Storflaum 15. november 2005

Legg ut nokre bilder fra Etneelva tatt 15. november kl 10.00. Da var Nordelva 118 m3/sek. Kl. 5.30 om morgonen var elva 124,5 m3/sek. målt på Lurasund. Da elva var på topp var det mørkt. Difor fekk eg ikkje tatt bilder da. Sørelva hadde minka mykje da eg tok bilda.

Dei største flaumane sidan 1912 målt på Lurasund er :

 27.11 1940 var det    238   m3/sek. 

    6.12.1955 var det   151   m3/sek 

    3.12.1953 var det   126   m3/sek 

  15.11.2005 var det   124,5 m3/sek 

  27.10.1983 var det   120    m3/sek

Nedanfor sone 12 kjem Sørelva i tillegg.

Håfoss.

Klekkeriet

Torefoss

Etne Camping. Her er det faktisk 30 cm lågare vannstand enn da det var på topp. Dette pga at Sørelva har minka mykje.

Sone 8

Sone 7

Sone 3

Sone 2