Ledige døgn (Available fishing days)

 

Liste over ledige døgn 

Det kan vera døgn som er bestilt 

Fiskedøgna startar kl. 18,00  på oppført dato og varer til kl.24.00

Ledige døgn pr.     2018