Ledige døgn (Available fishing days)

 

Ledige døgn pr.     13. juni 2019

Det kan vera døgn som er bestilt 

Fiskedøgna startar kl. 18,00  på oppført dato og varer til kl.17.00 neste dag

 

 

Fra  Sone Navn
07.08.2019 17  
07.08.2019 22  
08.08.2019 16  
08.08.2019 17  
08.08.2019 18  
08.08.2019 22  
08.08.2019 23  
11.08.2019 4  
11.08.2019 5  
11.08.2019 6  
11.08.2019 17  
11.08.2019 18  
12.08.2019 4  
12.08.2019 8  
12.08.2019 17  
12.08.2019 18  
12.08.2019 22  
13.08.2019 17  
13.08.2019 18  
13.08.2019 22  
14.08.2019 17  
14.08.2019 18  
14.08.2019 22  
15.08.2019 11  
15.08.2019 17  
15.08.2019 18  
15.08.2019 21  
15.08.2019 22  
15.08.2019 23