Klikk her og betal Fiskeravgiften på internett

Veiledar gjenutsetting  fisk 

Jakt og Fiske, des 2008

Været

SSB statistikk 

Rangering norske lakseelvar 

 

Kva er Gyrodactylus Salaris 

Stamfiske 

Utlegging rogn

Flaum 2005

Driftsplan Etneelva  

 

Status Fiskefelle: pr.15.nov 2016
Laks 2214 Stk
Sjøaure 1053 Stk
Oppdrett   132 Stk
Største laks 16,8  kg

 

Største laksar :

2016: Oddvar Lyssand  16,0 kg

2013: Ellen Marie Hagevik 11,4 kg

2012: Morten Viken  13,0 kg

2009: Arne Tysvær  13,9kg

2008: Tore Andre Helgevold 13,5 kg

2007: Kjartan M Strømø 12,5 kg 

2006:Kjartan Handeland 13,2 kg

2004: Kenneth Ellingsen 12,6 kg

2003: Michael Hugel 11,7 kg

2002: Ragnhild Risan 15,0 kg

2001: Vegar Grumheden 12,0 kg

2000: Johan Graner Haugse 14,0 kg

1999: Rune Hatletvedt 12,2 kg