furevik 14.jul sørelva 1 makk laks 9,0
245 B. Aaren 14.jul 14 1 makk laks 4,1
254 Idar Furevik 15.jul sørelva 1 makk laks 3,2
256 Pål Espeland 15.jul 11 1 sluk laks 0,9
257 Michal Skoglund 15.jul 7 1 flue laks 4,2
258 Michal Skoglund 15.jul 7 1 flue laks 2,7
259 Michal Skoglund 15.jul 7 1 flue laks 0,9
260 Tor Egil Holmedal 15.jul 19 1 flue laks 5,6
261 Tor Egil Holmedal 15.jul 19 1 makk laks 4,5
262 Stig A. Andersen 15.jul 2 1 spinner regnbue 3,2
263 Trond Espeland 16.jul 11 1 makk sjøørret 1,2
264 Roald Løvberg 16.jul 22 1 flue sjøørret 1,2
265 Tor Egil Holmedal 16.jul 19 1 flue laks 6,0
307 Michael Rasmussen 16.jul 5 1 spinner laks 3,8
308 Michael Rasmussen 16.jul 5 2 makk sjøørret 1,7
309 Richard Isaksen 16.jul 5 1 makk laks 1,7
310 Richard Isaksen 16.jul 5 1 makk laks 1,4
311 Richard Isaksen 16.jul 5 1 makk laks 1,1
312 Kjetil veim 16.jul 5 1 makk laks 1,0
313 Kjetil veim 16.jul 5 1 makk laks 1,1
314 Kjetil veim 16.jul 5 1 makk sjøørret 0,9
266 Jan H. Eikeland 17.jul 10 1 flue laks 5,2
267 Bjarte Veastad 17.jul 10 1 flue laks 1,0
268 Glenn Trondstad 17.jul 15 1 spinner laks 5,4
269 Andreas Dunkley 17.jul sørelva 1 makk laks 5,0
270 Andreas Dunkley 17.jul sørelva 1 makk sjøørret 1,0
271 Tom Halvorsen 17.jul 7 1 sluk laks 3,8
272 Jacob Ferkingstad 17.jul 7 1 makk laks 5,2
273 Jacob Ferkingstad 17.jul 7 1 makk laks 2,0
274 Jacob Ferkingstad 17.jul 7 1 makk laks 1,4
275 Nick Jacobsen 17.jul 11 1 makk laks 3,4
276 Nick Jacobsen 17.jul 11 1 makk laks 4,1
279 Andreas Dunkley 17.jul 18 1 makk laks 5,8
280 Kay Roger Tjøsvoll 17.jul 10 1 flue laks 2,6
285 Michal Skoglund 17.jul 1 1 flue sjøørret 1,9
305 Tor helge Hansen 17.jul 3 1 makk laks 1,2
306 Tor helge Hansen 17.jul 3 1 makk sjøørret 0,8
277 Idar Furevik 18.jul sørelva 1 makk laks 3,7
278 Idar Furevik 18.jul sørelva 1 spinner laks 3,8
281 Kjell A. Stava 18.jul 10 1 makk laks 5,2
282 Kjell A. Stava 18.jul 10 1 makk sjøørret 1,2
283 Reidar Bauge 18.jul 5 1 flue laks 2,3
284 Jacob Ferkingstad 18.jul 7 1 makk laks 2,0
286 Chris daniel Rørvig 18.jul sørelva 1 spinner laks 3,5
287 Bjørnar Larsen 18.jul 3 1 spinner laks 4,4
294 Tommy Vatslid 18.jul 10 1 flue sjøørret   0.7  C.R.
295 Roger Stangevåg 18.jul 22 1 spinner laks 3,6
330 Michal Skoglund 18.jul 1 1 flue sjøørret 1,9
288 Tommy Vatslid 19.jul 10 1 spinner laks 4,2
289 Tom Halvorsen 19.jul 11 1 spinner laks 1,1
290 Hans Nordskog 19.jul 10 1 spinner laks 6,0
291 Vegard Gustavsen 19.jul 7 1 sluk laks 4,6 10år
292 Bjørnar Larsen 19.jul 3 1 spinner laks 8,1 oppdrett
293 Kjell Ove Våg 19.jul 15 1 flue laks 7,0
296 Tor Egil Holmedal 19.jul 3 1 makk laks 8,4
297 Tor Egil Holmedal 19.jul 3 1 spinner laks 7,0
298 Kjell Eikeskog 19.jul 9 1 makk laks 8,5
304 Håkon Nilsen 19.jul 3 1 spinner laks 1,0
299 Kjartan M. Strømø 20.jul 12 1 spinner laks 1,1
300 Kjartan M. Strømø 20.jul 12 1 spinner laks 1,0
301 Kjell Eikeskog 20.jul 9 1 makk laks 2,1
302 Kjell Eikeskog 20.jul 9 1 makk laks 0,9
303 Tor Egil Holmedal 20.jul 19 1 spinner laks 4,4
319 Arne Gravelsæter 20.jul 10 1 makk sjøørret 0,8
315 Idar Furevik 21.jul sørelva 1 makk laks 4,3
316 Idar Furevik 21.jul sørelva 1 makk sjøørret 1,4
317 Idar Furevik 21.jul sørelva 1 makk sjøørret 1,0
318 Tom Hardeland 21.jul 10 1 makk laks 2,5
320 Tormod Helle 21.jul 15 1 flue laks 5,5
324 Sigbjørn Larsen 21.jul 9 1 makk laks 0,8
326 Jarle Hammersvik 21.jul 12 1 makk laks 1,6
321 B. Aasen 22.jul 5 1 makk laks 2,3
322 B. Aasen 22.jul 7 1 makk laks 1,0
323 B. Aasen 22.jul 9 1 makk laks 3,3
325 Sigbjørn Larsen 22.jul 7 1 spinner laks 2,7
328 Ove Lyssand 22.jul 21 1 makk laks 5,0
329 Ove Lyssand 22.jul 19 1 sluk laks 2,2
331 Geir Hansen 22.jul 16 1 makk laks 4,4
332 Geir Hansen 22.jul 16 1 flue laks 4,8
327 Arne Tysvær 23.jul 3 1 makk laks 3,8 oppdrett
333 Geir Hansen 23.jul 16 1 makk laks 8,4
334 Kjell Vikanes 23.jul 18 1 spinner laks 3,2
335 Ove Lyssand 23.jul 21 1 makk laks 6,4 oppdrett
336 Kristian Bårtvedt 24.jul 21 1 makk laks 5,6
337 Ove Lyssand 24.jul 21 1 makk laks 6,7
338 Tor Egil Holmedal 24.jul 7 1 makk laks 2,3
339 Idar Furevik 24.jul sørelva 1 makk laks 4,2
345 Johannes Sprangberg 24.jul 14 1 makk laks 2,5
340 Lars Svalland 25.jul 3 1 sluk laks 1,7
341 Alexander F. 25.jul 24 1 makk laks 8,0
342 Atle Rosseland 25.jul 10 1 flue laks 1,5
343 Lars Gjerde 25.jul sørelva 1 makk laks 3,7
344 Lars Gjerde 25.jul sørelva 1 makk sjøørret 2,9
346 Johannes Sprangberg 25.jul sørelva 1 makk sjøørret 1,0
347 Johannes Sprangberg 26.jul sørelva 1 makk laks 2,0
349 Inge Mæland 26.jul 22 1 flue laks 5,4
348 Bjarne S. 27.jul 9 1 flue laks 1,0
350 Lars Kjær 27.jul 11 1 flue laks 2,7
351 Trond Veseth 27.jul 2 1 makk laks 2,2
363 Johnny Lund 27.jul 3 1 laks 2,5
352 Trond Veseth 28.jul 2 1 makk laks 0,8 oppdrett
353 Trond Veseth 28.jul 2 1 makk sjøørret 0,8 C.R.
354 Kjartan M. Strømø 28.jul 12 1 spinner laks 0,9
355 Trond Veseth 28.jul 15 1 makk laks 1,5
356 Robin Sortland 28.jul 2 1 spinner laks 1,5
357 Arild Haga 28.jul 7 1 flue laks 5,3
358 Erik Østre 28.jul 7 1 makk sjøørret 3,3
359 Kjell A. Stava 28.jul 10 1 makk sjøørret 1,6
365 Egil Veland 28.jul 11 1 makk laks 3,5
366 Egil Veland 28.jul 11 1 makk laks 1,2
367 Jostein Bondevik 28.jul 16 1 sluk sjøørret 1,0
368 Rolf terje Bergheim 28.jul 9 1 makk laks 1,1
386 Roy Martin Øyjord 28.jul 3 1 makk laks 2,5
387 Mark Armend 28.jul 3 1 spinner laks 5,5
507 Arvid Torsen 28.jul 12 1 makk laks 6,5
508 Arvid Torsen 28.jul 12 1 makk laks 4,8
509 Arvid Torsen 28.jul 12 1 makk laks 2,0
360 Kjell A. Stava 29.jul 10 1 makk laks 4,0
361 Kjell A. Stava 29.jul 10 1 makk laks 3,6
362 Kjell A. Stava 29.jul 10 1 makk laks 1,1
364 Jan Giske Uthaug 29.jul 11 1 flue laks 8,3
369 Kjell A. Stava 29.jul 10 1 makk laks 4,3
370 Van der Genugien 29.jul 22 1 makk laks 7,2
371 Helmar Straumstein 29.jul sørelva 1 makk laks 3,5
372 Helmar Straumstein 29.jul sørelva 1 makk sjøørret 0,8
374 Egil Handå 29.jul 13 1 makk sjøørret 3,0
375 Leif Handå 29.jul 13 1 makk laks 1,0
376 Vegar Grumheden 29.jul 3 1 flue laks 4,8 oppdrett
377 Vegar Grumheden 29.jul 3 1 flue laks 5,2
518 Rune Rafdal 29.jul 8 1 spinner laks 1,8
519 Kjell Stensletten 29.jul 8 1 makk laks 3,7
373 Ivar Høgheim 30.jul sørelva 1 makk laks 8,5
378 Jan A. Vinje 30.jul 3 1 flue laks 6,2
379 Jan Erik Osmundsen 30.jul 20 1 spinner laks 9,5
380 Andre Halleland 30.jul 8 1 sluk laks 1,5
381 Jan-Åke Nyberg 30.jul 16 1 flue laks 5,3
382 Svein Tore Mannes 30.jul 10 1 flue laks 4,5
383 Kjetil veim 30.jul 19 1 makk sjøørret 1,0
384 Kjetil veim 31.jul 5 1 makk laks 2,8
385 Kjetil veim 31.jul 5 1 makk laks 1,5
388 Hans Beiermann 31.jul 2 1 flue laks 1,3
389 Ragnhild Risan 31.jul 18 1 makk laks 1,8
390 Magne Helle 31.jul 10 1 flue laks 6,7
391 Harry langøy 31.jul 21 1 makk laks 8,5
392 Harry langøy 31.jul 21 1 makk laks 4,5 oppdrett
393 Geir langøy 31.jul 21 1 makk laks 3,5
394 Idar Furevik 31.jul sørelva 1 makk laks 4,9
395 Jostein Fjetland 31.jul 11 1 makk sjøørret 0,6
396 Jan-Åke Nyberg 31.jul 16 1 flue laks 1,2
397 Jan Børge Tveit 31.jul 15 1 spinner laks 4,6
400 Arild Bråten 31.jul 23 1 flue laks 5,0
437 Ole Inge Amdal 31.jul 7 1 flue laks 6,2
438 Ole Inge Amdal 31.jul 7 1 flue laks 1,2
439 Arne Østensvik 31.jul 7 1 makk laks 3,2
440 Arne Østensvik 31.jul 7 1 makk laks 2,9
455 Torbjørn Nordal 31.jul 11 1 makk sjøørret 2,2
456 Arne Tysvær 31.jul 11 1 sluk laks 4,0
398 Idar Furevik 01.aug sørelva 1 makk laks 3,0
399 Jan Børge Tveit 01.aug 15 1 makk laks 4,5
402 Geir langøy 01.aug 21 1 makk laks 8,0
403 Geir langøy 01.aug 21 1 makk laks 4,7
404 Tom Hardeland 01.aug 3 1 makk laks 6,8
405 Tom Hardeland 01.aug 3 1 makk laks 6,2
406 Tom Hardeland 01.aug 3 1 makk laks 2,4
407 Tom Hardeland 01.aug 3 1 makk laks 2,1
408 Tom Hardeland 01.aug 3 1 makk sjøørret 1,7
409 Tom Hardeland 01.aug 3 1 makk laks 2,0
410 Mads Haugen 01.aug 3 1   laks 2,0
411 Erling Grindheim 01.aug 2 1 spinner laks 8,7
454 Håkon Høyvik 01.aug sørelva 1 flue laks 1,3
483 Jan Roger Pedersen 01.aug 7 1 makk laks 5,1
505 Arvid Torsen 01.aug 12 4 makk sjøørret 4,0
506 Arvid Torsen 01.aug 12 1 makk laks 4,0
401 Rolf Leknes 02.aug 16 1 makk laks 5,0
412 Tor Arild Dirdal  02.aug 11 1 sluk sjøørret 0,6
413 Gunnar Gundersen 02.aug 22 1 makk laks 1,2
414 Jan Erik Osmundsen 02.aug 20 1 spinner laks 5,2
415 Frode Langøy 02.aug 16 1 sluk laks 6,5
417 K.T.T.A? 02.aug 10 1 makk laks 1,0
427 Mark Armend 02.aug 2 1 flue laks 2,5
416 Ø. Bratthammer 03.aug 22 1 makk laks 9,0
418 Dag Mannes 03.aug 5 1 flue sjøørret 2,5
419 Kjell Eikeskog 03.aug 7 1 makk laks 4,2
420 Kjell Eikeskog 04.aug 7 1 makk laks 7,6
421 Kjell Inge Stokkvik 04.aug 4 1 flue laks 9,9 oppdrett
422 Kjell Inge Stokkvik 04.aug 4 1 flue laks 1,8
423 Geir Kvilhaugsvik 04.aug 15 1 makk laks 5,2
425 Lars Ove Lien 04.aug 4 1 flue laks 3,5
426 Karl Erik Lindskog 04.aug 23 1 flue laks 9,1
428 Jørn Haugland 04.aug 9 1 makk laks 1,8
431 Harry langøy 04.aug 16 1 makk laks 7,5
432 Geir Grindheim 04.aug 10 1 makk laks 2,5
441 Bengt Aasland 04.aug 7 1 makk laks 6,0
424 Bjørn Balle 05.aug sørelva 1 flue sjøørret 1,5
429 Idar Furevik 05.aug sørelva 1 makk laks 5,0
430 Idar Furevik 05.aug sørelva 1 makk sjøørret 1,4
433 Sissel Ringvad 05.aug 11 1 spinner laks 1,4
442 Bengt Aasland 05.aug 7 1 flue laks 2,5
443 Bengt Aasland 05.aug 7 1 flue laks 5,5
434 Inge Riska 06.aug 17 1 vobler laks 5,1
435 Knut Barnevik 06.aug 7 1 flue laks 1,4
436 Knut Sylte 06.aug 7 1 flue laks 1,4
446 Kjell Andersen 06.aug 16 1 sluk laks 6,6
444 Rune Kringlebotten 07.aug 10 1 flue laks 4,5
445 Rune Kringlebotten 07.aug 10 1 makk laks 1,5
447 Idar Furevik 07.aug sørelva 1 makk laks 3,3
448 Ove Lode 07.aug 10 1 flue laks 1,7
449 Kåre Johnsrud 07.aug 12 1 makk laks 2,6
450 Kåre Johnsrud 07.aug 12 1 makk laks 1,6
451 Morten Kambe 07.aug 10 1 makk laks 1,0
452 Morten Kambe 07.aug 10 1 flue laks 1,3
453 Hans Petter Salbu 07.aug 9 1 makk laks 1,1
457 Tor Egil Holmedal 07.aug 16 1 flue laks 7,0
458 Knut Barnevik 07.aug 7 1 flue laks 1,0
459 Knut Barnevik 07.aug 7 1 flue laks 1,7
461 Inge J. Mæland 07.aug 4 1 flue laks 1,5
470 Kjell Eriksen 07.aug 15 1 sluk laks 1,3
470 Kjell Eriksen 07.aug 15 1 sluk laks 1,3
460 Lars H. Langåker 08.aug 2 1 flue laks 1,4
462 Arild Haga 08.aug 7 1 flue laks 0,9
463 Erik Østre 08.aug 7 1 flue laks 1,2 oppdrett
464 Dag Mannes 08.aug 3 1 flue laks 3,0
465 Helge W. Gustavsen 08.aug 3 1 makk laks 1,2
466 David Øvrebø 08.aug 4 1 flue laks 1,9
469 Sonja Frafjord 08.aug 10 1 makk laks 1,2 oppdrett
471 Kai Ferkingstad 08.aug 7 1 makk laks 4,3
472 G.S. Ferkingstad 08.aug 7 1 flue laks 1,2 oppdrett
467 Tor Oddvar Ramsvik 09.aug 4 1 flue laks 1,7 oppdrett
468 Knut Egil Nes 09.aug 22 1 makk laks 3,2
473 G.S. Ferkingstad 09.aug 7 1 makk laks 1,0
484 Oddvar Ramsvik 09.aug 4 1 makk laks 2,1
485 Oddvar Ramsvik 09.aug 4 1 makk laks 2,7
474 Even S. Ferkingstad 10.aug 7 1 makk sjøørret 0,6 C.R.
475 Sven Arne Ekse 10.aug 17 1 makk laks 2,1
476 Sigbjørn Larsen 10.aug 14 1 makk laks 1,1
479 Rune Kringlebotten 10.aug 10 1 makk laks 1,4
481 Dag Mannes 10.aug 7 1 flue laks 1,3
482 Dag Mannes 10.aug 7 1 flue sjøørret 1,1
477 Sigbjørn Larsen 11.aug 14 1 makk laks 1,3
478 Finn Måseidvåg 11.aug 11 1 flue laks 0,8
480 Rune Kringlebotten 11.aug 10 1 makk laks 2,0
494 Vegar Grumheden 11.aug 3 1 flue laks 3,7
487 O. Olsen 12.aug 19 1 flue laks 1,7
489 Kurt Åge Stakkestad 12.aug 12 1 makk laks 6,3
486 Morten Kambe 13.aug 7 1 spinner laks 9,5
488 O. Olsen 13.aug 19 1 makk laks 4,5
490 Gulleik Saltvoll 13.aug 5 1 makk laks 1,7
491 Gulleik Saltvoll 13.aug 5 1 flue sjøørret 0,5 C.R.
492 Idar Furevik 13.aug sørelva 1 spinner laks 5,0
493 Idar Furevik 13.aug sørelva 1 makk laks 3,0 C.R.
496 Vidar Berdalen 13.aug 21 1 makk laks 4,5 oppdrett
499 Hans O. Nordskog 13.aug 3 1 sluk laks 5,7
500 Hans O. Nordskog 13.aug 3 1 sluk laks 2,5
495 Pål Overbergt 14.aug 16 1 makk laks 4,7 oppdrett
497 Thomas Gullenrud 14.aug 19 1 sluk laks 2,1
498 Stein S. Mortensen 14.aug 11 1 makk sjøørret 2,0
501 Kjell Inge Stokkvik 14.aug sørelva 1 flue laks 1,5
502 Bjørn Olson 14.aug 14 1 flue laks 1,6
503 Grethe Håland 14.aug 22 1 makk laks 1,1
504 Geir Håland 14.aug 22 1 sluk sjøørret 1,3
516 Rune Kringlebotten 14.aug 2 1 flue laks 2,0
510 Idar Furevik 15.aug sørelva 1 spinner laks 1,6
511 Bjørn Olson 15.aug 14 1 flue sjøørret 3,1
512 Jarle Andersen 15.aug 3 1 spinner laks 10,4
513 Stian Mortensen 15.aug sørelva 1 flue laks 3,1
527 Vegar Grumheden 15.aug 10 1 flue laks 1,4
528 Vegar Grumheden 15.aug 10 1 flue laks 1,2
529 Sonja Frafjord 15.aug 10 1 makk laks 1,4
514 Svein H. Ramstad 16.aug 7 1 sluk laks 4,0
515 Trond Espeland 16.aug 16 1 makk sjøørret 1,5
517 Jarle Andersen 16.aug 3 1 spinner laks 6,1
551 Rune Simonsem 16.aug 21 1 makk laks 5,5 oppdrett
552 Rune Simonsem 16.aug 21 1 makk laks 5,5 oppdrett
553 Paul Johnsen 16.aug 21 1 makk laks 7,2
564 Jarle Grindheim 16.aug 2 1 makk laks 3,0
567 Thor Larsen 16.aug 18 1 spinner laks 3,5
568 Trond Ivar Fjelde 16.aug 22 1 sluk laks 6,7
586 Kjell Ove Våg 16.aug 10 1 makk laks 1,5
587 Kjell Ove Våg 16.aug 10 1 flue laks 1,5
588 Kjell Ove Våg 16.aug 10 1 makk sjøørret 2,8
520 Ove Lode 17.aug 3 1 flue laks 1,6
521 Ove Lode 17.aug 3 1 flue laks 0,9 oppdrett
522 Arne Tysvær 17.aug 3 1 makk laks 3,3
523 Ove Lode 17.aug 3 1 flue laks 1,3
524 Bjørn Olson 17.aug 9 1 sluk laks 4,5
525 Idar Furevik 17.aug sørelva 1 spinner laks 1,3 oppdrett
526 Idar Furevik 17.aug sørelva 1 makk laks 1,4
530 Morten Kambe 17.aug 3 1 spinner laks 3,3
531 Geir Skjefstad 17.aug 22 1 flue laks 1,4
532 Geir Skjefstad 17.aug 18 1 flue laks 1,9
535 Vegar Grumheden 17.aug 3 1 flue laks 6,1
536 Vegar Grumheden 17.aug 3 1 flue laks 5,2
554 Paul Johnsen 17.aug 21 1 makk laks 3,0 oppdrett
569 Trond Ivar Fjelde 17.aug 22 1 sluk laks 5,0
570 Lars Foldøy 17.aug 18 1 flue laks 1,7
533 Paul R. Tysse 18.aug 5 1 flue laks 1,7
534 Paul R. Tysse 18.aug 5 1 flue laks 6,5
537 Ivar Høgheim 18.aug sørelva 1 makk laks 9,0
539 Helmar Straumstein 18.aug sørelva 1 makk laks 1,0
543 Egil Handå 18.aug 19 1 spinner laks 1,4
544 Leif Handå 18.aug 19 1 makk laks 1,2
545 Kurt Åge Stakkestad 18.aug 19 1 makk sjøørret 1,0
546 Kurt Åge Stakkestad 18.aug 19 1 makk laks 2,4
547 Aksel Johansen 18.aug 19 1 makk laks 0,8
548 Roald Løvberg 18.aug 11 1 makk sjøørret 1,0
565 Lars Petter Grønvigh 18.aug 20 1 spinner laks 5,0
571 Camilla Fredriksen 18.aug 24 1 makk laks 8,9
572 Camilla Fredriksen 18.aug 24 1 makk laks 6,7
573 Lise Dalen 18.aug 24 1 makk laks 5,9
574 Lise Dalen 18.aug 24 1 makk laks 1,5
575 Ellen Marie Hagevik 18.aug 24 1 makk laks 1,5
538 Kenneth Klovning 19.aug 12 1 makk laks 1,1
540 Idar Furevik 19.aug sørelva 1 spinner laks 1,0
541 Øystein Korneliusen 19.aug 4 1 makk laks 3,0
542 Asbjørn Vorre 19.aug 7 1 makk sjøørret 1,1
549 Steinar Sørensen 19.aug 10 1 flue laks 4,0
562 Geir Walland 19.aug 11 1 flue laks 4,8
599 Roy M. Øyjord 19.aug 3 1 flue laks 1,1 oppdrett
600 Roy M. Øyjord 19.aug 3 1 flue laks 1,8
601 Mark Armend 19.aug 3 1 flue laks 3,2
618 Eivind Djursvoll 19.aug 4 1 sluk laks 1,2
700 Harry Haaland 19.aug 12 1 makk sjøørret 1,0
550 Steinar Sørensen 20.aug 10 1 flue laks 11,1
555 Nick Jacobsen 20.aug 16 1 makk laks 1,5 C.R.
556 Nick Jacobsen 20.aug 16 1 makk laks 1,5 C.R.
557 Nick Jacobsen 20.aug 16 1 makk laks 3,0 C.R.
558 Geir Berge 20.aug 16 1 makk laks 4,3
559 Gunnar Didriksen 20.aug 23 1 flue laks 1,1
560 Gunnar Didriksen 20.aug 23 1 sluk sjøørret 0,8
561 Magne Sundve 20.aug 6 1 flue laks 1,2
563 Per Åge Nordheim 20.aug 22 1 makk laks 1,2
566 Eli Mandiusen 20.aug 11 1 makk laks 1,3
578 Ove Eidsvåg 20.aug 16 1 makk laks 2,0
590 Rune Haltorp 20.aug sørelva 1 flue laks 5,0 C.R.
576 Ivar Ingebertsen 21.aug 7 1 flue laks 3,5
577 Idar Furevik 21.aug sørelva 1 makk sjøørret 2,5
579 Ove Eidsvåg 21.aug 16 1 makk laks 3,0
580 kjell Grutle 21.aug sørelva 1 makk sjøørret 1,8
581 Sveinug lien 21.aug 10 1 makk laks 1,2
582 Geir Rune Knutsen 21.aug 3 1 makk laks 4,0
584 Leif Arne Haugen 21.aug 3 1 makk sjøørret 0,8 C.R.
589 Kjel Arnt Stava 21.aug 11 1 makk laks 1,2
583 Geir Rune Knutsen 22.aug 3 1 makk laks 2,3
585 Ivar Ingebertsen 22.aug 9 1 sluk laks 2,7
591 Bjørn Olson 22.aug 14 1 makk laks 0,7
592 Hans Beiermann 22.aug 7 1 flue laks 6,7
593 Hans Beiermann 22.aug 7 1 flue laks 1,4 C.R.
594 Bjørn Olson 22.aug 14 1 flue laks 1,4
602 Rune Haltorp 22.aug 16 1 flue laks 3,0 C.R.
595 Lars Gjerde 23.aug sørelva 1 makk laks 3,2
597 Torbjørn Nordal 23.aug 1 1 spinner laks 1,5
598 Øystein Sletten 23.aug 1 1 makk laks 1,0 oppdrett
596 Kjetil Sandven 24.aug 16 1 makk laks 1,5
621 Peder Karlson 24.aug 23 1 flue laks 6,4
603 Idar Furevik 25.aug sørelva 1 makk sjøørret 2,4
604 Idar Furevik 25.aug sørelva 1 makk sjøørret 1,7
605 Idar Furevik 25.aug sørelva 1 makk laks 2,5 C.R.
606 Kjetil Sandven 25.aug 22 1 makk sjøørret 0,7
607 Tommy Risnes 25.aug 22 1 flue laks 3,1
608 Tommy Risnes 25.aug 22 1 flue laks 1,2 oppdrett
609 Tommy Risnes 25.aug 22 1 makk laks 1,2 oppdrett
610 Odd Kjell Svendsbø 25.aug 12 1 sluk laks 5,5
611 Odd Kjell Svendsbø 25.aug 12 1 flue laks 1,6
612 Arne G. Larsen 25.aug 11 1 makk laks 5,2
619 Jan Lohne 25.aug sørelva 1 sluk laks 1,3
613 Tommy Risnes 26.aug 11 1 flue laks 1,6
614 Milan D. 26.aug sørelva 1 makk laks 11,0
615 Milan D. 26.aug sørelva 1 makk sjøørret 4,5
616 Tom Halvorsen 26.aug 16 1 sluk laks 4,7
620 Jan Lohne 26.aug sørelva 1 sluk laks 2,6
622 Ørjan Monsen 26.aug 22 1 makk laks 6,1
624 Ragnhild Risan 26.aug 10 1 makk sjøørret 1,5 C.R.
625 Ragnhild Risan 26.aug 10 1 makk sjøørret 1,0 C.R.
617 Bård T. Høgheim 27.aug sørelva 1 makk laks 6,2
623 Ove Lode 27.aug 4 1 flue laks 1,2
626 Wirachai Krailert 27.aug 5 1 makk sjøørret 1,3
627 Rune Haltorp 27.aug 19 1 flue laks 4,0 C.R.
628 Rune Haltorp 27.aug 19 1 flue laks 3,5 C.R.
629 Rune Haltorp 27.aug 19 1 flue laks 4,2 oppdrett
630 Rune Haltorp 27.aug 19 1 flue laks 1,5 C.R.
631 Andor Hjtzbakk 27.aug 21 1 makk laks 2,9
632 Andor Hjtzbakk 27.aug 21 1 spinner sjøørret 2,1
636 Kjell A. Stava 27.aug 11 1 makk laks 0,8
651 Andreas Jacobsen 27.aug 3 1 flue laks 2,5
665 Lars Inge Svaland 27.aug 1 1 makk sjøørret 1,0
633 Frode B. Mork 28.aug 21 1 makk laks 6,5  oppdrett
634 Knut Fiskeseth 28.aug 9 1 sluk laks 4,6
635 Rune Haltorp 28.aug 19 1 flue laks 3,0 C.R.
637 Kjell A. Stava 28.aug 11 1 makk sjøørret 0,5 C.R.
638 Kjell A. Stava 28.aug 11 1 makk sjøørret 0,7 C.R.
639 Kjell A. Stava 28.aug 11 1 makk laks 1,5
640 Kjell A. Stava 28.aug 11 1 makk laks 4,3  
641 Nils Haugen 28.aug 2 1 flue laks 1,8
642 Jan E. Risnes 28.aug 21 1 makk laks 3,6 oppdrett
643 Tommy Risnes 28.aug 21 1 flue laks 4,0 C.R.
652 Andreas Jacobsen 28.aug 3 1 spinner laks 3,0
663 Helmar Straumstein 28.aug sørelva 1 makk laks 1,0
644 Jan E. Risnes 29.aug 21 1 makk laks 5,2
645 Morten Kambe 29.aug 8 1 makk laks 3,5
646 M. Mandiusen 29.aug 17 1 makk laks 2,0
647 Jan E. Risnes 29.aug 21 1 makk laks 3,5 C.R.
648 Jan E. Risnes 29.aug 21 1 makk laks 7,0
649 Tommy Risnes 29.aug 21 1 makk sjøørret 1,2
653 B. Aasland 29.aug 10 1 flue laks 3,2
654 B. Aasland 29.aug 10 1 makk laks 1,0
650 Tommy Risnes 30.aug 21 1 makk laks 7,0 C.R.
656 Asbjørn Vorre 30.aug 7 1 makk laks 1,0
657 T. Netland 30.aug 22 1 sluk laks 6,0
658 Tor Egil Holmedal 30.aug 16 1 makk laks 2,0
659 Tor Egil Holmedal 30.aug 16 1 makk sjøørret 2,5 C.R.
666 Ove Hatlevik 30.aug 4 1 flue sjøørret 1,0
701 Harry Haaland 30.aug 5 1 makk laks 1,4
655 Arvid Rørvig 31.aug 9 1 spinner laks 5,0
667 Sigbjørn Opheim 31.aug 23 1 flue laks 5,5
668 Sigbjørn Opheim 31.aug 23 1 flue laks 5,3
669 Sigbjørn Opheim 31.aug 23 1 flue laks 1,4
660 Bjørn N. Olson 01.sep 14 1 makk laks 4,5
661 Geir Næss 01.sep 22 1 sluk laks 4,4
714 Stein Monsen 01.sep 20 1 makk laks 3,6
715 Stein Monsen 01.sep 24 1 makk laks 4,8
716 Jonny Olsen 01.sep 24 1 spinner laks 3,0
662 Jarle Ringheim 02.sep 16 1 makk laks 6,2
664 Mark Armend 02.sep 3 1 spinner sjøørret 2,9
670 Lars Petter Grønvigh 03.sep 22 1 spinner laks 7,0
671 Per Øslebye 03.sep 23 1 sluk laks 3,1
672 Kjell Skovhelt 03.sep 23 1 flue laks 6,5
673 Ove Lode 03.sep 3 1 flue laks 4,4
674 Magne Sundve 04.sep 4 1 flue laks 1,8
675 Kjell Grutle 04.sep sørelva 1 spinner laks 1,7
676 kjell Grutle 04.sep sørelva 1 spinner laks 2,6
677 Idar Furevik 04.sep sørelva 1 makk laks 3,2
679 Kjell A. Stava 04.sep 11 1 makk laks 1,6
681 Anders Dolff 04.sep 1 1 sluk laks 2,5
682 Anders Dolff 04.sep 1 1 sluk laks 1,4
685 William Dolff 04.sep 1 1 flue sjøørret 0,7 C.R.
686 Kjell Ove Våg 04.sep 3 1 flue sjøørret 1,5 C.R.
687 Kjell Ove Våg 04.sep 3 1 makk laks 1,0
688 Kjell Ove Våg 04.sep 23 1 flue laks 3,8
678 Idar Furevik 05.sep sørelva 1 makk laks 5,1
680 William Dolff 05.sep 1 1 flue laks 5,0
683 Anders Dolff 05.sep 1 1 flue laks 1,2
684 Anders Dolff 05.sep 1 1 flue sjøørret 0,7 C.R.
694 William Dolff 05.sep 1 1 flue laks 0,8 C.R.
704 Helmar Straumstein 05.sep sørelva 1 makk laks 1,5
689 Idar Furevik 06.sep sørelva 1 spinner laks 4,1
690 Idar Furevik 06.sep sørelva 1 spinner laks 6,0 C.R.
691 Idar Furevik 06.sep sørelva 1 makk laks 2,5 C.R.
692 Toralf Bredalen 06.sep 23 1 flue laks 1,2
693 Leif Johannessen 06.sep 23 1 sluk laks 1,2 oppdrett
695 Bent J. Ådnesen 06.sep 5 1 flue laks 6,1
696 Harry langøy 06.sep 16 1 makk laks 5,5
697 Jan Børge Tveit 06.sep 10 1 makk laks 1,8
698 Bjørn Olson 07.sep 14 1 makk laks 8,0 C.R.
699 Fredrik Lihaug 07.sep 16 1 makk sjøørret 3,1
702 Bjørn Aasen 07.sep 10 1 makk laks 3,2
703 Helge Rysjedal 07.sep 7 1 flue laks 2,5 oppdrett
706 Stig Rogne 07.sep sørelva 1 makk laks 1,0
707 Stig Rogne 07.sep sørelva 1 makk laks 1,0
708 Sverre I. Sleen 07.sep sørelva 1 makk laks 1,0
709 Sverre I. Sleen 07.sep sørelva 1 makk laks 1,5
710 Sverre I. Sleen 07.sep sørelva 1 makk sjøørret 1,0
711 Sverre I. Sleen 07.sep sørelva 1 makk sjøørret 1,0
713 Morten Kambe 07.sep 7 1 spinner laks 8,2
717 Oddbjørn M. 07.sep 19 1 sluk sjøørret 2,0
723 Ove Lode 07.sep 4 1 flue laks 2,5 C.R.
705 Jan Erik larsen 08.sep 18 1 makk laks 1,0 oppdrett
712 Tor Arne Haugland 08.sep 6 1 spinner laks 5,0
718 Morten Kambe 08.sep 7 1 spinner laks 5,0
721 Leif Handå 08.sep 3 1 makk laks 3,5
724 Ove Lode 08.sep 4 1 flue laks 4,5
725 Ove Lode 08.sep 5 1 flue sjøørret 1,5 C.R.
719 Morten Kambe 09.sep 5 1 flue sjøørret 2,0
720 Nils Haugen 09.sep 5 1 spinner sjøørret 1,8
722 Helmar Straumstein 09.sep 11 1 makk laks 3,1
726 Ove Lode 09.sep 5 1 flue laks 1,1
727 Nils Haugen 09.sep 5 1 spinner sjøørret 1,8